fbpx
Välj en sida

Utbildning av stuteripersonal i spermahantering och insemination av häst
SWB och ASVT (Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen) inbjuder i samarbete med Bollerup Landsbruksinstitut  till en kurs för stuteripersonal på Bollerup utanför Tomelilla den 4-15 mars 2019.

Målet med kursen är att ge deltagarna praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att de, under ansvarig veterinärs ledning, ska kunna medverka vid artificiell insemination av häst. Utbildningen anordnas enligt Jordbruksverkets föreskrift, SJVFS 2015:1.

Förkunskaper för sökande är erfarenhet från arbete med aktiv hästhållning minst ett år, varav minst en betäckningssäsong på stuteri eller motsvarande. Sökande skall även vara medlem i SWB eller ASVT.

SWB och ASVT har ungefär 7 platser vardera på kursen. Som deltagare svarar du  själv för kost och logi under kursen.

Kursavgiften är 19 800 kr inkl. moms och skall vara betald innan kursstart.

Sista ansökningsdag är 15 januari 2019. Besked om antagning kommer senast 25 januari. Intyg kan komma att begäras in om fler sökanden än platser.

ANMÄLAN

Vid frågor kontakta:
SWB elisabeth.olsson@swb.org eller 046-646 56
ASVT Sara Lennartsson sara.lennartsson@asvt.se  070-748 03 93

Kursinnehåll
Utbildningen anordnas enligt Jordbruksverkets föreskrift, SJVFS 2012:6.

 1. De honliga könsorganens anatomi och funktion.
 2. Den normala sexualcykeln.
 3. De hanliga könsorganens anatomi.
 4. Ejakulation och spermans sammansättning.
 5. Samling, bedömning och hantering av sperma.
 6. Inseminationsteknik och dess betydelse för dräktighetsresultat.
 7. Hantering av transportsperma, sändning och mottagning.
 8. Hantering och insemination av fryssperma.
 9. Smittskydd och de vanligaste orsakerna till störningar i stonas könsfunktioner.
 10. Tecken på störningar i hingstens könsfunktioner.
 11. Bestämmelser rörande seminverksamhet inkl. hygienföreskrifter.
 12. Ansvarsförhållande.
 13. Kursen avslutas med praktiskt och skriftligt prov.

Vid urval av inkomna ansökningar använder SWB nedan beskrivna kriterier som vägledning:

 1. SWB avelsgodkänd hingst som används med färsk och transporterad sperma finns vid stationen.
 2. Aktuell station ska ha tillstånd att inseminera. Prioritering ges till stationer som har en volym på antal ston som är 30 stycken eller fler per år.
 3. Förkunskaper inom området hästens biologi är meriterande för att kunna tillgodogöra sig seminassistentutbildningen. Denna kan ha skaffats via t.ex. hippolog- eller stallchefsutbildning.
 4. Arbetslivserfarenhet inom hästverksamhet, framför allt stuteriverksamhet, är meriterande.
 5. Geografisk placering kan komma ifråga om det innebär en fördel för SWBs avelsverksamhet i landet.

Vid urval av inkomna ansökningar använder ASVT nedan beskrivna kriterier som vägledning. 

För lämplighet krävs stuterierfarenhet och god kunskap om:

 1. Rutiner vid betäckning och insemination
 2. Stons och hingstars könsfunktioner
 3. Känsla för god hygien
 4. Ordningssinne
 5. Stor noggrannhet

Foto: Marie-Louise Heikensten