fbpx
line

Ägarbyten

Om du köper eller säljer en häst ska detta meddelas till SWB. Ägarbytet kan anmälas via post eller e-post,  genom att skicka in SWBs Ägarbytesblankett eller ett köpekontrakt. Blanketten/köpekontraktet måste vara underskrivet av både köparen och säljaren.

Om en ägarbytesblankett har förkommit skickar vi inte ut en ny. Använd istället in ett köpekontrakt eller dylikt dokument för att registrera ett ägarbyte.

Ägarbytesblankett
Vid registreringen av en häst följer ett löst vitt A4-papper, ”Ägarbytesblankett”, med i passet. Vid ägarbyte skall säljaren och köparen skriva under och bekräfta försäljningen/köpet och skicka in detta till SWB, Box 2, 247 29 Flyinge, alternativt mejla till info@swb.org. Om det finns mer än en säljare respektive köpare skall pappret skrivas under av alla berörda parter för att vara giltigt.
OBS Om ägarbytet skickas in via e-post skall ovan nämnda handlingar finnas med som bifogad fil.

Ny ägarbytesblankett, klisterlapp till passet och faktura för ägarbytet skickas från SWB till nya ägaren.  Tänk på att klisterlappen ligger löst i kuvertet!

Köpekontrakt eller dylikt dokument
Saknas ägarbytesblanketten kan du i stället skicka in något som styrker ägarbytet, exempelvis ett köpekontrakt eller dylikt dokument. Av detta skall framgå vilken häst det gäller, vem den nya ägaren är och vara underskrivet av både säljaren och köparen. Ange även att det gäller ägarbyte. För exporterade hästar krävs ett underskrivet underlag som intygar att hästen är exporterad. Bifoga även en kopia på framsidan av hästens pass. OBS Om ägarbytet skickas in via e-post skall ovan nämnda handlingar finnas med som bifogad fil till info@swb.org.

Observera att SWB för endast ägarregister för SWB-registrerade hästar. För andra hästar skall ägarbyte meddelas till det avelsförbund som utfärdat passet.

Avgift för ägarbyte är 390 kr inklusive moms.
Handläggningstiden för kompletta ansökningar är normalt ca 3-4 veckor