Välj en sida
line

Ägarbyten

Om du köper eller säljer en häst ska detta meddelas till SWB. Vid registreringen följer ett löst vitt A4-papper, ”Hästägarbevis/Ägarbytesblankett”, med i passet. Vid ägarbyte skall säljaren och köparen skriva under och bekräfta försäljningen/köpet och skicka in detta till SWB, Box 2, 247 29 Flyinge, alternativt info@swb.org. Om det finns mer än en säljare respektive köpare skall pappret skrivas under av alla berörda för att vara giltigt.

Ny ägarbytesblankett, klisterlapp till passet och faktura för ägarbytet skickas från SWB till nya ägaren.  Tänk på att klisterlappen ligger löst i kuvertet! Om ägarbytesblanketten förkommit skickar vi inte ut ett nytt.

Saknas ”Hästägarbevis/Ägarbytesblankett” kan du i stället skicka in kopia av första sida i passet samt kopia på något som styrker ägarbytet t ex kvitto, köpekontrakt el dylikt. Av detta skall framgå vilken häst det gäller, vem den nya ägaren är samt vara underskrivet av säljaren och köparen. Ange även att det gäller ägarbyte.

Om ägarbytet skickas in via e-post skall ovan nämnda handlingar finnas med som bifogad fil.
Observera att SWB för endast ägarregister för SWB-registrerade hästar. För andra hästar skall ägarbyte meddelas till det avelsförbund som utfärdat passet.

Avgift för ägarbyte är 350 kr inklusive moms.

faperplace.com