En professionell partner – SWB | Swedish Warmblood Association

En professionell partner

Framgång föder framgång
HorseTelex är en förhållandevis ny världsranking. Poängsystemet som ligger till grund för rankingen baseras dels på för tävlingens svårighetsgrad, men tar framför allt hänsyn till stamböckernas storlek i förhållande till prestationen. Grundtanken är att rankingsystemet ska ge en mer rättvisande bild och att kvalitén på prestationerna ska räknas högre än kvantiteten än den gör på andra befintliga rankingar då de använder sig av genomsnittsberäkningar av resultaten. I HorseTelex nya ranking får våra SWB-hästar mycket bra placeringar, i både hoppning, dressyr och fälttävlan.

Lång tradition
Vi är stolta och glada över att våra hästar och ryttare presterar på den här toppnivån. Men egentligen inte förvånade. Uppfödningen av den svenska varmblodiga hästen har en lång tradition med en avelsfilosofi som bygger på naturlighet och hållbarhet. Detta tillsammans med ett starkt samarbete mellan avelsarbetet och sporten har inneburit att våra hästar gång efter annan visat fina resultat världen över. Framgång föder framgång.

Ordning och reda
Avelsföreningen Swedish Warmblood Association, SWB, har i snart hundra år varit navet för utvecklingen av den svenska varmblodiga hästen. Men organisationen är inte bara en viktig part för att utveckla den svenska varmblodiga hästen. Föreningen ansvarar också för registrering, tester och information om alla registrerade varmblodiga hästar.

Vår riksstambok har sitt ursprung i det första premieringssystemet som utformades 1874. Systemet satte upp strikta regler för utseende, prestation och karaktär. Regelverket utökades under hand och fick sin officiella status 1918 i och med tillkomsten av lagen om hingstbesiktningstvång. Utifrån detta skapades stamboken och 1928 bildades föreningen Swedish Warmblood Association, som sedan dess ansvarar för stamboken.

Den som köper en SWB-häst får mycket på köpet. Mycket som inte syns, men som verkar i kulisserna och fungerar som garant för ägandet och utövandet av sporten.

Egen stark varmblodsavel
Sverige behöver en egen stark varmblodsavel för att nå långsiktiga framgångar inom ridsporten. Det är grunden för organisationen Swedish Warmblood Association, eller kort och gott: SWB. Varken tanken eller organisationen är ny. Hästavel med olika inriktningar har funnits i århundraden. Ursprunget till vårt nuvarande varmblod kan härledas tillbaka till när Sverige var en stormakt och kungarna behövde snabba och uthålliga hästar i krigen runt om i Europa.

Sedan 1928
Under mer fredliga förhållanden grundades 1928 en förening för att tillvarata avelns intresse i Sverige. Föreningen hette då ASVH (Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen). Målet var då, och är fortfarande, att verka för ”en ädel, korrekt och hållbar varmblodshäst som genom sitt prestationsinriktade temperament, sin ridbarhet, goda rörelser och / eller hoppförmåga är internationellt konkurrenskraftig”. Med tanke på vår postion i världsrankingen måste man nog säga att vi lyckats rätt så bra genom åren.

Ta hand om en investering
Men bra kan bli bättre. Vår ideella förening har cirka 3500 medlemmar och 26 regionala medlemsföreningar. Det är för våra medlemmar som vi finns till. För dem gör vi allt vi kan för att den svenska varmblodiga hästen ska kunna utvecklas ytterliga, både på hemmaplan och internationellt. Att föda upp en häst till en framgångsrik rid- eller sporthäst är en stor investering. Oavsett nivå. Vår ambition inom SWB är att bistå uppfödare och ägare och verka för att investeringen ger den avkastning det är tänkt. Både ekonomiskt och på tävlingar. Det är ett synsätt som gör oss till mer än en ideell förening – en professionell partner.

Den svenska noggrannheten
Hästhållningen i Sverige präglas av noggranna regelverk för att säkerställa djurens välbefinnande. Både officiella och inofficiella. En rad organisationer ser också till att på olika sätt bidra till en hållbar utveckling av avelsarbetet och en framgångsrik ridsport. I grunden handlar det om noggrannhet och etik. Att göra rätt, stå för det ärliga och öppna, samarbeta, tänka kvalitativt och långsiktigt. Vi tror att den svenska noggrannheten är en förklaring till våra svenska varmblodiga sporthästars framgångar och erkännande runt om i världen.

Syfte
Swedish Warmblood Association, SWB, är en rikstäckande avelsorganisation med syfte att stödja och utveckla avel, uppfödning, utbildning och marknadsföring av svenska varmblodiga hästar för både ridning och sport. SWB är en ideell förening med cirka 3500 medlemmar och 26 anslutna regionala avelsföreningar.

Affärsidé
Genom att vi stöttar uppfödningen av den svenska varmblodiga hästen och marknadsför den som en av världens främsta inom ridsportens alla discipliner skapar vi värden för våra medlemmar.

Vision
SWB ska uppfattas som en kvalitetsstämpel för uppfödning av den svenska varmblodiga hästen, och förknippas med hästens framgångar i tävlingssammanhang. Svensk varmblodsavel ska höra till världens ledande när det gäller kvalitet på rid- och sporthästar.

Mission
Vi ska verka för att den svenska varmblodiga hästen uppfattas som en av världens främsta rid- och sporthästar.

Avelsmål
En ädel, korrekt och hållbar varmblodshäst som genom sitt temperament, sin höga ridbarhet, goda rörelser och/eller hoppförmåga är internationellt konkurrenskraftig.

faperplace.com