fbpx

Att namnge sin häst

Det finns vissa regler som du måste följa för att namnge din SWB-häst.

Namnets längd
Ett namn för innehålla max 20 tecken inklusive mellanslag. Anledningen till att längden är maximerad beror på att de flesta hästar (födda i Sverige) ska ha (SWB) efter sitt namn. De sto som är i en stofamilj ska också få med detta bakom sitt namn ex. (F.5).
Bokstäver

Endast bokstäver och siffror tillhörande svenska alfabetet är godkända att använda. Gällande bokstaven Z är den inte förbehållen Zangersheide-stuteriet, men ur det internationella marknadsföringsperspektivet bör det undvikas eftersom hästen kommer att betraktas som en Zangersheide-född häst. Prefix, bokstavskombinationer och enstaka bokstäver får också användas som inledning av hästens namn. Av övriga tecken tillåts endast apostrof (’) och bindestreck (-).

Ord
Ord som väcker anstöt förbehåller sig SWBs registratur rätten att neka till. Det gäller framför allt ord som är rasistiska, könsord och svordomar. Denna rätt förbehåller sig SWB ur ett internationellt marknadsföringsperspektiv.
Genitiv s
Genitiv s är tillåtet. Observera dock att det kan bli konstigt att sätta ett sponsorprefix framför ett sådant namn.
Stuteri- och gårdsnamn
Hästnamn kan inledas med gårds-, stuteri-, orts- och företagsnamn. Det går inte att ansöka om/inneha stuterinamn eller prefix i SWB, utan detta läggs endast till i namngivningen av hästen. SWB rekommenderar inte uppfödare att använda kända, utländska stuterinamn eller prefix i namn på hästar som inte är uppfödda av vederbörligt stuteri.

Om en häst är utlandsregistrerad kan det utländska namnet inte ändras. Enda undantaget är utländska hingstar som godkänns i Sverige och som är döpta till företagsnamn utomlands. Vill den nya svenska ägaren byta namn, gäller samma som vid namnbyte.

Hingstar
Av gammal sed får en godkänd hingst inte heta likadant som tidigare godkänd hingst, så länge det finns en risk för förväxling. Ändring görs först när hingsten är godkänd.
Namnbyte

För hästar grundregistrerade i SWB är det tillåtet att ändra namn, detta mot en kostnad av 5000 kr inkl. moms. Hästens ursprungsnamn kommer att finnas kvar inom parentes efter det nya namnet.