fbpx

SWB stödjer

Ukrainian Equestrian Federation Charity Foundation
Under Bruksprovet 2022 gick vi ut med initiativet att stötta hästar, uppfödare och ryttare i Ukraina. Den 16 mars skickade vi 72 168 kronor till organisationen Ukrainian Equestrian Federation Charity Foundation. Bakom organisationen står bland annat det ukrainska ridsportförbundet i samarbete med FEI. Vår huvudsponsor Agria har också skänkt 10 000 kronor vilket var väldigt uppskattat.

Insamlingen kommer fortsätta så länge stöttning behövs och SWB kommer löpande sätta över pengar och uppdatera vad Ukrainian Equestrian Federation Charity Foundation hjälper till med.

Valfri summa kan fortsatt swishas till 123 092 5859
Företag kan bidra på BG: 5256-4804 

Märk bidraget ”Hjälp Ukraina”

Läs mer på Ukrainian Equestrian Federation Charity Foundation

SWB Warm Hearts 
Insamlingen SWB Warm Hearts är ett led i SWBs långsiktiga engagemang i Kronprinsessan Victorias fond. Via fonden kan vi bidra till att barn med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom kan få möjlighet att rida och umgås med hästar. Vi vill att alla ska få chansen att dela vår passion och kärlek till hästarna.

Läs mer om Kronprinsessan Victorias fond.
Bidra till SWB Warm Hearts

Stiftelsen Svensk Hästforskning
Antalet hästar i Sverige har femdubblats de senaste 40 åren, över en halv miljon svenskar rider regelbundet. Behovet av forskning är stort och varje bidrag till forskningen är värdefullt. SWB ger bidrag till forskningen för att ge våra svenskfödda hästar en ännu bättre möjlighet att vara friska, sunda och hållbara. SWB stöttar Stiftelsen Svensk Hästforskning genom att bland annat skänka pengar från startlistor och liknande vid olika evenemang. I stället för att skicka ut fysiska julkort har i stället 10 000 kr skänkts till stiftelsen.

Stiftelsen Hästforskning bildades 2004 av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) i samverkan med AB Trav och Galopp (ATG), Agria Djurförsäkring och Stiftelsen Lantbruksforskning. Tack vare samverkan mellan hästnäringen och staten har Stiftelsen Hästforskning kunnat stödja flera viktiga projekt inriktade på såväl veterinärmedicinsk forskning som frågor kring hästens relationer till människa, samhälle och miljö.

Läs mer på Stiftelsen Svensk Hästforskning

 

Föreningen för den Beridna Högvakten
Föreningen bildades 1985 i syfte att bevara hästarna i det svenska statsceremonielet. Föreningen finansierar inköp och utbildning av de 80 hästar som krävs för verksamheten samt står för hälften av de direkta kostnaderna (foder med mera) för driften av stallen på Kavallerikasern. Det är alltså inte längre staten som betalar hästarna, utan föreningen och dess medlemmar. Den beridna vaktparaden är en viktig symbol för Sverige och spelar en betydelsefull roll som en del av det svenska kulturarvet vid statsbesök, nationaldagsfirande och kungliga bröllop. Utan föreningen och dess medlemmar skulle denna mångåriga tradition försvinna.

En grupp ur beridna högvaktens hästkommittén har i uppdrag att varje år köpa sex unghästar. I månadsskiftet maj – juni besöks uppfödare som har lämpliga svenskfödda valacker i åldern 3-4 år. För att få ett så enhetligt utseende som möjligt på hästarna i den beridna vaktparaden önskar Försvarsmakten fuxfärgade hästar med en mankhöjd på mellan 163 och 168 cm.

SWB stödjer Beridna Högvakten genom olika typer av samarbeten.
Läs mer om Beridna Högvakten