Välj en sida

Nedanstående avgifter är SWBs del av kostnaden. DNA-analys är obligatoriskt mot fadern vid nyregistrering. Kostnaden för detta är 600 kr inklusive moms/DNA-test. För äldre, svenskfödda hästar krävs DNA-analys även mot modern.

Skall hästen Breeders Trophy anslutas tillkommer även den avgiften, 550 kr vid anslutning som föl. Mer om Breeders Trophy-anslutning kan du läsa HÄR.

Från och med 1 juli 2018 gäller följande priser.

Typ av registrering Kostnad inkl. moms
Avkomma efter hingst med licens/betäckningsbevis med registreringsansökan
 Årsföl vars handling nått SWB senast 31/8 födelseåret. 1100 kr
 Årsföl m. handling inkommen 1/9 – 30/9 1350 kr
 Årsföl m. handling inkommen 1/10-30/11 1625 kr
 Årsföl m. handling inkommen 1/12-31/12 1850 kr

Reg. av häst fr.o.m. 1/1 året efter födelseåret

2050 kr

Avkomma efter av SWB icke godkänd hingst
(Avgift för språngrulla tillkommer om den ej är betald)
Årsföl vars handling nått SWB senast 31/8 födelseåret.

1650 kr

Årsföl m. handling inkommen 1/9 – 30/9 1990 kr
Årsföl m. handling inkommen 1/10-30/11 2200 kr
Årsföl m. handling inkommen 1/12-31/12 2750 kr

Reg. av häst fr.o.m. 1/1 året efter födelseåret

3300 kr

Byte av registreringshandlingar

Gammal ID.handling (bok) omgjord till pass

500 kr

Gammalt registreringsbevis (A4) omgjort till pass

500 kr

Tilläggsregistreringar

Import med utländskt registreringbevis

1250 kr
Import med godkänt utländskt EU-pass, inklusive rekommenderad retur  900 kr

Kompletteringsregistrering för svenskregistrerat fullblod

300 kr

Expresshantering (=gå före i kön)

500 kr

Duplikat (utfärdande av ny originalhandling)

För ej chipmärkt häst med ID-bok eller pass

 2500 kr

För chipmärkt häst med pass

1000 kr

För häst utan pass född 1991 el. tidigare

 1000 kr

Övrigt

Ägarbyte

350 kr

Korrigering av pass

500 kr

Namnbyte på häst

5000 kr

För ofullständigt inskickade handlingar där komplettering måste inkrävas debiteras extra avgift, gäller alla typer av registrering.

 125 kr

Avgifterna debiteras mot faktura efter godkänd kreditkontroll med 20 dagar netto. Efter förfallodag debiteras ränta enligt räntelagen.

faperplace.com