fbpx
Välj en sida

Nedanstående avgifter är SWBs del av kostnaden.
DNA-analys är obligatoriskt mot fadern vid nyregistrering. Kostnaden för detta är 600 kr inklusive moms/DNA-analys. För äldre, svenskfödda hästar krävs DNA-analys även mot modern.
Önskas WFFS-test i samband med DNA blir kostnaden istället 900 kr inklusive moms. Gäller endast för årsföl. OBS Blankett skall bifogas registreringsansökan.

Skall hästen Breeders Trophy anslutas tillkommer även den avgiften, 550 kr vid anslutning som föl. Mer om Breeders Trophy-anslutning kan du läsa HÄR.

 

Från och med 1 juli 2018 gäller följande priser.

Typ av registrering

Kostnad inkl. moms
Avkomma efter hingst med licens/betäckningsbevis med registreringsansökan  
 Årsföl vars handling nått SWB senast 31/8 födelseåret. 1100 kr
 Årsföl m. handling inkommen 1/9 – 30/9 1350 kr
 Årsföl m. handling inkommen 1/10-30/11 1625 kr
 Årsföl m. handling inkommen 1/12-31/12 1850 kr

Reg. av häst fr.o.m. 1/1 året efter födelseåret

2050 kr

Avkomma efter av SWB icke godkänd hingst
(Avgift för språngrulla tillkommer om den ej är betald)
 
Årsföl vars handling nått SWB senast 31/8 födelseåret.

1650 kr

Årsföl m. handling inkommen 1/9 – 30/9 1990 kr
Årsföl m. handling inkommen 1/10-30/11 2200 kr
Årsföl m. handling inkommen 1/12-31/12 2750 kr

Reg. av häst fr.o.m. 1/1 året efter födelseåret

3300 kr

Byte av registreringshandlingar

 

Gammal ID.handling (bok) omgjord till pass

500 kr

Gammalt registreringsbevis (A4) omgjort till pass

500 kr

Tilläggsregistreringar

 

Import med utländskt registreringsbevis

1250 kr
Import med godkänt utländskt EU-pass, inklusive rekommenderad retur  900 kr

Kompletteringsregistrering för svenskregistrerat fullblod

300 kr

Expresshantering (=gå före i kön)

500 kr

Duplikat (utfärdande av ny originalhandling)  

Duplikatpass

 1500 kr
Övrigt  

Ägarbyte

 350 kr

Korrigering av pass

500 kr

Namnbyte på häst

5000 kr

För ofullständigt inskickade handlingar där komplettering måste inkrävas debiteras extra avgift, gäller alla typer av registrering.

125 kr

 

 
   
   

Avgifterna debiteras mot faktura efter godkänd kreditkontroll med 20 dagar netto. Efter förfallodag debiteras ränta enligt räntelagen.