SWB pop-up sale

Pop-Up-Sale står för en enkel, trevlig mötes- och försäljningsplats ”hemma hos” med målsättningen att kratta i manegen för nätverkande och affärer mellan uppfödare, ryttare, köpare och säljare. Arrangemanget kan med fördel anordnas av en eller flera regionala avelsföreningar i samarbete med en anläggning.

Lathund

Detta är ett hjälpmedel för er som är intresserade av att arrangera en SWB – Pop Up Sale.

Kommunikation och marknadsföring

All kommunikation och marknadsföring sker via Facebook-sidan SWB – Pop Up Sale. Kontakta SWB för administrationsrättigheter till den aktuella sidan. Det är självklart fritt att även göra reklam för arrangemanget via andra kanaler.

Anmälan och betalning

Anmälan och betalning sker enklast via Tävlingsdatabasen (TDB). Ni bestämmer själva nivån och eventuella rabatter på anmälningsavgiften. Vi ser gärna att SWBs medlemmar har rabatterat pris.

Deltagande hästar

Grundtanken med SWB Pop Up Sale är att deltagande hästar är SWB. Ålder på hästarna bestämmer ni själva.

Startlista och meddelande till deltagare

Startlistor görs med fördel i Equipe och då gärna ”utförlig lista” med stamtavla, uppfödare och ägare. Ytterligare information som kan vara intressant att ha med är, mankhöjd, färg och kontaktuppgifter till representant för hästen. Meddelande till deltagare bör mejlas ut samt läggas på Facebook-sidan.

Praktiskt genomförande

Det ska finnas en anläggning med plats för visning och eventuell provridning. En speaker som presenterar hästarna och funktionärer till eventuell hinderbyggnad eller annat. Man ska tänka på att publiken ser hästarna bra under visningen. Provridning samt eventuell senare affär görs upp direkt mellan hästägare och spekulant.

Ersättning och provisioner

Inga provisioner ska utgå till någon part. Hur inkomna anmälningsavgifter fördelas kommer inblandade parter överens om i förväg.

Övrigt

Hästarna bör ha nummerlapp.
Gärna fika på plats!
Uppmuntra till spridning av evenemanget och bjud gärna in hästfolk i regionen.