fbpx
Välj en sida

SWBs medlems- och fullmäktigemöte kommer i år att arrangeras digitalt på grund av den rådande situationen med coronapandemin. Datum för årsmöte är den 21 mars, mer information om mötesprogram och inbjudan kommer. Vi hoppas att nästa år ser annorlunda ut och att vi då kan träffas fysiskt som tidigare år. Den formella kallelsen kommer att skickas ut till fullmäktigeledamöterna och suppleanter senast 21 februari. Kallelse till medlemsmöte kommer att gå ut via mail till samtliga SWBs medlemmar och vi hoppas att riktigt många har möjlighet att närvara. Ordförande i regionala föreningar bjuds in separat.

Välkomna att skicka in motioner till fullmäktigemötet till Helén Uddefors helen.uddefors@swb.org senast den 24 januari. Använd SWBs motionsmall.

Väl mött!

Foto: Dan Wernberg