fbpx
Välj en sida

Hingstregelverk

För att vara berättigad till betäckningslicens (se Hingstregelverket, kapitel 3) för avel inom SWB ska hingst vara avelsvärderad och vid kvalitetsgradering uppnå bestämda minimikrav.  Hingst som inte avelsvärderats och kvalitetsgraderats kan inte ge registreringsbar avkomma i Grundstambok för SWB.

Avelsvärdering för Svenskt Varmblods räkning utförs av en av SWBs styrelse utsedd Avelsvärderingsnämnd (AVN) som består av personer med samlad kompetens i fråga om ridsport, veterinärmedicin, genetik, avel och uppfödning.

För att ge SWB råd i bl.a. avelsvärderingsfrågor har SWB även ett avelsutskott (AU) med genetisk och veterinärmedicinsk expertis samt sakkunniga inom avelsfrågor.

Hingstar som avelsvärderats i utlandet, kvalitetsgraderas av SWB med hänsyn till hur avelsvärderingen gått till och utifrån erhållna resultat.

För hingstar som är avelsvärderade men inte uppfyller minimikraven för godkännande är det möjligt att betala rapporteringsavgift om avkomman skall registreras i SWB. Registrerad avkomma har begränsad möjlighet att vara med i av SWB och dess anslutna regionala avelsföreningars anordnade aktiviteter.