fbpx
Välj en sida

Som en del i SWB:s pågående översyn av unghästtesterna har vi sammanställt en enkät som riktar sig till dig som haft en häst i rätt ålder för kvalitetsbedömningen de senaste 10 åren, dvs en häst som varit 4 år eller ett 5-årigt sto som haft föl som 4-åring. Det är lika viktigt att få svar från dig som valt att INTE delta som från dig som deltagit!

Klicka HÄR för att komma till enkäten!

Bakgrund
Syftet med SWB:s unghästbedömningar 3-årstestet och kvalitetsbedömningen är att vara delmål för den unga hästens utbildning och ge värdefull information till ägaren inför fortsatt träning och sport- eller avelskarriär. De kan sägas vara ”stonas bruksprov”. De ska kunna fungera som marknadsplats för unga hästar och de utgör underlag för uttagning till riksfinaler och championat där varje årgångs bästa hästar möts. Unghästbedömningarna ger mycket viktig information till uppföljningen av hingstar och stons förärvning och möjlighet till tidigare avkommeuppföljning än om man bara skulle använda sig av tävlingsresultat.

SWB:s treårstestet har sedan starten varit populärt och en relativt stor andel av 3-åringarna har deltagit varje år. Kvalitetsbedömningen för 4-åriga hästar och 5-åriga ston som haft föl var mycket populär på 90-talet och början av 2000-talet men har på senare år tyvärr dragits med en kontinuerlig minskning i andelen och antalet deltagande hästar. SWB har därför beslutat att göra en översyn testsystemet för unga hästar i allmänhet och av kvalitetsbedömningen i synnerhet. Som en del i översynen har vi sammanställt den här enkäten i samarbete med Hippologstudent Jessica Carlson. Enkäten ingår som en del i hennes examensarbete på Hippologprogrammet.