fbpx
Välj en sida

Borttappat pass

Har du förlorat din hästs pass måste ett duplikatpass utfärdas. Observera att duplikat endast kan utfärdas till de hästar som är grundregistrerade i SWB. Hästar grundregistrerade i utlandet kan SWB inte utfärda duplikatpass till, då behöver du vända dig till det utfärdande avelsförbundet.

Gör så här:

Först tar du ut en godkänd id-kontrollant eller en veterinär som gör en ny signalementsbeskrivning av hästen samt chipmärker alternativt läser av chippet. Detta skickar du sedan in till SWB tillsammans med en uppgiftsblankett samt en kopia av ett köpekontrakt/kvitto som styrker att du äger hästen.

SWB kommer därefter på vår hemsida utlysa att registreringshandlingar saknas för hästen. Om SWB inte hör av någon inom en månad efter publicering om att handlingarna skulle finnas, utfärdar SWB ett duplikat. Dessa hästar kommer att tas ur livsmedelskedjan.

Efterlysta pass publiceras via länk i höger kolumn.

Kostnaden för duplikat faktureras i samband med utskick av passet.