fbpx

Olika vägar för att få en hingst godkänd

Det finns en rad olika vägar att gå för att få en hingst godkänd för SWB-avel, men för att fölen ska kunna registreras i stambokens högsta avdelning d.v.s. på gröna papper krävs för samtliga två saker:

 1. Att hingsten är avelsvärderad med godkänt resultat och har uppnått antingen nivå för Premierad eller nivå för Accepeterad
 2. Att betäckningslicens löses för hingsten det år den verkar i SWB-avel

Avelsvärdering för SWB-avel kan göras:
A. Genom att hingsten genomför SWBs Bruksprov i Sverige. Läs mer om SWBs bruksprov HÄR
eller
B. Genom att avelsvärderingsnämnden (AVN) får tillgång till resultat hingsten presterat vid andra länders bruksprov och/eller i sporten samt hälsoinformation om hingsten. En hingst med vuxna avkommor kan också avelsvärderas utifrån sina avkommors resultat. 

Vid både alternativ A och B tar AVN ställning till om hingsten kan uppnå avelsvärdeklass Premierad eller Accepterad och därmed kan lösa en betäckningslicens, eller om den inte uppnår kraven för att få verka i SWB-avel.

”Premierad” innebär att hingsten uppfyller högt uppsatta krav avseende egen prestation/förärvning och hälsa och förväntas kunna bidra med avelsframsteg inom SWB-rasen. För att hingsten ska kunna uppnå Premierad krävs också att SWB får tillgång till röntgenbilder enligt kraven i SWBs hingstregelverk (Bilaga 3). Läs nedan vilka krav som gäller för olika kategorier hingstar för att kunna uppnå avelsvärdeklass ”Premierad”.

”Accepterad” innebär att hingsten uppfyller miniminikrav (lägre krav än för Premierad) avseende prestation och hälsa för att få verka i SWB-avel. För att hingsten ska kunna uppnå Accepterad behöver inte röntgenbilder skickas in. Det räcker med att skicka in officiellt röntgenintyg utfärdat från avelsorganisation där hingsten är godkänd sedan tidigare. Läs nedan vilka krav som gäller för olika grupper av hingstar för att kunna uppnå avelsvärdeklass ”Accepterad”.

En inledande avelsvärdering kostar alltid 500 kr inklusive moms. Det innebär att du själv försett SWB med tillräckligt underlag (ansökan komplett ifylld) för att Avelsvärderingsnämnden ska kunna ta ett beslut för den aktuella hingsten. I vissa fall tillkommer kostnad för t ex exteriörbeskrivning. I de fall du önskar att SWB ska vara behjälpliga med att ta fram information om hingsten är kostnaden 2000 kr inklusive moms. Även här kan i vissa fall tillkomma kostnad för t ex exteriörbeskrivning.

För hingstar som deltar i SWBs Bruksprov ingår kostnaden för avelsvärdering i anmälningsavgiften.

För hjälp, kontakta Ulrica Holst, ansvarig för hingstfrågor på ulrica.holst@swb.org.

 

Information & krav för Premierad och Accepterad

Ansökan & avgifter

En inledande avelsvärdering kostar alltid 500 kr inklusive moms. Det innebär att du själv försett SWB med tillräckligt underlag (blanketten nedan komplett ifylld) för att Avelsvärderingsnämnden ska kunna ta ett beslut för den aktuella hingsten. I vissa fall tillkommer kostnad för t ex exteriörbeskrivning.

Blankett – ansökan om avelsvärdering av hingst för SWB-avel

I de fall du önskar att SWB ska vara behjälpliga med att ta fram detta underlag är kostnaden 2000 kr inklusive moms. Även här kan i vissa fall tillkomma kostnad för t ex exteriörbeskrivning. Kontakta Ulrica Holst, ansvarig för hingstfrågor, via ulrica.holst@swb.org.

Samtliga kostnader faktureras i efterhand.

För hingstar som deltar i SWBs Bruksprov ingår kostnaden för avelsvärderingen i anmälningsavgiften.

Här kan du söka information om utländska hingstar

Avelsförbund:
Medlemsförbund WBFSH – Lista med kontaktuppgifter, samtliga avelsförbund som är medlemmar i World Breeding Federation for Sport Horse

Internationella databaser:
Horsetelex – Internationell databas med varmblodiga ridhästar
Horsetelex Results – Internationell databas med tävlingsresultat från internationella tävlingar i hela världen
Hippomundo – Internationell databas med alla raser
FEI Databas – Tävlingsresultat från interantionella tävlingar
Info Chevaux – Databas med framska hästar där bland annat avelsvärden kan hittas
KWPN Databas – Holländsk databas med information om KWPN-hästar
HesteData – Databas med danska hästar
FN Verlag – Tyska Ridsportförbundets databas, innehåller både sport och avelsinfo
BWP Hingstdatabas – Information om belgiska hingstar
Belgiska Ridsportförbundet – Tävlingsresultat i Belgien
Equipe Online – Tävlingsreultat från en rad olika länder

Vilka betäckningslicenser kan lösas för respektive hingst?

Hingstar som är godkända på både Premierad och Accepterad nivå samt G, G2, INT, AB, A och Elit kan man välja mellan olika licensvarianter:

Ordinarie betäckningslicens
8000 kr inklusive moms
Gäller en säsong för obegränsat antal ston. Löses direkt via Språngrulla.

Limiterad ordinarie betäckningslicens
4250 kr inklusive moms
Gäller för en säsong för max 5 ston. Från sto nr 6 debiteras hingsthållaren automatisk mellanskillnaden upp till Ordinarie betäckningslicens. Löses direkt via Språngrulla.

För samtliga godkända hingstar kan man även välja att lösa en ett-sto-licens eller en retroaktiv ett-sto-licens:

Ett-sto-licens
1495 kr inklusive moms
Gäller för en hingst till ett sto under en säsong om licensen löses i samband med betäckningen. Avgiften återbetalas om stoet är noterat icke dräktig på Språngrulla 1/9 betäckningsåret. Löses direkt via Språngrulla.

Retroaktiv ett-sto-licens
5000 kr inklusive moms
Gäller för en hingst till ett sto om licensen löses efter 31/8 betäckningsåret. Kontakta SWB via info@swb.org

Exteriöra krav, samtliga kategorier hingstar

Hingsten bedöms exteriört och poängsätts enligt fem huvudsakliga bedömningsgrupper. 

 • Typ
 • Huvud, hals och bål
 • Extremiteter och rörelsernas korrekthet
 • Rörelsemekanik i skritt
 • Rörelsemekanik i trav

En 10-gradig skala används där halva poäng är tillåtet. Hingsten skall även mätas avseende mankhöjd och skenbensomfång.

För att kunna erhålla avelsvärdeklass Premierad skall dressyrhingst erhålla lägst 23 poäng och hopphingst lägst 22 poäng sammanlagt för de tre första bedömningsgrupperna, varvid ingen av dessa delpoäng får vara under 7.

För att kunna erhålla avelsvärdeklass Accepterad ska hingst erhålla minst 7 poäng på bedömningsgruppen extremiteter och rörelsernas korrekthet samt i övrigt inte ha något delbetyg under 6 vid exteriörbedömningen.

En så kallad linjär beskrivning av hingstens exteriör genomförs vid samma tillfälle, vilken blir officiell för de hingstar som genomför bruksprov med godkänt resultat (Premierad eller Accepterad). Mer om linjär beskrivning finns att läsa på HÄR

Hingstar som genomför SWBs bruksprov

Krav för Premierad, 3-åriga hingstar

Bedömningar Maxpoäng Dressyr (min) Hoppning (min)
Exteriör 50 231)/402) 221)/37
Löshoppning 10 8,5
Gångarter, egen ryttare 10 82) 5 3)

1) Läs under ”Exteriöra krav, samtliga kategorier hingstar” på denna sida.

2) Min. 7 i varje enskilt moment

3) Inget delbetyg under 5 samt att betyg för galopp ska vara minst 7

Krav för Accepterad, 3-åriga hingstar

Bedömningar Maxpoäng Dressyr (min) Hoppning (min)
Exteriör 50 191)/312) 191)/31
Löshoppning 10 6
Gångarter, egen ryttare 10 62) 5 3)

1) Läs under ”Exteriöra krav, samtliga kategorier hingstar” på denna sida.

2) Min. 6 i varje enskilt moment

3) Inget delbetyg under 5 samt att betyg för galopp ska vara minst 6.

Krav för Premierad, 4-5-åriga hingstar

Bedömningar Maxpoäng Dressyr (min) Hoppning (min)
Exteriör 50 231)/382) 221)
Löshoppning 10
Uppsutten hoppning (inklusive testridning för hopphingstar) 10 82)
Gångarter (inklusive testridning för dressyrhingstar) 10 82) 53)

1) Läs under ”Exteriöra krav, samtliga kategorier hingstar” på denna sida.

2) Inget delbetyg under 7

3) Inget delbetyg under 5 samt att betyg för galopp ska vara minst 7.

Krav för Accepterad, 4-5-åriga hingstar

Bedömningar Maxpoäng Dressyr (min) Hoppning (min)
Exteriör 50 191)/311) 191)
Löshoppning 10
Uppsutten hoppning (inklusive testridning för hopphingstar) 10 62)
Gångarter (inklusive testridning för dressyrhingstar) 10 62) 53)

1) Läs under ”Exteriöra krav, samtliga kategorier hingstar” på denna sida.

2)Min. 6 i varje enskilt moment

3) Inget delbetyg under 5 samt att betyg för galopp ska vara minst 6.

Bruksprov för äldre hingstar med meriter från sporten
Den här kategorin omfattar hingstar från 6 år och äldre, som har goda meriter från sporten, men inte så bra att de kan bli direkt godkända enbart på de meriterna. Samma poängkrav som för 4-5-åriga hingstar inom respektive disciplin gäller. Hingstar äldre än 10 år poängsätts ej för sin exteriör men bedöms och beskrivs efter samma normer som övriga hingstar inom respektive disciplin.

Vilka sportmeriter som krävs för att få delta i bruksprovet finns att läsa i gällande hingstreglemente (bedömningsbarhetskrav).

Unga hingstar som gjort bruksprov i andra länder
Hingstar med tävlingsmeriter och inga/för gammalt bruksprovsresultat

Krav för Premierad

 • Hingstar som legat bland de 15 bästa på WBFSHs ranking av fadershingstar eller bland de 30 bästa på WBFSHs ranking av individuella hästar i hoppning eller dressyr
 • För hingstar som inte uppnår kraven på angiven placering på WBFSHs rankinglista, men som har mycket bra tävlingsresultat för sin ålder kan en individuell prövning göras. Avelsvärderingsnämnden går då igenom hingstens tävlingsmeriter samt övrig information om hingsten. Hingsten behöver också genomgå en exteriör och veterinär besiktning av avelsvärderingsnämnden.

Hingstar som uppfyller de meritmässiga kraven för Premierad och som ska stå tillgängliga för avel på station i Sverige skall visas fram veterinärt och exteriört vid SWBs bruksprov och uppfylla hälsokraven och de exteriöra kraven för Premierad. Läs vilka exteriöra krav som gäller under ”Exteriöra krav, samtliga kategorier hingstar” på denna sida. Detta gäller även om hingst exteriörbedömts av AVN vid något tidigare tillfälle i samband med avelsvärdering för spermaimport. 

Krav för Accepterad
Hingsten ska ha uppnått kraven för bedömningsbarhet i hingstregelverket samt vara godkänd i annat förbund som har motsvarande eller högre krav på exteriör och prestation för godkännande av hingstar som SWB. Hingstar som uppfyller de meritmässiga kraven för Accepterad och som ska stå tillgängliga för avel på station i Sverige skall visas fram veterinärt och exteriört för AVN och uppfylla hälsokraven och de exteriöra kraven för Accepterad. Läs vilka exteriöra krav som gäller under ”Exteriöra krav, samtliga kategorier hingstar” på denna sida.

Andra möjligheter
Hingstar med tävlingsmeriter och inget- eller för gammalt bruksprovsresultat och som ej uppfyller kraven för Premierad eller Accepterad ”pappersvägen” kan prövas vid SWBs bruksprov, förutsatt att de uppfyller bedömningsbarhetskraven i hingstregelverket. Ytterligare en möjlighet om hingsten ej uppfyller bedömningsbarhetskraven är att visa fram den vid SWBs rådgivande bedömningar för möjligheten att bli rekommenderad vidare till SWBs bruksprov.

Hingstar med vuxna avkommor (avkommeprövade hingstar)

Kraven gäller hingstar som importeras för att verka i SWB-avel i Sverige och hingstar som önskas användas i SWB-avel via spermaimport. Hingstar som uppfyller de meritmässiga kraven för Premierad och som ska stå tillgängliga för avel på station i Sverige skall visas fram veterinärt och exteriört vid SWBs bruksprov och uppfylla hälsokraven och de exteriöra kraven för Premierad. Läs vilka exteriöra krav som gäller under ”Exteriöra krav, samtliga kategorier hingstar” på denna sida. Detta gäller även om hingst exteriörbedömts av avelsvärderingsnämnden vid något tidigare tillfälle i samband med avelsvärdering för spermaimport.

Hingstar som uppfyller de meritmässiga kraven för Accepterad och som ska stå tillgängliga för avel på station i Sverige skall visas fram veterinärt och exteriört för avelsvärderingsnämnden. För att uppnå avelsvärdeklass Accepterad kan den exteriöra bedömningen ske vid SWBs bruksprov eller vid annat lämpligt tillfälle innan betäckningslicens kan lösas. Läs vilka exteriöra krav som gäller under ”Exteriöra krav, samtliga kategorier hingstar” ovan.

Krav för Premierad
Hingstens förärvning ska motsvara de krav som gäller för Avelsvärdeklass ”A” i SWB. Mer om avelsvärdeklasser kan du läsa HÄR.

Krav för Accepterad
Hingsten ska vara godkänd och avkommeprövad i avelsförbund som har motsvarande system för uppföljning av förärvning som SWB.

Hälsokrav, samtliga kategorier hingstar

Hingst skall uppfylla kraven enligt Statens jordbruksverks föreskrifter om avelsarbete (SJVFS 2019:31), vara veterinärt godkänd enligt rasvisa krav (hingstregelverket, bilaga 2), vara röntgad utan anmärkning avseende osteochondros i has- och knäleder (bak) samt ha kontrollerade andningsvägar med avseende på struppipning genom endoskopering. Vidare ska hingsten vara testad med avseende på WFFS. Hälsokraven gäller för avelsvärdeklass Premierad, Accepterad, och INT.

Röntgenkrav
SWBs hingströntgen omfattar sex bilder:

 • Knäleder, båda bak, totalt två bilder – en sidoproj (LM-proj), båda trokleor och minst 2/3 delar av patella visualiserbar
 • Hasleder, båda bak, totalt fyra bilder – en snett bakifrån/utifrån (PlLDMO-proj, ca 30 grader från LM – projektion) och en DPl (dorsoplantar) med tibias mediala malleol tydligt visualiserbar

Röntgenbilderna ska vara märkta med hingstens chipnummer eller alternativt registreringsnummer och vara tagna tidigast den 1/7 det år hingsten fyller 2 år.

Hingsten ska vara utan anmärkning avseende osteochondros på samtliga bilder.

För att en hingst ska kunna uppnå avelsvärdeklass Premierad behöver SWB får ta del av samtliga angivna röntgenbilder.

För att en hingst ska kunna uppnå avelsvärdeklass Accepterad kan SWB antingen få ta del av samtliga angivna röntgenbilder eller få in ett officiellt röntgenintyg utfärdat från avelsorganisation där hingsten är godkänd sedan tidigare på att hingsten är utan anmärkning avseende osteochondros på samtliga angivna bilder. Länk till mall för hälsointyg på engelska hittar du HÄR.

Status andningsvägar
Hingstar som deltar i SWBs bruksprov:

Det tidigare kravet på videoendoskopisk undersökning avseende struppipning är borttaget. Det nya kravet innebär att hingst som under bruksprov visar symtom på avvikande andningsljud kommer att avkrävas en videoendoskopisk halsundersökning före ett eventuellt godkännande.

Övriga hingstar både Premierade och Accepterade
För övriga hingstar ska officiellt veterinärintyg som intygar att hingsten inte visar symtom på avvikande andningsljud under arbete i trav och galopp skickas in i god tid inför bruksprovet. Mall för intyg finns på HÄR.

WFFS-status
Hingstar skall för avelsvärdeklass Premierad, Accepterad och INT och för att få lösa alla typer av betäckningslicens för SWB vara testade med avseende på WFFS, men behöver ej vara fria från WFFS-anlaget. Detta gäller samtliga hingstar, även hingstar som sedan tidigare berättigats betäckningslicens för SWB.

Många avelsorganisationer publicerar uppgifter om WFFS-status för de hingstar de godkänt för avel. Finns sådan information om hingsten går det bra att länka till den. I annat fall ska denna ansökan åtföljas av kopia på provsvar från laboratoriet där hingstens prov analyserats och av vilket framgår hingstens WFFS-status samt identitet.