Välj en sida

Valberedning

SWBs valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i SWBs stadgar. Hur val av valberedning går till och hur många personer den ska bestå av anges också i stadgarna.

Agnes Mårs
Blodstensvägen 2
752 58 Uppsala
Tel: 073-713 19 00
agnes@maars.se

Jan-Ove Olsson
Boge Sles 516
624 36 Slite
Tel: 070-229376
olsson.jan-ove@telia.com
Anahita Arai (sammankallande)
Ringvägen 11 D
118 23 Stockholm
Tel: 0705-27 52 48
anahitaarai@gmail.com
Tomas Torgersen
Ellberga 9
725 92 Västerås
Tel: 0722-32 56 05
tomas.torgersen@ellberga.se
faperplace.com