fbpx

Valberedning

SWBs valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i SWBs stadgar. Hur val av valberedning går till och hur många personer den ska bestå av anges också i stadgarna.

Annica Danielsson (sammankallande)
Vallerstad Häljorp 1
59692 Skänninge
Tel: 070-229376
annica@heljorp.com

Sopheia Kullgren
Rödshult 132
45193 Uddevalla
Tel: 0761659618
sopheia.kullgren@gmail.com

Monica Müller
Yxebo 3
333 78 Burseryd
Tel: 073-9963460
monica1.muller@hotmail.com


Niklas Samuelsson
Verjes väg 7
266 75 Härnarp
Tel: 070-5735471
Niklas Niklas.Samuelsson@vpgab.com

My Håkansson (suppleant)
Västra Å
641 98 Björkvik, suppleant
Tel: 076-878 55 83
info@mysstuteriochkennel.se