Valberedning – SWB | Swedish Warmblood Association

Valberedning

SWBs valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i SWBs stadgar. Hur val av valberedning går till och hur många personer den ska bestå av anges också i stadgarna.

Agnes Mårs
Blodstensvägen 2
752 58 Uppsala
Tel: 073-713 19 00
agnes@maars.se
Görel Nyman
Trunstaberg 3
741 92 Knivsta
Tel: 018-29 16 10, 0703-44 12 26
gorel.nyman@gmail.com
Anahita Arai (sammankallande)
Ringvägen 11 D
118 23 Stockholm
Tel: 0705-27 52 48
anahitaarai@gmail.com
Tomas Torgersen
Ellberga 9
725 92 Västerås
Tel: 0722-32 56 05
tomas.torgersen@ellberga.se
faperplace.com