fbpx
Välj en sida

Nedanstående avgifter är SWBs del av kostnaden.
DNA-analys är obligatoriskt mot fadern vid nyregistrering. Kostnaden för detta är 650 kr inklusive moms/DNA-analys. För äldre, svenskfödda hästar krävs DNA-analys även mot modern.
Önskas WFFS-test i samband med DNA blir kostnaden istället 950 kr inklusive moms. Gäller endast för årsföl. OBS Blankett skall bifogas registreringsansökan.

Skall hästen Breeders Trophy anslutas tillkommer även den avgiften, 550 kr vid anslutning som föl. Mer om Breeders Trophy-anslutning kan du läsa HÄR.

 

Från och med 1 mars 2020 gäller följande priser.

Typ av registrering Kostnad inkl. moms
Avkomma efter hingst med licens/betäckningsbevis med registreringsansökan  
 Årsföl vars handling nått SWB senast 31/8 födelseåret. 1150 kr
 Årsföl m. handling inkommen 1/9 – 30/9 1425 kr
 Årsföl m. handling inkommen 1/10-30/11 1700 kr
 Årsföl m. handling inkommen 1/12-31/12 1950 kr

Reg. av häst fr.o.m. 1/1 året efter födelseåret

2150 kr

Avkomma efter av SWB icke godkänd hingst
(Avgift för språngrulla tillkommer om den ej är betald)
 
Årsföl vars handling nått SWB senast 31/8 födelseåret.

1750 kr

Årsföl m. handling inkommen 1/9 – 30/9 2100 kr
Årsföl m. handling inkommen 1/10-30/11 2300 kr
Årsföl m. handling inkommen 1/12-31/12 2900 kr

Reg. av häst fr.o.m. 1/1 året efter födelseåret

3450 kr

Byte av registreringshandlingar

 

Gammal ID.handling (bok) omgjord till pass

525 kr

Gammalt registreringsbevis (A4) omgjort till pass

525 kr

Tilläggsregistreringar

 

Import med utländskt registreringsbevis

1350 kr
Import med godkänt utländskt EU-pass, inklusive rekommenderad retur  950 kr

Kompletteringsregistrering för svenskregistrerat fullblod

450 kr

Expresshantering (=gå före i kön)

550 kr

Duplikat (utfärdande av ny originalhandling)  

Duplikatpass

 1575 kr
Övrigt  

Ägarbyte

 360 kr

Korrigering av pass

550 kr

Namnbyte på häst

5000 kr

För ofullständigt inskickade handlingar där komplettering måste inkrävas debiteras extra avgift, gäller alla typer av registrering.

125 kr

 
   
   

Avgifterna debiteras mot faktura efter godkänd kreditkontroll med 20 dagar netto. Efter förfallodag debiteras ränta enligt räntelagen.