Välj en sida

Utbildningar och regionala aktiviteter

SWB arrangerar varje år en rad utbildningar, både praktiska och teoretiska, för dig som är medlem och i visa fall även för icke medlemmar. Fokus ligger på avel och sport och vi erbjuder spännande och lärorika föreläsningar, läktarguidningar, paneldebatter ledda av erfarna tränare, ryttare och forskare, både svenska och internationella.

Har du frågor kring våra utbildningar, kontakta oss på info@swb.org

SWB on the Road – nu digitalt!

Vad är SWB?

SWBs avelsledare Emma Thorén Hellsten presenterar SWB och berättar om rasen SWB, om SWBs unghästbedömningar och om vad SWB gör med resultaten från bedömningarna.
Länk till föreläsningen

Från tanke till föl

Emma Thorén Hellsten tar upp hur man kan tänka när man väljer sto och hingst till avel, vilka kostnader som är kopplade till betäckning och föl och var man kan hitta mer fakta för att kunna göra ett genomtänkt val av sto och hingst.
Länk till föreläsningen

SWBs avelsindex

Åsa Viklund presenterar SWBs avelsindex och förklarar hur de är uppbyggda och varför. Åsa är husdjursagronom med doktorexamen inom just avelsvärdering av ridhästar och arbetar nu på SLU som universitetslektor för hippologprogrammet och institutionen för husdjursgenetik.
Länk till föreläsningen

Hästens exteriör

Christina Olsson föreläser om hästens exteriör, hur den har förändrats över tid, varför vi bedömer hästens exteriör samt vad vi tittar på när vi bedömer hästens exteriör. Christina är A-domare i SWB och sitter även som ordförande i SWBs Avelsvärderingsnämnd. Hon har själv fött upp flera framgångsrika tävlingshästar i dressyr med meriter från bland annat Breeders Trophy och Unghäst-VM.
Länk till föreläsningen

Tankar kring hingstval

Eva Gudmundsson berättar om hur hon tänker i sitt avelsarbete samt vad man ska tänka på kring val av hingst till sitt sto. Eva är en mycket erfaren uppfödare och har fött upp flera godkända hingstar och framgångsrika tävlingshästar. Hon är även en mycket uppskattad SWB-domare i hoppning.
Länk till föreläsningen

SWB-filmer: Hur och varför ska du visa din häst på unghästtest?
Under 2018 tog SWB fram flera bra och informativa filmer om hur och varför du ska visa din häst på unghästtest. Alla filmer hittar du här!

Tips på andra digitala utbildningar

Avelskurs på webben - din väg till föl
Din väg till föl
Svensk Travsport har flera webbaserade kurser i samarbete med Hästsportens Folkhögskola som är öppna för alla att gå helt kostnadsfritt. Din väg till föl är den senast publicerade kursen och den vänder sig till dig som redan avlar eller står i begrepp att ta ditt första föl, oavsett ras. Du kommer att få inblick i olika situationer och möjliga problem inom hästavel. Du kommer också att få lyssna på andras erfarenheter och lära dig förstå viktiga samband.

Din väg till föl är en grundläggande avelsutbildning framtagen av Hästnäringens Avelskommitté. Kommittén är ett nätverk för avels- och uppfödarfrågor och består av representanter från Svensk Travsport, SWB, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Här kan du se vilka experter som står bakom kursen:

Åsa Viklund,
agronomie doktor, SLU
Maria Edshammar,
leg. veterinär, Djursjukskötarprogrammet, SLU
Maria Andersson,
disp. etolog, SLU
Anna Lundberg,
disp. etolog, SLU
Carina Palmgren Karlsson,
agronomie doktor, SLU
Sofia Mikko,
agronomie doktor, SLU
Margareta Rundgren,
agronomie doktor, SLU
Dan-Axel Danielsson,
agronom, Svenska Hästavelsförbundet
Vanja Linde Sandgren,
leg. djursjukskötare och redaktör, SLU
Therese Östrand,
datapedagog SLU

Anmäl dig till kursen HÄR

Kursen omfattar 8 timmar och avslutas med ett test och när du klarat det kan du enkelt själv skriva ut ditt kursintyg.

Frågor om kursen besvaras av anna.frick@travsport.se 

Webbkurs - Bli bäst på häst!
Den digitala kursen Bli bäst på häst som fokuserar på hästens välfärd. Kursen är helt gratis och indelad i sex avsnitt där du får fördjupa dig inom områden som är viktiga för hästen såsom utfodring, träning, hantering, sjukdomar, skador och mycket mer. Gå den gärna själv och sprid den i dina nätverk!

Gå till kursen!

Quiz - Lär dig mer om att ta föl på ditt sto!

Lär dig mer om vad som är viktigt när du tar föl på ditt sto. HästSverige har tagit fram ett enkelt och roligt quiz där du kan testa dina kunskaper i vad du ska tänka på inför betäckningen! Alla HästSveriges quiz hittar du HÄR.

Webbutbildning, Svensk Travsport
Svensk Travsport har tagit fram en ny avelsutbildning i flera steg där du som går i tankarna att sätta ditt sto kan ta del av flera intressanta utbildningsblock. Block 4-7 fokuserar på allt det du behöver tänka på innan, under och efter ditt sto ska föla. Utbildningen hittar du här!

Kommande utbildningar

Seminassistentkurs 2021

Utbildning av stuteripersonal i spermahantering och insemination av häst
SWB och ASVT (Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen) arrangerar årligen en kurs för stuteripersonal. Nästa kurs arrangeras i Mars 2021. Datum ännu ej bestämt.

Målet med kursen är att ge deltagarna praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att de, under ansvarig veterinärs ledning, ska kunna medverka vid artificiell insemination av häst. Utbildningen anordnas enligt Jordbruksverkets föreskrift, SJVFS 2015:1.

Förkunskaper för sökande är erfarenhet från arbete med aktiv hästhållning minst ett år, varav minst en betäckningssäsong på stuteri eller motsvarande. Sökande skall även vara medlem i SWB eller ASVT.

SWB och ASVT har ungefär 7 platser vardera på kursen. Som deltagare svarar du  själv för kost och logi under kursen.

Kursinnehåll
Utbildningen anordnas enligt Jordbruksverkets föreskrift, SJVFS 2012:6.

 1. De honliga könsorganens anatomi och funktion.
 2. Den normala sexualcykeln.
 3. De hanliga könsorganens anatomi.
 4. Ejakulation och spermans sammansättning.
 5. Samling, bedömning och hantering av sperma.
 6. Inseminationsteknik och dess betydelse för dräktighetsresultat.
 7. Hantering av transportsperma, sändning och mottagning.
 8. Hantering och insemination av fryssperma.
 9. Smittskydd och de vanligaste orsakerna till störningar i stonas könsfunktioner.
 10. Tecken på störningar i hingstens könsfunktioner.
 11. Bestämmelser rörande seminverksamhet inkl. hygienföreskrifter.
 12. Ansvarsförhållande.
 13. Kursen avslutas med praktiskt och skriftligt prov.

Vid urval av inkomna ansökningar använder SWB nedan beskrivna kriterier som vägledning:

 1. SWB avelsgodkänd hingst som används med färsk och transporterad sperma finns vid stationen.
 2. Aktuell station ska ha tillstånd att inseminera. Prioritering ges till stationer som har en volym på antal ston som är 30 stycken eller fler per år.
 3. Förkunskaper inom området hästens biologi är meriterande för att kunna tillgodogöra sig seminassistentutbildningen. Denna kan ha skaffats via t.ex. hippolog- eller stallchefsutbildning.
 4. Arbetslivserfarenhet inom hästverksamhet, framför allt stuteriverksamhet, är meriterande.
 5. Geografisk placering kan komma ifråga om det innebär en fördel för SWBs avelsverksamhet i landet.

Vid urval av inkomna ansökningar använder ASVT nedan beskrivna kriterier som vägledning. 

För lämplighet krävs stuterierfarenhet och god kunskap om:

 1. Rutiner vid betäckning och insemination
 2. Stons och hingstars könsfunktioner
 3. Känsla för god hygien
 4. Ordningssinne
 5. Stor noggrannhet