fbpx

Sök betäckningsstation

Runt om i Sverige finns ett antal betäckningsstationer som står till tjänst när du ska betäcka ditt sto. På Språngrulla finns de listade som innevarande år anmält sig och godkänt SWBs seminavtal. Där finns även angivet t ex vilka betäckningssätt som erbjuds och övrig information om stationen. Alla betäckningsstationer som seminerar eller erbjuder naturlig betäckning med hingstar licensierade i SWB är skyldiga att rapportera resultat, vilket till SWB sker via Språngrulla.
När du anmäler ditt sto på Språngrulla så anger du den betäckningsstation du önskar använda och anmälan blir också synlig för dem. Vi rekommenderar dock även en personlig kontakt med den aktuella stationen för att säkerställa att de har möjlighet att ta emot ditt sto.

Den station som du valt är skyldig att i anslutning till varje seminering/betäckning rapportera resultatet direkt i Språngrulla och detta blir då synligt både för språngägare och hingsthållare.

Sök betäckningsstation