fbpx

Tilläggsregistrering av utländsk häst

Samtliga hästar som ska befinna sig i landet i mer än 90 dagar ska vara tilläggsregistrerade i ett avelsförbund i Sverige, även om de har ett giltigt pass utfärdat i annat EU-land.
Notera att regeln gäller även tidigare importerade hästar samt svenskfödda hästar som har pass utfärdade av avelsförbund i utlandet.

Just nu får vi mycket frågor direkt kopplade till Jordbruksverkets nya krav på registrering av hästverksamheter från och med 1 oktober och här följer svar på några av de vanligaste frågorna:

 1. Är din häst registrerad hos SWB hittar du UELN-numret här: www.blup.se. Detta nummer använder du för att registrera hästen på din anläggning i Jordbruksverkets databas. Viktigt att numret skrivs/kopieras exakt som det står angivet på BLUP!
 2. Länk till Jordbruksverkets Centrala Hästdatabas hittar du HÄR. Här kan du se om din häst finns med i Jordbruksverkets register.
 3. Länk till Jordbruksverkets sida för att registrera anläggning hittar du HÄR.

 

Vilka hästar registreras hos SWB?
 • Om din häst har känd härstamning och tillhör en stambok för varmblodiga ridhästar med typ och prestation som samstämmer med avelsmålen för SWB så har du möjlighet att tilläggsregistrera den i SWB.
 • Tillhör din häst en ras där det finns ett rasförbund i Sverige ska du kontakta detta förbund.
 • Har din häst okänd härstamning ska du kontakta Svenska Hästavelsförbundet.
 • För att få delta i SWBs unghästbedömningar måste hästen vara tilläggsregistrerad hos SWB.
Innan du skickar in
 • ID-kontroll ska göras i Sverige av id-kontrollant eller veterinär. Denne ska kontrollera att hästens chipnummer stämmer samt att konturdiagrammet är korrekt ifyllt, och signerar på avsedd plats i passet.
 • Är konturdiagrammet inte ifyllt i passet skall detta fyllas i av ID-kontrollanten/veterinären som sedan skall stämpla och signera.
 • Enligt FEIs policy ska minst fem kännetecken markeras, detta gäller främst för hästar som helt saknar tecken.
Detta behövs/ska skickas in
 • Hästpass i original med id-kontroll (se ovan)
 • Kopia av ägarhandling, t ex kopia av köpekontrakt där även sidan med underskrifter från köpare och säljare finns med. SWB ansvarar inte för inskickade originalkontrakt
 • Uppgiftsblankett (Länk)
Handläggningstid

Normal handläggningstid är ca 4 veckor, och något längre under sommaren. Denna kan komma att ändras om fler handlingar än normalt inkommer.
Möjlighet till expresshantering finns mot en extra kostnad (se nedan). Handläggningstiden är då 4-5 arbetsdagar. Expresshantering kan inte garanteras under semesterperioden juni-augusti.
Är handlingarna inte kompletta förlängs handläggningstiden. 

Kostnad

Kostnad för tilläggsregistrering är 1050 kronor
Önskas expresshantering tillkommer 500 kronor/pass.

UELN-nummer

För att registrera hästen i Jordbruksverkets databas behöver hästen ett UELN-nummer. För hästar som är tilläggsregistrerade hos SWB hittar du hästens UELN-nummer på www.blup.se.

Adress

SWB, Box 2, 24729 Flyinge

Handlingarna bör skickas med rekommenderad post. Passet kommer att returneras med rekommenderad post. Ej uthämtade pass debiteras.