fbpx

Kvalitetsklasser

En hingst kan tilldelas olika kvalitetsklasser, beroende på egna meriter och/eller avkommornas meriter. Hingstens kvalitetsklass synliggörs på hingstens sida på www.blup.se och på www.sprangrulla.se.

Det finns olika avelsvärdeklasser för hingstar: Premierad, Accepterad, A, Elit, INT, KASS och EJ. För att en tillräckligt säker bedömning av hingstens förärvning ska kunna göras bör minst 25 svenskfödda avkommor ha resultat från unghästtest/tävling. Avelsvärdebokstav Elit kan det delas ut postumt.

 

Avelsvärdeklass A och ELIT tilldelas hingstar baserat på dess avkommors meriter. En hingst kan tilldelas avelsvärdeklass tidigast 6 år efter det att den första gången hade licens för SWB-avel.

Prestationsklass *, **, *** och **** tilldelas hingstar baserat på dess egna meriter vid unghästtest och tävling.

Har du frågor eller saknar din hingst stjärnor den borde haft, eller har den fått ytterligare meriter och förtjänar ytterligare stjärnor? Kontakta hingstansvarig Ulrica Holst: ulrica.holst@swb.org eller 046-64651.

Avelsvärdeklasser

Avelsvärdeklass Premierad

Premierad

Premierad (tidigare Godkänd) innebär att hingsten uppfyller högt uppsatta kvalitetskrav avseende såväl prestation som exteriör och hälsa samt  är berättigad betäckningslicens för SWB. Står det ett årtal efter ”Premierad” innebär det att hingsten har ett tidsbegränsat godkännande fram till och med det angivna årtalet. Avkommor efter Premierade hingstar är berättigade till registrering i Grundstambok avdelning I (gröna papper i passet) under förutsättning att också modern uppfyller härstamningskraven och att betäckningslicens lösts för hingsten det aktuella betäckningsåret.

Krav för avelsvärdeklass ”Premierad”, olika kategorier hingstar

Kategori hingstar Krav för avelsvärdeklass Premierad
Unga hingstar som genomfört SWBs bruksprov Minst 231/222 p för typ, huvud-hals-bål och extremiteter och i övrigt inga betyg under 7 för exteriör3. Minst 8/8,54 i snitt för prestationsegenskaper i hingstens specialdisciplin
Unga hingstar som genomfört bruksprov i BWP, DVB, KWPN, SF eller Tyskland Se SWBs hingstregelverk eller info på SWBs hemsida
Äldre hingstar med tävlingsmeriter och inga/för gammalt bruksprovsresultat Hingstar som legat bland de 30 bästa på WBFSHs individuella ranking i hopp/dressyr, alternativt individuell prövning baserat på tävlingsresultat
Krav för äldre hingstar med avkommemeriter som importerats eller verkar via spermaimport Motsvarande krav på förärvning som SWB har för ”A”

1 Gäller dressyrhingstar
2 Gäller hopphingstar
3 3-åriga dressyrhingstar måste uppnå minst 40 p totalt exteriört och 3-åriga hopphingstar minst 37 p totalt exteriört.
Dressyrhingstar äldre än 3 år måste uppnå minst 38 p totalt exteriört.
4 Gäller 3-åriga hopphingstar

Avelsvärdeklass Accepterad

Accepterad

Avelsvärdeklassen ”Accepterad” har lägre krav när det gäller exteriör och prestation än avelsvärdeklassen ”Premierad”, men kan precis som Premierade hingstar lämna avkommor berättigade till registrering i Grundstambok avdelning I (gröna papper i passet) under förutsättning att också modern uppfyller härstamningskraven och att betäckningslicens lösts för hingsten det aktuella betäckningsåret.

Krav för avelsvärdeklass ”Accepterad”, olika kategorier hingstar

Kategori hingstar

Krav för avelsvärdeklass Accepterad

Unga hingstar som genomfört SWBs bruksprov

Minst 7 p för extremiteter och i övrigt inga betyg under 6 i hingstens specialdisciplin

Unga hingstar som genomfört bruksprov i BWP, DVB, KWPN, SF eller Tyskland

Se SWBs hingstregelverk kap. 4.3 eller info på SWBs hemsida

Äldre hingstar med tävlingsmeriter och inga/för gammalt bruksprovsresultat

Ska ha uppnått kraven för bedömningsbarhet i hingstregelverket kap. 5.6.1 samt vara godkänd i ett annat förbund som har motsvarande eller högre krav på exteriör och prestation för godkännande av hingstar som SWB

Äldre hingstar med avkommemeriter som importerats eller verkar via spermaimport

Ska vara godkända och avkommeprövade i avelsförbund som har motsvarande system för uppföljning av förärvning som SWB

 

 

 

Avelsvärdeklass A

Kan tilldelas hingst som uppfyller krav på god förärvning. Med detta menas att hingsten har förmåga att föra aveln framåt på åtminstone nationell nivå i en disciplin, men utan allvarliga svagheter i övrigt. Avkommornas tävlingsstatistik ska, då sådan finns, tillmätas väsentlig betydelse för hingst som är 15 år och äldre. Det räcker dock med att avkommorna har resultat från enbart unghästtest och ridhästtest. Minst 10 avkommor bör dock ha resultat från kvalitetsbedömning och/eller tävling. Riktmärke för avelsindex: lägst 130 i Hoppindex eller lägst 125 i Dressyrindex.

Avelsvärdeklass ELIT
Kan tilldelas hingst som uppfyller krav på mycket god förärvning. Med detta menas att hingsten har förmåga att avsevärt föra aveln framåt i åtminstone en disciplin i ett internationellt perspektiv. Produktion av hästar i svår klass är en förutsättning. ELIT kan tilldelas postumt. För värdebokstav ELIT skall hingsten ha minst 30 tävlande avkommor. De äldsta ska vara minst 7 år. Riktmärke för avelsindex: lägst 130 i Hoppindex eller lägst 125 i Dressyrindex.
Avelsvärdeklass INT - Interimistiskt besiktigade hingstar

INT kan efter besiktning av SWBs Avelsvärderingsnämnd tilldelas hingst som importerats efter SWBs bruksprov om den uppfyller minimikraven för avelsvärdeklass Premierad eller Accepterad. INT följs då av tillägget Premierad eller Accepterad, beroende på vilka krav hingsten uppfyller. 

Avelsvärdeklass KASS
Tilldelas hingst som efter utredning konstaterats behäftad med eller förärva ärftlig defekt eller exteriör svaghet som är av djurskyddsmässig betydelse, eller har allvarligt nedsatt fruktsamhet. Sådan hingst får ej användas för vidare avel.
Avelsvärdeklass EJ

Innebär att hingsten avslutat sin individprövning i SWBs regi eller i annat avelsförbund för varmblodiga ridhästar med typ och prestation som samstämmer med avelsmålen för SWB, men ej nått ett resultat som berättigar till Premierad eller Accepterad enligt SWBs kvalitetsgradering exteriört, veterinärt eller prestationsmässigt vare sig i bruksprov eller efter tävlingsmeritering. Avkomma till sådan hingst kan registreras i Stambokens bilaga avdelning I, under förutsättning att rapporteringsavgift löses för hingsten och att avkommans moder uppfyller härstamningskraven.

Prestationsklasser

Kriterier för Prestationsklass *
För att kunna tilldelas prestationsklass * ska hingsten uppfylla något av nedanstående kriterier:
a) Egna tävlingsmeriter, något av följande alternativ:
– placerad minst 1.30 hoppning
– placerad minst Msv B dressyr
– placerad minst 1-stjärnig fälttävlan
b) Deltagit i årgångsfinal (slutfinal) som 5- eller 6-åring (gäller både Falsterbo och Breeders Trophy eller motsvarande i utlandet)
Kriterier för Prestationsklass **
För att kunna tilldelas prestationsklass ** ska hingsten uppfylla något av nedanstående kriterier:
Egna tävlingsmeriter, något av följande alternativ:
– placerad minst 1.45 hoppning
– placerad minst St Georg dressyr
– placerad minst 2-stjärnig fälttävlan
Kriterier för Prestationsklass ***
För att kunna tilldelas prestationsklass *** ska hingsten uppfylla något av nedanstående kriterier:
Egna tävlingsmeriter, något av följande alternativ:
– Placerad minst 1.50 hoppning
– Placerad minst Intermediaire dressyr
– Placerad minst 3-stjärnig fälttävlan
Kriterier för Prestationsklass ****
För att kunna tilldelas prestationsklass **** ska hingsten uppfylla något av nedanstående kriterier:
Egna tävlingsmeriter, något av följande alternativ:
– Placerad CSI5*-klass på lägst 1.50 m nivå eller vid internationella mästerskap (EM, VM, OS)
– Placerad CDI5*-klass GP, GPS eller GP Kür eller vid internationella mästerskap (EM, VM, OS)
– Placerad i CCI4* eller vid internationella mästerskap (EM, VM, OS)