fbpx
Välj en sida

Valberedning

SWBs valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i SWBs stadgar. Hur val av valberedning går till och hur många personer den ska bestå av anges också i stadgarna.

Agnes Mårs (Sammankallande)
Blodstensvägen 2
752 58 Uppsala
Tel: 073-713 19 00
agnes@maars.se

Jan-Ove Olsson
Boge Sles 516
624 36 Slite
Tel: 070-229376
olsson.jan-ove@telia.com
Monica Müller

Annica Danielsson