fbpx

Hästpass

Efter den 1 mars 2002 ska alla hästar förses med hästpass (EU beslut 2000-68/EG). Denna identitetshandling skall upplysa om ägare, härstamning, vaccinationer, laboratorieundersökningar, behandlingar m.m.
Passet skall dessutom innehålla ett konturdiagram som beskriver hästens färg, tecken och virvlar på ett enhetligt sätt. För hästar som registreras/får pass efter den 1/7 2009 krävs även chipmärkning.
Hästpassen utfärdas av de register- och stamboksförande föreningar som är godkända av Jordbruksverket.

Konturdiagrammet och färgangivelsen är de metoder som används inom hela EU för att indentifiera hästar. Travhästar identifieras dessutom med hjälp av en frysmärkning på hästen. Modernare metoder som chipmärkning används mer och mer och är obligatoriskt inom vissa raser.

Kravet på pass gäller också för importerade hästar. En del hästar har ett utländskt regístreringsbevis eller pass. Är detta inte EU-godkänt skall ägaren i sådana fall skicka in det utländska registreringsbeviset eller passet tillsammans med import-handlingarna, en svensk signalementsbeskrivning, avläst chipnr i de fall detta finns samt ägarbevis. Hästen får då ett svenskt datahanteringsnummer i det utländska passet samt detta pass kompletterat eller ett svenskt pass.

Ett hästpass ska innehålla:

  • hästens eget nummer, UELN
  • ras
  • härstamning
  • konturdiagram med hästens färg, tecken och virvlar
  • chipnummer för häst registrerad efter den 1/7 2009
  • ägarens namn

Samt sidor för:

  • vaccinationer
  • laboratorieundersökningar
  • vissa medicinska behandlingar
  • livsmedelshantering (Arzneimittelbehandlung på tyska, Human consumption på engelska)

Du hittar ytterligare information om hur man går till väga på respektive sida i högerkolumnen.