fbpx
Välj en sida

Tilläggsregistrering av utländsk häst

Samtliga hästar som ska befinna sig i landet i mer än 90 dagar ska vara tilläggsregistrerade i ett avelsförbund i Sverige, även om de har ett giltigt pass utfärdat i annat EU-land.
Notera att regeln gäller även tidigare importerade hästar samt svenskfödda hästar som har pass utfärdade av avelsförbund i utlandet.

Just nu får vi mycket frågor direkt kopplade till Jordbruksverkets nya krav på registrering av hästverksamheter från och med 21 april och här följer svar på några av de vanligaste frågorna:

 1. Är din häst registrerad hos SWB hittar du UELN-numret här: www.blup.se. Detta nummer använder du för att registrera hästen på din anläggning i Jordbruksverkets databas. Viktigt att numret skrivs/kopieras exakt som det står angivet på BLUP!
 2. Länk till Jordbruksverkets Centrala Hästdatabas hittar du HÄR. Här kan du se om din häst finns med i Jordbruksverkets register.
 3. Länk till Jordbruksverkets sida för att registrera anläggning hittar du HÄR.

 

Vilka hästar registreras hos SWB?
 • Om din häst har känd härstamning och tillhör en stambok för varmblodiga ridhästar med typ och prestation som samstämmer med avelsmålen för SWB så har du möjlighet att tilläggsregistrera den i SWB.
 • Tillhör din häst en ras där det finns ett rasförbund i Sverige ska du kontakta detta förbund.
 • Har din häst okänd härstamning ska du kontakta Svenska Hästavelsförbundet.
 • För att få delta i SWBs unghästbedömningar måste hästen vara tilläggsregistrerad hos SWB.
Innan du skickar in
 • ID-kontroll ska göras i Sverige av id-kontrollant eller veterinär. Denne ska kontrollera att hästens chipnummer stämmer samt att konturdiagrammet är korrekt ifyllt, och signerar på avsedd plats i passet.
 • Är konturdiagrammet inte ifyllt i passet skall detta fyllas i av ID-kontrollanten/veterinären som sedan skall stämpla och signera.
 • Enligt FEIs policy ska minst fem kännetecken markeras, detta gäller främst för hästar som helt saknar tecken.
Detta behövs/ska skickas in
 • Hästpass i original med id-kontroll (se ovan)
 • Kopia av ägarhandling, t ex kopia av köpekontrakt där även sidan med underskrifter från köpare och säljare finns med. SWB ansvarar inte för inskickade originalkontrakt
 • Uppgiftsblankett (Länk)
Handläggningstid

Handläggningstiden är i dagsläget 4-5 veckor. Denna kan komma att ändras om fler handlingar än normalt inkommer.
Möjlighet till expresshantering finns mot en extra kostnad (se nedan). Handläggningstiden är då 2-5 arbetsdagar.
Är handlingarna inte kompletta kan handläggningstiden komma att förlängas.

Kostnad

Kostnad för tilläggsregistrering är 950 kronor
Önskas expresshantering tillkommer 500 kronor/pass.

UELN-nummer

För att registrera hästen i Jordbruksverkets databas behöver hästen ett UELN-nummer. För hästar som är tilläggsregistrerade hos SWB hittar du hästens UELN-nummer på www.blup.se.

Adress

SWB, Box 2, 24729 Flyinge

Handlingarna bör skickas med rekommenderad post. Passet kommer att returneras med rekommenderad post. Ej uthämtade pass debiteras.