fbpx
Välj en sida

Tilläggsregistrering av utländsk häst

Samtliga hästar som ska befinna sig i landet i mer än 90 dagar ska vara tilläggsregistrerade i ett avelsförbund i Sverige, även om de har ett giltigt pass utfärdat i annat EU-land.

Om din häst har känd härstamning och tillhör en stambok för varmblodiga ridhästar med typ och prestation som samstämmer med avelsmålen för SWB så har du möjlighet att tilläggsregistrera den i SWB. Alternativt kan du kontakta Svenska Hästavelsförbundet för att undersöka möjligheten att registrera din häst hos dem. Om din häst har okänd härstamning kan du även då kontakta Svenska Hästavelsförbundet. Om din häst är av en ras där det finns ett rasförbund i Sverige kan du kontakta detta förbund.

OBS! Den nya regeln gäller även tidigare importerade hästar samt svenskfödda hästar som har pass utfärdade av avelsförbund i utlandet.

För att få delta i SWBs och/eller Swede Horse arrangemang måste hästen vara registrerad hos SWB.

Passet måste skickas in till SWB i original. Om du vet att du kommer att behöva ditt pass under tiden det är hos oss (t ex om hästen ska tävla), ta då kopior på det innan du skickar in det och be t.e.x. din ID-kontrollant vidimera dessa.

För tilläggsregistrering för utländsk häst behövs:

Konturdiagram?
Hästen ska vara id-kontrollerad i Sverige av en godkänd id-kontrollant eller veterinär som gör en id-kontroll och läser av eventuellt chip. Denne ska kontrollera att konturdiagrammet är korrekt ifyllt och signerar på avsedd plats i passet. Är konturdiagrammet inte ifyllt i passet skall detta fyllas i av ID-kontrollanten/veterinären som sedan skall stämpla och signera. Enligt FEIs policy ska minst fem kännetecken markeras, detta gäller främst för hästar som helt saknar tecken.

Saknas konturdiagram skall ett nytt sådant göras av godkänd ID-kontrollant/veterinär.

Rätt ägaruppgifter
En handling som styrker vem som äger hästen måste bifogas. Det kan t ex vara en kopia på köpekontrakt eller liknande. SWB ansvarar inte för inskickade originalkontrakt.

Skicka in passet i original tillsammans med uppgiftsblankett
Adress: SWB, Box 2, 247 29 Flyinge. Handlingarna bör skickas med rekommenderad post. Passet kommer att returneras med rekommenderad post. Ej uthämtade pass debiteras. Handläggningstiden för kompletta ansökningar är ca 5 veckor.