fbpx
Välj en sida

Kvalitetsklasser

En hingst kan tilldelas olika kvalitetsklasser, beroende på egna meriter och/eller avkommornas meriter. Hingstens kvalitetsklass synliggörs på hingstens sida på www.blup.se och på www.sprangrulla.se.
Prestationsklass *, **, *** och **** tilldelas hingstar baserat på dess egna meriter vid unghästtest och tävling.

Avelsvärdeklass A och ELIT tilldelas hingstar baserat på dess avkommors meriter. En hingst kan tilldelas avelsvärdeklass tidigast 6 år efter det att den första gången hade licens för SWB-avel.

Det finns olika avelsvärdeklasser för hingstar: Elit, A, G, G1/G2, Kass, EJ och INT. För att en tillräckligt säker bedömning av hingstens förärvning ska kunna göras bör minst 25 svenskfödda avkommor ha resultat från unghästtest/ tävling. Avelsvärdebokstav Elit kan det delas ut postumt.

Har du frågor eller saknar din hingst stjärnor den borde haft, eller har den fått ytterligare meriter och förtjänar ytterligare stjärnor? Kontakta hingstansvarig Ulrica Holst: ulrica.holst@swb.org eller 046-64651.

Prestationsklasser

Kriterier för Prestationsklass *
För att kunna tilldelas prestationsklass * ska hingsten uppfylla något av nedanstående kriterier:
a) Egna tävlingsmeriter, något av följande alternativ:
– placerad minst 1.30 hoppning
– placerad minst Msv B dressyr
– placerad minst 1-stjärnig fälttävlan
b) Deltagit i årgångsfinal (slutfinal) som 5- eller 6-åring (gäller både Falsterbo och Breeders Trophy eller motsvarande i utlandet)
Kriterier för Prestationsklass **
För att kunna tilldelas prestationsklass ** ska hingsten uppfylla något av nedanstående kriterier:
Egna tävlingsmeriter, något av följande alternativ:
– placerad minst 1.45 hoppning
– placerad minst St Georg dressyr
– placerad minst 2-stjärnig fälttävlan
Kriterier för Prestationsklass ***
För att kunna tilldelas prestationsklass *** ska hingsten uppfylla något av nedanstående kriterier:
Egna tävlingsmeriter, något av följande alternativ:
– Placerad minst 1.50 hoppning
– Placerad minst Intermediaire dressyr
– Placerad minst 3-stjärnig fälttävlan
Kriterier för Prestationsklass ****
För att kunna tilldelas prestationsklass **** ska hingsten uppfylla något av nedanstående kriterier:
Egna tävlingsmeriter, något av följande alternativ:
– Placerad CSI5*-klass på lägst 1.50 m nivå eller vid internationella mästerskap (EM, VM, OS)
– Placerad CDI5*-klass GP, GPS eller GP Kür eller vid internationella mästerskap (EM, VM, OS)
– Placerad i CCI4* eller vid internationella mästerskap (EM, VM, OS)

Avelsvärdeklasser

Avelsvärdeklass G1 & G2
Innebär att hingsten är berättigad betäckningslicens för ett (G1) respektive två (G2) år efter avslutad bedömning baserat på ett godkänt resultat vid en med bruksprov påbörjad men ännu ej avslutad individprövning
Avelsvärdeklass G
Innebär att hingsten avslutat sin individprövning med antingen ett godkänt bruksprovsresultat eller med anledning av sina goda tävlingsmeriter och därmed är berättigad betäckningslicens tills vidare.
Avelsvärdeklass A
Kan tilldelas hingst som uppfyller krav på god förärvning. Med detta menas att hingsten har förmåga att föra aveln framåt på åtminstone nationell nivå i en disciplin, men utan allvarliga svagheter i övrigt. Avkommornas tävlingsstatistik ska, då sådan finns, tillmätas väsentlig betydelse för hingst som är 15 år och äldre. Det räcker dock med att avkommorna har resultat från enbart 3-årstest och kvalitetsbedömning. Minst 10 avkommor bör dock ha resultat från kvalitetsbedömning och/eller tävling. Riktmärke för avelsindex: lägst 130 i Hoppindex eller lägst 125 i Dressyrindex.
Avelsvärdeklass ELIT
Kan tilldelas hingst som uppfyller krav på mycket god förärvning. Med detta menas att hingsten har förmåga att avsevärt föra aveln framåt i åtminstone en disciplin i ett internationellt perspektiv. Produktion av hästar i svår klass är en förutsättning. ELIT kan tilldelas postumt. För värdebokstav ELIT skall hingsten ha minst 30 tävlande avkommor. De äldsta ska vara minst 7 år. Riktmärke för avelsindex: lägst 130 i Hoppindex eller lägst 125 i Dressyrindex.
Avelsvärdeklass INT
Intermistisk avelsvärdeklass. Kan tilldelas hingst som importerats efter ordinarie avelsvärderingstillfälle och om den uppfyller minimikraven för G eller Avelsvärdeklass A. Detta INT är giltigt fram till nästa officiella avelsvärderingstillfälle och hingsten är berättigad till betäckningslicens för motsvarande period.
För fullblodshingst, som av olika skäl bedöms lämplig för fortsatt varmblodsavel, kan avsteg göras.
Avelsvärdeklass KASS
Tilldelas hingst som efter utredning konstaterats behäftad med eller förärva ärftlig defekt eller exteriör svaghet som är av djurskyddsmässig betydelse, eller har allvarligt nedsatt fruktsamhet. Sådan hingst får ej användas för vidare avel.
Avelsvärdeklass EJ
Innebär att hingsten avslutat sin individprövning i SWBs regi eller i annat avelsförbund för varmblodiga ridhästar med typ och prestation som samstämmer med avelsmålen för SWB, men ej nått ett resultat som berättigar till G enligt SWBs kvalitetsgradering exteriört, veterinärt eller prestationsmässigt vare sig i bruksprov eller efter tävlingsmeritering. Avkomma till sådan hingst kan registreras i Stambokens bilaga avdelning I, under förutsättning att rapporteringsavgift löses för hingsten och att avkommans moder uppfyller härstamningskraven.