Varudeklarerade hästar

Den första svenska stamboken för varmblod publicerades redan 1874. Vår nuvarande riksstambok har sitt ursprung i det premieringssystem som utformades 1874 och 1928 bildades den förening som idag heter SWB. Det känns kanske lite missvisande att prata om varudeklaration när det gäller personliga individer som rid- och sporthästar. Men den svenska noggrannheten och öppenheten är en viktig faktor för att skapa trygghet och säkerhet för den som köper, äger, tränar och tävlar en SWB-häst.

Förutom stamboken är vårt avelsindex (BLUP) källan till allt som rör en SWB-häst. Indexet är öppet att söka i för alla och här finns all information om en registrerad SWB-häst: stamtavla, ägare, uppfödare, tester, kvalitetsbedömningar, tävlingsresultat med mera.

För utvecklingen av både svensk avel och sporten som sådan är den här information viktig. Den är länken bakåt för de kvaliteter varje häst har och en viktig variabel för uppfödarna och för den investering som varje häst utgör. En SWB-häst har en tydlig historia som varje köpare kan lita på. Det är värdefullt och en konkurrensfördel, inte minst internationellt.