fbpx
Välj en sida

Avelsindex och förärvning

Avelsindexen anger med siffror hur hingstar och ston förväntas förärva sig – alltså inte i första hand hur de själva kommer att prestera/har presterat/ser ut. Med avelsindexen kan man jämföra hästar ur olika generationer med varandra.

Metoden som används (Best Linear Unbiased Prediction – BLUP) korrigerar också för kvalitén på ston en hingst har tillförts och tvärtom. Alla släktingars resultat vägs in när avelsindex beräknas. Mest betyder förstås de närmaste släktingarnas resultat och individens egna resultat. Vid beräkningarna tar man dessutom hänsyn till viktiga miljöfaktorer som kan påverka individers resultat, bl.a. poängnivån vid olika bedömningstillfällen, kön och födelseår. När man tagit hänsyn till dessa miljöfaktorer får alla hästar ett index som sedan kan jämföras med varandra.

SWB publicerar två typer av avelsindex: Värderande avelsindex och Beskrivande avelsindex. Titta på Åsa Viklunds föreläsning om Avelsindex på vår YouTube-sida

Värderande avelsindex
De värderande indexen anger kvalitén på hästens förväntade förärvning i olika egenskaper i förhållande till avelsmålet. Ju högre index, desto bättre är det. Med hjälp av dessa kan man rangordna hingstar och ston. De värderande avelsindexen baseras på tävlingsresultat från regional nivå och uppåt samt poängen från SWB:s unghästbedömningar.

Huvudindexen är för Dressyr och Hoppning. När dessa beräknas är målegenskapen tävlingsprestation och hästens egna och avkommornas tävlingsresultat har stor betydelse. Det finns också ”del-index” för ytterligare nio prestations- och exteriöregenskaper.

 

100 är medel-index i den nu levande och tävlingsaktiva populationen födda 4-18 år före det år indexet beräknas. För att en individ ska skilja sig signifikant från medel bör den ha ett index som är ca 20 enheter högre eller lägre än 100.

Beskrivande avelsindex
Anger hästens förväntade förärvning för olika egenskaper utan att göra en värdering av dem. De beskrivande avelsindexen avslöjar t.ex. om avkommorna blir grova eller ädla, tar långa eller korta steg i trav, har böjda eller hängande framben när de hoppar och mycket mer. De baseras på den linjära beskrivningen som görs vid Unghästtest.

Vid unghästbedömningarna beskrivs hästens egenskaper på en skala från A till I. När man omvandlar dessa till index översätts bokstäverna till siffror. De beskrivande indexen anges på en skala från 88 till 112, med 100 i mitten. Här anger inte ett högre index att individen är ”bättre” för den egenskapen. För någon egenskap är det optimalt att ha ett index som drar mot 88, för en annan kan det vara optimalt att dra mot 112 och vissa är mest optimala om de ligger runt 100, t.ex. alla egenskaper som har med benen att göra.

Det finns inte någon optimal profil utan det är kombinationen av olika egenskaper som avgör hästens starka och svaga sidor. Det finns beskrivande index för totalt 59 egenskaper.

De beskrivande indexen hjälper uppfödaren att hitta en hingst som optimalt förstärker och kompletterar stoets egenskaper.

 

Vilka hästar får avelsindex?

Värderande index
– Hingstar med minst 10 bedömda avkommor vid unghästtest
– Ston med minst en avkomma bedömd vid SWBs unghästtest eller som har resultat från tävling
– Ston som själva blivit bedömda eller tävlat

Beskrivande index
– Hingstar med minst 10 linjärt beskrivna avkommor vid unghästtest
– Godkända hingstar som själva blivit linjärt beskrivna vid bruksprov
– Ston som själva blivit linjärt beskrivna vid unghästtest och/eller ridhästtest
– Ston som har minst en avkomma som blivit linjärt beskriven vid unghästtest och/eller ridhästtest
– Avelsindexen publiceras på blup.se. Där finns också mycket mer information om varje häst, t.ex.:
– Stamtavla, födelseår, registreringsnummer och eventuellt stamboksnummer.
– Uppgift om uppfödare och ägare.
– Resultat från SWBs unghästbedömningar, bruksprov och tävling.
– Aktuella värdebokstäver för ston och hingstar.
– Avkommor, listade för varje sto/hingst.

Tävlingsresultat uppdateras löpande på varje hästs sida. Resultat från SWBs unghästtest och sammanställningen av tävlingsresultat uppdateras årligen i samband med att nya avelsindex publiceras.

Så beräknas värderande avelsindex

All statistik från årets unghästbedömningar och tävlingsresultat (t.o.m. 17 oktober) bearbetas och uppdateras i slutet av varje år. Tillsammans med tidigare års bedömningsresultat och tävlingsresultat ingår de i beräkningarna av avelsindex. I den här artikeln berättar vi om värderande avelsindex för årets nykomlingar för storlek och exteriör, möjliga framtida toppförärvare och varför indexen blir osäkra för hingstar med många importerade avkommor.

För att bättre kunna tolka och förstå avelsindexen underlättar det att veta vilken information som ligger bakom dem och hur de tas fram. De värderande avelsindexen anger hur väl hästarna väntas förärva sig i förhållande till avelsmålet. Ju högre index de har, desto bättre förväntas de förärva sig. Till skillnad från t.ex. avelsvärdebokstäver är avelsindexen hela tiden i förändring och beskriver hur varje individ står sig förärvningsmässigt i förhållande till resten av hästarna i rasen just nu. Avelsvärdebokstäverna (A och Elit) får hästarna för att de visat god förärvning och får sedan behålla, även då de kanske blir ”omsprungna” av yngre generationer. Informationen som ingår i beräkningen av värderande avelsindex är tävlingsresultat från Svenska Ridsportförbundet i hoppning och dressyr från och med 2-stjärnig tävling och resultat från SWBs unghästbedömningar; Unghästtest och Ridhästtest.

Tävlingsresultaten är enbart sådana som presterats med svenska ryttare, eftersom det är dem SvRf och därigenom SWB har tillgång till. Även om det värderande avelsindexet inte avses spegla enbart hästens egen prestation, så finns det en stark koppling mellan hästens egen prestation och avelsindexet, men den är inte hundraprocentig, eftersom den egna prestationen också påverkas av sådant som träning, ryttare, hälsa osv.

Alla släktingars resultat vägs in när avelsindex beräknas, men mest betyder förstås de närmaste släktingarnas resultat och individens egna resultat. I beräkningarna kan man ta hänsyn till och korrigera för en hel del miljöpåverkan. Kvar blir den del som beror på hästens arvsanlag och som alltså kan föras vidare till nästa generation – hästens avelsvärde, som vi med siffror kallar avelsindex. Korrigeringen är inget som görs manuellt, utan den sker automatiskt genom att metoden som används kan uppfatta systematiska skillnader som påverkar hästarna på liknande sätt, till exempel skillnad mellan kön och skillnad mellan olika bedömningsplatser. Metoden som används gör dessutom att man kan ta hänsyn till kvalitén på de ston en hingst har tillförts och tvärtom. En hingst kan alltså inte få högre index för att han fått många ston av god kvalité.  Värderande index får:

  • Hingstar med minst 10 bedömda avkommor vid unghästbedömningar
  • Ston med minst en avkomma bedömd vid SWBs unghästbedömningar eller som har resultat från tävling på lägst regional nivå/2-stjärnig tävling med ryttare som har tävlingslicens hos SvRf
  • Ston som själva blivit bedömda eller tävlat på lägst regional nivå/2-stjärnig tävling med ryttare som har tävlingslicens hos SvRf

Avelsindexen finns på blup.se. Där finner du också uppdaterade beskrivande avelsindex, för både avelshingstar och ston samt testresultat från årets unghästtester.

Flera nykomlingar i toppen 2021

I år är det 22 hingstar som får avelsindex publicerade för första gången, 13 hopphingstar (tabell 1) och 9 dressyrhingstar (tabell 2). Två av de nya hingstarna tar sig in bland de 20 bästa hopphingstarna, nämligen Bellheim och Ike, med hoppindex 145 respektive 142. Bellheim är en äldre hingst som själv tävlat int. 150 hoppning och som verkat i SWB-aveln sedan 2015. Ike är bara 8 år och verkade i SWB-aveln 2017–2019. Han är såld utomlands och har hittills tävlat upp till int. 145 hoppning. Bland övriga nykomlingar hittar vi t.ex. Calido’s Son, vars första årgång gjorde mycket bra ifrån sig på Unghästtesterna i år och som går in med ett högt hoppindex på 140. De populära hingstarna Casanova Hästak och Crusader Ice (SWB) som båda betäckt många ston och som har 37 respektive 40 visade avkommor ur sina första årgångar får också bra hoppindex, med marginal över genomsnittet. De två äldre och på kontinenten väl beprövade hingstarna Berlin och Zirocco Blue har också fått sina första svenska avelsindex i år, efter att ha samlat på sig mindre kullar avkommor under flera år. Båda får ganska bra hoppindex, även om de inte toppar listorna. Detsamma gäller för en hel rad välkända och i många fall ganska flitigt använda hingstar; Gamelus R, Copycat, Conthargos, Cooper vd Heffinck, Karmel van de Watering och Cristallo II.

Tabell 1. Hopphingstar med första avelsindex 2021, rangordnade efter hoppindex

Hingst H-index Ant avk* Teknik H Temp H Ben Typ Gal Mkh
Bellheim 145 10 142 139 95 89 101 4,3
Ike 142 19 141 141 119 97 121 -0,4
Calido’s Son 140 10 139 138 101 94 104 -1,9
Casanova Hästak 138 37 137 136 109 108 99 -1,7
Berlin 135 10 133 133 125 94 100 2,8
Gamelus R 134 11 132 128 82 109 108 0,0
Copycat 132 16 136 133 96 113 106 -0,5
Conthargos 132 11 133 132 115 126 110 4,4
Crusader Ice (SWB) 130 42 124 121 103 111 104 2,5
Cooper vd Heffinck 128 12 125 125 106 119 119 1,0
Karmel van de Watering 127 20 121 125 94 84 90 3,7
Cristallo II 125 13 128 126 106 97 107  -3,7
Zirocco Blue VDL 124 10 122 121 103 97 101 1,9

*Avkommor i unghästbedömningar

Bästa nykomlingar i dressyr är Grand Galaxy Win och Revolution som båda fått dressyrindex 147 och tar sig in bland de 20 bästa dressyrhingstarna. 10-årige Grand Galaxy Win tävlar internationellt på PSG/Int I-nivå och 8-årige Revolution är placerad i nationell PSG efter att ha varit mycket framgångsrik på flera unghäst-VM som unghäst. Ironman H, Harlem D och Formalin (SWB) får genom avkommor ur sina första årgångar alla riktigt bra dressyrindex, om än en liten bit från den absoluta toppen. Detsamma gäller Franklin, som har imponerat med sina föl, men har med relativt små årgångar först nu fått ihop tillräckligt många visade för att få avelsindex. Hesselhöj Donkey Boy har skördat stora framgångar med sina första årgångar i såväl unghäst-VM som vid SWBs årgångsfinaler. Hans första avelsindex är med marginal över genomsnittet, men når inte riktigt upp till toppen. Populäre Zafferano (SWB) får ett positivt första dressyrindex över genomsnittet, liksom Gammelenggårds Zappa.

Tabell 2. Dressyrhingstar med första avelsindex 2021, rangordnade efter dressyrindex

Hingst D-index Ant avk* Skr Trav Gal Temp G Ben Typ Mkh
Revolution 147 11 134 149 137 145 99 119 4,1
Grand Galaxy Win 147 14 123 141 139 141 116 134 4,8
Ironman H 141 39 124 133 137 136 96 142 0,2
Harlem D 140 25 122 131 123 131 102 129 3,4
Franklin 137 11 118 141 139 137 106 132 0,5
Formalin (SWB) 136 12 126 141 138 141 103 125 0
H. Donkey Boy 134 13 148 131 124 134 95 117 3,8
Zafferano (SWB) 123 19 107 126 113 119 130 99 0
G. Zappa 123 22 115 112 116 117 93 115 -1,4

*Avkommor i unghästbedömningar

Storlek och exteriör - förärvning 2021

Ofta fokuserar vi på prestationsegenskaperna i vårt val av hingst. Väl så viktigt är hästens hållbarhet, vilket ofta hänger samman med storlek och exteriör. Forskning har visat att både väldigt stora och väldigt små hästar tenderar att ha sämre hållbarhet än ”medelstora” hästar. Låga betyg på benen vid unghästbedömning har också visat sig ha signifikanta samband med försämrad hållbarhet. Välproportionerliga hästar har däremot visat sig ha bättre hållbarhet än de som inte är det. Att ha information om hur hingstarna förärver sig när det storlek och exteriör är alltså viktigt för att kunna avla sunda hästar som håller för arbete.  I tabell 3 och 4 listas 10 hingstar som tillför mest respektive minst storlek till sina avkommor. Endast hingstar som har fått föl de senaste 3 åren är med, för att listan ska bli någorlunda aktuell. Bland de 10 hingstar som förärver sig stort finns en klar överrepresentation av dressyrhingstar. Precis tvärtom, flest hopphingstar, är det bland de 10 hingstar som förärver sig litet.

Tabell 3. De 10 hingstar som har högst mankhöjdsindex och som fått avkommor de senaste 3 åren

Hingstar med höga Mankhöjdsindex Antal avk* Mkh index Dressyrindex Hoppindex
Fürst Romancier 21 7,5 131 68  
Zaladin MI 60 7,4 130 92  
Blue Hors Zack 77 7,2 142 79  
Johnson 27 6,3 156 83  
Dante Weltino OLD 10 5,7 161 77  
Floricello 76 5,4 129 75  
Diamant de Semilly (SF) 22 5,1 90 143  
Grand Galaxy Win 14 4,8 147 80  
Zorro 22 4,8 89 119  
Dream Boy 35 4,7 136 66  
             

*Avkommor i unghästbedömningar

 

Tabell 4. De 10 hingstar som har lägst mankhöjdsindex och som fått avkommor de senaste 3 åren

Hingstar med låga mankhöjdsindex Antal avk* Mkh index Dressyrindex Hoppindex
Algot (SWB) 21 -7,10 95 133  
Cyklon (SWB) 20 -5,81 73 148  
Dirco Hästak (SWB) 60 -4,16 84 115  
Saint Amour 14 -4,02 92 121  
Cristallo II 13 -3,75 96 125  
Nintender 87 -3,72 87 137  
Armitage 13 -3,18 112 135  
Lambourgini (SWB) 60 -2,80 105 86  
Bengt Nabab (SWB) 18 -2,77 95 123  
Van Vivaldi 90 -2,47 144 85  
             

*Avkommor i unghästbedömningar

I tabell 5 listas de 10 hingstar som har högst avelsindex för ben och som alltså kan förväntas förärva mer korrekta benställningar än genomsnittet. Listan toppas av nykomlingen Zafferano, som har en ovanligt allroundbetonad förärvningsprofil med index på eller över medel för samtliga egenskaper. Det gäller även Ike, också han nykomling med avelsindex på eller betydligt över medelvärdet för samtliga egenskaper. Även tvåan på listan, Berlin, är nykomling med index, men är en äldre och väl beprövad hingst. Den här topplistan innehåller också några av de mest populära hingstarna de senaste åren såsom Magic Park (SWB), Balou du Rouet, Dalwhinnie (SWB) och Fetcher (SWB), liksom legenden Cardento.

Tabell 5. De 10 hingstar som har högst ben-index och som fått avkommor de senaste 3 åren

Hingst Antal avk* Ben-index Dressyrindex Hoppindex
Zafferano (SWB) 19 130 123 103
Berlin 10 125 91 135
Magic Park (SWB) 24 122 97 142
Balou du Rouet 86 122 101 141
Iowa 26 122 86 142
Fetcher N (SWB) 78 122 105 130
Dalwhinnie (SWB) 68 119 134 64
Ike 19 119 109 142
Cardento 525 118 75 153
Favorit Ask 58 118 100 134

*Avkommor i unghästbedömningar

Framtidens topphingstar?

När man använder avelsindexen som ett verktyg vid urval av hingstar och ston till avel finns några saker att vara extra uppmärksam på. Det handlar om ålder, inflytande av tävlande avkommor och betydelsen av tävlande släktingar i Sverige.

Flera av de hingstar som ligger högst i index är gamla, döda eller har lämnat landet. Hingstar med äldre avkommor som hunnit en bit upp i klasserna på tävling och som också har tävlande släktingar i Svenska Ridsportförbundets resultatdatabas gynnas i indexen, vilket är helt korrekt, då framgång i tävling är avelsmålet. För uppfödaren är det dock viktigt att också få en uppfattning om vilka hingstar som är framtidens topphingstar. Även de yngre hingstarna som ännu har få eller inga avkommor på tävlingsbanan får avelsindex för dressyr och hoppning. Det beror på att det finns ett starkt genetiskt samband mellan de egenskaper som bedöms vid SWBs unghästbedömningar och prestation på tävling. Alltså kan man i viss utsträckning förutspå hur avkommorna kommer att lyckas på tävling, redan genom indexen hingstarna får baserade på avkommornas unghästbedömningsresultat. För att ge en bättre uppfattning om de yngre hingstarnas förärvning har vi återigen valt att publicera listor med de ca 20 högst rankade hingstarna för hoppning och dressyr som har max 10 år gamla avkommor i SWBs databas (födda från 2011 och framåt, tabell 6 och 7). Bland dessa finns flera fortfarande tillgängliga för avel.

 

 

Tabell 6. De 20 högst rankade hingstarna med avk. födda 2010 och senare, rangerade efter hoppindex. 

Hingst Ant avk* H-index Teknik H Temp H Gal Typ Ben Mkh
Singular LS La Silla 11 148 145 144 93 95 94 0,46
I’m Special de Muze 24 145 141 144 103 108 98 3,02
Bellheim 10 145 142 139 101 89 95 4,30
Mr Vain GJ (SWB) 51 144 141 141 104 102 85 -1,16
Canvas Plus (SWB) 17 144 135 137 102 98 120 0,30
Starkko 16 143 143 142 103 104 106 0,61
Ike 19 142 141 141 121 97 119 -0,42
Coventry 16 142 138 135 110 111 119 -0,01
Magic Park (SWB) 24 142 141 139 97 99 122 -0,94
Calido’s Son 10 140 139 138 104 94 101 -1,87
Corporal VDL 56 140 132 137 92 87 96 -1,50
Kannatol 56 139 140 137 103 102 100 1,73
Casanova Hästak 37 138 137 136 99 108 109 -1,71
Conthinder 19 138 138 137 106 128 119 -0,23
Diamantino VDL 20 138 130 129 125 134 85 0,73
Casallco 25 136 131 133 104 96 105 3,56
Vivaldi K 24 135 133 131 123 108 107 2,01
Favorit Ask 58 134 134 133 111 124 118 4,56
Gamelus R 11 134 132 128 108 109 82 0,03
Hasard (SWB) 29 134 133 131 98 95 99 -1,05

*Avkommor i unghästbedömningar

Tabell 7. De 23 högst rankade hingstarna med avk. födda 2010 och senare, rangerade efter dressyrindex.

Hingst Ant avk* D-index Skr Trav Gal Temp G Typ Ben Mkh
Dante Weltino OLD 10 161 137 149 135 147 123 83 5,70
Revolution 11 147 134 149 137 145 119 99 4,12
Grand Galaxy Win 14 147 123 141 139 141 134 116 4,78
For Romance I 36 145 127 146 139 143 144 110 0,52
Touchdown (SWB) 12 144 130 142 134 142 122 105 3,42
Van Vivaldi 90 144 118 135 125 133 127 102 -2,47
Sibelius (SWB) 29 143 126 133 123 134 115 100 -0,96
Deodoro 18 143 135 132 126 136 117 102 0,61
Sankt Erik II (SWB) 24 142 108 139 116 128 132 102 4,40
Total Hope 96 141 158 147 136 144 100 103 -2,09
Vilancio 13 141 130 136 138 139 137 99 1,73
Dragon Welt 32 141 127 130 118 129 122 92 1,53
Ironman H 39 141 124 133 137 136 142 96 0,20
Connaisseur 36 141 121 129 124 130 114 115 -1,82
Harlem D 25 140 122 131 123 131 129 102 3,42
Fürsten-Look 30 140 129 127 119 130 134 94 -0,74
Franklin (Fierce-S) 11 137 118 141 139 137 132 106 0,48
Snap Shot 10 137 129 135 123 132 119 113 -5,11
Totilas 27 136 146 140 126 135 104 103 1,80
Formalin (SWB) 12 136 126 141 138 141 125 103 0,05
Dream Boy 35 136 124 126 135 131 134 104 4,73

*Avkommor i unghästbedömningar

Få svenskfödda avkommor gör avelsindexen osäkra

SWB publicerar numera index för alla hingstar som har tillräckligt många bedömda avkommor, oavsett om de är godkända för SWB-avel eller ej. Det innebär att t.ex. hingstar vars index baseras enbart på resultat för importerade avkommor kan komma att publiceras. För att få ett officiellt avelsindex i SWB krävs för hingstar att de har minst 10 avkommor bedömda vid SWBs unghästtest. En del hingstar har så många importerade avkommor, att de kommer upp i tillräckligt antal testade och tävlade avkommor för att få officiella index fastän de har få eller inga svenskfödda avkommor. I de fallen måste man tänka på att indexet i stor utsträckning bara beskriver hingstens förärvning på några få avkommor, som blivit utvalda och sålda till Sverige – förmodligen för att de ansetts bra. Indexet beskriver alltså inte hingstens genomsnittliga förärvning, bara den genomsnittliga kvalitén på deras importerade avkommor i Sverige. För att få en bättre uppfattning om sådana hingstars förärvning kan man titta på deras avelsindex i det land där de använts mest i avel. Man kan visserligen inte jämföra index rakt av mellan länder, men indexet i ett annat land ger en uppfattning om hur hingstens förärvning där förhåller sig till genomsnittet (index 100) i det landet och hans ranking i det landet hur han förhåller sig till andra hingstar i avel där.

FAQ Värderande Avelsindex

Var söker jag upp min hästs index?
All information om din häst hittar du på BLUP.se.

Här finns även t ex härstamning, bedömningsresultat, tävlingsresultat och eventuella avkommor.

Varför har äldre hästar ofta låga index?
Detta är naturligt eftersom aveln leder till att hästarna blir bättre för varje generation. Hade förra generationens hästar varit likvärdiga med dagens generation vore avelsarbetet misslyckat. Att varje generation hästar i genomsnitt blir bättre än den förra gör att det så att säga går inflation i de äldre hästarnas index. Hästarna kan däremot jämföras inom sin årgång för att man ska få en uppfattning om hur bra hästen är i förhållande till hästar i samma ålder. Varje årgångs genomsnittliga index syns i figuren nedan där den genetiska trenden presenteras. Ett äldre sto som lämnat bra avkommor kanske var helt överlägsen andra ston i hennes åldersgrupp och var väldigt värdefull i avel trots att detta inte syns i hennes nuvarande index!

avelsindex

Hur påverkas index av olika släktingars resultat?
Det beror på hur mycket resultat hästens olika släktingar har. När det gäller hingstar så påverkas deras index till stor del avkommorna. Ju fler avkommor hingsten har desto mindre betydelse får hingstens egna resultat. Finns det 150 bedömda avkommor så kommer deras resultat påverka hingstens index mer än om det bara finns en bedömd avkomma.
Hur påverkas index av de olika informationskällorna Unghästtest, Ridhästtest och tävling?

Det är omöjligt att svara på för en enskild häst, det beror helt enkelt på vilken information som finns tillgänglig för just den hästen. Är det t.ex. 150 halvsyskon som har resultat i Unghästtest (tidigare 3-årstest) och ett halvsyskon som har tävlingsresultat? Klart är dock att för en häst med egna resultat i hopptävling och Ridhästtest (tidigare kvalitetsbedömning) så kommer det egna tävlingsresultatet väga tyngre än det egna resultatet i Ridhästtestet för huvudindexet hoppning. För delindexen hoppteknik samt temperament och allmänt intryck för hoppning kommer det egna resultatet från Ridhästtestet att väga tyngre än det egna tävlingsresultatet.

Hur ska man tolka index från andra länder?
Index är inte jämförbara mellan olika länder. Det beror på tre huvudorsaker. 1. indexen baseras på olika information. De kan baseras på olika typer av unghästtest (olika egenskaper som bedöms, olika åldrar etc) och tävlingsegenskaper kan hanteras på olika sätt (intjänade prispengar, uppklassningspoäng, högsta uppnådda klass etc). 2. olika varmblodspopulationer är olika raser, vilket betyder att om hingst A är bättre än hingst B i en varmblodspopulation så kan hingst B vara bättre än hingst A om de verkar i en annan varmblodpopulation. 3. medelvärdet 100 betyder inte samma sak i olika populationer, i SWB är det medelvärdet av testade hästar mellan 4 och 18 år medan det i andra länder kan vara en annan åldersindelning.
Varför finns inga index för fälttävlan?

Nej, det gör det inte. Det beror på att det är förhållandevis mycket få hästar som startar fälttävlan. Av de hästar som har tävlingsresultat har endast 4% resultat i fälttävlan jämfört med 75% i hoppning och strax under 40 % i dressyr. På grund av det låga antalet starter i fälttävlan är det svårt att skatta tillförlitliga index för det. 85% av fälttävlanshästarna har dock resultat i någon av grenarna hoppning eller dressyr eller i båda och denna information finns med i underlaget för index.

Om det står +1.6 på mankhöjd, vad betyder det?

mot Index för mankhöjd anges som avvikelse i cm från respektive köns medelmankhöjd. Medelvärdet för testade hästar i åldern 4 till 18 år är satt till 0 och alla hästar jämförs mot den mankhöjden. Eftersom denna grupp av hästar ändras varje år (”nya” fyraåringar ersätter de som blir 19 år) så kan också medelvärdet ändras något från år till år. För 2021 års indexberäkning var medelvärdet 165 cm för ston och 167 cm för hingstar/valacker.  Det betyder att om en häst med index +1,6 cm paras med en häst med index -1 cm kan man förvänta sig att ett stoföl kommer att bli 165,3 cm (medelvärdet av +1,6 och -1 är +0,3).

Ingår tävlingsresultat från tävlingar utomlands?
Ja, för de hästar som rids av en ryttare med Svensk tävlingslicens, men inte för hästar som tävlas av ryttare som inte har svensk tävlingslicens. Detta är Svenska Ridsportförbundets bestämmelser.
Finns det några samband mellan resultat från Unghästbedömningar och tävlingsresultat?

Ja, genetiska analyser visar på mycket starka genetiska samband mellan resultat från Unghästebedömningar och tävling. 

Är avelsindexet samma hela tiden eller förändras det?
Vid den årliga indexberäkningen skattas nya index för alla hästar. Avelsindexet kan förändras då mer information kan ha tillkommit, t ex mer släktingar med resultat, egna resultat etc. Dessutom ändras medelvärdet 100 något eftersom detta är satt till medelvärdet av testade hästar mellan 4 och 18 års ålder och denna grupp ändras varje år (”nya” fyraåringar ersätter de som blir 19 år).
Resultaten för min häst stämmer inte! Vad kan jag göra åt det?
Hör av dig via mail till info@swb.org märk mailet med rubriken BLUP och beskriv felet. Ju fler som hör av sig desto fler fel kan rättas till! Uppdatering av hemsidan och avelsindex dröjer dock till den årliga indexberäkningen (runt årsskiftet).
Mitt sto har inte några egna resultat på www.blup.se och inga bedömda avkommor men ändå har hon fått ett index, vad beror det på?

Ett sto som startat i tävling men som inte blivit placerad får ett officiellt index eftersom hon har tävlat, trots att det inte alltid syns på www.blup.se, där tidigare bara antal placeringar och championatspoäng redovisades. För hästar som startat sedan 2010 bör resultaten finnas med längst ner på sidan, där hästens resultat i TDB speglas.

Varför har mitt ELIT-sto så lågt index?
Ett sto som uppfyller kraven för ELIT har ofta uppnått en hög ålder och på grund av avelsframsteget så har stoet därmed ofta ett lägre index än unga ston (se svar ovan). Dessutom tar avelsindexet hänsyn till hingstens kvalitet. Kvalitén på stoets avkommor beror till hälften på hennes egna gener, den andra hälften beror på hingstens gener. Duktiga uppfödare har förmodligen gjort mycket bra hingstval och använt enbart de bästa hingstarna. Det är bra ur avelssynpunkt men förändrar dock inte stoets eget avelsindex.

FAQ Beskrivande avelsindex

Hur hittar jag de beskrivande avelsindexen?

För de  hingstar som har fått beskrivande avelsindex återfinns de på sidan ”Avelsindex”, längst ner på sidan blup.se, under rubriken ”Beskrivande avelsindex”. Eftersom det finns index för så många egenskaper är de uppdelade med underrubriker.

En första grov indelning är i Exteriör, Gångarter och Hoppning. Nästa nivå följer sedan bedömningsgrupperna vid Unghästtest; Under Exteriör finns de egenskaper som har med Typ, Huvud-hals-bål och Extremiteter (ben) att göra. Under Gångarter finns de olika egenskaperna som beskriver de tre gångarterna och under Hoppning finns egenskaper associerade till Hoppteknik och förmåga samt Temperament och Allmänt intryck i hoppning.

I dagsläget kan man inte söka upp eller sortera hingstar baserat på derasbeskrivande avelsindex. Kanske blir det möjligt framöver.

Hur tolkar man de beskrivande avelsindexen?

Precis som för de värderande avelsindexen motsvarar talet 100 genomsnittshästen för de beskrivande indexen. Siffran anger dock inte vad som är bra eller dåligt. Egenskaper där den aktuella hingstens förärvning inte skiljer sig så mycket från genomsnittshästen kommer att ligga runt 100 (mitten) på båda sidor. För de egenskaper där en hingsts förärvning sticker ut från genomsnittshästen syns genom att siffervärdet ligger på mindre än 96 eller över 104 beroende på egenskap. Det visas på blup.se med stödlinjer för att göra det enkelt att utläsa. Går värdet så lågt som 92 eller lägre respektive så högt som 108 och över innebär det att hingstens förärvning för egenskapen verkligen sticker ut.

Vad som är optimalt för respektive egenskap återstår att slå fast, när ett tillräckligt stort antal av de nu linjärt beskrivna unghästarna hunnit toppa sin tävlingskarriär. Dock kan man konstatera att en bra hoppförärvare bör ligga under 100 för de flesta hopprelaterade egenskaper liksom en bra dressyrförärvare gärna ska ligga under 100 för de flesta gångartsegenskaper. Observera alltså att ett linjärt avelsindex inte är ”bättre” ju högre det är! Däremot är det inte säkert att det är bra att ligga alltför långt mot extremvärdena. Till exempel är det bra att förärva försiktighet på hinder för en hopphingst, men man vill samtidigt inte att avkommorna blir överförsiktiga, och därmed kanske tveksamma på hinder.

För de exteriöra egenskaper som har med hästens ben att göra kan vi också konstatera att det är bra att ligga runt 100, och inte för långt vare sig över eller under. För övriga exteriöra egenskaper handlar det både om smak och funktion vad var och en anser vara optimalt, men även här kan extremvärden långt ifrån 100 påverka hållbarhet och funktion på ett negativt sätt.

Vill du läsa mer om linjär beskrivning finns mer utförlig info om alla egenskaper som beskrivs här.

Hur använder jag de beskrivande indexen?

Linjär beskrivning värderar inte vad som är bra eller dåligt, det dokumenterar hur en individ ser ut och agerar. Poängen med de beskrivande avelsindexen är följaktligen inte att avgöra om en hingst är bra eller dålig, den stora vinsten är att öka säkerheten i ditt eget avelsbeslut baserat på fakta. Använd de beskrivande avelsindexen för att ta reda på hur hingsten kan förstärka stoets egenskaper eller komplettera desamma. Har du fått ditt sto linjärt beskrivet vid unghäst- eller stobedömning kan du plocka fram protokollet från visningen och jämföra med hingstens beskrivande index. Har du ett sto som är lite väl kort i ryggen, undviker du kanske hingstar som visat sig förärva korta ryggar osv. Här hittar du det linjära protokollet som används vid unghästtest.

Vad är linjär beskrivning?
Den linjära beskrivningen är som ordet anger en beskrivning av hästen och inte en bedömning relativt avelsmålet. Beskrivningen för varje egenskap görs på en niogradig skala från A till I där A och I är de båda ytterligheterna på en biologisk skala för respektive egenskap. Den linjära beskrivningen har inget direkt samband med poängen hästen får vid samma bedömning, dvs det finns inte en given profil för en viss poäng. Syftet med den linjära beskrivningen är att både hästägare och SWB ska kunna få mer detaljerad information om hästens egenskaper på ett standardiserat sätt där alla hästar får samma typ av beskrivning. Det är lättare att följa egenskapernas utveckling inom rasen och identifiera SWB:s styrkor och svagheter på ett tydligare och enklare sätt än med enbart poängbedömning. Genom den linjära profilen som skapas för varje bedömd häst blir det också lättare för stoägare att hitta hingstar som kompletterar stoet optimalt.
Jag vill få min häst linjärt beskriven - hur gör jag?
Har du ännu inte fått din häst linjärt beskriven kan du anmäla den till unghästbedömning eller unghästbedömningarnas öppna klass för äldre hästar. Läs mer om SWBs tester här.