fbpx
Välj en sida

Nedanstående avgifter är SWBs del av kostnaden.
DNA-analys är obligatoriskt mot fadern vid nyregistrering. Kostnaden för detta är 650 kr inklusive moms/DNA-analys. För äldre, svenskfödda hästar krävs DNA-analys även mot modern.
Önskas WFFS-test i samband med DNA blir kostnaden istället 950 kr inklusive moms. Gäller endast för årsföl. OBS Blankett skall bifogas registreringsansökan.

Skall hästen Breeders Trophy anslutas tillkommer även den avgiften, 550 kr vid anslutning som föl. Mer om Breeders Trophy-anslutning kan du läsa HÄR.

 

Från och med 1 mars 2020 gäller följande priser.
Avgifterna debiteras mot faktura efter godkänd kreditkontroll med 20 dagar netto. Efter förfallodag debiteras ränta enligt räntelagen.

Typ av registrering

Kostnad inkl moms

Avkomma efter hingst med licens med registreringsansökan

Årsföl vars handling nått SWB senast 31/8 födelseåret

1150 kr

Årsföl m. handling inkommen 1/9-30/9

1425 kr

Årsföl m. handling inkommen 1/10-30/11

1700 kr

Årsföl m. handling inkommen 1/12- 31/12

1950 kr

Reg. av häst fr o m 1/1 året efter födelseåret

2150 kr

Avkomma efter icke godkänd SWB-hingst (rapportavg 6250 kr (5000 exkl) tillkommer)

Årsföl vars handling nått SWB senast 31/8 födelseåret

1750 kr

Årsföl m. handling inkommen 1/9-30/9

2100 kr

Årsföl m. handling inkommen 1/10-30/11

2300 kr

Årsföl m. handling inkommen 1/12- 31/12

2900 kr

Reg. av häst fr o m 1/1 året efter födelseåret

3450 kr

Byte av registreringshandlingar

Gammal ID-handling (bok) omgjord till pass

525 kr

Tilläggsregistreringar

 

Tilläggsregistrering, utländskt godkänt pass

950 kr

Tilläggsregistrering, icke gdk pass samt reg-bevis

1350 kr

Kompletteringsnummer utländskreggat fullblod, anglo, arab

950 kr

Kompletteringsnummer svenskreggat fullblod, anglo, arab

450 kr

Expresshantering (=gå före i kön)

500 kr

Duplikatpass

 

Duplikatpass, chipmärkt med pass

1500 kr

Administration av utländska duplikat (exkl. förbundets kostnad)

950 kr

Övrigt

 

Ägarbyte

360 kr

Korrigering av pass

500 kr

Namnbyte på häst

5000 kr

Kompletteringsbrev, ofullständigt inskickad handling

125 kr

DNA

650 kr

DNA+WFFS (endast årsföl)

950 kr