fbpx
Välj en sida

SWB stödjer

Stiftelsen Svensk Hästforskning
Antalet hästar i Sverige har femdubblats de senaste 40 åren, över en halv miljon svenskar rider regelbundet. Behovet av forskning är stort och varje bidrag till forskningen är värdefullt. SWB ger bidrag till forskningen för att ge våra svenskfödda hästar en ännu bättre möjlighet att vara friska, sunda och hållbara. SWB stöttar Stiftelsen Svensk Hästforskning genom att bland annat skänka pengar från startlistor och liknande vid olika evenemang. I stället för att skicka ut fysiska julkort har i stället 10 000 kr skänkts till stiftelsen.

Stiftelsen Hästforskning bildades 2004 av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) i samverkan med AB Trav och Galopp (ATG), Agria Djurförsäkring och Stiftelsen Lantbruksforskning. Tack vare samverkan mellan hästnäringen och staten har Stiftelsen Hästforskning kunnat stödja flera viktiga projekt inriktade på såväl veterinärmedicinsk forskning som frågor kring hästens relationer till människa, samhälle och miljö.

Föreningen för den Beridna Högvakten
Föreningen bildades 1985 i syfte att bevara hästarna i det svenska statsceremonielet. Föreningen finansierar inköp och utbildning av de 80 hästar som krävs för verksamheten samt står för hälften av de direkta kostnaderna (foder med mera) för driften av stallen på Kavallerikasern. Det är alltså inte längre staten som betalar hästarna, utan föreningen och dess medlemmar. Den beridna vaktparaden är en viktig symbol för Sverige och spelar en betydelsefull roll som en del av det svenska kulturarvet vid statsbesök, nationaldagsfirande och kungliga bröllop. Utan föreningen och dess medlemmar skulle denna mångåriga tradition försvinna.

En grupp ur beridna högvaktens hästkommittén har i uppdrag att varje år köpa sex unghästar. I månadsskiftet maj – juni besöks uppfödare som har lämpliga svenskfödda valacker i åldern 3-4 år. För att få ett så enhetligt utseende som möjligt på hästarna i den beridna vaktparaden önskar Försvarsmakten fuxfärgade hästar med en mankhöjd på mellan 163 och 168 cm.

SWB stödjer Beridna Högvakten genom olika typer av samarbeten.