fbpx
Välj en sida

Domare

SWBs mål är att ha en praktiskt och teoretiskt välutbildad, aktiv domarkår med en tydlig gemensam målbild för uppdraget. Domare ska ha erfarenheter från uppfödning, hästsport och internationell avel samt ha ett gott förtroende hos medlemmar, uppfödare och hästägare.

Idag är den svenska aveln internationell och det är en självklarhet att de domare som dömer hästar i Sverige också är välorienterade i internationell avel samt hur egenskaper och prestationer bedöms ur ett internationellt perspektiv. Detta är ett led i SWBs arbete med att kvalitetssäkra och stärka förtroendet för domarkåren.

De inhemska bedömningarna av unga hästar ger avgörande underlag för att kunna göra tidiga avkommeprövningar av hingstar och ston till avel.

Bedömningarna fungerar också som en marknadsplats för rekrytering av talangfulla hästar till sporten. SWBs viktigaste redskap vid dessa bedömningar är domarna.

Samtliga domare har genomgått vår domarutbildning och håller sig alltid á jour genom att träffas, praktisera och diskutera bedömning av föl och unghästar. Ungefär 2-3 gånger om året hålls kurser. Den första i mitten av januari, en domarkonferens med både teoretiska och praktiska övningar. I slutet av juli hålls en sommarkurs som oftast har inriktning fölbedömning kompletteras med andra bedömningsmoment. I oktober under Breeders Trophy på Flyinge hålls en återträff. Där tillfälle för diskussioner och uppföljning av årets bedömningar ges.

Skulle du också vilja bli domare? Ansökan hittar du här.

Godkända domare inom SWB

Exteriördomare A-behörighet

     

Madeleine Beckman Hönsstigen 2 311 23 Falkenberg 0346-50544 0706-420544 Mail

Karl-Henrik Heimdahl Helmfeltsg. 3, Lgh 1101 211 48 Malmö 070-6149179 Mail

Gert Hermansson Åkebo, V. Harg 595 00 Mjölby 0142-23245 070-6961950 Mail
Bo Holmlund Baggböle 57 905 92 Umeå 090-144543 0703-781744 Mail Ulrika Jacobs Ask 84 664 91 Grums 0555-721 04 0704-560083 Mail Birgitta Larsson Ljungvägen 24 247 52 Dalby 070-8309757 Mail
Elisabeth Ljungstorp Holmtebo 615 95 Valdemarsvik 0123-51281 0706-012660 Mail Christina Olsson Menhammar gård 178 90 Ekerö 08-56023018 070-5272070 Mail Jan-Ove Olsson Boge Sles 516 62436 Slite 070-2229376 Mail
Ove Stensson Lena Prästgården 1 743 92 Vattholma 018-350525 070-7926765 Mail Hans Wallemyr Källeberg, Mularp 521 91 Falköping 0515-37231 0733-904598 Mail Harald Jönsson
Kasteberg
312 93 Laholm
0430-60185
070-5462982
Mail
Exteriördomare B-behörighet

Marie Knutsson
Starbyv. 191, Källetorp
262 95 Ängelholm
0431-29035
070-5390213
Mail

Magnus Dyrendahl
Sprottorp
310 50 Slöinge
0346-400 13
070-6465146
Mail

Eva Gudmundsson
Flemminge gård
610 32 Vikbolandet
011-341991
070-6381676
Mail

Karin Johansson
Hulebäckserödsv. 283
266 98 Hjärnarp
0431-455540
0702-455610
Mail

Malena Behring
Styrmansgatan 18
311 42 Falkenberg

070-6733586
Mail

Ann-Kristin Karlsson
Linds Västergård
590 47 Vikingstad
013-840 68
0706-034068
Mail

Christel Ljungvall
Västerstad 7131
242 97 Hörby
0415-40383
070-9366692
Mail

GunBritt Pettersson
Olbo
740 46 Östervåla
0292-21025
070-3407127
Mail

 

Gångartsdomare A-behörighet

Kerstin Bindekrans Söderkulla 610 33 Vikbolandet 0125-40367 070-8314331 Mail

Ulrika Jacobs Ask 41 664 91 Grums 0555-721 04 0704-560083 Mail

Bo Jenå Holmby 306 247 97 Flyinge 046-521 84 0709-790546 Mail

Marie Knutsson Starbyv. 191, Källetorp 262 95 Ängelholm 0431-29035 070-5390213 Mail

Christina Olsson Menhammar gård 178 90 Ekerö 08-56023018 070-5272070 Mail

Jan-Ove Olsson Boge Sles 516 62436 Slite 0435-44 33 60 070-2229376 Mail

Niklas Roslund Jonstorpsvägen 68 263 71 Jonstorp 042-690 32 070-6945952 Mail

Susanne Rudholm Knävland 108 855 90 Sundsvall 060-564089 0703-623029 Mail Wiveca Schenholm Tjusarbacken 12 603 61 Norrköping 0739-396445 Mail
Wanja Wallemyr Källeberg, Mularp 521 91 Falköping 0515-37231 070-9917450 Mail    
Gångartsdomare B-behörighet

 

Madeleine Beckman
Hönsstigen 2
311 23 Falkenberg
0346-50544
0706-420544
Mail
Ruth Börjesson
Årekärrsvägen 64
427 41 Billdal
031-91 22 20
0736-874535
Mail
Magnus Hamilton
Drakesväg 3
186 42 Vallentuna
070-7401444
Mail
Karl-Henrik Heimdahl
Helmfeltsg. 3, Lgh 1101
211 48 Malmö
070-6149179
Mail
Gert Hermansson
Åkebo, V. Harg
595 00 Mjölby
0142-23245
070-6961950
Mail
Bo Holmlund
Baggböle 57
905 92 Umeå
090-144543
0703-781744
Mail
Ann-Kristin Karlsson
Linds Västergård
590 47 Vikingstad
013-840 68
0706-034068
Mail
Birgitta Larsson
Dalby 111
240 10 Dalby
070-8309757
Mail
Elisabeth Ljungstorp
Holmtebo
615 95 Valdemarsvik
0123-51281
0706-012660
Mail
Susanne Åbrink
Strångholmen
641 92 Katrineholm
070-8639260
Mail
GunBritt Pettersson
Olbo
740 46 Östervåla
0292-21025
070-3407127
Mail
Ove Stensson
Lena Prästgården 1
743 92 Vattholma
018-350525
070-7926765
Mail
Hans Wallemyr
Källeberg, Mularp
521 91 Falköping
0515-37231
0733-904598
Mail

 

Hoppdomare A-behörighet

     

Susanne Axén Orlunda Hoffmansgård 59292 Vadstena 0143-50102 070-7208429 Mail

Magnus Dyrendahl Sprottorp 310 50 Slöinge 0346-400 13 070-6465146 Mail

Marie Filipsson-Wallén Strömtorpet 733 93 Sala 0224-26045 070-5509945 Mail

Eva Gudmundsson Flemminge gård 610 32 Vikbolandet 011-341991 070-6381676 Mail

Harald Jönsson Kasteberg 312 93 Laholm 0430-60185 070-5462982 Mail Marianne Leffler Mofalla Torp 54492 Hjo 070-3785368 Mail
Mikael Nolin Träskomakarev. 86 260 91 Förslöv 0431-450768 0708-530290 Mail Hans Wallemyr Källeberg, Mularp 521 91 Falköping 0515-37231 0733-904598 Mail  

   

Hoppdomare B-behörighet

 

 

Anna-Maria Andersson
Storegårdsv. 110
266 93 Munka-Ljungby
070-5526300
Mail
Tord Börjesson
Årekärrsvägen 64
427 41 Billdal
031-912220
0760-188703
Mail

 

Överdomare med telefonjour

 

Anki Karlsson
Linds Västergård
590 47 Vikingstad
013-840 68
0706-034068
Mail
Karin Johansson
Hulebäckserödsv. 283
5266 98 Hjärnarp
0431-455540
0702-455610
Mail
Överdomare på plats
Anki Karlsson
Linds Västergård
590 47 Vikingstad
013-840 68
0706-034068
Mail
Claes Hedenman
Luktenborg
566 92 Habo
0392-204 10
0706595818
Mail
Gert Hermansson
Åkebo Norrgård
595 91 Mjölby
0142-232 45
0706-961950
Mail
Gunilla Audell
Gudby Gård
194 92 Upplands Väsby
0705-595756
Mail
Ingela Borgström
Norra Strömbäck 10
905 94 Umeå
0706-513051
Mail
Ingrid Karlsson
Tveta Björkänbg
355 92 Växjö
0736-241980
Mail
Karin Johansson
Hulebäckserödsv. 283
266 98 Hjärnarp
0431-455540
0702-455610
Mail
Torsten Eliasson
Villekullagatan 1K
571 55 Ystad
0411-142 80
0703-964011
Mail
Ulrika Jacobs
Ask Nr 41
664 91 Grums
0555-721 04
0704-560083
Mail
Thomas Nilsén
Elmeberg 1093
382 94 Nybro
0481-210 63
0705-551063
Mail

Domarinformation

Domararvoden

Arvoden och reseersättning till domare vid SWB unghästbedömningar
Rekommenderat arvode (2015): 3 000 kr/dag.
Sociala avgifter tillkommer för domare som har F-skattebevis.

Rekommenderad reseersättning med egen bil (2015): 28,50 kr/mil.
Det skattefria beloppet enligt statlig norm (18,50 kr/mil) + den skattepliktiga delen
(10 kr/mil).

VIKTIGT!
Arrangören bör i samband med att de bokar domarna alltid avtala om arvode och reseersättning, och bekräfta överenskommelsen skriftligt.

Fråga om domaren skall arvoderas i en rörelse eller privat. Har domaren egen rörelse skall F-skattebevis visas upp, alternativt intyga att företaget har F-skattebevis. Domaren fakturerar föreningen sitt arvode. Företagets organisationsnummer måste framgå på fakturan.

Arvoderas domaren privat underlättar det om domaren i förväg lämnar uppgifter om kontouppgifter för betalning till bankkonto. För domare som arvoderas privat ska överenskommelsen vara att domaren utgår från hemmet i sitt uppdrag, då blir en del av resan skattefri.

Nedan följer räkneexempel för domararvode med F-skattebevis och A-skattebevis.
För mer information hänvisas till Skatteverket www.skatteverket.se

Exempel 1. Med F-skattebevis
Domare som arvoderas som företag, F-skattebevis
Domaren fakturerar föreningen; arvode, reseersättning, sociala avgifter (31,42%) och moms (25%). Sociala avgifter för resa betalas för den skattepliktiga delen. Har domaren utlägg skall kostnaden faktureras ex moms.

Domare fakturerar föreningen

Arvode 3000 kr
Reseersättning (50 mil) 50 x 28,50 1 425 kr
Ev utlägg (ex moms) 0 kr
Sociala avgifter, arvode 3 000 x 31,42% 942,60 kr
Sociala avgifter, reseersättning 50 x 10 x 31,42% 157,10 kr
Moms 3 000 + 1 425 + 942,6 + 157,1 x 25% 1381,20 kr
Domare fakturerar föreningen 6 905,90 kr

Föreningens kostnad för domare med F-skatt blir 6 905,90 kr.

Exempel 2. Med A-skattebevis
Domare som arvoderas privat, A-skattebevis

Arvodet betalas ut som lön. Föreningen skall redovisa utbetalning av lön till Skatteverket. Sociala avgifter för resa betalas för den skattepliktiga delen. Skatteverkets norm för arbetsgivaravgift är 31,42% och skatteavdraget är 30%.

Föreningen betalar till domare

Arvode 3 000 kr
Reseersättning (50 mil) 50 x 28,5 1 425 kr
Ev. utlägg (ex moms) 0 kr
Skatteavdrag, arvode 3 000 x 30% – 900 kr
Skatteavdrag, reseersättning skattepliktig 50 x 10 x 30% – 150 kr
Föreningen betalar till domare 3 375 kr

Föreningen betalar till Skatteverket

Skatteavdrag, arvode 3 000 x 30% 900 kr
Skatteavdrag, reseersättning skattepliktig 50 x 10 x 30% 150 kr
Sociala avgifter, arvode 3 000 x 31,42% 942,60 kr
Sociala avgifter, reseersättning 50 x 10 x 31,42% 157,10 kr
Föreningen betalar till Skatteverket 2 149,70 kr

Föreningens kostnad för domare med A-skatt blir 5 524,70 kr.

Rotation av SWB-domare

Målet är att SWBs domare skall cirkulera över landet. Rotationen har till syfte att skapa bättre förutsättningar för en jämnare poängsättning mellan olika bedömningsplatser samt att domarna får större möjligheter att bilda sig en uppfattning om hästbeståndet i hela landet. Rotation av domare över landet minskar också eventuella misstankar om att jävssituationer kan uppstå när samma domare ofta dömer på en plats.

Domare får inte döma mer än tre år i rad hos samma arrangör, oavsett om det är Unghästtest, Ridhästtest eller Fölbedömning. Domare måste därefter göra uppehåll hos denna arrangör i minst 1 år.

Arrangerande förening ansvarar själv för att rotationen följs. Dokumentation om vilka domare som dömt var finns hos SWB. Någon ekonomisk ersättning pga. rotationsregeln är inte möjligt att få.

Riktlinjer för SWBs domare

Var påläst på Bedömningsreglementena.
• Ställ upp och döm, diskriminera inte mindre arrangemang.
• Kom i tid.
• Använd lämplig klädsel.
• Var behjälplig för arrangören innan, under och efter bedömningen, tex kontrollera att det är rätt protokoll som används, rätt hindermaterial etc. Domare skall hjälpa till så att alla bedömningar blir enligt reglementet.
• Ge tips och råd om förbättrat arrangemang, domaren har större erfarenhet av olika bedömningsplaster.
• Informera sekreterare och övriga funktionärer innan påbörjad bedömning.
• Tala inte mer än nödvändigt med ägare, visare och uppfödare innan och under bedömning.
• Var diplomatisk.
• Tänk på att bedömningen även är ”utbildning” för deltagarna.
• Använd korrekt språk i kommentarerna.
• Agera inte tränare i kommentarerna. Var beskrivande!
• Kontrollera att alla betyg är satta innan Du lämnar ifrån Dig protokollet.
• Rätta ej betyget nedåt (nytt protokoll).
• Allmänt intryck, beskriv kortfattat. Vid frågor om en hästs bedömning svara kortfattat och ha protokollet tillgängligt.
• Vid oklarheter rådgör med bedömningsledare och överdomare.
• Tänk på Ditt uppträdande även under icke bedömningsdagar.
• Kommentera inte domarkollegor negativt.
• Kommentera inte bedömningar du inte deltagit i.
• Följ gällande skattelagstiftning och rekommenderade arvoden. Om annat skall det vara tydligt avtalat med arrangören före bedömning.
• Arvode för restid enligt avtal med arrangör.

Madeleine har varit aktiv domare inom SWB i mer än 30 år.

Hon är idag enhetschef och länsveterinär på Länsstyrelsen i Halland. Hon har tidigare arbetat med rådgivning och avel inom mjölk- och nötköttsproduktion och även som stordjursveterinär. Hon var med och startade Kvalitetsbedömningarna i Mälardalen i mitten av 70-talet.

Madeleine är godkänd premieringsförrättare för alla raser inom Svenska Hästavelsförbundet och brittisk A-domare för ponnyer och bl a dömt på Dublin Horse Show och Horse of the Year Show.

Madeleine har varit avelsintresserad sedan barnsben och fött upp Connemara-ponnyer under drygt 30 år.

-Den moderna ridhästaveln ställer ständigt nya krav på kompetens vilket gör domaruppdraget inom SWB intressant och utvecklande.

Karl-Henrik är exteriör och gångartsdomare inom SWB sedan många år. Han var ledamot i SWBs avelsvärderingsnämnd under mer än 20 år och ordförande under 5 år.

Karl-Henrik är veterinär med specialkompetens i hästens sjukdomar och har varit kliniskt verksam sedan mitten på 70-talet, han har varit avelsledare på Flyinge AB och vd för SWB numera hästveterinär på Agria. Han var hopphästuppfödare och bl a fött upp Märtha Louise som tävlas i de högsta internationella klasserna av Shane Sweetnam, Irland.

Bo är exteriör och gångartsdomare inom SWB sedan länge.

Han är västerbottnisk lantbrukare som bedriver avel och uppfödning av både ridhästar och köttraskor.

Bo har tidigare varit yrkesofficer och major och är sedan många år ordförande i Västerbottens Hästavelsförening.

 

Birgitta har varit exteriör och gångartsdomare inom SWB i över 40 år. Hon har som uppfödare fött upp bl a SWB hingsten Vivaldi 753 och helsystern Nabrina som vunnit Kungakannan.

Birgitta har alltid varit flitig besökare på olika föl-, unghäst- och hingstpremieringar i Tyskland och Danmark. Hon är premieringsförättare för samtliga raser inom Svenska Hästavelsförbundet. Hon är grundskolelärare Lund och har i decennier undervisat Flyinges elever i avelslära och exteriörbedömning.

 

Christina har varit exteriör och gångartsdomare inom SWB sedan 80-talet. Hon är uppfödare av både SWB och travhästar. Hennes avkommor har meriter i allt från unghästbedömningar och årgångschampionat till svår klass i både dressyr och hoppning, även en godkänd hingst i SWANA, Adriano.
Christina har varit ledamot i SWBs avelsvärderingsnämnd sedan 2002, numera ordförande. Till vardags arbetar hon som avelschef på Svensk Travsport. Hon ingår i Svensk Galopps avelsvärderingsnämnd och är husdjursagronom.

-Att döma och bidra till den svenska avelns internationella kvalité och position är viktigt för mig och en naturlig följd av mitt mycket mycket stora avelsintresse.

Jan-Ove är exteriör och gångartsdomare inom SWB sedan 80-talet. Han är dressyrdomare t o m Int. I, B-tränare i dressyr samt yrkesprovsexaminator inom SvRf. Han var ledamot i SWBs avelsvärderingsnämnd 2003-2011 och ofta gästdomare utomlands, han är också avelsrådgivare. Jan-Ove har varit aktiv tävlingsryttare i framförallt dressyr och alltid arbetat med träning och utbildning av hästar och ryttare, han är även uppfödare av SWB hästar.

Ove är exteriör och gångartsdomare inom SWB och har varit aktiv sedan början av 90-talet. Ove driver egen hästverksamhet med inackorderingsverksamhet och som hovslagare och tränare. Ove har även tävlat i parkörning på internationell nivå.

Ove var polisryttare på 80-talet blev sedan verksamhetsledare och seminassistent på Lövsta stuteri.

-Drivkraften är det starka avelsintresset.

 

Harald har varit hoppdomare inom SWB i ca 20 år.

Harald är född in i hästbranschen med en familj som var både uppfödare och hade hingststation. Han har placeringar t o m 150 hoppning och själv tävlat och utbildat närmare dussintalet hästar upp till 145 hoppning. Harald är lantbrukare och uppfödare med lantmästar- och lärarexamen. Han har arbetat som lärare på Plönninge Naturbruksgymnasium. Idag är huvudsysselsättningen det egna lantbruket med extra knäck som hovslagare.

Magnus är hoppdomare inom SWB sedan ca 20 år tillbaka.
Han är lantbrukare och född in i uppfödarskrået och tar årligen några föl. Han är utbildad lantmästare och även smed och skorstenstillverkare. Men unghästutbildning har han alltid sysslat med och tävlar även fortfarande aktivt.

Familjen Dyrendahl har fött upp många mästarskapshästar. Den nu mest kända är Grand Prix hästen Lunatic som reds av Jens Fredricson.

Det som driver Magnus som domare är möjligheten att få se så många och fina hästar.

Anki är gångarts och exteriördomare inom SWB hon är även överdomare för SWBs unghästbedömningar. Anki har jobbat inom bank i nästan 30 år. Idag driver hon egen verksamhet i hästbranschen som uppfödare, seminstation, kurser och föreläsningar. Hon är överdomare och dressyrdomare t o m St:George inom SvRf och sitter i flertalet styrelser och kommittéer inom ridsporten, bl a i SWBs styrelse.

Anki tävlar idag bara dressyr men har även tävlat hoppning och fälttävlan. Hon är uppvuxen med shetlands och russavel med bl a russhingsten Jerry 286.

 

-Drömmen är en egen godkänd hingst men det underbara är att vara med från val av hingst och födsel till unghästutbildning och fortsatt karriär.

-Det bästa med att vara domare är att man får se så många olika hästar.

Kerstin är gångartdomare inom SWB sedan länge. Hon är också dressyrdomare, unghästutbildare och tränare.

Kerstin har tidigare arbetat som biomedicinsk analytiker har själv tävlat dressyr t o m svår klass men även hoppning. Kerstin står även som uppfödare till två hästar som gått världscupen i dressyr.

 

 

Bosse är gångartsdomare inom SWB sedan mer än 20 år. Han har ingått i SWBs avelsvärderingsnämnd är dessutom internationell 4-stjärning dressyrdomare, förbundskapten i dressyr inom SvRf och dressyrtränare.

Bosse har egna tävlingsmeriter t o m Grand Prix dressyr och utbildat och visat flertalet hingstar på bruksprov. Han har i flera decennier varit och är fortfarande instruktör på Flyinge.

 

Christina har varit exteriör och gångartsdomare inom SWB sedan 80-talet. Hon är uppfödare av både SWB och travhästar. Hennes avkommor har meriter i allt från unghästbedömningar och årgångschampionat till svår klass i både dressyr och hoppning, även en godkänd hingst i SWANA, Adriano.
Christina har varit ledamot i SWBs avelsvärderingsnämnd sedan 2002, numera ordförande. Till vardags arbetar hon som avelschef på Svensk Travsport. Hon ingår i Svensk Galopps avelsvärderingsnämnd och är husdjursagronom.

-Att döma och bidra till den svenska avelns internationella kvalité och position är viktigt för mig och en naturlig följd av mitt mycket mycket stora avelsintresse.

Jan-Ove är exteriör och gångartsdomare inom SWB sedan 80-talet. Han är dressyrdomare t o m Int. I, B-tränare i dressyr samt yrkesprovsexaminator inom SvRf. Han var ledamot i SWBs avelsvärderingsnämnd 2003-2011 och ofta gästdomare utomlands, han är också avelsrådgivare. Jan-Ove har varit aktiv tävlingsryttare i framförallt dressyr och alltid arbetat med träning och utbildning av hästar och ryttare, han är även uppfödare av SWB hästar.

Susanne har varit SWB domare i gångarter i mer än 25 år, hon har varit dressyrdomare t o m Grand Prix i 35 år. Hon är också dressyrdomarutbildare inom SvRf. Susanne är ekonom men har alltid jobbat heltid med hästar, hästutbildning, tävling och inackordering. Susann är även uppfödare och har bl a en avkomma som segrat i Grand Prix dressyr. Susanne började som hoppryttare men gick så småningom över till dressyr och har utbildat och tävlat flera hästar upp till Intermediere dressyr. -Drivkraften är nördigheten, och så är det så bra att sitta på första parkett! -Motto: Att alltid verka för god ridning och hästarnas välbefinnande.

Wiveca är gångartsdomare inom SWB sedan 80-talet och har ingått i SWBs avelsvärderingsnämnd. Hon är B-tränare i dressyr och nationell Grand Prix-domare sedan många år och har varit grenledare i dressyr för ungdomar.

Wiveca har själv utbildat och placerat flera hästar upp till Grand Prix dressyr. Hon har visat hingst på bruksprov och deltagit i årgångschampionat. Hon ingick även i landslagstruppen och har ridit World Cup i dressyr. Wiveca är även flitig skribent för Tidningen Ridsport sedan drygt 40 år.

-Dressyr är otroligt vackert med samspelet mellan häst och ryttare vilket är fundamentet i allt umgänge med detta stora djur!

 

Wanja är gångartsdomare inom SWB. Hon är också dressyrdomare t o m St:George inom SvRf samt dressyrtränare. Utöver det är Wanja lantbrukare, hästuppfödare och har flera styrelseuppdrag. Hon har ridit sen barnsben, tävlat i hoppning, fälttävlan och dressyr med placering upp till Int. I. -Passionen för domaryrket är att få vara med och föra svensk varmblods avel framåt och att få följa dess utveckling på nära håll och mötet med alla människor.

Ruth är gångartsdomare inom SWB sedan 1998.

Ruth arbetar idag på heltid inom den egna hästverksamheten som tränare, ridlärare, hästutbildare och hästmassör. Hon driver även egen ridskola och uppfödning av ridhästar och ridponnyer och har bl a fött upp flera godkända ridponnyhingstar. Sedan 2003 driver hon seminstation med flera egna godkända ponnyhingstar tillsammans med sin man

Ruth har utbildat och tävlat egna hästar upp till St:George dressyr.

-Jag har alltid varit intresserad av härstamning och avel. Som domare får man ytterligare en dimension, att se resultatet i mängd.

 

 

Karl-Henrik är exteriör och gångartsdomare inom SWB sedan många år. Han var ledamot i SWBs avelsvärderingsnämnd under mer än 20 år och ordförande under 5 år.

Karl-Henrik är veterinär med specialkompetens i hästens sjukdomar och har varit kliniskt verksam sedan mitten på 70-talet, han har varit avelsledare på Flyinge AB och vd för SWB numera hästveterinär på Agria. Han var hopphästuppfödare och bl a fött upp Märtha Louise som tävlas i de högsta internationella klasserna av Shane Sweetnam, Irland.

Bo är exteriör och gångartsdomare inom SWB sedan länge.

Han är västerbottnisk lantbrukare som bedriver avel och uppfödning av både ridhästar och köttraskor.

Bo har tidigare varit yrkesofficer och major och är sedan många år ordförande i Västerbottens Hästavelsförening.

 

Anki är gångarts och exteriördomare inom SWB hon är även överdomare för SWBs unghästbedömningar. Anki har jobbat inom bank i nästan 30 år. Idag driver hon egen verksamhet i hästbranschen som uppfödare, seminstation, kurser och föreläsningar. Hon är överdomare och dressyrdomare t o m St:George inom SvRf och sitter i flertalet styrelser och kommittéer inom ridsporten, bl a i SWBs styrelse.

Anki tävlar idag bara dressyr men har även tävlat hoppning och fälttävlan. Hon är uppvuxen med shetlands och russavel med bl a russhingsten Jerry 286.

 

-Drömmen är en egen godkänd hingst men det underbara är att vara med från val av hingst och födsel till unghästutbildning och fortsatt karriär.

-Det bästa med att vara domare är att man får se så många olika hästar.

Birgitta har varit exteriör och gångartsdomare inom SWB i över 40 år. Hon har som uppfödare fött upp bl a SWB hingsten Vivaldi 753 och helsystern Nabrina som vunnit Kungakannan.

Birgitta har alltid varit flitig besökare på olika föl-, unghäst- och hingstpremieringar i Tyskland och Danmark. Hon är premieringsförättare för samtliga raser inom Svenska Hästavelsförbundet. Hon är grundskolelärare Lund och har i decennier undervisat Flyinges elever i avelslära och exteriörbedömning.

 

Ove är exteriör och gångartsdomare inom SWB och har varit aktiv sedan början av 90-talet. Ove driver egen hästverksamhet med inackorderingsverksamhet och som hovslagare och tränare. Ove har även tävlat i parkörning på internationell nivå.

Ove var polisryttare på 80-talet blev sedan verksamhetsledare och seminassistent på Lövsta stuteri.

-Drivkraften är det starka avelsintresset.

 

Susanne är SWB-domare i hoppning sedan 2001. Susanne är ridlärare och hästlärare på Vretagymnasiet. Hon driver egen verksamhet med uppfödning och utbildning av unga hästar. Susanne har själv tävlat t o m svår hoppning.

-Att jobba med unga hästar är så fantastiskt roligt! Att som unghästdomare se dem och sedan följa deras utveckling är stimulerande.

 

Magnus är hoppdomare inom SWB sedan ca 20 år tillbaka.
Han är lantbrukare och född in i uppfödarskrået och tar årligen några föl. Han är utbildad lantmästare och även smed och skorstenstillverkare. Men unghästutbildning har han alltid sysslat med och tävlar även fortfarande aktivt.

Familjen Dyrendahl har fött upp många mästarskapshästar. Den nu mest kända är Grand Prix hästen Lunatic som reds av Jens Fredricson.

Det som driver Magnus som domare är möjligheten att få se så många och fina hästar.

Harald har varit hoppdomare inom SWB i ca 20 år.

Harald är född in i hästbranschen med en familj som var både uppfödare och hade hingststation. Han har placeringar t o m 150 hoppning och själv tävlat och utbildat närmare dussintalet hästar upp till 145 hoppning. Harald är lantbrukare och uppfödare med lantmästar- och lärarexamen. Han har arbetat som lärare på Plönninge Naturbruksgymnasium. Idag är huvudsysselsättningen det egna lantbruket med extra knäck som hovslagare.

Marianne är hoppdomare inom SWB sedan 90-talet. På senare år är hon också verksam som avelsrådgivare.
Hon har varit landslagsryttare i hoppning och har tävlat i bland annat Aachen, London och Dublin. Hon har en 6-placering i VM. Hon har varit tränare i hoppning för framför allt unghästar i många år.
"Civilt" är hon specialpedagog och har en fil kand i pedagogik och psykologi.

- Första gången jag som liten slog upp tidningen Hästen, tidigt 60-tal, och läste om de nygodkända hingstarna, var jag fast. Sedan dess har jag varit passionerad hopp- och avelsmänniska.

 

Micke är hoppdomare i SWB sedan 20 år tillbaka. Han ingår i SWBs avelsvärderingsnämnd och behörig att döma alla ponnyraser i hoppning.

Micke är uppfödare, unghästutbildare och tävlar själv aktivt med meriter upp i svår hoppning. Han har visat flertalet hingstar på bruksprov.

Tord är hoppdomare inom SWB sedan början av 90-talet.

Tord har drivit egen verksamhet i hästbranschen i hela sitt liv. Bl a som ryttare, tränare, banbyggare, hovslagare, unghästutbildare, hingsthållare och uppfödning av ridhästar men främst ridponnyer. Sedan 2003 driver han seminstation med flera egna godkända ponnyhingstar tillsammans med sin fru.

Tord började sin tävlingskarriär på ponny och har tävlat ända upp till svår hoppning. Tord har fött upp och utbildat flera godkända ridponnyhingstar bl a den enda svenskfödda ridponnyn som blivit premiehingst i Oldenburg.