fbpx
Välj en sida

Arrangörer

SWB är helt beroende av alla frivilliga och ideellt arbetande entusiaster i de regionala arrangörsföreningarna. Ett STORT TACK till er alla! Utan era insatser skulle bedömningarna av flera tusen hästar årligen aldrig kunna genomföras. Denna gemensamma handbok för arrangörer av Unghästbedömningar, Fölbedömningar och Exteriörbedömning av ston är till för att ge stöd och handledning i planering och genomförande.

Arrangörshandboken

Arrangörer av unghästbedömning, fölbedömning & exteriörbedömning av ston

Huvudman för unghästbedömningar för svenska varmblodiga ridhästar är SWB, ASVH Service AB. Rätt att arrangera unghästbedömningar har Regionala avelsföreningar anslutna till SWB eller annan huvudman godkänd av SWB.

Som arrangör ställs det också krav. Detaljerade regelverk styr bedömningarna och varje bedömning kräver en omfattande planering och administration innan själva bedömningen – som oftast är rolig och spännande – kan genomföras. 

När deltagare och publik går hem, förhoppningsvis nöjda med dagen, stannar en tapper skara idealister kvar för att städa, sortera papper, sköta resultatrapportering med mera!

Unghästbedömningar finns för 3-åringar, 4-åringar och 5-åriga fölston. För äldre hästar finns Öppen klass. I arrangörshandboken finns råd, tips och vägledning om hur SWBs unghästbedömningar skall arrangeras.

Support eller hjälp med Equipe och Tävlingsdatabasen får man via Equipe på telefonnummer 042-400 44 47 eller mejl marianne.stenqvist@equipe.com. Ännu snabbare hjälp går oftast att få via vår gemensamma Facebookgrupp SWB Bedömningsledare.

Allmänt

SWBs unghästbedömningar – riktlinjer för arrangörer

En ansluten regional avelsförening ska alltid i första hand ges möjlighet att arrangera unghästbedömningar inom ramen för SWBs verksamhet. Om en annan part önskar arrangera en unghästbedömning, t.ex. en riksanläggning, ska alltid den regionala avelsförening som ligger geografiskt närmast kontaktas för att samverka kring arrangemanget. SWB har rätt att ge arrangörsuppdrag till annan aktör i de fall en regional avelsförening av något skäl inte har möjlighet att vara arrangör.

Allmänt
– SWBs unghästbedömningar ska erbjuda tillfällen för bedömning enligt gällande avelsplan för uppfödare och hästägare över hela Sverige.
– Alla bedömningar ska följa av ASVH Service AB fastställt reglemente och arrangeras inom årligen bestämd bedömningstermin.
– För alla bedömningar gäller samma krav på arrangörsanmälan, godkänd proposition enligt mall, anlitande av SWB-godkända domare samt övrigt genomförande enligt SWBs arrangörshandbok.

Arrangör
– SWBs unghästbedömningar arrangeras av regionala avelsföreningar anslutna till SWB.
– SWB har rätt att ge arrangörsuppdrag till annan aktör i de fall en regional avelsförening av något skäl inte har möjlighet att vara arrangör.
– I de fall annan part önskar arrangera en unghästbedömning ska geografiskt berörd regional avelsförening kontaktas för att samverka kring arrangemanget.
– Samråd om datum och platser för bedömningar förutsätts ske mellan arrangörer inom samma eller näraliggande upptagningsområde.

Diverse information
Agria och SWB samarbetsavtal och aktivitetsstöd 2018-2020

Agria betalar årligen under avtalsperioden till SWB ut olika stöd. Stödens former och nivåer beslutas och fördelas av Styrgruppen för Avtalet.

Ansvar och olycksfallsförsäkring för SWBs regionala avelsföreningar

ASVH Service AB har genom Länsförsäkringar en olycksfallsförsäkring som gäller på SWBs evenemang hos de regionala föreningarna. Villkor.

Uppstallning på SWBs unghästbedömningar

SWB sökte i maj 2011 dispens för att få undantag från Djurskyddsreglerna vid tävling men fick tyvärr avslag.
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:43, Saknr L 17) och allmänna råd om träning och tävling med djur.

Annonsering

Datum och platser för SWB bedömningar publiceras i början av säsongen i tidningen Ridsport.
Alla regionala arrangemang annonseras också på SWBs hemsida. Lokal annonsering står arrangerande förening själv för.

Sponsorer

Agria Djurförsäkringar är huvudsponsor för SWB.
Sponsoravtal står varje förening fritt att ordna. Dock skall Agria alltid först tillfrågas.
Hederspriser står arrangörer fritt att ordna och dela ut.

Inför bedömning

SWB Bedömningsterminer 2019

Bedömningsterminerna föreslås av SWBs Sto och Unghästutskott och beslutas av styrelsen.

Unghästbedömning: 30 mars – 30 juni
Fölbedömning & exteriörbedömning av ston: 15 juni – 1 september

Övriga bedömningar
Regionala Fölchampionat: September
Breeders Trophy finaler: v. 40
Riksstoutställning för 3-åriga diplomston: v. 40

Anmälan om bedömning – Arrangörsanmälan

Varje regional avelsförening skall årligen göra en arrangörsanmälan av alla planerade bedömningar för SWB. Dessa godkänns av SWB.

Datum för bedömningar måste samordnas med grannföreningar och ridklubbar så att krockar mellan bedömningar och championat kval inte uppstår!

Bedömningsöversikt publiceras i Tidningen Ridsport och på SWB:s hemsida.

Anmäl senast den 15 december. Anmälan mailas till ulrica.holst@swb.org.

Arrangörsanmälan

Propositioner

Proposition för varje bedömning ska skickas till SWB för godkännande
och kan därefter publiceras på SWBs och den egna arrangörens hemsida. Propositionerna för unghästbedömningarna ska vara inskickade senast 2 månader före bedömningenPropositionerna för fölbedömning och exteriörbedömning av ston ska vara inskickade senast den 2 månader före bedömningen.

Mailas till ulrica.holst@swb.org.

Mall: Proposition Unghästbedömningar

Mall: Proposition för fölbedömning och exteriörbedömning av ston

Beställning av material till Unghästtest och fölbedömning

Till bedömningarna kan ni beställa rosetter, avspärrningsband etc. Beställningsblankett

Erbjud gärna deltagare och publik att bli medlemmar i SWB och er regionala förening. Blankett att skriva ut hittar ni här och mejlas till medlem@swb.org eller postas till SWB, Box 2, 24729 Flyinge.

Rosetter kan även beställas direkt från Scandrosetten, info@scandrosetten.se eller 042-13 66 85.

Domare

Domare till samtliga bedömningar bokas själv av arrangören. Domarlista och övrig information kring domare, deras arvoden och om hur du utbildar dig till domare hittar du här.

Katalog vid SWB-arrangemang

SWB ställer inte krav på att en katalog skall produceras i pappersformat. Annan mer modern informationspublicering kan vara mer lämpligt, t ex. via hemsidor. Ha dock i åtanke att katalogen är ett medel för att marknadsföra SWB-hästen, den lokala avelsföreningen och alla de uppfödare som visar sina hästar! Enklare variant av katalog och utförliga startlistor skall dock säljas eller delas ut på plats. Även lista över vilka av de deltagande hästarna som är till salu ska finnas.

Dispositionsförslag Hämtas från:
1. Framsida med SWB logga, arrangerande förenings logga, datum och plats.

Mall

2. Hästförteckning med fullständiga kataloguppgifter inkl. härstamningsträd i 3(-4) led i tabellform, uppgifter om uppfödare och ägare inkl adress samt uppgift om hästen är till salu.  (Gäller ej fölbedömning, där härstamningsträd inte går att ta ut. Använd utförlig startlista.) Equipe
3. Förteckning över hästar till salu Equipe
4. Hästförteckning i bokstavsordning Equipe
5. Förteckning över domare och funktionärer Regional arrangör
6. Vägbeskrivning Regional arrangör
7. Karta/skiss över anläggningen utvisande var de olika momenten äger rum Regional arrangör
8. Ev annons(-er) och informationssidor Regional arrangör
9. Beskrivning av bedömningen: mål och syfte, genomförande och betygsättning Bedömningsreglemente
10. Uträkning av betyg, resultat och rangering Bedömningsreglemente
11. Vid fölbedömning information om Regionalt fölchampionat Regional arrangör SWB
12. Vid Unghästtest: Information om Stimulanspaket, Riksutställning och Breeders Trophy finaler Swede Horse
Tidsplan och checklista

Förslag på tidsplan och checklista.

E-postmallar till domare, funktionärer, myndigheter och deltagare

Mail A till domare, bekräftelse efter bokning
Innehåll: Arrangemang, datum, tid plats, kontaktperson med mail och telefonnummer. Information om förstahandsval av dag vid få anmälningar. Arvode och resa enl. SWB:s rekommendationer, fakturaadress. Info om boende. Domarekollegor. Fråga om synpunkter och önskemål.

Mail B till domare
Innehåll: Uppdatering av information. Tidsschema, boende, resor, startlistor och ev katalog.
ca 1 vecka före bedömning.

Mail till funktionärer
Innehåll: Tider, plats, arbetsuppgift. Information om  mat. Påminn om hjälm för berörda. Kom i god tid! Samling kl ….. Påminn om att läsa på reglementet och var det finns.

Mail till Länsveterinären
Innehåll: Arrangemang, datum, tid plats, kontaktperson med mail och telefonnr. Antal deltagare.

Mail till polisen
Innehåll: Arrangemang, datum, tid plats, kontaktperson med mail och telefonnummer. Antal deltagare. Länsveterinären är informerad.

Meddelande till deltagare, hästägare och uppfödare
Publiceras på nätet

Mail/brev-inbjudan till uppfödare
Innehåll: Inbjudan till deltagande häst vid unghästtest

TDB & Equipe

Allmänt
För SWBs unghästbedömningar används samma anmälningsprogram som Svenska Ridsportförbundet för vanliga tävlingar. Systemet är väl inarbetat inom sporten. Bedömningsprogrammet, Equipe 4 – för avelsvärdering, är mycket likt tävlingsprogrammet men ägs av SWB och är helt anpassat till våra unghästbedömningar.

Bedömningsprogrammet (Equipe) och anmälningsprogrammet (TDB) är helt kostnadsfritt för SWBs regionala avelsföreningar att använda. SWB betalar en central licens (ordinarie pris ca 3000 kr/klubb). I SWBs version ingår inte Online-rapportering, dock publiceras startlistorna online. Det är däremot möjligt för varje förening att köpa en egen online-version direkt från Equipe.

För alla SWB sanktionerade bedömningar SKALL Tdb och Equipe användas. De är administrativt mycket fördelaktigt att använda, bland annat kan ni använda systemet för att få anmälaren att själv meddela de uppgifter de/ni önskar få med t ex till salu-lista, uppstallning.

Inloggningsuppgifter TDB
Har du inga inloggningsuppgifter till Equipe support och Tdb för din förening, ska du skapa det på startsidan för TDB. Obs! man måste ha en giltig e-postadress. Det är samma inloggningsuppgifter till Tdb som till Equipe.

Klicka på ”Jag vill bli medlem Privat”. Du måste börja med att skapa ett konto privat. Det är väldigt viktigt eftersom att en förening inte kan vara medlem. Företagsinloggning på TDB är endast till för uppfödare, hästägare och ryttare som driver sin häströrelse som en firma och har f-skatt och/eller är momsredovisningsskyldiga. Efter att du har klickat på ‘Jag vill bli medlem Privat’ är det bara att följa anvisningarna på TDBs hemsida.

Behörighet som administratör och kassör för din förening söker du hos Equipe, maila support@equipe.com (gäller endast SWB:s avelsföreningar).

Ladda ner Equipe-programmet
När du har fått behörighet som administratör så kan du logga in på http://support.equipe.com och ladda hem programmet Equipe 4 – För avelsvärdering. Kontrollera att du installerar den senaste versionen av programmet.
Produktnyckel
Här hittar man även produktnyckeln som måste uppdateras varje år.
Den långa sifferkoden kopieras och klistras in i Equipe under: Hjälp – Ändra produktnyckel.
Skapa bedömning i Tävlingsdatabasen (TDB)
– Lägg alltid upp bedömningen/tävlingen i Tdb först. När anmälningsfilen sedan importeras till Equipe skapas alla klasser mm automatiskt och identiskt. Exempel på klasser och listor

– SWBs bedömningar ska läggas upp som Arrangemang i TDB. Arrangemang är allt som inte faller under Svenska Ridsportförbundets reglemente (det går inte att ändra på det som redan är upplagt).

– Det är bra att kopiera in Tdb-länken i er bedömnings proposition. Länken hittar ni i rutan ”Tips” när ni öppnar ert arrangemang på Tdb.

– Om er bedömning går över flera dagar och man skall kunna anmäla sig till respektive dag så behöver ni skapa klasser för respektive dag. Alla dagarna skall vara i samma tävling.

– Ange vid ”klassnamn” vilken bedömning, t.ex ”3-årstest fredag”, ”exteriörbedömning”, ”hoppföl” etc.

– Sista anmälningsdag skall vara sista dag ni tar emot efteranmälningar via Tdb. Ni kan på sidan för ert arrangemang se färgmarkeringen. Vanlig anmälan = grön, efteranmälan = gul, ingen anmälningsmöjlighet = grå.

– Om ni vill ha en spärr mot överanmälningar fyller ni i fältet ”Vid uppnått antal ekipage stänger klassen”. Man kan skapa en reservlista, med eller utan efteranmälningsavgift.

– Tänk på att efteranmälningsavgiften skall vara den extra summan som anmälaren skall betala. (Systemet belastar vid efteranmälan anmälaren med summan av anmälningsavgiften + efteranmälningsavgiften)

– Likviddagen ligger automatiskt på 7 dagar före arrangemangsstart. Detta kan ni ändra och ni kan ha olika likviddag för olika klasser/listor. Pengar dras från anmälarens konto kl. 23.00 på likviddagen. Likviddagen bör vara efter sista möjlighet till anmälan (efteranmälan) t ex + 4 dagar.

– Markera under ”Begränsning – regler” rutan ” Hästen måste ha registreringsnummer hos ASVH för att kunna bli anmäld.” Övriga rutor under ”Regler” skall avmarkeras. (Obs! gäller ej fölbedömning där ska alla rutor vara avmarkerade).

– Under ”Tävlingstyp” skall ”Häst” samt en avdelning vara markerad. Ange samma avdelning för alla klasser.

– ”Listor” skall skapas för olika saker ni behöver veta. T ex. uppstallning, saluhästar. Man kan även ta betalt för anmälan till listor.

– Gör en lista för att anmäla att hästen är kastrerad. Så att ni kan placera hingstarna först/sist i startlistorna.

– I ryttarmeddelandet är det möjligt att lägga in hela propositionen. Alternativt, skriv endast det allra viktigaste och begär de uppgifter ni själva vill ha. T ex. födelsedatum för föl, om hästen är kastrerad, obligatorisk är att ange medlemsnummer i SWB.

Tillägg, fölbedömning och exteriörbedömning av ston
– ALLA bedömningsplatser och dagar i föreningens regi skall ligga i samma tävling men i olika klasser. Dvs. inte en tävling för fölbedömning lördag och en tävling för fölbedömning söndag.

– Det SKALL vara en klass för hoppstammade föl och en klass för gångartsstammade föl för varje bedömningsplats.

– Fölbedömningar/gårdsbesiktning med få föl kan slås ihop till en klass. Dock fortfarande olika för hopp- och gångartsföl.

– Det ska vara en separat klass för exteriörbedömning av ston och rätt avelsvärderingsprogram valt.

– Rutan för ASVH-registreringsnummer ska inte vara markerad, eftersom detta innebär att importerade föl samt moderlivsimporter ej går att anmäla.

– För alla föl som inte har något reg. ansökansnummer skall numret i första hand sökas upp. Det går att söka på både reg. ansökansnummer och moders namn.

Utlandsgjorda föl har inget reg.ansökansnummer och skall läggas upp med ett fejkat nummer, men det måste tydligt synas att det är ett fejkat nummer. Även tecken fungerar.

Importera anmälningsfilen till Equipe
– SUPERVIKTIGT! Innan du importerar anmälningsfilen.
Kontrollera att du har senaste versionen av ”Equipe 4 – för avelsvärdering”. Programmet laddas ner från Equipe support.

– Glöm inte att kontrollera att avgifterna kom med eller lägg in dem i Equipe.

– Det går bra att ladda hem anmälningar löpande från Tdb till Equipe.

– Glöm inte att kontrollera eventuella avanmälningar på Tdb efter det datum ni senast laddat hem anmälningar.

– Ett bra tips är att göra startnumret detsamma som katalognummer.
Gå till vyn ”Förteckningar” dra hästarna till den ordning de skall starta i (precis som när man flyttar i en startlista). Markera alla hästarna ”Redigera” ”Markera allt”. Välj ”Verktyg” ”Omnumrera markering” och börja på första startnummer. Gå till ”Utskrift” ”Kataloguppgifter”. Välj ”Sortera Hästar efter nummer”.

– Protokoll- och diplomutskrift.
Ibland vill man spara ner protokollen eller diplomen i en Pdf innan man skriver ut dem. Tyvärr behåller inte Equipes Pdf-verktyg sin rätta layout. Gör istället så här: Ladda ner en gratisversion av Pdf-skrivare i er dator. Välj inställningar, välj Pdf-skrivaren och spara ner dokumentet

– Eventuell återbetalning av avgifter kan ske via Tävlingsdatabasen. Även kvitto kan skrivas ut därifrån.

– Om häst avbryter sin bedömning skall detta markeras både på protokollet och i Equipe. Anledningen skall också anges på protokollet och i Equipe. Viktigt är att ange om det är domaren eller hästägare som avbryter bedömningen.

– Ska klassen för anmälan delas på flera dagar så gör först klart startordningen. Skapa därefter nya klasser för de olika dagarna. Markera de ekipage som skall gå på t.ex lördag, högerklicka, välj ”kopiera till” – lördagens klass

– Ibland uppdaterar Equipe inte ordentligt vid resultatinmatningen! Lösning: Tryck OK och Uppdatera ett antal gånger till.

– Glöm inte att mata in MANKHÖJDEN på stoet. Obs! flyttad till fliken ”Exteriör”.

– Resultatrapportering till Equipe/SWB
Resultaten SKALL rapporters omgående efter avslutad bedömning. Det görs genom att i Equipe välja Arkiv/Exportera/Resultat till SvRf / Skicka direkt / ..följ därefter anvisningarna.

Samtidigt lägger ni själva ut era resultatlistor på er egen hemsida, dit länkar SWB sedan från bedömningssidan. Läs mer om rapportering lite längre ner på sidan under “efter bedömning”.

Tillägg, Equipe - Unghästtest 4-åriga hästar och 5-åriga fölston
– För att få en resultatlista för gångarter måste en ny klass för gångarter göras och kopiera in både de som anmält till löshoppning och hoppning. I Tdb ska det vara anmält till löshoppningsklass eller uppsutten hoppklass.

– Vill någon byta mellan klasserna uppsutten och löshoppning så gå till den klass där de är anmälda, markera ekipaget, höger klicka och välj ”flytta till”.

– Resultatinmatning kan ske antingen i den gemensamma klassen eller i respektive hoppklass.

– Resultat skrivs ut från resultatinmatningen enligt följande: gångartsresultat – gemensam klass, hoppresultat – respektive hoppklass eller löshoppning. Klicka i vilken sortering ni vill ha före ni skriver ut.

– Unghästtest – 4-åriga hästar och 5-åriga fölston: Gör klasser så man anmäler sig till uppsutten hoppning eller löshoppning. I Equipe kopieras dessa sedan över till en ny gemensam klass för gångarter.

Gör likadant som ovan för Öppen klass.

Tillägg, Equipe - Fölbedömning och exteriörbedömning av ston
– I anmälan för varje föl skall ni byta födelseår till rätt år. (Angivet år är året för betäckningen eftersom man söker fram fölet från språngrullan).

– Vill man, kan man skriva fölets födelsedag dvs. månad och dag (t ex 0521) i fältet för födelseår, så att födelsedatumet syns på startlistan. Födelsedatum måste skrivas för hand på protokollet.

– Vill man ha en gemensam startlista för ston som skall exteriörbedömas och hopp och gångartsföl så kan man göra en gemensam klass. Gå till exteriörbedömningsklassen, markera sto, högerklicka, välj ”kopiera till” och likadant med fölen. MEN deras resultat måste skrivas ut från respektive rätt bedömningsklass.

Support TDB och Equipe
Support eller hjälp med Equipe 4 och Tävlingsdatabasen får man SNABBAST via vår gemensamma Facebookgrupp SWB Bedömingsledare. Det går också att kontakta Equipe 042-400 44 47 eller maila till marianne.stenqvist@equipe.com.

Genomförande av bedömning

Protokoll - utskrift

Samtliga bedömningsprotokoll hittar du till höger på sidan, alternativt i arkivet.

Tips för utskrift

 • Protokollet för 3-åringar finns att skriva ut från Equipe.
 • Ridprovsprotokollet för 3-åringar finns att skriva ut från Equipe.
 • Fölbedömningsprotokollet, exteriörbedömning av ston och de olika protokollen för 4-åringar samt Öppen klass finns inte i Equipe.
  Gör så här: 1. Skriv ut rätt antal protokoll från Arrangörshandboken. Välj ”aktuellt protokoll (ej rubriker)”.
  2. Lägg dem i skrivaren (på rätt håll) och skriv ut ”Namna förtryckta protokoll” från Equipe.
 • Spara protokoll eller diplom till Pdf innan man skriver ut dem kan ibland bara bra. Tyvärr behåller inte dokumentet sin rätta layout vid utskrift från Equipe.
  Gör så här: Ladda ner en gratisversion av Pdf-skrivare i er dator. Välj Skriv ut, Inställningar, välj Pdf-skrivaren och spara ner dokumentet.
Priser vid Unghästtest och Fölbedömning

Alla priser kan beställas via SWB. Beställningsblankett

1. Rosett till alla deltagare:

Fölbedömning – alla deltagande hästar erhåller SWBs deltagarrosett.
Unghästtest – rosett med färg efter klassindelning; Diplomrosett, klass I-rosett eller SWBs deltagarrosett.

2. Diplom till diplomhästar. Både hästägare och uppfödare skall få diplom. Diplomen delas/skickas ut av arrangerande förening.

Diplompapper – mall för egenutskrift
Färg på papper – Vad gäller? Diplom?

3. Informationsblad till hästar som kvalat till Breeders Trophy, Rikssto, Stimulanspaket – för utskrift

5. Övriga hederspriser står arrangörer fritt att ordna och dela ut.

Efter bedömning

Breeders Trophy

Kval till 3-årschampionat och Breeders Trophy i hoppning och dressyr för 4-åriga hästar och 5-åriga fölston kan ske via Unghästtest. För utförlig info, se Swede Horse hemsida.

Rapport från bedömningsledare och överdomare

Efter avslutad bedömning ska bedömningsledare och överdomare fylla i en rapport. Originalet ska skickas till SWB. Box 2, 24729 Flyinge och kopia lämnas till arrangör, bedömningsledare och överdomare.

Rapport bedömningsledare/överdomare

Rapport från domare

Efter avslutad bedömning ska domaren/domarna fylla i en rapport som skickas till SWB och lämnas till arrangör, bedömningsledare och överdomare.

Rapport domare

Resultatrapportering Protokoll

Efter avslutad bedömning SKALL alla protokoll och övriga handlingar skickas till SWB.

Man kan välja att skicka in protokollen på tre olika sätt:

 • Scanna in alla protokoll och mejla dem till ulrica.holst@swb.org. Protokollen sparas och arkiveras av den regionala föreningen under minst innevarande år.
 • Alla protokoll skickas med rekommenderad post till SWB, Box 2, 24729 Flyinge.
 • Alla protokoll kopieras och kopiorna eller originalen skickas med vanlig post till SWB, Box 2, 247 29 Flyinge.

Om protokollen skickas med vanlig post/scannade kopior per mejl är det MYCKET VIKTIGT att den regionala föreningen sparar kopior på protokollen.

Resultatrapportrering – arrangör

Resultaten från alla unghästbedömningar SKALL rapporteras omgående efter avslutad bedömning.
Rapportera enligt följande:

1. Till Equipe
Resultatfiler mailas enligt följande;  När du står i bedömningsprogrammet Equipe:  Välj Arkiv / Exportera / Resultat till SvRf  / Skicka direkt /…följ därefter anvisningarna. (filerna går till Equipe.)

2. Till regional förenings/arrangörs hemsida
Gör resultatlistor och lägg ut på er egen hemsida. SWB länkar till föreningarnas hemsidor.

3. Till Ridsport
Arrangör skickar resultatlistor till Tidningen Ridsport.

4. Till SWB
Maila backup och resultatlistor från Equipe och TDB till ulrica.holst@swb.org

Regionala fölchampionat

Regionala avelsföreningar välkomnas att arrangera fölchampionat, gärna i samverkan med varandra. Dessa kan arrangeras helt utifrån föreningarnas egna önskemål.

Fölchampionat räknas som en utställning och oftast är det helhetsintrycket för dagen som bedöms och avgör vilka föl som går vidare till slutring/final. Fölchampionat skall vara skilt från fölbedömningen med särskilda bedömningsprotokoll.

SWB är inte huvudman för Regionala fölchampionat.

Resultatarkiv

Här finns resultat från de senaste årens bedömningar. Resultatarkiv

Rikssto

Kval till Rikssto sker på Unghästtest för 3-åringar. Mer info här.

Selektionspaket till diplomston

Ston i SWB kan kvalitets klassas på egna och sina avkommors meriter. Ston i avel kan ta del av olika erbjudane.

Kvalitetsklasser för ston
Stimulans för ston i avel

faperplace.com