fbpx

ID-kontroll

Sedan kravet på pass kom från Jordbruksverket, sköts all utbildning och uppdatering av id-kontrollanter och deras adresser av Svenska Hästavelsförbundet. ID-kontrollanten ska för äldre hästar använda sig av Svenska Hästavelsförbundets blankett för signalementsbeskrivning/konturdiagram. För föl kan SWBs blankett (finns med på registreringsansökan) eller SH:s blankett användas. Se även information till ID-kontrollanter i höger kolumn. Enligt passförordningen ska vita tecken markeras med röd penna. Större vita fält ska streckas. Virvlar ska markeras med mörk penna. Enligt FEIs standard ska minst fem kännetecken anges.

Chipmärkning
Från och med den 1/1 2006 krävs chipmärkning och DNA-analys vid all nyregistrering oavsett ålder på hästen. På Svenska Hästavelsförbundets sida över ID-kontrollanter finns också noterat vilka av dessa som får chipmärka.
OBS att fr.o.m 7/7-2021 måste chipnumret börja med landskod 752.

För föl skall konturdiagram med chipnummer, chiprapport, dubbla tagelprover samt registreringsansökan skickas till adressen ovan. Observera att allt tagel ska monteras på kartongskivor och stoppas i plastpåse/kuvert enligt SLUs instruktioner (se information till ID-kontrollant).

 

När hästen chipmärks skall en etikett med chipnumret klistras in på avsedd plats i passet.  Chiprapport och plastpåse med tagel skickas in till SWB, Box 2, 247 29 Flyinge. Överblivna etiketter behåller hästägaren.

För föl skall konturdiagram med chipnummer påklistrat, chiprapport, plastpåse med tagel för DNA-analys, kuvert för chiptagel, samt registreringsansökan skickas till adressen ovan. Observera att allt tagel ska monteras på kartongskivor och stoppas i plastpåse/kuvert enligt SLUs instruktioner (se information till ID-kontrollant).

Alla tagelprov skall skickas till SWB – inte till SLU.

FAQ ID-kontrollanter

När måste ett föl ha pass?
Alla föl måste ha pass senast den 31 december födelseåret, vilket betyder att handlingarna måste inkomma till SWB i mycket god tid. Sent inkomna handlingar kräver ökade personalresurser och generar därför ett högre pris. Här kan du läsa om avgifter.
Vilka handlingar krävs vid registrering av föl?

Här kan du läsa om vad som krävs.

Vad gäller när hästen är äldre, det vill säga efter födelseåret?
Förutom det som krävs vid registrering av föl ska även tagel från mamman skickas med.
Hur ska tagelproverna monteras?
Tagelproverna för DNA-test ska tejpas på pappersskiva och läggas i märkt plastpåse. Felmonterade DNA kan komma att debiteras med 125 kr inklusive moms. Obsververa att tagelproverna måste hållas separerade. Se information från SLU.
Hur beställer man provtagningskit för DNA-test?
Dessa beställs direkt från SLU genom att skicka ett mail till hgenlab@slu.se.
Vad gäller för importerade hästar som ska tilläggsregistreras?
ID-kontroll ska göras, oftast finns hästen avritad i det utländska passet och om denna är korrekt skall du signera under ”ID-kontroll”. Skulle den inte vara korrekt, eller om hästen inte är avritad i passet, måste ny signalementsbeskrivning göras. Utförlig information om tilläggsregistrering hittar du här.
Måste importerade hästar som tilläggsregistreras chipmärkas om detta inte är gjort?
Nej, det är inget krav.
Vad gäller vid förkommen originalhandling?
Har hästen chip ska detta läsas av. Saknas chip ska den chipmärkas. En ny ID-kontroll ska göras och denna tillsammans uppgifter om ägaren skickas till SWB.
Hästen har bara gammalt pass/ID-handling, vad gäller?
Hästen ska ID-kontrolleras, chipmärkas och den gamla ID-handlingen tillsammans med kopia på köpehandlingen ska skickas till SWB.
Ett signalement ska korrigeras, hur gör man?
I de fall hästars signalement behöver korrigeras måste en ny signalementsbeskrivning göras. I samband med chipmärkning ska alltid kontroll av signalement göras.