fbpx

Kvalitetsklasser & Selektionssto

Ett sto kan tilldelas olika kvalitetsklasser, beroende på egna meriter och/eller avkommornas meriter. Stoets kvalitetsklass synliggörs på stoets sida på www.blup.se.

2013 togs stambokföringen av ston bort och ersattes av Prestationsklasser. Prestationsklass *, ** och *** tilldelas ston baserat på dess egna meriter vid unghästtest och tävling, men även avelsindex är meriterande. Samtliga tävlingsresultat ska ha uppnåtts vid officiell tävling på lägst lokal nivå.

Avelsvärdeklass A och ELIT tilldelas ston baserat på dess SWB-avkommors meriter.
Ston som har tilldelats kvalitetsklasser kan vara berättigade till diverse förmåner och rabatter, bland annat SWBs Selektionspaket.

Selektionspaketet handlar om att SWB lyfter fram och uppmuntrar att de bästa stona inom varje disciplin betäcks. Målet är att öka framstegstakten i SWB-populationen, framförallt genom ett bättre urval av ston som används i avel.

Selektionspaketet handlar om att uppmärksamma hästägare på att de har ett bra sto och kanske borde använda henne i avel. Alla ston som ingår i selektionspaketet är markerade på Blup.se.

För att kunna utnyttja förmånerna måste du vara medlem i SWB.

Har du frågor, kontakta registrator Anette Sånesson på anette.sanesson@swb.org eller 046-64654.

Prestationsklasser

Grundkriterier för att kunna erhålla Prestationsklass

1. Stoet ska vara SWB-registrerat.

2. Stoet ska vara bedömt (vid 3-årstest, kvalitetsbedömning, 3-årspremiering (t.o.m. 1998) eller exteriörbedömt i samband med någon av SWBs unghästbedömningar – öppen klass) och ingen exteriörpoäng på typ, huvud-hals-bål och extremiteter får vara under 7 poäng. De ston som är äldre än 10 år får ett skriftligt omdöme där domaren bedömer hennes exteriöra kvaliteter så att detta kan ligga till underlag för prestationsklass.
Ston placerade i svår klass (fr.o.m. Int. I dressyr/ 145 hoppning /3-stjärnig fälttävlan) är undantagna från kravet på exteriörbedömning. Ston placerade i svår klass (dressyr/hoppning/fälttävlan) är undantagna från kravet på exteriörbedömning.

3. Stoägaren ska kunna uppvisa officiell dokumentation på stoets meriter, såvida de inte är tillgängliga via blup.se eller TDB.

Tilläggskriterier för Prestationsklass *

För att kunna tilldelas prestationsklass * ska stoet uppfylla något av nedanstående kriterier:

a) Klass 1-bedömd vid SWBs Unghästtest eller Ridhästtest (inklusive öppen klass).
b) Egna tävlingsmeriter, något av följande alternativ:
– placerad i 1.20 hoppning.
– placerad i LB dressyr.
– placerad 1.00 m fälttävlan eller genomfört 1-stjärnig fälttävlan.
c) Avelsindex minst 115 dressyr eller 120 hoppning samt visad vid SWBs Unghästtest som 3- eller 4-åring eller vid SWBs Ridhästtest som 4-åring1).

1) Sto som haft föl som 4-åring kan utnyttja ”årsbonus”, dvs. visas med ett år yngre hästar vid Ridhästtest, championatskval och årgångsfinaler (för 4-7-åriga hästar).
Samtliga tävlingsresultat ska ha uppnåtts vid officiell tävling på lägst lokal nivå.

Tilläggskriterier för Prestationsklass **

För att kunna tilldelas prestationsklass ** ska stoet uppfylla något av nedanstående kriterier:

a) Diplom som hopptalang/dressyrtalang vid unghästtest som 3- eller 4-åring eller vid SWBs Ridhästtest som 4-åring1).
b) Egna tävlingsmeriter, något av följande alternativ:
– minst 3 felfria rundor 1.30 hoppning.
– genomfört Msv B dressyr med minst 60%.
– placerad 2-stjärnig eller genomfört 3-stjärnig fälttävlan (t.o.m. 2018 2-stjärnig).
c) Deltagit i årgångsfinal (omgång 1) som 3-, 4-, 5- eller 6-åring1).
d) Avelsindex minst 125 dressyr eller 130 hoppning samt visad vid unghästtest som 3- eller 4-åring eller vid SWBs Ridhästtest som 4-åring1).

1) Sto som haft föl som 4-åring kan utnyttja ”årsbonus”, dvs. visas med ett år yngre hästar vid Ridhästtest, championatskval och årgångsfinaler (för 4-7-åriga hästar).
Samtliga tävlingsresultat ska ha uppnåtts vid officiell tävling på lägst lokal nivå.

Tilläggskriterier för Prestationsklass ***

För att kunna tilldelas prestationsklass *** ska stoet uppfylla något av nedanstående kriterier:

a) Egna tävlingsmeriter, något av följande alternativ:
– minst 3 felfria rundor i 1.40 hoppning.
– genomfört Prix S:t Georges/Msv A dressyr med minst 60%.
– placerad 3-stjärnig fälttävlan (t.o.m. 2018 2-stjärnig) eller genomfört 4-stjärnig fälttävlan (t.o.m. 2018 3-stjärnig).
b) Avelsindex minst 135 i dressyr eller 140 hoppning samt visad vid unghästtest som 3- eller 4-åring eller vid SWBs Ridhästtest som 4-åring1).

1) Sto som haft föl som 4-åring kan utnyttja ”årsbonus”, dvs. visas med ett år yngre hästar vid Ridhästtest, championatskval och årgångsfinaler (för 4-7-åriga hästar).
Samtliga tävlingsresultat ska ha uppnåtts vid officiell tävling på lägst lokal nivå.

Avelsvärdeklasser

Grundkriterie för Avelsvärdeklasser

Stoet ska vara SWB-registrerat. Efter avkommeprövning med kvalitetsgradering kan stoet tilldelas avelsvärdeklass A eller ELIT. Endast avkommor av varmblodig ridhästras med typ och prestation som samstämmer med avelsmålen för SWB kan ligga till grund för avkommeprövning. Avkommorna skall vara efter hingst som är berättigad till användningstillstånd i SWB och i övrigt ha härstamning som berättigar till införande i SWBs Grundstambok avdelning I-III.

Tilläggskriterier för avelsvärdeklass A
För att uppnå avelsvärdeklass A ska stoet skall uppfylla något av följande villkor:

a) Stoet ska ha lämnat minst fyra registrerade avkommor. Dessa skall ha härstamning som berättigar till införande i Grundstambok avd. I-III (gröna, gula eller vita papper). Avkommornas sammanlagda förärvningspoäng skall vara lägst 16 (se tabell med förärvningspoäng). Minst två avkommor skall ha lägst 3 förärvningspoäng vardera och ytterligare minst en avkomma skall ha lägst 4 förärvningspoäng.

b) Stoet skall ha lämnat minst två registrerade avkommor. Dessa skall ha härstamning som berättigar till införande i Grundstambok avd. I-III (gröna, gula eller vita papper). Stoet skall ha ett avelsindex på lägst 115 i dressyr eller 120 i hoppning samt minst en avkomma som har lägst 3 och ytterligare en avkomma som har lägst 4 förärvningspoäng vardera (se tabell med förärvningspoäng).

Tilläggskriterier för avelsvärdeklass ELIT
För att uppnå avelsvärdeklass ELIT ska stoet skall uppfylla något av följande villkor:

a) Stoet skall ha minst fem registrerade avkommor med härstamning som berättigar till införande i Grundstambok avd. I-III (gröna, gula eller vita papper). Avkommornas sammanlagda förärvningspoäng skall vara lägst 21 (se tabell med förärvningspoäng). Minst två avkommor skall ha lägst 4 förärvningspoäng vardera och ytterligare minst en avkomma skall ha lägst 5 förärvningspoäng.

b) Stoet skall ha minst tre registrerade avkommor med härstamning som berättigar till införande i Grundstambok avd. I-III. Stoet skall ha ett BLUP-index på lägst 115 i dressyr eller 120 i hoppning samt minst tre avkommor som har lägst 4 förärvningspoäng vardera (se tabell med förärvningspoäng).

Utländska meriter
Är stoets eller avkommornas meriter från utlandet behöver vi få in dokumentation som styrker dessa meriter. Gäller ansökan Avelsvärdeklass behöver du bifoga en lista med avkommorna, deras meriter och vilken förärvningspoäng varje avkomma bidrar med. Listan över vilka förärvningspoäng olika meriter bidrar med finns länkad här intill.

Selektionsston

Kriterier för selektionsston

Alla ston som är berättigade till Prestationsklass *, ** eller *** genom individuella prestationer, eller som genom sina avkommemeriter uppnått avelsvärdeklass A eller ELIT, är berättigade att bli selektionsston. För SWB är det viktigt att ge stimulans till stoägarna med syftet att fler av de bästa stona betäcks före en eventuell tävlingskarriär. Högt bedömda ston som sätts i avel tidigt, ger snabbare avelsframsteg. Ston som fått diplom vid unghästbedömning som 3-, 4- eller 5-årigt fölsto och som betäcks samma år eller året efter bedömningen och året därefter registrerar avkomman i SWB kan därför få extra förmåner inom selektionspaketet. Hingsten som stoet betäcks med måste ha löst ordinarie hingstlicens eller ett-sto-licens för det aktuella betäckningsåret i SWB. För de 3- och 4-åriga ston som är berättigade till de extra förmånerna finns en valmöjlighet. De kan antingen betäckas under bedömningsåret eller spara förmånerna till säsongen efter erhållet diplom. Ston som får diplom både som 3-åring och 5-åring har rätt till förmånerna för båda prestationerna.

Förmåner för selektionsston

– Rabatt på registreringsavgift för föl efter selektionsston:

– Prestationsklass * 100 kr inkl. moms rabatt

– Prestationsklass ** 200 kr inkl. moms rabatt

– Prestationsklass *** 300 kr inkl. moms rabatt

– Avelsvärdeklass A 200 kr inkl. moms rabatt

– Avelsvärdeklass ELIT 300 kr inkl. moms rabatt

Extra förmåner för ston som fått diplom
För ston som fått diplom vid unghästbedömning som 3-, 4- eller 5-årigt fölsto gäller dessutom extra förmåner som kan utnyttjas om stoet betäcks under bedömningsåret eller säsongen efter erhållet diplom:
•    SWB sponsrar med fölregistreringsavgiften vid registrering samma år fölet föds
•    SWB sponsrar med avgiften för kvalitetsgraderingen vid positivt dräktighetsresultat
•    SWB sponsrar stoet med kostnaden för deltagarbeviset i Breeders Trophy, gäller fölston 5-7 år

Förmånerna ovan gäller för dig som är medlem i SWB. Inte medlem ännu? Lös ditt medlemskap HÄR.

Stimulansston

Kriterier för stimulansston

För SWB är det viktigt att ge stimulans till stoägarna med syftet att fler av de bästa stona betäcks före en eventuell tävlingskarriär. Högt bedömda ston som sätts i avel tidigt, ger snabbare avelsframsteg. Ston som fått diplom vid unghästbedömning som 3-, 4- eller 5-årigt fölsto och som betäcks samma år eller året efter bedömningen och året därefter registrerar avkomman i SWB kan därför få extra förmåner inom stimulanspaketet. Hingsten som stoet betäcks med måste ha löst ordinarie hingstlicens eller ett-sto-licens för det aktuella betäckningsåret i SWB. För de 3- och 4-åriga ston som är berättigade till de extra förmånerna finns en valmöjlighet. De kan antingen betäckas under bedömningsåret eller spara förmånerna till säsongen efter erhållet diplom. Ston som får diplom både som 3-åring och 5-åring har rätt till förmånerna för båda prestationerna.

Förmåner för stimulansston

Förmåner för ston som fått diplom
För ston som fått diplom vid unghästbedömning som 3-, 4- eller 5-årigt fölsto gäller dessutom extra förmåner som kan utnyttjas om stoet betäcks under bedömningsåret eller säsongen efter erhållet diplom:
•    SWB sponsrar med fölregistreringsavgiften vid registrering samma år fölet föds
•    SWB sponsrar med avgiften för kvalitetsgraderingen vid positivt dräktighetsresultat
•    SWB sponsrar stoet med kostnaden för deltagarbeviset i Breeders Trophy, gäller fölston 5-7 år

Förmånerna ovan gäller för dig som är medlem i SWB. Inte medlem ännu? Lös ditt medlemskap HÄR.

Ansökan & avgifter

Ansökan

I ansökan anger du:
– Ditt medlemsnummer
– Vilket sto det gäller (registreringsnummer och namn)
– Vilken Prestationsklass/Avelsvärdeklass du ansöker om
– Vilka meriter som berättigar stoet till den Prestationsklass/Avelsvärdeklass  du ansöker om

Ansökan görs via e-post till registrator Anette Sånesson: anette.sanesson@swb.org.
Det är viktigt att du i e-postmeddelandet anger vilket sto det gäller, hennes meriter samt om du är plusmedlem och ditt medlemsnummer. Du som ansöker kommer att faktureras avgiften.

Avgifter

Priserna anges inklusive moms

Plusmedlem

Övriga

Ansökan om prestationsklass *,**,***

GRATIS

400 kr

Uppgradering av prestationsklass till ** eller ***

GRATIS

400 kr

Ansökan om avelsvärdeklass A eller ELIT

250 kr

250 kr

Höjning av avelsvärdeklass

250 kr

250 kr