fbpx
Välj en sida

Valberedning

SWBs valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i SWBs stadgar. Hur val av valberedning går till och hur många personer den ska bestå av anges också i stadgarna.

Jan-Ove Olsson (sammankallande)
Boge Sles 516
624 36 Slite
Tel: 070-229376
olsson.jan-ove@telia.com

Sopheia Kullgren
Rödshult 132
45193 Uddevalla
Tel: 0761659618
sopheia.kullgren@gmail.com


Monica Müller
Yxebo 3
333 78 Burseryd
Tel: 073-9963460
monica1.muller@hotmail.com


Annica Danielsson
Vallerstad Häljorp 1
59692 Skänninge
073-4186027
annica@heljorp.com