fbpx

Arrangörer

SWB är helt beroende av alla frivilliga och ideellt arbetande entusiaster i de regionala arrangörsföreningarna. Ett STORT TACK till er alla! Utan era insatser skulle bedömningarna av flera tusen hästar årligen aldrig kunna genomföras. Denna gemensamma handbok för arrangörer av Unghästbedömningar, Fölbedömningar och Exteriörbedömning av ston är till för att ge stöd och handledning i planering och genomförande.

Arrangörshandboken

Arrangörer av unghästbedömning, fölbedömning & exteriörbedömning av ston

Huvudman för unghästbedömningar för svenska varmblodiga ridhästar är SWB, ASVH Service AB. Rätt att arrangera unghästbedömningar har Regionala avelsföreningar anslutna till SWB eller annan huvudman godkänd av SWB.

Som arrangör ställs det också krav. Detaljerade regelverk styr bedömningarna och varje bedömning kräver en omfattande planering och administration innan själva bedömningen – som oftast är rolig och spännande – kan genomföras. 

När deltagare och publik går hem, förhoppningsvis nöjda med dagen, stannar en tapper skara idealister kvar för att städa, sortera papper, sköta resultatrapportering med mera!

Unghästbedömningar finns för 3-åringar, 4-åringar och 5-åriga fölston. För äldre hästar finns Öppen klass. I arrangörshandboken finns råd, tips och vägledning om hur SWBs unghästbedömningar skall arrangeras.

Support eller hjälp med Equipe och Tävlingsdatabasen får man via Equipe på telefonnummer 042-400 44 47. Ännu snabbare hjälp går oftast att få via vår gemensamma Facebookgrupp SWB Bedömningsledare.

Allmänt

SWBs unghästbedömningar – riktlinjer för arrangörer

En ansluten regional avelsförening ska alltid i första hand ges möjlighet att arrangera unghästbedömningar inom ramen för SWBs verksamhet. Om en annan part önskar arrangera en unghästbedömning, t.ex. en riksanläggning, ska alltid den regionala avelsförening som ligger geografiskt närmast kontaktas för att samverka kring arrangemanget. SWB har rätt att ge arrangörsuppdrag till annan aktör i de fall en regional avelsförening av något skäl inte har möjlighet att vara arrangör.

Allmänt
– SWBs unghästbedömningar ska erbjuda tillfällen för bedömning enligt gällande avelsplan för uppfödare och hästägare över hela Sverige.
– Alla bedömningar ska följa av ASVH Service AB fastställt reglemente och arrangeras inom årligen bestämd bedömningstermin.
– För alla bedömningar gäller samma krav på arrangörsanmälan, godkänd proposition enligt mall, anlitande av SWB-godkända domare samt övrigt genomförande enligt SWBs arrangörshandbok.

Arrangör
– SWBs unghästbedömningar arrangeras av regionala avelsföreningar anslutna till SWB.
– SWB har rätt att ge arrangörsuppdrag till annan aktör i de fall en regional avelsförening av något skäl inte har möjlighet att vara arrangör.
– I de fall annan part önskar arrangera en unghästbedömning ska geografiskt berörd regional avelsförening kontaktas för att samverka kring arrangemanget.
– Samråd om datum och platser för bedömningar förutsätts ske mellan arrangörer inom samma eller näraliggande upptagningsområde.

Diverse information

Här publiceras diverse information som kan vara bra att känna till för arrangörer av SWB bedömningar.

Lathund – app.equipe
Färg på papper – Vad gäller? Diplom?
SWB bedömningar öppet för ASRP

Agria och SWB samarbetsavtal och aktivitetsstöd

Agria Djurförsäkring stöttar SWBs regionala föreningar genom att under avtalstiden årligen dela ut ett aktivitetsstöd till samtliga regionala föreningar som arrangerar unghästtest. Hur stödet fördelas beslutas av Styrgruppen för avtalet mellan SWB och Agria.

Ansvar och olycksfallsförsäkring för SWBs regionala avelsföreningar
ASVH Service AB har genom Länsförsäkringar en olycksfallsförsäkring som gäller på SWBs evenemang hos de regionala föreningarna. Villkor.
Uppstallning på SWBs unghästbedömningar
SWB sökte i maj 2011 dispens för att få undantag från Djurskyddsreglerna vid tävling men fick tyvärr avslag.
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:43, Saknr L 17) och allmänna råd om träning och tävling med djur.
Annonsering
Datum och platser för SWB bedömningar publiceras i början av säsongen i tidningen Ridsport.
Alla regionala arrangemang annonseras också på SWBs hemsida. Lokal annonsering står arrangerande förening själv för.
Sponsorer
Agria Djurförsäkringar är huvudsponsor för SWB.
Sponsoravtal står varje förening fritt att ordna. Dock skall Agria alltid först tillfrågas.
Hederspriser står arrangörer fritt att ordna och dela ut.

Inför bedömning

Bedömningstermin 2024

Bedömningsterminerna föreslås av SWBs Sto och Unghästutskott och beslutas av styrelsen.

2024
Unghästtest: 1 april – 8 september
Ridhästtest: 1 april – 8 september
Fölbedömning och exteriörbedömning av ston: 1 juli – 8 september

Övriga bedömningar
Regionala Fölchampionat: September
Breeders Trophy finaler: v. 39 & 40
Riksstoutställning för 3-åriga diplomston: v. 39 & 40

Anmälan om bedömning – Arrangörsanmälan

Varje regional avelsförening skall årligen göra en arrangörsanmälan av alla planerade bedömningar för SWB. Dessa godkänns av SWB.
Datum för bedömningar måste samordnas med grannföreningar och ridklubbar så att krockar mellan bedömningar och championat kval inte uppstår!
Bedömningsöversikt publiceras i Tidningen Ridsport och på SWB:s hemsida.
Anmäl senast den 31 december. Anmälan mailas till michaela.sward@swb.org

Arrangörsanmälan 2024

Propositioner

Proposition för varje bedömning ska skickas till SWB för godkännande och kan därefter publiceras på SWBs och den egna arrangörens hemsida.
Propositionerna för unghästbedömningarna ska vara inskickade senast 2 månader före bedömningen.
Propositionerna för fölbedömning och exteriörbedömning av ston ska vara inskickade senast 2 månader före bedömningen.

Mall: Proposition Unghästbedömning 2024
Mall: Proposition för fölbedömning och exteriörbedömning av ston 2024

Mailas till michaela.sward@swb.org

Beställning av material till Unghästtest och fölbedömning

Till bedömningarna kan ni beställa rosetter, stallplaketter, avspärrningsband etc.
Beställningsblankett för 2024 hittar ni här.
Beställningsblanketten fylls i och mejlas till michaela.sward@swb.org

Erbjud gärna deltagare och publik att bli medlemmar i SWB och er regionala förening. Medlemsblanketten hittar ni här. Ifyllda blanketter scannas in och mejlas till medlem@swb.org.

Rosetter kan även beställas direkt från Scandrosetten, info@scandrosetten.se eller 042-13 66 85.

Domare
Domare till samtliga bedömningar bokas själv av arrangören. Domarlista och övrig information kring domare, deras arvoden och om hur du utbildar dig till domare hittar du här.
Katalog vid SWB-arrangemang

I det nya systemet app.equipe.com finns det tyvärr inte någon funktion för att göra en katalog. Annan mer modern informationspublicering kan vara lämpligt, t ex. via hemsidor. Enklare variant av katalog och det som i systemet heter ”mycket utförlig startlista” är det som i dagsläget får ersätta katalogen. Denna startlista innehåller samma information som katalogen dock utan stamträdet. Även lista över vilka av de deltagande hästarna som är till salu ska finnas.

 
Tidsplan och checklista

TDB & Equipe

Allmänt

För SWBs unghästbedömningar används samma anmälningsprogram som Svenska Ridsportförbundet för vanliga tävlingar. Systemet är väl inarbetat inom sporten. Bedömningsprogrammet, app.equipe – för avelsvärdering, är mycket likt tävlingsprogrammet.och är anpassat till våra unghästbedömningar.

Bedömningsprogrammet (Equipe) har en central licensavgift (ca 1563 kr/klubb) som SWB betalar däremot finns det en rörliga avgift som är ca 6 kr/ekipage som föreningarna själva får bekosta. Den rörliga avgiften betalas först av SWB och kommer att faktureras ut till föreningarna i slutet av året. Anmälningsprogrammet (TDB) är helt kostnadsfritt för SWBs regionala avelsföreningar att använda. I SWBs version ingår inte Online-rapportering, dock publiceras startlistorna online, man kan också publicera en resultatlista i pdf format när bedömningen är klar.

För alla SWB sanktionerade bedömningar SKALL Tdb och Equipe användas. Det är administrativt mycket fördelaktigt att använda, bland annat kan ni använda systemet för att få anmälaren att själv meddela de uppgifter de/ni önskar få med t ex till salu-lista, uppstallning.

Inloggningsuppgifter TDB
Har du inga inloggningsuppgifter till Equipe support och Tdb för din förening, ska du skapa det på startsidan för TDB. Obs! man måste ha en giltig e-postadress. Det är samma inloggningsuppgifter till Tdb som till Equipe.

Klicka på ”Jag vill bli medlem Privat”. Du måste börja med att skapa ett konto privat. Det är väldigt viktigt eftersom att en förening inte kan vara medlem. Företagsinloggning på TDB är endast till för uppfödare, hästägare och ryttare som driver sin häströrelse som en firma och har f-skatt och/eller är momsredovisningsskyldiga. Efter att du har klickat på ’Jag vill bli medlem Privat’ är det bara att följa anvisningarna på TDBs hemsida.

Behörighet som administratör och kassör för din förening söker du hos Equipe, maila support@equipe.com (gäller endast SWB:s avelsföreningar).

Logga in i app.equipe.com

När du har fått behörighet som administratör så kan du logga in på app.equipe.com och välja ”Logga in via Tävlingsdatabasen”.

Skapa bedömning i Tävlingsdatabasen (TDB)

– Lägg alltid upp bedömningen/tävlingen i Tdb först. När anmälningsfilen sedan importeras till Equipe skapas alla klasser mm automatiskt och identiskt. Exempel på klasser och listor – SWBs bedömningar ska läggas upp som Arrangemang i TDB. Arrangemang är allt som inte faller under Svenska Ridsportförbundets reglemente (det går inte att ändra på det som redan är upplagt). – Det är bra att kopiera in Tdb-länken i er bedömnings proposition. Länken hittar ni i rutan ”Tips” när ni öppnar ert arrangemang på Tdb. – Om er bedömning går över flera dagar och man skall kunna anmäla sig till respektive dag så behöver ni skapa klasser för respektive dag. Alla dagarna skall vara i samma tävling. – Ange vid ”klassnamn” vilken bedömning, t.ex ”Unghästtest”, ”exteriörbedömning”, ”hoppföl” etc. – Sista anmälningsdag skall vara sista dag ni tar emot efteranmälningar via Tdb. Ni kan på sidan för ert arrangemang se färgmarkeringen. Vanlig anmälan = grön, efteranmälan = gul, ingen anmälningsmöjlighet = grå. – Om ni vill ha en spärr mot överanmälningar fyller ni i fältet ”Vid uppnått antal ekipage stänger klassen”. Man kan skapa en reservlista, med eller utan efteranmälningsavgift. – Tänk på att efteranmälningsavgiften skall vara den extra summan som anmälaren skall betala. (Systemet belastar vid efteranmälan anmälaren med summan av anmälningsavgiften + efteranmälningsavgiften) – Likviddagen ligger automatiskt på 7 dagar före arrangemangsstart. Detta kan ni ändra och ni kan ha olika likviddag för olika klasser/listor. Pengar dras från anmälarens konto kl. 23.00 på likviddagen. Likviddagen bör vara efter sista möjlighet till anmälan (efteranmälan) t ex + 4 dagar. – Markera under ”Begränsning – regler” rutan ” Hästen måste ha registreringsnummer hos SWB för att kunna bli anmäld.” Övriga rutor under ”Regler” skall avmarkeras. (Obs! gäller ej fölbedömning där ska alla rutor vara avmarkerade). – Under ”Tävlingstyp” skall ”Häst” samt en avdelning vara markerad. Ange samma avdelning för alla klasser. – ”Listor” skall skapas för olika saker ni behöver veta. T ex. uppstallning, saluhästar. Man kan även ta betalt för anmälan till listor. – Gör en lista för att anmäla att hästen är kastrerad. Så att ni kan placera hingstarna först/sist i startlistorna. – I ryttarmeddelandet är det möjligt att lägga in hela propositionen. Alternativt, skriv endast det allra viktigaste och begär de uppgifter ni själva vill ha. T ex. födelsedatum för föl, om hästen är kastrerad, obligatorisk är att ange medlemsnummer i SWB.

Tillägg, fölbedömning och exteriörbedömning av ston

– ALLA bedömningsplatser och dagar i föreningens regi skall ligga i samma tävling men i olika klasser. Dvs. inte en tävling för fölbedömning lördag och en tävling för fölbedömning söndag. – Det SKALL vara en klass för hoppstammade föl och en klass för gångartsstammade föl för varje bedömningsplats. – Fölbedömningar/gårdsbesiktning med få föl kan slås ihop till en klass. Dock fortfarande olika för hopp- och gångartsföl. – Det ska vara en separat klass för exteriörbedömning av ston och rätt avelsvärderingsprogram valt. – Rutan för SWB-registreringsnummer ska inte vara markerad, eftersom detta innebär att importerade föl samt moderlivsimporter ej går att anmäla. – För alla föl som inte har något reg. ansökansnummer skall numret i första hand sökas upp. Det går att söka på både reg. ansökansnummer och moders namn. 

Support TDB och Equipe

Support eller hjälp med app.equipe.com och Tävlingsdatabasen får man SNABBAST via vår gemensamma Facebookgrupp SWB Bedömingsledare. Det går också att kontakta SWB på ulrica.holst@swb.org. Gäller det frågor om Tävlingsdatabaden kontaktar ni Eva Sunnanväder på +46 (0) 42-4994206.

Genomförande av bedömning

Protokoll - utskrift

Samtliga bedömningsprotokoll hittar du till höger på sidan, alternativt i arkivet.

Tips för utskrift

  • Protokollet för unghästtest samt ridprovsprotokollet finns att skriva ut i arrangörshandboken eller från dokumentarkivet på SWBs hemsida.
  • Fölbedömningsprotokollet, exteriörbedömning av ston och de olika protokollen för ridhästtest samt Öppen klass finns att skriva ut på samma ställe som ovan.
    Gör så här: 1. Skriv ut rätt antal protokoll från Arrangörshandboken. Välj ”aktuellt protokoll (ej rubriker)”.
    2. Lägg dem i skrivaren (på rätt håll) och skriv ut ”Namna förtryckta protokoll” från Equipe.
Priser vid Unghästtest och Fölbedömning

Alla priser kan beställas via SWB, se beställningsblankett under rubriken ’Inför bedömning’.

1. Rosett till alla deltagare:

Fölbedömning – alla deltagande hästar erhåller SWBs deltagarrosett.
Unghästtest – rosett med färg efter klassindelning; Diplomrosett, klass I-rosett eller SWBs deltagarrosett.

2. Diplom till diplomhästar. Både hästägare och uppfödare skall få diplom. Diplomen delas/skickas ut av arrangerande förening.

Diplompapper – mall för egenutskrift
Färg på papper – Vad gäller? Diplom?

3. Informationsblad till hästar som kvalat till Breeders Trophy, Rikssto, Stimulanspaket

Inbjudan till 3-årschampionat och Breeders Trophy att skriva ut hittar ni här.

4. Ung SWB-rosett till alla visare, hästägare och/eller uppfödare under 26 år. Rosetten är kostnadsfri och beställs via beställningsblanketten.

5. Övriga hederspriser står arrangörer fritt att ordna och dela ut.

Tidschema unghästbedömningar

Är ni osäkra på hur ni ska lägga upp ert tidsschema under bedömningarna kan ni kontakta GunnBritt Petersson som gärna hjälper er med tips och råd.

Mejl: gunbritt.tora@telia.com

Telefon: 070-3188114

Dokument för avvikelse vid ID-kontroll

Vid id-kontroll på unghästbedömning ska hästens chip läsas av samt färg och tecken kontrolleras. ID-kontrollanten ska därefter signera i hästpasset på anvisad plats för id-kontroll.
För hästar som ändrat färg ska detta noteras i hästpasset på angiven plats och därefter ska korrigeringen skickas in till SWB för registrering i databas. Om chip saknas ska hästen chipmärkas efter bedömningen. Hästen deltar inom tävlan.
Tveksamheter gällande hästens identitet ska noteras av id-kontrollanten i bifogat dokument ” Felaktig eller tveksam identitet” och sedan rapporteras till SWB av bedömningsledaren. Protokollet delas ut men ska markeras tydligt med att det finns tveksamheter om hästens identitet. Visar det sig efter DNA-kontroll att hästen har fel identitet kommer SWBs kansli att korrigera i resultatlistorna så att resultatet stryks.
Hästägaren ansvarar för att ny signalementsbeskrivning, tagelprov, hästens originalpass och eventuell chiprapport snarast skickas till SWB för rättning och registrering i databas.
Om chip saknas ska detta noteras av id-kontrollanten i protokollet.

Dokument för avvikelse vid ID-kontroll

Hästägarförsäkran

För att stärka hästvälfärden och förbättra kunskapen om innehållet i SWBs unghästregelverk och uppförandekod har SWB tagit fram en ”Försäkran vid deltagande på unghäst- och ridhästtest”, se mall.
Försäkran ska skrivas under innan hästen påbörjar testet, senast i samband med id-kontroll och mätning. Skicka in kopior på försäkran i samband med att ni skickar in protokollen.

Mall hästägarförsäkran

Efter bedömning

Breeders Trophy

Kval till 3-årschampionat och Breeders Trophy i hoppning och dressyr för 4-åriga hästar och 5-åriga fölston kan ske via Unghästtest. För utförlig info, se SWB Equestrian Weeks hemsida.

Rapport från bedömningsledare och överdomare

Efter avslutad bedömning ska bedömningsledare och överdomare fylla i en rapport. Originalet skickas via mejl till michaela.sward@swb.org med kopia till arrangör, bedömningsledare och överdomare.

Rapport bedömningsledare/överdomare

Rapport från domare

Efter avslutad bedömning ska domaren/domarna fylla i en rapport som skickas till SWB och lämnas till arrangör, bedömningsledare och överdomare.

Rapport domare

Resultatrapportering Protokoll

Efter avslutad bedömning SKALL alla protokoll och övriga handlingar skickas till SWB.

Man kan välja att skicka in protokollen på tre olika sätt:

  • Scanna in alla protokoll och mejla dem till michaela.sward@swb.org. Protokollen sparas och arkiveras av den regionala föreningen under minst innevarande år.
  • Alla protokoll skickas med rekommenderad post till SWB, Box 2, 24729 Flyinge.
  • Alla protokoll kopieras och kopiorna eller originalen skickas med vanlig post till SWB, Box 2, 247 29 Flyinge.

Om protokollen skickas med vanlig post/scannade kopior per mejl är det MYCKET VIKTIGT att den regionala föreningen sparar kopior på protokollen.

Resultatrapportrering – arrangör

Resultaten från alla unghästbedömningar SKALL rapporteras omgående efter avslutad bedömning.
Rapportera enligt följande:

1. Till Equipe
Inga backuper behöver göras längre, SWB hämtar själva all information från Equipe.

2. Till regional förenings/arrangörs hemsida
Gör resultatlistor och lägg ut på er egen hemsida. SWB länkar till föreningarnas hemsidor.

3. Till Ridsport
Arrangör skickar resultatlistor till Tidningen Ridsport.

4. Till SWB
Maila resultatlistor från Equipe och TDB till michaela.sward@swb.org

 

Regionala fölchampionat
Regionala avelsföreningar välkomnas att arrangera fölchampionat, gärna i samverkan med varandra. Dessa kan arrangeras helt utifrån föreningarnas egna önskemål.

Fölchampionat räknas som en utställning och oftast är det helhetsintrycket för dagen som bedöms och avgör vilka föl som går vidare till slutring/final. Fölchampionat skall vara skilt från fölbedömningen med särskilda bedömningsprotokoll.

SWB är inte huvudman för Regionala fölchampionat.

Resultatarkiv
Här finns resultat från de senaste årens bedömningar. Resultatarkiv
Rikssto
Kval till Rikssto sker på Unghästtest för 3-åringar. Mer info här.
Selektionspaket till diplomston

Ston i SWB kan kvalitets klassas på egna och sina avkommors meriter. Ston i avel kan ta del av olika erbjudane.

Kvalitetsklasser för ston
Stimulans för ston i avel