fbpx
Välj en sida

Olika vägar för att få en hingst godkänd

Det finns en rad olika vägar att gå för att få en hingst godkänd för SWB-avel, men för att fölen ska kunna registreras i stambokens högsta avdelning d.v.s. på gröna papper krävs för samtliga två saker:

 1. Att hingsten är avelsvärderad med godkänt resultat och har uppnått antingen nivå för Premierad eller nivå för Accepeterad
 2. Att betäckningslicens löses för hingsten det år den verkar i SWB-avel

Avelsvärdering för SWB-avel kan göras:
A. Genom att hingsten genomför SWBs Bruksprov i Sverige. Läs mer om SWBs bruksprov HÄR
eller
B. Genom att avelsvärderingsnämnden (AVN) får tillgång till resultat hingsten presterat vid andra länders bruksprov och/eller i sporten samt hälsoinformation om hingsten. En hingst med vuxna avkommor kan också avelsvärderas utifrån sina avkommors resultat. 

Vid både alternativ A och B tar AVN ställning till om hingsten kan uppnå avelsvärdeklass Premierad eller Accepterad och därmed kan lösa en betäckningslicens, eller om den inte uppnår kraven för att få verka i SWB-avel.

”Premierad” innebär att hingsten uppfyller högt uppsatta krav avseende egen prestation/förärvning och hälsa och förväntas kunna bidra med avelsframsteg inom SWB-rasen. För att hingsten ska kunna uppnå Premierad krävs också att SWB får tillgång till röntgenbilder enligt kraven i SWBs hingstregelverk (Bilaga 3). Läs nedan vilka krav som gäller för olika kategorier hingstar för att kunna uppnå avelsvärdeklass ”Premierad”.

”Accepterad” innebär att hingsten uppfyller miniminikrav (lägre krav än för Premierad) avseende prestation och hälsa för att få verka i SWB-avel. För att hingsten ska kunna uppnå Accepterad behöver inte röntgenbilder skickas in. Det räcker med att skicka in officiellt röntgenintyg utfärdat från avelsorganisation där hingsten är godkänd sedan tidigare. Läs nedan vilka krav som gäller för olika grupper av hingstar för att kunna uppnå avelsvärdeklass ”Accepterad”.

En inledande avelsvärdering kostar alltid 500 kr inklusive moms. Det innebär att du själv försett SWB med tillräckligt underlag (ansökan komplett ifylld) för att Avelsvärderingsnämnden ska kunna ta ett beslut för den aktuella hingsten. I vissa fall tillkommer kostnad för t ex exteriörbeskrivning. I de fall du önskar att SWB ska vara behjälpliga med att ta fram information om hingsten är kostnaden 2000 kr inklusive moms. Även här kan i vissa fall tillkomma kostnad för t ex exteriörbeskrivning.

För hingstar som deltar i SWBs Bruksprov ingår kostnaden för avelsvärdering i anmälningsavgiften.

För hjälp, kontakta Ulrica Holst, ansvarig för hingstfrågor på ulrica.holst@swb.org.

 

Information & krav för Premierad och Accepterad

Ansökan & avgifter

En inledande avelsvärdering kostar alltid 500 kr inklusive moms. Det innebär att du själv försett SWB med tillräckligt underlag (blanketten nedan komplett ifylld) för att Avelsvärderingsnämnden ska kunna ta ett beslut för den aktuella hingsten. I vissa fall tillkommer kostnad för t ex exteriörbeskrivning.

Blankett – ansökan om avelsvärdering av hingst för SWB-avel

I de fall du önskar att SWB ska vara behjälpliga med att ta fram detta underlag är kostnaden 2000 kr inklusive moms. Även här kan i vissa fall tillkomma kostnad för t ex exteriörbeskrivning. Kontakta Ulrica Holst, ansvarig för hingstfrågor, via ulrica.holst@swb.org.

Samtliga kostnader faktureras i efterhand.

För hingstar som deltar i SWBs Bruksprov ingår kostnaden för avelsvärderingen i anmälningsavgiften.

Här kan du söka information om utländska hingstar

Avelsförbund:
Medlemsförbund WBFSH – Lista med kontaktuppgifter, samtliga avelsförbund som är medlemmar i World Breeding Federation for Sport Horse

Internationella databaser:
Horsetelex – Internationell databas med varmblodiga ridhästar
Horsetelex Results – Internationell databas med tävlingsresultat från internationella tävlingar i hela världen
Hippomundo – Internationell databas med alla raser
FEI Databas – Tävlingsresultat från interantionella tävlingar
Info Chevaux – Databas med framska hästar där bland annat avelsvärden kan hittas
KWPN Databas – Holländsk databas med information om KWPN-hästar
HesteData – Databas med danska hästar
FN Verlag – Tyska Ridsportförbundets databas, innehåller både sport och avelsinfo
BWP Hingstdatabas – Information om belgiska hingstar
Belgiska Ridsportförbundet – Tävlingsresultat i Belgien
Equipe Online – Tävlingsreultat från en rad olika länder

Vilka betäckningslicenser kan lösas för respektive hingst?

Hingstar som är godkända på både Premierad och Accepterad nivå samt G, G2, INT, AB, A och Elit kan man välja mellan olika licensvarianter:

Ordinarie betäckningslicens
7500 kr inklusive moms
Gäller en säsong för obegränsat antal ston. Löses direkt via Språngrulla.

Limiterad ordinarie betäckningslicens
3750 kr inklusive moms
Gäller för en säsong för max 5 ston. Från sto nr 6 debiteras hingsthållaren automatisk mellanskillnaden upp till Ordinarie betäckningslicens. Löses direkt via Språngrulla.

För samtliga godkända hingstar kan man även välja att lösa en ett-sto-licens eller en retroaktiv ett-sto-licens:

Ett-sto-licens
1375 kr inklusive moms
Gäller för en hingst till ett sto under en säsong om licensen löses i samband med betäckningen. Avgiften återbetalas om stoet är noterat icke dräktig på Språngrulla 1/9 betäckningsåret. Löses direkt via Språngrulla.

Retroaktiv ett-sto-licens
5000 kr inklusive moms
Gäller för en hingst till ett sto om licensen löses efter 31/8 betäckningsåret. Kontakta SWB via info@swb.org

Exteriöra krav, samtliga kategorier hingstar

Hingsten bedöms exteriört och poängsätts enligt fem huvudsakliga bedömningsgrupper. 

 • Typ
 • Huvud, hals och bål
 • Extremiteter och rörelsernas korrekthet
 • Rörelsemekanik i skritt
 • Rörelsemekanik i trav

En 10-gradig skala används där halva poäng är tillåtet. Hingsten skall även mätas avseende mankhöjd och skenbensomfång.

För att kunna erhålla avelsvärdeklass Premierad skall dressyrhingst erhålla lägst 23 poäng och hopphingst lägst 22 poäng sammanlagt för de tre första bedömningsgrupperna, varvid ingen av dessa delpoäng får vara under 7.

För att kunna erhålla avelsvärdeklass Accepterad ska hingst erhålla minst 7 poäng på bedömningsgruppen extremiteter och rörelsernas korrekthet samt i övrigt inte ha något delbetyg under 6 vid exteriörbedömningen.

En så kallad linjär beskrivning av hingstens exteriör genomförs vid samma tillfälle, vilken blir officiell för de hingstar som genomför bruksprov med godkänt resultat (Premierad eller Accepterad). Mer om linjär beskrivning finns att läsa på HÄR

Hingstar som genomför SWBs bruksprov

Krav för Premierad, 3-åriga hingstar

Bedömningar Maxpoäng Dressyr (min) Hoppning (min)
Exteriör 50 231)/402) 221)/37
Löshoppning 10 8,5
Gångarter, egen ryttare 10 82) 5 3)
Lämplighet för avel 1 0 0

1) Läs under ”Exteriöra krav, samtliga kategorier hingstar” på denna sida.

2) Min. 7 i varje enskilt moment

3) Inget delbetyg under 5 samt att betyg för galopp ska vara minst 7

Krav för Accepterad, 3-åriga hingstar

Bedömningar Maxpoäng Dressyr (min) Hoppning (min)
Exteriör 50 191)/312) 191)/31
Löshoppning 10 6
Gångarter, egen ryttare 10 62) 5 3)
Lämplighet för avel 1 0 0

1) Läs under ”Exteriöra krav, samtliga kategorier hingstar” på denna sida.

2) Min. 6 i varje enskilt moment

3) Inget delbetyg under 5 samt att betyg för galopp ska vara minst 6.

Krav för Premierad, 4-5-åriga hingstar

Bedömningar Maxpoäng Dressyr (min) Hoppning (min)
Exteriör 50 231)/382) 221)
Löshoppning 10
Uppsutten hoppning (inklusive testridning för hopphingstar) 10 82)
Gångarter (inklusive testridning för dressyrhingstar) 10 82) 53)
Lämplighet för avel 1 0 0

1) Läs under ”Exteriöra krav, samtliga kategorier hingstar” på denna sida.

2) Inget delbetyg under 7

3) Inget delbetyg under 5 samt att betyg för galopp ska vara minst 7.

Krav för Accepterad, 4-5-åriga hingstar

Bedömningar Maxpoäng Dressyr (min) Hoppning (min)
Exteriör 50 191)/311) 191)
Löshoppning 10
Uppsutten hoppning (inklusive testridning för hopphingstar) 10 62)
Gångarter (inklusive testridning för dressyrhingstar) 10 62) 53)
Lämplighet för avel 1 0 0

1) Läs under ”Exteriöra krav, samtliga kategorier hingstar” på denna sida.

2)Min. 6 i varje enskilt moment

3) Inget delbetyg under 5 samt att betyg för galopp ska vara minst 6.

Bruksprov för äldre hingstar med meriter från sporten
Den här kategorin omfattar hingstar från 6 år och äldre, som har goda meriter från sporten, men inte så bra att de kan bli direkt godkända enbart på de meriterna. Samma poängkrav som för 4-5-åriga hingstar inom respektive disciplin gäller. Hingstar äldre än 10 år poängsätts ej för sin exteriör men bedöms och beskrivs efter samma normer som övriga hingstar inom respektive disciplin.

Vilka sportmeriter som krävs för att få delta i bruksprovet finns att läsa i gällande hingstreglemente (bedömningsbarhetskrav).

Unga hingstar som gjort bruksprov i andra länder

Här listas vad som gäller för att uppnå Premierad och Accepterad för unga hingstar som gjort bruksprov i andra länder. De kan finnas tillgängliga för SWB avel genom att de har importerats till Sverige eller via importerade sperma. Hingstarna kan uppnå Premierad eller Accepterad om härstamning, exteriör och hälsa uppfyller SWBs krav. De måste också ha godkänts för avel av den arrangerande stamboken, alternativt när det gäller Tyskland av någon av de stamböcker som är medlemmar i WBFSH. I flera av dessa länder gäller att hingstarna bara blir godkända ett år i taget tills de uppnått en viss ålder och genomfört upprepade prov eller tävlingar (Belgien, Frankrike, Tyskland). Avelsvärdeklassen i SWB gäller därför enbart så länge hingsten är godkänd i det förbund den testats i. Slutgiltiga bruksprovsresultat är giltiga i 6 år från och med det år prövningen genomfördes. Därefter förväntas hingsten antingen ha hunnit meritera sig i tävling eller genom avkommor.

Krav för Premierad

Belgien
Hingst som vid 3-6-års ålder klarat BWPs hingstprov i hoppning samt BWPs krav på kompletterande prestationer i av BWP angivna årgångstävlingar i hoppning för 4-6-åriga hästar. Avelsvärdeklassen är giltig en säsong i taget fram tills att hingsten uppnått ett eventuellt slutgodkännande i BWP. Därefter kan ett slutligt beslut tas. Hingsten behöver också genomgå en exteriör och veterinär besiktning av SWBs avelsvärderingsnämnd och uppnå de exteriöra kraven för Premierad (Läs under ”Exteriöra krav, samtliga kategorier hingstar” på denna sida).

Danmark
Totalpoäng på minst 833 och ingen delpoäng under 7 i den disciplin den godkänts vid DWBs 35-dagarsprov. Berättigar till ett ettårigt betäckningstillstånd. Behöver kompletteras med ytterligare meriter i bruksprov eller tävling för slutgodkännande.

Frankrike
Hingstar som genomfört Selle Français bruksprov, är godkända av Selle Français och som har uppnått klass ”Excellent” i hoppning vid de franska årgångstävlingarna ”Le Cycle Classique”. Avelsvärdeklassen är giltig en säsong i taget fram tills att hingsten uppnått ett eventuellt slutgodkännande i Selle Français. Därefter kan ett slutligt beslut tas. Hingsten behöver också genomgå en exteriör och veterinär besiktning av SWBs avelsvärderingsnämnd och uppnå de exteriöra kraven för Premierad (Läs under ”Exteriöra krav, samtliga kategorier hingstar” på denna sida).

Nederländerna
Samtliga hingstar som klarar av KWPN uppsatta poänggränser vid deras bruksprov.

Tyskland
I Tyskland finns flera olika sorters bruksprov som kan fungera separat eller i kombination med varandra eller i kombination med sportresultat för godkännande i Tyskland. SWB erkänner 14- och 50-dagarsprov samt ”Sportprov” (Sportprüfungen) genomförda vid av FN (Deutsche Reiterliche Verienigung) för ändamålet godkända prövningsstationer. Avelsvärdeklassen är giltig en säsong i taget fram tills att hingsten uppnått ett eventuellt slutgodkännande i Tyskland. Därefter kan ett slutligt beslut tas. Hingsten behöver också genomgå en exteriör och veterinär besiktning av SWBs avelsvärderingsnämnd och uppnå de exteriöra kraven för Premierad (Läs under ”Exteriöra krav, samtliga kategorier hingstar” på denna sida).

För Premierad krävs följande resultat vid tyska bruksprov:

14-dagarsprov
Alt. 1. 8,0 i slutbetyg i dressyr eller 8,5 i slutbetyg i hoppning samt inga delbetyg under 7 i hingstens specialdisciplin krävs för godkännande. Enbart godkänt resultat från 14-dagarsprov för 3-årig hingst som genomfört provet på våren berättigar till ett års godkännande. Om provet genomförs på hösten som 3-åring eller som 4-åring krävs även ett godkänt Sportprov för godkännande under 4-årssäsongen. Hingsten når slutgodkännande tidigast som 5-åring.

Alt. 2. Gäller hingstar med över 8, men under 8,5 i hoppning samt inga delbetyg under 7 i hingstens specialdisciplin samt minst 9 i slutbetyg för hoppning på Sportprovet.

Hingstar som godkänns på våren som 3-åringar genom resultaten från sitt 14-dagarstest och därefter importeras till Sverige, ska visas fram vid SWBs bruksprov tillsammans med övriga s.k. ”Direktkvalificerade” hingstar. För fortsatt betäckningstillstånd efter 3 års ålder kan hingsten genomföra SWBs bruksprov, alternativt delta i tyskt Sportprov eller motsvarande meritering som 4- och 5-åring, vilket bekräftas genom intyg till SWB. För 4- och 5-åriga hingstar som ej kompletterat resultatet från 14-dagarsprovet med ett godkänt tyskt Sportprov, 50-dagarsprov, SWBs bruksprov eller erkänt hingstprov i annat land, måste resultatet kompletteras med tävlingsmeriter (se bilaga 1, kap 5.7 hingstregelverket).

50-dagarsprov
8 i slutbetyg i dressyr eller 8,33 i hoppning samt inga delbetyg under 7 i hingstens specialdisciplin krävs för godkännande. Gäller för hingstar som genomfört provet som 3-5-åringar.

3-dagars Sportprov för 4- och 5-åriga hingstar
8 i slutbetyg i dressyr eller hoppning. Används i kombination med 14-dagarsprovet. Genomförs som 4- och 5-åring. Som alternativ till sportprovet kan tävlingsresultat räknas (se bilaga 1, kap 5.7).

För SWB-hingstar som deltagit i erkänt hingstprov utomlands, utan att först ha deltagit i premiering utomlands och utan att ha visats fram för godkännande i något avelsförbund efter provet gäller att de måste visas fram för exteriör och veterinär bedömning för SWBs avelsvärderingsnämnd för att bli aktuella för avelsvärdering.

Krav för Accepterad
Förutsatt att även härstamning, exteriör och hälsa uppfyller SWBs krav gäller:

Belgien (BWP) & Holland (KWPN)
Har ingen lägre nivå för godkänt – alla som godkänns för BWP- och KWPN-avel kan bli Premierade.

Danmark (DWB)
Hingstar godkända för DWB-avel på sitt resultat i 35-dagarsprov, men som inte nått upp till SWBs krav för Premierad.

Frankrike (SF)
Hingstar som godkänts för Selle Français avel men som ej nått upp till kraven för Premierad.

Tyskland
14-dagarsprov, 50-dagarsprov samt 3-dagars sportprov: Samma poängnivåer gäller som vid det svenska bruksprovet, dvs. inga delbetyg under 6 i hingstens specialdisciplin. För hopphingstar gäller att inget delbetyg för gångarter ska vara under 5 samt att betyget för galopp ska vara minst 6.

Hingstar med tävlingsmeriter och inga/för gammalt bruksprovsresultat

Krav för Premierad

 • Hingstar som legat bland de 15 bästa på WBFSHs ranking av fadershingstar eller bland de 30 bästa på WBFSHs ranking av individuella hästar i hoppning eller dressyr
 • För hingstar som inte uppnår kraven på angiven placering på WBFSHs rankinglista, men som har mycket bra tävlingsresultat för sin ålder kan en individuell prövning göras. Avelsvärderingsnämnden går då igenom hingstens tävlingsmeriter samt övrig information om hingsten. Hingsten behöver också genomgå en exteriör och veterinär besiktning av avelsvärderingsnämnden.

Hingstar som uppfyller de meritmässiga kraven för Premierad och som ska stå tillgängliga för avel på station i Sverige skall visas fram veterinärt och exteriört vid SWBs bruksprov och uppfylla hälsokraven och de exteriöra kraven för Premierad. Läs vilka exteriöra krav som gäller under ”Exteriöra krav, samtliga kategorier hingstar” på denna sida. Detta gäller även om hingst exteriörbedömts av AVN vid något tidigare tillfälle i samband med avelsvärdering för spermaimport. För dessa hingstar är det dessutom obligatoriskt att vid samma bruksprov visa upp prestationsegenskaper i sin huvuddisciplin. Visningen ska ske under tävlingsliknande former och på en nivå som överensstämmer med hingstens ålder och utbildningsståndpunkt. Observera dock att detta moment är valfritt för hingstar som godkänns på sina meriter i internationell svår klass.

Krav för Accepterad
Hingsten ska ha uppnått kraven för bedömningsbarhet i hingstregelverket samt vara godkänd i annat förbund som har motsvarande eller högre krav på exteriör och prestation för godkännande av hingstar som SWB. Hingstar som uppfyller de meritmässiga kraven för Accepterad och som ska stå tillgängliga för avel på station i Sverige skall visas fram veterinärt och exteriört för AVN och uppfylla hälsokraven och de exteriöra kraven för Accepterad. Läs vilka exteriöra krav som gäller under ”Exteriöra krav, samtliga kategorier hingstar” på denna sida.

Andra möjligheter
Hingstar med tävlingsmeriter och inget bruksprovsresultat eller för gammalt bruksprovsresultat och som ej uppfyller kraven för Premierad eller Accepterad ”pappersvägen” kan prövas vid SWBs bruksprov, förutsatt att de uppfyller bedömningsbarhetskraven i hingstregelverket. Ytterligare en möjlighet om hingsten ej uppfyller bedömningsbarhetskraven är att visa fram den vid SWBs rådgivande bedömningar för möjligheten att bli rekommenderad vidare till SWBs bruksprov.

Hingstar med vuxna avkommor (avkommeprövade hingstar)

Kraven gäller hingstar som importeras för att verka i SWB-avel i Sverige och hingstar som önskas användas i SWB-avel via spermaimport. Hingstar som uppfyller de meritmässiga kraven för Premierad och som ska stå tillgängliga för avel på station i Sverige skall visas fram veterinärt och exteriört vid SWBs bruksprov och uppfylla hälsokraven och de exteriöra kraven för Premierad. Läs vilka exteriöra krav som gäller under ”Exteriöra krav, samtliga kategorier hingstar” på denna sida. Detta gäller även om hingst exteriörbedömts av avelsvärderingsnämnden vid något tidigare tillfälle i samband med avelsvärdering för spermaimport.

Hingstar som uppfyller de meritmässiga kraven för Accepterad och som ska stå tillgängliga för avel på station i Sverige skall visas fram veterinärt och exteriört för avelsvärderingsnämnden. För att uppnå avelsvärdeklass Accepterad kan den exteriöra bedömningen ske vid SWBs bruksprov eller vid annat lämpligt tillfälle innan betäckningslicens kan lösas. Läs vilka exteriöra krav som gäller under ”Exteriöra krav, samtliga kategorier hingstar” ovan.

Krav för Premierad
Hingstens förärvning ska motsvara de krav som gäller för Avelsvärdeklass ”A” i SWB. Mer om avelsvärdeklasser kan du läsa HÄR.

Krav för Accepterad
Hingsten ska vara godkänd och avkommeprövad i avelsförbund som har motsvarande system för uppföljning av förärvning som SWB.

Hälsokrav, samtliga kategorier hingstar

Hingst skall uppfylla kraven enligt Statens jordbruksverks föreskrifter om avelsarbete (SJVFS 2019:31), vara veterinärt godkänd enligt rasvisa krav (hingstregelverket, bilaga 2), vara röntgad utan anmärkning avseende osteochondros i has- och knäleder (bak) samt ha kontrollerade andningsvägar med avseende på struppipning genom endoskopering. Vidare ska hingsten vara testad med avseende på WFFS. Hälsokraven gäller för avelsvärdeklass Premierad, Accepterad, och INT.

Röntgenkrav
SWBs hingströntgen omfattar sex bilder:

 • Knäleder, båda bak, totalt två bilder – en sidoproj (LM-proj), båda trokleor och minst 2/3 delar av patella visualiserbar
 • Hasleder, båda bak, totalt fyra bilder – en snett bakifrån/utifrån (PlLDMO-proj, ca 30 grader från LM – projektion) och en DPl (dorsoplantar) med tibias mediala malleol tydligt visualiserbar

Röntgenbilderna ska vara märkta med hingstens chipnummer eller alternativt registreringsnummer och vara tagna tidigast den 1/7 det år hingsten fyller 2 år.

Hingsten ska vara utan anmärkning avseende osteochondros på samtliga bilder.

För att en hingst ska kunna uppnå avelsvärdeklass Premierad behöver SWB får ta del av samtliga angivna röntgenbilder.

För att en hingst ska kunna uppnå avelsvärdeklass Accepterad kan SWB antingen få ta del av samtliga angivna röntgenbilder eller få in ett officiellt röntgenintyg utfärdat från avelsorganisation där hingsten är godkänd sedan tidigare på att hingsten är utan anmärkning avseende osteochondros på samtliga angivna bilder. Länk till mall för hälsointyg på engelska hittar du HÄR.

Status andningsvägar
Hingstar som deltar i SWBs bruksprov:

För hingstar som ska gå SWBs bruksprov (klasserna 3-5-åriga hingstar samt äldre hingstar som går bruksprov som s.k. ”Prestationshingstar”) ska endoskoperingsvideo/intyg om andningsvägar tillställas SWB/AVNs veterinär/-er i god tid inför bruksprovet. Videon ska vara gjord högst 10 månader innan bruksprovet. De hingstar som återkommer till provet behöver inte göra om videon/skaffa nytt intyg, men vid kliniska symtom (under provet) krävs förnyad undersökning. Instruktioner för videoendoskopisk undersökning finns i hingstregelverket bilaga 4.

Övriga hingstar både Premierade och Accepterade
För övriga hingstar ska officiellt veterinärintyg på hingstens andningsvägar skickas in i god tid inför bruksprovet. Mall för intyg finns på HÄR.

WFFS-status
Hingstar skall för avelsvärdeklass Premierad, Accepterad och INT och för att få lösa alla typer av betäckningslicens för SWB vara testade med avseende på WFFS, men behöver ej vara fria från WFFS-anlaget. Detta gäller samtliga hingstar, även hingstar som sedan tidigare berättigats betäckningslicens för SWB.

Många avelsorganisationer publicerar uppgifter om WFFS-status för de hingstar de godkänt för avel. Finns sådan information om hingsten går det bra att länka till den. I annat fall ska denna ansökan åtföljas av kopia på provsvar från laboratoriet där hingstens prov analyserats och av vilket framgår hingstens WFFS-status samt identitet.