fbpx
Välj en sida

Valberedning

SWBs valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i SWBs stadgar. Hur val av valberedning går till och hur många personer den ska bestå av anges också i stadgarna.

Agnes Mårs (Sammankallande)
Hågavägen 93
752 63 Uppsala
Tel: 073-713 19 00
agnes@maars.se


Jan-Ove Olsson

Boge Sles 516
624 36 Slite
Tel: 070-229376
olsson.jan-ove@telia.com

Monica Müller
Yxebo 3
333 78 Burseryd
Tel: 073-9963460
monica1.muller@hotmail.com


Annica Danielsson
Vallerstad Häljorp 1
59692 Skänninge
073-4186027
annica@heljorp.com