fbpx
Välj en sida

Domare

SWBs mål är att ha en praktiskt och teoretiskt välutbildad, aktiv domarkår med en tydlig gemensam målbild för uppdraget. Domare ska ha erfarenheter från uppfödning, hästsport och internationell avel samt ha ett gott förtroende hos medlemmar, uppfödare och hästägare.

Idag är den svenska aveln internationell och det är en självklarhet att de domare som dömer hästar i Sverige också är välorienterade i internationell avel samt hur egenskaper och prestationer bedöms ur ett internationellt perspektiv. Detta är ett led i SWBs arbete med att kvalitetssäkra och stärka förtroendet för domarkåren.

De inhemska bedömningarna av unga hästar ger avgörande underlag för att kunna göra tidiga avkommeprövningar av hingstar och ston till avel.

Bedömningarna fungerar också som en marknadsplats för rekrytering av talangfulla hästar till sporten. SWBs viktigaste redskap vid dessa bedömningar är domarna.

Samtliga domare har genomgått vår domarutbildning och håller sig alltid á jour genom att träffas, praktisera och diskutera bedömning av föl och unghästar. Ungefär 2-3 gånger om året hålls kurser. Den första i mitten av januari, en domarkonferens med både teoretiska och praktiska övningar. I slutet av juli hålls en sommarkurs som oftast har inriktning fölbedömning kompletteras med andra bedömningsmoment. I oktober under Breeders Trophy på Flyinge hålls en återträff. Där tillfälle för diskussioner och uppföljning av årets bedömningar ges.

Skulle du också vilja bli domare? Ansökan hittar du här.

Godkända domare inom SWB

Exteriördomare A-behörighet

 

Madeleine Beckman Hönsstigen 2 311 23 Falkenberg 0346-50544 0706-420544 Mail Karl-Henrik Heimdahl Helmfeltsg. 3, Lgh 1101 211 48 Malmö 070-6149179 Mail Gert Hermansson Åkebo, V. Harg 595 00 Mjölby 0142-23245 070-6961950 Mail
Ann-Kristin Karlsson
Linds Västergård
590 47 Vikingstad
013-840 68
0706-034068
Mail
Ulrika Jacobs Ask 84 664 91 Grums 0555-721 04 0704-560083 Mail Marie Knutsson
Starbyv. 191, Källetorp
262 95 Ängelholm
0431-29035
070-5390213
Mail
Elisabeth Ljungstorp Holmtebo 615 95 Valdemarsvik 0123-51281 0706-012660 Mail Christina Olsson Menhammar gård 178 90 Ekerö 08-56023018 070-5272070 Mail Jan-Ove Olsson Boge Sles 516 62436 Slite 070-2229376 Mail
Ove Stenson
Lena Prästgården 1 743 92 Vattholma 018-350525 070-7926765 Mail
Hans Wallemyr Källeberg, Mularp 521 91 Falköping 0515-37231 0733-904598 Mail Harald Jönsson
Kasteberg
312 93 Laholm
0430-60185
070-5462982
Mail
Exteriördomare B-behörighet
Niklas Roslund
Jonstorpsvägen 68
263 71 Jonstorp
042-690 32
070-6945952
Mail
GunBritt Pettersson
Olbo
740 46 Östervåla
0292-21025
070-3407127
Mail
Eva Gudmundsson
Flemminge gård
610 32 Vikbolandet
011-341991
070-6381676
Mail
Karin Johansson
Hulebäckserödsv. 283
266 98 Hjärnarp
0702-455610
Mail
Malena Behring
Styrmansgatan 18
311 42 Falkenberg 070-6733586
Mail
GunBritt Pettersson
Olbo
740 46 Östervåla
0292-21025
070-3407127
Mail
Gångartsdomare A-behörighet
Kerstin Bindekrans Söderkulla 610 33 Vikbolandet 0125-40367 070-8314331 Mail Ulrika Jacobs Ask 41 664 91 Grums 0555-721 04 0704-560083 Mail Bo Jenå Holmby 306 247 97 Flyinge 046-521 84 0709-790546 Mail
Marie Knutsson Starbyv. 191, Källetorp 262 95 Ängelholm 0431-29035 070-5390213 Mail Christina Olsson Menhammar gård 178 90 Ekerö 08-56023018 070-5272070 Mail Jan-Ove Olsson Boge Sles 516 62436 Slite 0435-44 33 60 070-2229376 Mail
Niklas Roslund Jonstorpsvägen 68 263 71 Jonstorp 042-690 32 070-6945952 Mail Susanne Rudholm Knävland 108 855 90 Sundsvall 060-564089 0703-623029 Mail Wiveca Schenholm Tjusarbacken 12 603 61 Norrköping 0739-396445 Mail
Wanja Wallemyr Källeberg, Mularp 521 91 Falköping 0515-37231 070-9917450 Mail    
Gångartsdomare B-behörighet

 

Madeleine Beckman
Hönsstigen 2
311 23 Falkenberg
0346-50544
0706-420544
Mail
Ruth Börjesson
Årekärrsvägen 64
427 41 Billdal
031-91 22 20
0736-874535
Mail
Magnus Hamilton
Drakesväg 3
186 42 Vallentuna
070-7401444
Mail
Karl-Henrik Heimdahl
Helmfeltsg. 3, Lgh 1101
211 48 Malmö
070-6149179
Mail
Gert Hermansson
Åkebo, V. Harg
595 00 Mjölby
0142-23245
070-6961950
Mail
Hans Wallemyr
Källeberg, Mularp
521 91 Falköping
0515-37231
0733-904598
Mail
Ann-Kristin Karlsson
Linds Västergård
590 47 Vikingstad
013-840 68
0706-034068
Mail
Ove Stenson
Lena Prästgården 1
743 92 Vattholma
018-350525
070-7926765
Mail
Elisabeth Ljungstorp
Holmtebo
615 95 Valdemarsvik
0123-51281
0706-012660
Mail
Susanne Åbrink
Strångholmen
641 92 Katrineholm
070-8639260
Mail
GunBritt Pettersson
Olbo
740 46 Östervåla
0292-21025
070-3407127
Mail
Gustaf Johansson
Tollsbo Gård 2
314 32 Hyltebruk
070-5110850
chapman757@hotmail.se
Mail

 

Hoppdomare A-behörighet

 

Susanne Axén Orlunda Hoffmansgård 59292 Vadstena 0143-50102 070-7208429 Mail Hans Wallemyr Källeberg, Mularp 521 91 Falköping 0515-37231 0733-904598 Mail Marie Filipsson-Wallén Strömtorpet 733 93 Sala 0224-26045 070-5509945 Mail
Eva Gudmundsson Flemminge gård 610 32 Vikbolandet 011-341991 070-6381676 Mail Harald Jönsson Kasteberg 312 93 Laholm 0430-60185 070-5462982 Mail Marianne Leffler Mofalla Torp 54492 Hjo 070-3785368 Mail
Mikael Nolin Träskomakarev. 86 260 91 Förslöv 0431-450768 0708-530290 Mail    

 

Hoppdomare B-behörighet

 

 

 

 

Överdomare med telefonjour

 

Anki Karlsson
Linds Västergård
590 47 Vikingstad
013-840 68
0706-034068
Mail
Karin Johansson
Hulebäckserödsv. 283
5266 98 Hjärnarp
0431-455540
0702-455610
Mail
 
     
Överdomare på plats
Anki Karlsson
Linds Västergård
590 47 Vikingstad
013-840 68
0706-034068
Mail
Claes Hedenman
Luktenborg
566 92 Habo
0392-204 10
0706595818
Mail
Gert Hermansson
Åkebo Norrgård
595 91 Mjölby
0142-232 45
0706-961950
Mail
Gunilla Audell
Gudby Gård
194 92 Upplands Väsby
0705-595756
Mail
Ingela Borgström
Norra Strömbäck 10
905 94 Umeå
0706-513051
Mail
Ingrid Karlsson
Tveta Björkänbg
355 92 Växjö
0736-241980
Mail
Karin Johansson
Hulebäckserödsv. 283
266 98 Hjärnarp
0431-455540
0702-455610
Mail
Torsten Eliasson
Villekullagatan 1K
571 55 Ystad
0411-142 80
0703-964011
Mail
Ulrika Jacobs
Ask Nr 41
664 91 Grums
0555-721 04
0704-560083
Mail

Domarinformation

Domararvoden

Arvoden och reseersättning till domare vid SWB unghästbedömningar
Rekommenderat arvode (2015): 3 000 kr/dag.
Sociala avgifter tillkommer för domare som har F-skattebevis.

Rekommenderad reseersättning med egen bil (2023): 35,00 kr/mil.
Det skattefria beloppet enligt statlig norm (25,00 kr/mil) + den skattepliktiga delen
(10 kr/mil).

VIKTIGT!
Arrangören bör i samband med att de bokar domarna alltid avtala om arvode och reseersättning, och bekräfta överenskommelsen skriftligt.

Fråga om domaren skall arvoderas i en rörelse eller privat. Har domaren egen rörelse skall F-skattebevis visas upp, alternativt intyga att företaget har F-skattebevis. Domaren fakturerar föreningen sitt arvode. Företagets organisationsnummer måste framgå på fakturan.

Arvoderas domaren privat underlättar det om domaren i förväg lämnar uppgifter om kontouppgifter för betalning till bankkonto. För domare som arvoderas privat ska överenskommelsen vara att domaren utgår från hemmet i sitt uppdrag, då blir en del av resan skattefri.

Nedan följer räkneexempel för domararvode med F-skattebevis och A-skattebevis.
För mer information hänvisas till Skatteverket www.skatteverket.se

Exempel 1. Med F-skattebevis
Domare som arvoderas som företag, F-skattebevis
Domaren fakturerar föreningen; arvode, reseersättning, sociala avgifter (31,42%) och moms (25%). Sociala avgifter för resa betalas för den skattepliktiga delen. Har domaren utlägg skall kostnaden faktureras ex moms.

Domare fakturerar föreningen

Arvode   3000 kr
Reseersättning (50 mil) 50 x 35,00 1 750 kr
Ev utlägg (ex moms)   0 kr
Sociala avgifter, arvode 3 000 x 31,42% 942,60 kr
Sociala avgifter, reseersättning 50 x 10 x 31,42% 157,10 kr
Moms 3 000 + 1 750 + 942,6 + 157,1 x 25% 1 462,43 kr
Domare fakturerar föreningen   7 312,13 kr

Föreningens kostnad för domare med F-skatt blir 7 312 kr.

Exempel 2. Med A-skattebevis
Domare som arvoderas privat, A-skattebevis

Arvodet betalas ut som lön. Föreningen skall redovisa utbetalning av lön till Skatteverket. Sociala avgifter för resa betalas för den skattepliktiga delen. Skatteverkets norm för arbetsgivaravgift är 31,42% och skatteavdraget är 30%.

Föreningen betalar till domare

Arvode   3 000 kr
Reseersättning (50 mil) 50 x 35,00 1 730 kr
Ev. utlägg (ex moms)   0 kr
Skatteavdrag, arvode 3 000 x 30% – 900 kr
Skatteavdrag, reseersättning skattepliktig 50 x 10 x 30% – 150 kr
Föreningen betalar till domare   3 680 kr

Föreningen betalar till Skatteverket (ska registreras som lön till domaren)

Skatteavdrag, arvode 3 000 x 30% 900 kr
Skatteavdrag, reseersättning skattepliktig 50 x 10 x 30% 150 kr
Sociala avgifter, arvode 3 000 x 31,42% 942,60 kr
Sociala avgifter, reseersättning 50 x 10 x 31,42% 157,10 kr
Föreningen betalar till Skatteverket   2 149,70 kr

Föreningens kostnad för domare med A-skatt blir 5 829,70 kr.

Rotation av SWB-domare

Målet är att SWBs domare skall cirkulera över landet. Rotationen har till syfte att skapa bättre förutsättningar för en jämnare poängsättning mellan olika bedömningsplatser samt att domarna får större möjligheter att bilda sig en uppfattning om hästbeståndet i hela landet. Rotation av domare över landet minskar också eventuella misstankar om att jävssituationer kan uppstå när samma domare ofta dömer på en plats.

Domare får inte döma mer än tre år i rad hos samma arrangör. Domare måste därefter göra uppehåll hos denna arrangör i minst 1 år.

Arrangerande förening ansvarar själv för att rotationen följs. Dokumentation om vilka domare som dömt var finns hos SWB. Någon ekonomisk ersättning pga. rotationsregeln är inte möjligt att få.

Riktlinjer för SWBs domare
Var påläst på Bedömningsreglementena.
• Ställ upp och döm, diskriminera inte mindre arrangemang.
• Kom i tid.
• Använd lämplig klädsel.
• Var behjälplig för arrangören innan, under och efter bedömningen, tex kontrollera att det är rätt protokoll som används, rätt hindermaterial etc. Domare skall hjälpa till så att alla bedömningar blir enligt reglementet.
• Ge tips och råd om förbättrat arrangemang, domaren har större erfarenhet av olika bedömningsplaster.
• Informera sekreterare och övriga funktionärer innan påbörjad bedömning.
• Tala inte mer än nödvändigt med ägare, visare och uppfödare innan och under bedömning.
• Var diplomatisk.
• Tänk på att bedömningen även är ”utbildning” för deltagarna.
• Använd korrekt språk i kommentarerna.
• Agera inte tränare i kommentarerna. Var beskrivande!
• Kontrollera att alla betyg är satta innan Du lämnar ifrån Dig protokollet.
• Rätta ej betyget nedåt (nytt protokoll).
• Allmänt intryck, beskriv kortfattat. Vid frågor om en hästs bedömning svara kortfattat och ha protokollet tillgängligt.
• Vid oklarheter rådgör med bedömningsledare och överdomare.
• Tänk på Ditt uppträdande även under icke bedömningsdagar.
• Kommentera inte domarkollegor negativt.
• Kommentera inte bedömningar du inte deltagit i.
• Följ gällande skattelagstiftning och rekommenderade arvoden. Om annat skall det vara tydligt avtalat med arrangören före bedömning.
• Arvode för restid enligt avtal med arrangör.