Välj en sida

Valberedning

SWBs valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i SWBs stadgar. Hur val av valberedning går till och hur många personer den ska bestå av anges också i stadgarna.

Agnes Mårs (Sammankallande)
Hågavägen 93
752 63 Uppsala
Tel: 073-713 19 00
agnes@maars.se


Jan-Ove Olsson

Boge Sles 516
624 36 Slite
Tel: 070-229376
olsson.jan-ove@telia.com

Monica Müller
Yxebo 3
333 78 Burseryd
Tel: 073-9963460
monica1.muller@hotmail.com


Annica Danielsson
Vallerstad Häljorp 1
59692 Skänninge
073-4186027
annica@heljorp.com