fbpx

Övriga registreringsärenden

Nedan finner du information gällande en rad olika registreringsärenden. Hittar du inte svar på din fråga, vänligen kontakta SWB.

Exporterad SWB-häst
Har du som exporterat en SWB-häst? Meddela oss uppgifter om vilken häst det gäller (namn och registreringsnummer), till vem och till vilket land hästen är såld till. Har du en bra bild som vi får lov att använda så skicka även med den. Glöm inte att ange fotografen! För SWB-hästar sålda till USA kommer vi att skicka vidare informationen till vår systerorganisation SWANA.

Skicka informationen till info@swb.org

Korrigering av pass
I de fall hästens signalement behöver korrigeras måste en ny signalementsbeskrivning göras. Därefter ska denna skickas till SWB tillsammans med hästpasset för korrigering

I samband med chipmärkning ska alltid en kontroll av signalementet göras.

Ej återfått pass
Det finns ett antal pass som inte nått sina ägare på grund av att vi bl.a saknar adressuppgifter. Har du inte fått ditt pass, vänligen kontakta oss via info@swb.org för besked om vad som saknas för att ditt pass skall kunna utfärdas.
Byte till EU-pass

De hästar som har en ej EU-godkänd passbok eller id-bok (enfärgat mörkblått alt. grått omslag) utfärdade under tiden 1/1 1992 – 30/9 2001 skall byta ut sina handlingar till EU-godkänt hästpass. För att göra detta behövs chipmärkning, ny id-kontroll, den gamla passboken samt kopia av ägarhandling. Från och med den 1 juli 2009 krävs chipmärkning av hästen när äldre registreringshandling skall bytas till pass. Då den tidigare handlingen inte varit godkänd kommer ett duplikatpass att utfärdas och hästen kommer att tas ur livsmedelskedjan. Handlingarna skickas till SWB, Box 2, 24729 Flyinge. Kostnaden är 500 kronor.

EU-godkända pass utfärdade av SWB

Från och med den 1 juli 2009 krävs chipmärkning av hästen när äldre registreringshandling skall bytas till pass. Även de hästar som har ”pass” (ej EU-godkänt) utfärdade under tiden 1/1 2000 – 30/9 2001 skall byta ut sina handlingar till EU-godkänt pass.
Gör så här:
Har du en svensk ID-bok, utfärdad mellan 1992 – 1999, eller svenskt pass utfärdat mellan 1/1 2000 – ca 30/9 2001:
Kontakta en ID-kontrollant och chipmärkare i din närhet för att:
a) kontrollera signalementsbeskrivning
b) chipmärka (+ tagelprov för chipmärkning)
Skicka in chiprapport (inkl. tagelprov och chipetiketter), ID-bok/pass i original + blanketten ”Passansökan”. Glöm ej att bifoga något som styrker att du äger hästen (kopia av kvitto/köpekontrakt etc) om du inte är registrerad ägare hos SWB.
Har du en äldre häst med ett A4-papper, registreringsbevis:
Kontakta en ID-kontrollant och chipmärkare i din närhet för att:
a) rita signalementsbeskrivning
b) chipmärka (+ tagelprov för chipmärkning)
Skicka in registreringsbeviset i original, signalements-beskrivningen, chiprapport (inkl. tagelprov och chipetiketter) + blanketten ”Uppgiftsblankett” tillsammans med kopia av köpekontraktet el. något annat som styrker att du äger hästen.
Adress: SWB, Box 2, 247 29 Flyinge.

OBS!
Har du vaccinationer i passet och ska ut och tävla under tiden passet är hos SWB: Ta en kopia av vaccinationerna, skriv dit hästens namn och registreringsnummer samt få kopian vidimerad (undertecknad av utomstående person som intygar att kopian överensstämmer med originalet).

Tilläggsregistrerings i SWB av fullblod, angloarab eller arabhäst

För att få delta i SWBs arrangemang måste hästen vara registrerad hos SWB.

Gör så här: Skicka in det pass som respektive rasförening utfärdat i original tillsammans kopia av ägarhandling samt blanketten ”Uppgiftsblankett” så erhåller hästen ett registreringsnummer i SWB. Handlingarna bör skickas rekommenderat till SWB, Box 2, 247 29 Flyinge.

Kastrering
När en unghingst kastreras vill SWB gärna få besked om detta annars ligger hästen kvar som hingst i vårt datasystem som bl annat tdb hämtar sina uppgifter ifrån. SWB ber Dig därför att anmäla till info@swb.org när hästen är kastrerad. Ange hästens namn och registreringsnummer samt datum för kastration i mejlet.
Död häst

Om din häst dör skall du rapportera in det till SWB. Skicka in passet till SWB, Box 2, 247 29 Flyinge, så vi kan föra in uppgiften i datasystemet och makulera handlingarna. Lägg med en lapp om vad det gäller och vill du ha passet tillbaka skall ett frankerat (3 alt 4 frimärken – 250gr brev) och adresserat kuvert medsändas.

Korrigering av signalement
I de fall hästens signalement behöver korrigeras måste en ny signalementsbeskrivning göras. Därefter ska denna skickas till SWB, Box 2, 247 29 Flyinge tillsammans med hästpasset för korrigering

I samband med chipmärkning ska alltid en kontroll av signalementet göras.