fbpx

Nedanstående avgifter är SWBs del av kostnaden.
DNA-analys är obligatoriskt mot fadern vid nyregistrering. Kostnaden för detta är 650 kr inklusive moms/DNA-analys. För äldre, svenskfödda hästar krävs DNA-analys även mot modern.
Önskas WFFS-test i samband med DNA blir kostnaden istället 950 kr inklusive moms. Gäller endast för årsföl. OBS Blankett skall bifogas registreringsansökan.

Skall hästen Breeders Trophy anslutas tillkommer även den avgiften, 550 kr vid anslutning som föl. Mer om Breeders Trophy-anslutning kan du läsa HÄR.

 

Från och med 1 februari 2023 gäller följande priser.
Avgifterna debiteras mot faktura efter godkänd kreditkontroll med 20 dagar netto. Efter förfallodag debiteras ränta enligt räntelagen.

Typ av registrering Kostnad inkl moms
Avkomma efter hingst med licens med registreringsansökan
Årsföl vars handling nått SWB senast 31/8 födelseåret 1275 kr
Årsföl m. handling inkommen 1/9-30/9 1575 kr
Årsföl m. handling inkommen 1/10-30/11 1875 kr
Årsföl m. handling inkommen 1/12- 31/12 2150 kr
Reg. av häst fr o m 1/1 året efter födelseåret 2350 kr
Avkomma efter icke godkänd SWB-hingst (rapportavg 6750 kr (5400 exkl) tillkommer)
Årsföl vars handling nått SWB senast 31/8 födelseåret 1950 kr
Årsföl m. handling inkommen 1/9-30/9 2300 kr
Årsföl m. handling inkommen 1/10-30/11 2500 kr
Årsföl m. handling inkommen 1/12- 31/12 3100 kr
Reg. av häst fr o m 1/1 året efter födelseåret 3750 kr
Byte av registreringshandlingar
Gammal ID-handling (bok) omgjord till pass 575 kr
Tilläggsregistreringar  
Tilläggsregistrering, utländskt godkänt pass 1050 kr
Tilläggsregistrering, icke gdk pass samt reg-bevis 1400 kr
Kompletteringsnummer utländskreggat fullblod, anglo, arab 1050 kr
Kompletteringsnummer svenskreggat fullblod, anglo, arab 500 kr
Expresshantering (=gå före i kön) 600 kr
Duplikatpass  
Duplikatpass, chipmärkt med pass 1650 kr
Administration av utländska duplikat (exkl. förbundets kostnad) 1050 kr
Övrigt  
Ägarbyte 390 kr
Korrigering av pass 550 kr
Namnbyte på häst 5000 kr
Kompletteringsbrev, ofullständigt inskickad handling 145 kr
DNA 650 kr
DNA+WFFS (endast årsföl) 950 kr