fbpx

ET, ICSI, OPU och kloning

Vad är ET, ICSI, OPU och kloning?

Embryotransfer (ET)
ET bygger i grunden på att givarstoet blir dräktigt precis som vid vanlig betäckning. Sju till åtta dagar efter ägglossningen spolas embryot ut från livmodern och överförs till ett mottagarsto, som måste vara synkroniserat i samma fas i brunstcykeln med givarstoet. Förfarandet är oblodigt, kräver inga operativa ingrepp och är inte smärtsamt för stoet.

Ovum Pick Up (OPU)
OPU är en teknik som gör att ett sto kan producera betydligt fler ägg än de normalt skulle och som potentiellt ökar antalet föl ett sto kan få, ännu fler än med ET. OPU kan också göras direkt efter att ett sto avlidit. Flera omogna ägg sugs ut (skördas) från stoets äggstockar genom en operativ (invasiv) process. Det utförs via vaginan på ett bedövat sto och epiduralbedövning är ett måste då det är smärtsamt. Därefter låter man äggen mogna i laboratoriet innan ICSI, embryoutveckling och embryoimplantering kan äga rum. Med nuvarande teknik är OPU ej tillåtet i Sverige just för att det rör sig om en smärtsam och invasiv metod.

 Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI)
Hela processen sker utanför stoet i laboratoriemiljö. Det befruktade ägget (embryot) implanteras, direkt eller senare efter infrysning, i ett surrogatsto när man kunnat konstatera att embryot är livsdugligt.

Kloning
Kloning innebär att man med hjälp av en asexuell reproduktion överför cellkärnan från ett djur för att skapa en genetiskt identisk kopia av givaren. I princip kan vilka celler som helst av en häst användas för att tillverka en klon. Man kan också använda celler för kloning inom en viss tid efter döden.

Policy för registrering av kloner och ättlingar till kloner i SWB
SWB  har tagit ställning till registrering av kloner och ättlingar till kloner i SWB. Kloning är en process som ställer många frågor på sin spets ur såväl biologiskt, etiskt och juridiskt perspektiv.

Det tar många försök för att producera en livskraftig klon. På vägen hinner ett antal foster resorberas och kastas, liksom föl avlida på ett tidigt stadium. Det är också oklart vilka konsekvenser det har för klonernas och deras eventuella ättlingars hälsa och livslängd att det genetiska materialet som används vid produktionen av en klon tas från ett redan vuxet, inte sällan äldre djur. Man kan naturligtvis fråga sig om det är moraliskt berättigat att ta dessa biologiska risker samt potentiellt utsätta djur för lidande, för ett ändamål som av den bredare allmänheten anses som hobbyverksamhet.

SWB vill vara tydliga med att vi inte anser att kloning är en avelsstrategi, då den enbart går ut på att göra fler av det vi redan har och således inte kan förväntas föra utvecklingen framåt. Likväl kan vi konstatera att ett antal kloner idag finns, till synes friska sådana. Flera av dem är kloner till godkända framgångsrika avelshingstar (Quidam de Revel, Jazz, Cruising, Calvaro, m.fl.). Eftersom det idag inte finns någon teknisk möjlighet att avgöra om en häst är avkomma till originalet eller klonen, är det inte omöjligt att det redan finns avkommor till klonerna registrerade som om de vore efter originalet.

Registrering av en klonad individ är komplicerat, då förlagan (originalet) redan är grundregistrerad, i dagsläget oftast i en annan stambok (SWB känner inte till att någon SWB-häst skulle ha klonats). Att i SWB grundregistrera en identisk individ, som inte går att särskilja från originalet med hjälp av konventionella DNA-test, är tvivelaktigt ur ett ursprungsperspektiv. Blir klonen en SWB-häst eller kommer den att representera samma stambok som förlagan?

Vidare har vi frågan om vem som är uppfödare till klonen. Är det den som födde upp originalet, och som har valt ut moder, fader och beslutat att göra just den kombinationen? Eller är det den som beslutade att klona individen?

Kloner och kloners avkommor
Med beaktande av dessa komplikationer har SWB beslutat att inte registrera kloner.

Andra förhållanden gäller avkommorna till kloner. Dessa blir precis som vilka andra hästar som helst, unika som individer på det genetiska planet. Eftersom man vid produktionen av avkommor till klonen kombinerat klonens arvsanlag med arvsanlag från en annan häst kan också reproduktion med kloner sägas vara avel. Detta eftersom det är möjligt att föra utvecklingen framåt och inte bara kopiera något som redan finns.

Hingstkloner
SWB har följaktligen beslutat att tillåta registrering av avkommor till hingstkloner, förutsatt att klonen uppfyller samma hälsomässiga och prestationsmässiga krav som alla andra hingstar vars avkommor kan registreras i SWB. Klonen skall vara godkänd för avel i någon stambok för varmblodiga ridhästar med typ och prestation som samstämmer med avelsmålen för SWB.

Då de långsiktiga biologiska effekterna av kloningsprocessen ännu inte är klarlagda väljer SWB att göra avkommorna till kloner tydligt identifieringsbara och sökbara i våra system, så att en uppföljning avseende klonernas ättlingars hälsa, livslängd och prestation när som helst ska kunna genomföras. SWB anser att avkommor till kloner samt deras ättlingar ska registreras utan restriktioner avseende deras befogenheter. Vi tror att det är mer sannolikt att vi då får veta vilka hästar som faktiskt är avkommor till kloner (även när det gäller klonade, redan avelsgodkända hingstar), och på så sätt får möjlighet att följa upp dem.

SWB i samarbete med

Agria-logo-high-res