fbpx

Om stamboksnummer

Alla hingstar som någon gång godkänts för avel i Sverige har ett stamboksnummer efter sitt namn. Detta nummer bekräftar att hingsten på något sätt genomgått en ”varudeklarering” och uppfyller vissa krav.

Den vanligaste nummerserien började en gång i tiden på nummer 101 och är nu uppe på fyrsiffriga tal, mer än 1400 hingstar har i dagsläget godkänts fullt ut för svensk avel. För det är just det denna nummerserie visar, att hingsten uppfyller alla de kvalitetskrav som vi har i Sverige för att en hingst ska vara godkänd. Hingstarna i denna nummerserie har också genomfört ett svenskt bruksprov och uppfyller hälsokraven. Idag tilldelas hingstar som godkänns på Premierad nivå ett nummer i denna serie.

Under 2000-talet togs ytterligare en nummerserie i bruk som börjar på 95001. Under detta årtionde ökade antalet spermaimporter markant och en ny nummerserie skapades för att visa vilka dessa hingstar var. Dessa hingstar är godkända och stationerade utomlands med bra resultat och har godkänts exteriört och veterinärt av SWBs Avelsvärderingsnämnd. Hingsten Dirk 95001 var först ut redan 1976 och idag har nästan 500 hingstar godkänts för spermaimport.

Sedan ett tiotal år tillbaka finns också nummerserien som börjar med 9001. Nummerserien tillkom i samband med att begreppet ett-sto-licens infördes och dessa hingstar är godkända i ett utländskt förbund och har godkänd röntgenstatus via intyg. Ett-sto-licensen infördes för att ge stoägarna större valmöjlighet, men samtidigt är kravet på godkännande något lägre. Idag tilldelas även de hingstar som godkänns för Accepterad nivå ett stamboksnummer i denna serie.

Den uppmärksamme har säkerligen noterat dubbletter bland våra stamboksnummer. Det är främst i 9000-serien, men även bland de högre talen i 1000-serien. Sedan början av 1900-talet har stona tilldelats stamboksnummer i en nummerserie med 1001 som första nummer. Stambokföringen av ston innebar en godkänd exteriörbedömning i kombination med ridprov och var möjlig till och med 2012. Därefter har stambokföringen av ston ersatts med prestationsklasser där stoets meriter värderas och kvalitetskraven har därmed höjts.