fbpx

Unghäst-VM

Unghäst-VM arrangeras årligen i dressyr, hoppning och fälttävlan. För  dressyr och hoppning handlar det om 5-, 6- och 7-åriga hästar och för fälttävlan om 6- och 7-åringar. Det är en prestigefylld tävling mellan världens stamböcker och lockar deltagare och åskådare från hela världen. Förutom att vara en tävling är Unghäst-VM också en möjlighet för uppfödare, ryttare, hästägare och andra intressenter att mötas, utbyta kunskaper och erfarenheter samt nätverka. Mästerskapet är också också en plattform för unga hästar att visa upp sin potential för potentiella köpare.

Datum och platser för Unghäst-VM 2023:

Dressyr 3-6 augusti i Ermelo, Nederländerna Arrangörens hemsida

Hoppning 20-24 september i Lanaken, Belgien Arrangörens hemsida

Fälttävlan 19-22 oktober i Le Lion d’Angers, Frankrike Arrangörens hemsida

Dressyr

Alla 5-, 6- och 7-åriga hästar som är grundregistrerade i SWB:s stambok är berättigade att representera Sverige i Unghäst-VM i dressyr. Hästen kan vara utlandsägd och/eller riden av utländsk ryttare.

Kvalförfarande

Ekipage som är intresserade av att representera Sverige i Unghäst-VM i dressyr rekommenderas att delta vid inventeringar med programridning. Dessa kommer att hållas i Mantorp den 27 april och i Åhus/ Willands den 8 maj. Anmälan sker via Tävlingsdatabasen:

Det är obligatoriskt att starta vid någon av följande observationstävlingar (om ingen annan överenskommelse gjorts med uttagningsansvariga):

 • 31 maj Laholm
 • 1 juni Strömsholmsdagarna
 • 10–16 juli Falsterbo Horse Show

Ansvariga för uttagning är Bo Jenå från Svenska Ridsportförbundet och Jan-Ove Olsson från SWB.

Ekipage som vill komma i fråga för uttagning men som är utlandsbaserat ombeds att kontakta Annika Ersgård, annika.ersgard@ridsport.se

Preliminär tidsplan

 • 27 april – Inventering med programridning Mantorp
 • 8 maj – Inventering med programridning Åhus/ Willands
 • Maj/ juni – Inventering av utlandsbaserade ekipage
 • 31 maj – Observationstävling Laholms Ryttarförening
 • 1 juni – Observationstävling Strömsholmsdagarna
 • 15–16 juni – Strömsholm 15 juni och Flyinge den 16 juni, symposium och programridning med Dr Ulf Möller för ekipage som har uppnått kvalprocent och bedöms av uttagningskommittén ha tillräcklig kvalité för deltagande i unghäst VM. Inbjudna ekipage meddelas efter tävlingarna i Strömsholm.
 • 28 juni – Offentliggörande av nominerade ekipage
 • Vecka 25 – Offentliggörande av nominerade ekipage (beroende på datum för nomineringar till FEI och arrangören)
 • Vecka 28 – Offentliggörande av uttagna ekipage och eventuella reserver efter respektive final i Falsterbo. Definitiv anmälan är den 19 juli. Endast nominerade ekipage kan definitiv anmälas.
 • 3 juli – Digital mental träning med Catrin Nilsmark, som jobbar tillsammans med Kjell Enhager. Ekipage som är färdigkvalade till Falsterbo samt från Laholm och Strömsholm kommer i första hand att erbjudas möjlighet att delta. Möjlighet till fortsättning vecka 29 i mindre grupper.
 • 10–16 juli Falsterbo Horse Show
 • 3–6 augusti –Unghäst-VM Ermelo, Nederländerna

Guidelines for the World Breeding Championship

Kvalgränser (resultat från CDIYH/ Nationell uttagning) för deltagande i Unghäst VM:
Fem- och sexåriga hästar: lägst 75 %
Sjuåriga hästar: lägst 70 %

Ekonomi

Svenska Ridsportförbundet och SWB bekostar:

 • Anmälningsavgift och uppstallning i Ermelo (Sv RF)
 • Transportbidrag med 2000 SEK per häst (SWB)
 • Get Together middag för ryttare och hästskötare (SWB)
 • Lagkläder till ryttare och hästskötare (SWB)
 • Två schabrak till deltagande hästar (SWB)

Hästägare/ ryttare bekostar:

 • Vet check på hemmaplan före avresa
 • FEI pass och FEI registrering
 • Resekostnader och uppehälle
 • Extra uppstallningskostnader samt veterinärintyg inför hemresa

Info och kontakt:

Uttagningskommitté:

Bo Jenå (SvRF) 070-979 05 46, bo.jena@ridsport.se
Jan-Ove Olsson (SWB) 070- 222 93 76, olsson.jan-ove@telia.com

Ansvarig tjänsteman Svenska Ridsportförbundet:

Annika Ersgård, 0220-456 11, annika.ersgard@ridsport.se

Ansvarig tjänsteman SWB:

Josefine Tinglöf, 046-646 50, josefine.tinglof@swb.org

Hemsida Unghäst-VM

Hoppning

Berättigade hästar

 • Alla 5-, 6- och 7-åriga hästar som är grundregistrerade i SWBs stambok är berättigade att representera Sverige i Unghäst-VM i hoppning. Hästen kan vara utlandsägd och/eller riden av utländsk ryttare.
 • Wild Cards kan sökas för utlandsfödda hästar som rids av svenska ryttare. Uttagningsgruppen rangordnar hästarna aktuella för Wild Cards. Sverige får sedan ett antal platser för Wild Cards av arrangören. Vid anmälan till arrangören bifogas resultat för hästen. Utlandsfödda hästar med svenska ägare kommer att prioriteras.
 • Ryttaren måste vara 16 år eller äldre för att få starta.
 • Den svenska regeln att ston som haft föl får starta i en yngre åldersgrupp gäller tyvärr inte på Unghäst-VM.
 • Uttagning kommer även att ske till hoppningen för godkända hingstar 8 år eller äldre ”FEI Zangersheide Sires of the World”

Uttagningskriterier för unghäst-VM

 • Ekipaget ska ha visat jämna resultat med hög lägsta nivå på internationella och svenska tävlingar som håller kvalité och standard jämförbar med FEI World Breeding Jumping Championchips for Young Horses.
 • Särskild vikt läggs vid ryttarens erfarenhet och förmåga att prestera på banor av internationell karaktär.
 • Ekipaget ska vara goda representanter för svensk ridsport och svensk avel.
 • Ekipaget ska vara väl förtroget att hoppa vattengrav/öppet vatten. Gäller 6- och 7-åringar.
 • En väl genomtänkt preliminär tävlingsplanering för maj till augusti ska åtfölja intresseanmälan. Tävlingsplaneringen ska vara relevant mot målsättningen att kunna delta i ett Unghäst VM

Kvoten för antal SWB ekipage i varje ålderskategori meddelas i propositionen. Wild Cards tas sedan in av arrangören.

Unghäst-VM i hoppning hägrar – intresseanmälan öppen

Tidsplan

 • 10 maj – 24 juli: Webbanmälan öppen.
 • 1 augusti: Longlist presenteras.
 • Vecka 32: Träning för ekipage på long list under ledning av Förbundskapten Henrik Ankarcrona.
 • 6 september: Definite list publiceras.
 • 20 – 24 september: Unghäst-VM i Zangersheide.

Ekonomi

SWB bekostar för SWB ekipage:

 • Transportbidrag – 2000 kr
 • Piké, jacka, schabrak, huva till ekipaget, jacka och ryggsäck till hästskötare.

Svenska Ridsportförbundet bekostar:

 • Mingel för ryttare/hästskötare/hästägare

Hästägare/ryttare bekostar:

 • Anmälningsavgift.
 • Vetcheck på hemmaplan före avresa.
 • FEI-pass och FEI-registrering.
 • Resekostnader och uppehälle.
 • Extra uppstallningskostnader samt  veterinärintyg för hemresa.

Anmälan

Sker via webben ANMÄL HÄR. Anmälan stänger 24/7. Ryttare som skickat in intresseanmälan förbinder sig att åka om de blir uttagna om inte speciella skäl för avanmälan föreligger.

Info och kontakt:

Frågor
Sara Johansson (SvRF) 0220-456 69, sara.johansson@ridsport.se

Uttagningskommitté
AnnCatrin Carlsson, 070-773 38 53, anncatrinc6@gmail.com

Helena Torstensson (SWB), 070-875 29 00, helena.torstensson.se@gmail.com

Helena Holm, 070-774 38 85, stallkarleby@telia.com   

 

 

 

Fälttävlan

FEI Eventing World Breeding Championship for Young Horses 2023, 19-22/10 – Le Lion d´Angers, Frankrike.

Klasser: CCI2*-L för 6- åriga hästar och CCI3*-L för 7- åriga hästar.

Svenska Ridsportförbundet har möjlighet att skicka tre stycken ekipage i 6-års klassen och tolv stycken ekipage i 7-års klassen.

De ryttare som har för avsikt att kvala till Unghäst-VM 2023 skickar sin intresseanmälan till Helena Lindencrona helena.lindencrona@ridsport.se

Förutom en intresseanmälan att delta vid mästerskapet, önskar SvRf även få in en generell tävlingsplan för den hästen som ryttaren avser att kvala till mästerskapet.

Följande kvalifikationer måste ha uppnåtts för att ekipaget ska kunna bli aktuellt för start:

Arrangörens kvalificeringskrav

 • För 6-åriga hästar: 1 st CCI2*-S, utan hinderfel i terrängen samt max 4 fel i hopprovet
 • För 7- åriga hästar:1 st CCI2*-L + 1 st CCI3*-S, utan hinderfel i terrängen samt max 4 fel i hopprovet

Svenska Ridsportförbundets kvalificeringskrav

 • Utöver arrangörens kvalificeringskrav skall ekipagen vara kvalificerade till CCI2* respektive CCI3* med SvRF’s kvalregler för att tävla utanför Norden.

Här finns länk till M-45 regeln

Utöver de tekniska kvalificeringskraven tas även följande faktorer med i bedömning vid uttagningen till Unghäst- VM:

Ekipagets övriga resultat vid internationella och nationella tävlingar
Ryttarens erfarenhet av starter i högre klasser än den klass som är avsedd att starta i under Unghäst- VM
Det tas hänsyn till om hästen är svenskfödd eller inte när ovanstående kriterier är uppfyllda.

Kompletta regler på FEI:s hemsida