Välj en sida

VD:n har ordet

Det är nya tider. Eller nygamla?
I SWB-världen kan vi glädja oss åt stigande betäckningssiffror för tredje året i rad. 2016 levererade svenska uppfödare drygt 4 000 betäckningar vilket innebär en ökning med imponerande 9,7% jämfört med 2015. Vi är fortfarande en bit ifrån guldåret 2008 när betäckningssiffran landade på drygt 5 300 men utvecklingen går åt helt rätt håll. En stor eloge till våra uppfödare som vågar satsa framåt! Enligt många uppfödare märks en stigande efterfrågan på SWB-hästar och den positiva trenden stärks ytterligare av det nya rekordmedelpriset under årets välbesökta Elitfölauktion. Det finns med andra ord all anledning att se ljust på framtiden!

Uppfödarna spände musklerna
Vi har för första gången sedan 2000 haft ett Breeders Trophy med bara svenskfödda hästar i startfälten. Detta är ett led i att stärka varumärket SWB och ge våra uppfödare och ryttare med
svenskfödda hästar en självklar höjdpunkt på året. Uppfödarna spände definitivt musklerna under Breedersveckan då vi fick se en samling högkvalitativa unghästar mäta sina krafter på klassisk mark. Vi kan även konstatera att våra hästar inte räds internationell konkurrens. Goda exempel på detta fick vi uppleva under Sweden International Horse Show där de båda vinnarna av Champion of the Winners var SWB-hästar. 5-åriga Macacho (SWB) med Ebba von Essen i sadeln tog hem en överlägsen
seger i på dressyrsidan och 7-åriga Cacao (SWB) tillsammans med Marcus Westergren kammade hem hoppsegern efter en mycket spännande omhoppning. Själv har jag de fantastiska 3-åringarna, Rikssto-vinnarna Zilenzia (SWB) och Florence VH (SWB), tydligt inristade på näthinnan och känner mig övertygad om att svensk avel är på väg i rätt riktning. Internationellt är hästar som Fibonacci (SWB), Ohlala (SWB), Bianca (SWB), Yajamila (SWB), Deja (SWB) och många fler värdefulla ambassadörer för vår stambok.

Även medlemsantalet och SWBs ekonomi utvecklas i rätt riktning vilket ger oss möjlighet att göra välbehövliga investeringar inom både marknad och IT som kommer våra uppfödare till gagn. Marschordern för mig som VD har varit tydlig aredan från början: SWB behöver bli utåtriktat, synas mer och stärka sitt varumärke. Under året har vi lagt den nödvändiga grunden för att kunna agera mer utåtriktat och affärsmässigt genom att definiera vadSWB är och vad som gör SWB unikt. En ny mobilanpassada hemsidakommer lanseras i början av året och sidorna för blup och språngrulla är under översyn. Vi skissar även på en saluhäst- och nätauktionsfunktionalitet exklusivt för våra medlemmar kopplattill den nya hemsidan och vi är i full färd med kommunikationsstrategin för 2017.

Vad kan vi lära oss av varandra?
Kärnverksamheten för SWB och dess medlemmar är och förblir avel och uppfödning. Vi har många framgångsrika dressyr- och fälttävlanshästar men det är på hoppsidan vi har nått de största
framgångarna och även ser de högsta betäckningssiffrorna. Vad kan vi lära oss av varandra? Vad kan vi lära av andra förbund? Är det aveln som behöver utvecklas? Är det marknadsföring och nätverk? Är det hästutbildningen? Kanske lite av allt?

Oavsett svaren på frågorna, kan vi inte vila på våra lagrar, SWB-hästen finns på en i högsta grad konkurrensutsatt marknad där vi, de svenska uppfödarna, vill vinna marknadsandelar. Vi har en imponerande stor kunskapsbank i de svenska uppfödarleden och nu gäller det att vi kan hitta en väg att kraftsamla och samarbeta för vår gemensamma sak; utveckling och framgång för SWB-hästen. Under året har vi utvärderat hingstselektionen med hjälp av kompetenta avels- och sportpersoner och nu är det unghästbedömningarna som är under luppen. Under 2017 kommer det avelsstrategiska arbetet att fortsätta för att säkra en positiv, långsiktig och marknadsorienterad utveckling av SWB-hästen.

Med detta ser jag fram emot ett nytt och härligt avelsår!

Helén Uddefors, VD SWB

faperplace.com