fbpx
Välj en sida

Utbildningar

SWB arrangerar varje år en rad utbildningar, både praktiska och teoretiska, för dig som är medlem och i visa fall även för icke medlemmar. Fokus ligger på avel och sport och vi erbjuder spännande och lärorika föreläsningar, läktarguidningar, paneldebatter ledda av erfarna tränare, ryttare och forskare, både svenska och internationella.

Har du frågor kring våra utbildningar, kontakta utbildningsansvarig ellinor.nyqvist@swb.org

Aktuella utbildningar

Avelskurs på webben - din väg till föl

Din väg till föl
Svensk Travsport har flera webbaserade kurser i samarbete med Hästsportens Folkhögskola som är öppna för alla att gå helt kostnadsfritt. Din väg till föl är den senast publicerade kursen och den vänder sig till dig som redan avlar eller står i begrepp att ta ditt första föl, oavsett ras. Du kommer att få inblick i olika situationer och möjliga problem inom hästavel. Du kommer också att få lyssna på andras erfarenheter och lära dig förstå viktiga samband.

Din väg till föl är en grundläggande avelsutbildning framtagen av Hästnäringens Avelskommitté. Kommittén är ett nätverk för avels- och uppfödarfrågor och består av representanter från Svensk Travsport, SWB, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Här kan du se vilka experter som står bakom kursen:

Åsa Viklund,
agronomie doktor, SLU
Maria Edshammar,
leg. veterinär, Djursjukskötarprogrammet, SLU
Maria Andersson,
disp. etolog, SLU
Anna Lundberg,
disp. etolog, SLU
Carina Palmgren Karlsson,
agronomie doktor, SLU

Sofia Mikko,
agronomie doktor, SLU
Margareta Rundgren,
agronomie doktor, SLU
Dan-Axel Danielsson,
agronom, Svenska Hästavelsförbundet
Vanja Linde Sandgren,
leg. djursjukskötare och redaktör, SLU
Therese Östrand,
datapedagog SLU

Anmäl dig till kursen HÄR

Kursen omfattar 8 timmar och avslutas med ett test och när du klarat det kan du enkelt själv skriva ut ditt kursintyg.

Frågor om kursen besvaras av anna.frick@travsport.se 

Seminassistentkurs 2020

Utbildning av stuteripersonal i spermahantering och insemination av häst
SWB och ASVT (Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen) arrangerar årligen en kurs för stuteripersonal. Nästa kurs arrangeras våren 2020. Datum ännu ej bestämt.

Målet med kursen är att ge deltagarna praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att de, under ansvarig veterinärs ledning, ska kunna medverka vid artificiell insemination av häst. Utbildningen anordnas enligt Jordbruksverkets föreskrift, SJVFS 2015:1.

Förkunskaper för sökande är erfarenhet från arbete med aktiv hästhållning minst ett år, varav minst en betäckningssäsong på stuteri eller motsvarande. Sökande skall även vara medlem i SWB eller ASVT.

SWB och ASVT har ungefär 7 platser vardera på kursen. Som deltagare svarar du  själv för kost och logi under kursen.

Kursinnehåll
Utbildningen anordnas enligt Jordbruksverkets föreskrift, SJVFS 2012:6.

 1. De honliga könsorganens anatomi och funktion.
 2. Den normala sexualcykeln.
 3. De hanliga könsorganens anatomi.
 4. Ejakulation och spermans sammansättning.
 5. Samling, bedömning och hantering av sperma.
 6. Inseminationsteknik och dess betydelse för dräktighetsresultat.
 7. Hantering av transportsperma, sändning och mottagning.
 8. Hantering och insemination av fryssperma.
 9. Smittskydd och de vanligaste orsakerna till störningar i stonas könsfunktioner.
 10. Tecken på störningar i hingstens könsfunktioner.
 11. Bestämmelser rörande seminverksamhet inkl. hygienföreskrifter.
 12. Ansvarsförhållande.
 13. Kursen avslutas med praktiskt och skriftligt prov.

Vid urval av inkomna ansökningar använder SWB nedan beskrivna kriterier som vägledning:

 1. SWB avelsgodkänd hingst som används med färsk och transporterad sperma finns vid stationen.
 2. Aktuell station ska ha tillstånd att inseminera. Prioritering ges till stationer som har en volym på antal ston som är 30 stycken eller fler per år.
 3. Förkunskaper inom området hästens biologi är meriterande för att kunna tillgodogöra sig seminassistentutbildningen. Denna kan ha skaffats via t.ex. hippolog- eller stallchefsutbildning.
 4. Arbetslivserfarenhet inom hästverksamhet, framför allt stuteriverksamhet, är meriterande.
 5. Geografisk placering kan komma ifråga om det innebär en fördel för SWBs avelsverksamhet i landet.

Vid urval av inkomna ansökningar använder ASVT nedan beskrivna kriterier som vägledning. 

För lämplighet krävs stuterierfarenhet och god kunskap om:

 1. Rutiner vid betäckning och insemination
 2. Stons och hingstars könsfunktioner
 3. Känsla för god hygien
 4. Ordningssinne
 5. Stor noggrannhet

Kommande utbildningar

SWB On the Road

SWBs projekt SWB On the Road är precis vad det låter som – SWB kommer under året åka ut i Sverige för att träffa medlemmar i samarbete med våra regionala föreningar!

SWB On the Road är ett projekt delfinansierat av HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse) som i samarbete med SWBs regionala föreningar har genomförts på ett tiotal platser i Sverige under 2018. Tanken är att ordna aktiviteter där både teoretiska och praktiska moment finns med, allt efter överenskommelse med de regionala föreningar som vill vara delaktiga.

På programmen står praktisk hästbedömning tillsammans med annan matnyttig information om SWBs arbete. Vad tittar domaren på när den bedömer exteriör, gångarter och hoppning under våra unghästtester, och vad bör du tänka på om du ska betäcka ditt sto? Än så länge har SWB planerat in åtta träffar runtom i landet, där vi tillsammans med de regionala föreningarna och skolorna arrangerar utbildningskvällar i riktig SWB-anda. Alla är välkomna att delta på träffarna!