fbpx

Avelsindex och förärvning

Avelsindexen anger med siffror hur hingstar och ston förväntas förärva sig – alltså inte i första hand hur de själva kommer att prestera/har presterat/ser ut. Med avelsindexen kan man jämföra hästar ur olika generationer med varandra.

Metoden som används (Best Linear Unbiased Prediction – BLUP) korrigerar också för kvalitén på ston en hingst har tillförts och tvärtom. Alla släktingars resultat vägs in när avelsindex beräknas. Mest betyder förstås de närmaste släktingarnas resultat och individens egna resultat. Vid beräkningarna tar man dessutom hänsyn till viktiga miljöfaktorer som kan påverka individers resultat, bl.a. poängnivån vid olika bedömningstillfällen, kön och födelseår. När man tagit hänsyn till dessa miljöfaktorer får alla hästar ett index som sedan kan jämföras med varandra.

SWB publicerar två typer av avelsindex: Värderande avelsindex och Beskrivande avelsindex. Titta på Åsa Viklunds föreläsning om Avelsindex på vår YouTube-sida

Värderande avelsindex
De värderande indexen anger kvalitén på hästens förväntade förärvning i olika egenskaper i förhållande till avelsmålet. Ju högre index, desto bättre är det. Med hjälp av dessa kan man rangordna hingstar och ston. De värderande avelsindexen baseras på tävlingsresultat från regional nivå och uppåt samt poängen från SWB:s unghästbedömningar.

Huvudindexen är för Dressyr och Hoppning. När dessa beräknas är målegenskapen tävlingsprestation och hästens egna och avkommornas tävlingsresultat har stor betydelse. Det finns också ”del-index” för ytterligare nio prestations- och exteriöregenskaper.

 

100 är medel-index i den nu levande och tävlingsaktiva populationen födda 4-18 år före det år indexet beräknas. För att en individ ska skilja sig signifikant från medel bör den ha ett index som är ca 20 enheter högre eller lägre än 100.

Beskrivande avelsindex
Anger hästens förväntade förärvning för olika egenskaper utan att göra en värdering av dem. De beskrivande avelsindexen avslöjar t.ex. om avkommorna blir grova eller ädla, tar långa eller korta steg i trav, har böjda eller hängande framben när de hoppar och mycket mer. De baseras på den linjära beskrivningen som görs vid Unghästtest.

Vid unghästbedömningarna beskrivs hästens egenskaper på en skala från A till I. När man omvandlar dessa till index översätts bokstäverna till siffror. De beskrivande indexen anges på en skala från 88 till 112, med 100 i mitten. Här anger inte ett högre index att individen är ”bättre” för den egenskapen. För någon egenskap är det optimalt att ha ett index som drar mot 88, för en annan kan det vara optimalt att dra mot 112 och vissa är mest optimala om de ligger runt 100, t.ex. alla egenskaper som har med benen att göra.

Det finns inte någon optimal profil utan det är kombinationen av olika egenskaper som avgör hästens starka och svaga sidor. Det finns beskrivande index för totalt 59 egenskaper.

De beskrivande indexen hjälper uppfödaren att hitta en hingst som optimalt förstärker och kompletterar stoets egenskaper.

 

Vilka hästar får avelsindex?

Värderande index
– Hingstar med minst 10 bedömda avkommor vid unghästtest
– Ston med minst en avkomma bedömd vid SWBs unghästtest eller som har resultat från tävling
– Ston som själva blivit bedömda eller tävlat

Beskrivande index
– Hingstar med minst 10 linjärt beskrivna avkommor vid unghästtest
– Godkända hingstar som själva blivit linjärt beskrivna vid bruksprov
– Ston som själva blivit linjärt beskrivna vid unghästtest och/eller ridhästtest
– Ston som har minst en avkomma som blivit linjärt beskriven vid unghästtest och/eller ridhästtest
– Avelsindexen publiceras på blup.se. Där finns också mycket mer information om varje häst, t.ex.:
– Stamtavla, födelseår, registreringsnummer och eventuellt stamboksnummer.
– Uppgift om uppfödare och ägare.
– Resultat från SWBs unghästbedömningar, bruksprov och tävling.
– Aktuella värdebokstäver för ston och hingstar.
– Avkommor, listade för varje sto/hingst.

Tävlingsresultat uppdateras löpande på varje hästs sida. Resultat från SWBs unghästtest och sammanställningen av tävlingsresultat uppdateras årligen i samband med att nya avelsindex publiceras.

Så beräknas värderande avelsindex

All statistik från årets unghästbedömningar och tävlingsresultat (t.o.m. 17 oktober) bearbetas och uppdateras i slutet av varje år. Tillsammans med tidigare års bedömningsresultat och tävlingsresultat ingår de i beräkningarna av avelsindex. I den här artikeln berättar vi om värderande avelsindex för årets nykomlingar för storlek och exteriör, möjliga framtida toppförärvare och varför indexen blir osäkra för hingstar med många importerade avkommor.

För att bättre kunna tolka och förstå avelsindexen underlättar det att veta vilken information som ligger bakom dem och hur de tas fram. De värderande avelsindexen anger hur väl hästarna väntas förärva sig i förhållande till avelsmålet. Ju högre index de har, desto bättre förväntas de förärva sig. Till skillnad från t.ex. avelsvärdebokstäver är avelsindexen hela tiden i förändring och beskriver hur varje individ står sig förärvningsmässigt i förhållande till resten av hästarna i rasen just nu. Avelsvärdebokstäverna (A och Elit) får hästarna för att de visat god förärvning och får sedan behålla, även då de kanske blir ”omsprungna” av yngre generationer. Informationen som ingår i beräkningen av värderande avelsindex är tävlingsresultat från Svenska Ridsportförbundet i hoppning och dressyr från och med 2-stjärnig tävling och resultat från SWBs unghästbedömningar; Unghästtest och Ridhästtest.

Tävlingsresultaten är enbart sådana som presterats med svenska ryttare, eftersom det är dem SvRf och därigenom SWB har tillgång till. Även om det värderande avelsindexet inte avses spegla enbart hästens egen prestation, så finns det en stark koppling mellan hästens egen prestation och avelsindexet, men den är inte hundraprocentig, eftersom den egna prestationen också påverkas av sådant som träning, ryttare, hälsa osv.

Alla släktingars resultat vägs in när avelsindex beräknas, men mest betyder förstås de närmaste släktingarnas resultat och individens egna resultat. I beräkningarna kan man ta hänsyn till och korrigera för en hel del miljöpåverkan. Kvar blir den del som beror på hästens arvsanlag och som alltså kan föras vidare till nästa generation – hästens avelsvärde, som vi med siffror kallar avelsindex. Korrigeringen är inget som görs manuellt, utan den sker automatiskt genom att metoden som används kan uppfatta systematiska skillnader som påverkar hästarna på liknande sätt, till exempel skillnad mellan kön och skillnad mellan olika bedömningsplatser. Metoden som används gör dessutom att man kan ta hänsyn till kvalitén på de ston en hingst har tillförts och tvärtom. En hingst kan alltså inte få högre index för att han fått många ston av god kvalité.  Värderande index får:

  • Hingstar med minst 10 bedömda avkommor vid unghästbedömningar
  • Ston med minst en avkomma bedömd vid SWBs unghästbedömningar eller som har resultat från tävling på lägst regional nivå/2-stjärnig tävling med ryttare som har tävlingslicens hos SvRf
  • Ston som själva blivit bedömda eller tävlat på lägst regional nivå/2-stjärnig tävling med ryttare som har tävlingslicens hos SvRf

Avelsindexen finns på blup.se. Där finner du också uppdaterade beskrivande avelsindex, för både avelshingstar och ston samt testresultat från årets unghästtester.

Nykomlingar 2023

I år är det 17 hingstar som får avelsindex publicerade för första gången, 11 hopphingstar (tabell 1) och 6 dressyrhingstar (tabell 2). De flesta av de nya hingstarna har ännu ganska små avkommegrupper, förutom Vivaldon som har mer än 30 bedömda avkommor. Så ser den nya verkligheten ut, när det är många hingstar som används i avel blir avkommegrupperna mindre och det tar längre tid innan hingstarna får säkra avelsindex.

Två av de nya hopphingstarna tar sig in bland den absoluta toppen bland hopphingstarna, nämligen Clarimo och Cascadello I. Med hoppindex 152 respektive 151 hamnar de på 5:e respektive 7:e plats av alla hingstar med index. Cascadello I och C-future har samma far i den världskände Casall som reds av Rolf-Göran Bengtsson. Både Baloé Hp (SWB) och C-Future godkändes för avel  i SWB redan som treåringar. Baloé Hp (SWB) började sen lite blygsamt i aveln men blev mycket populär hos uppfödarna under åren 2019-2020 då han betäckte nästan 300 ston. Det är också värt att notera att tre av  hopphingstarna, Cascadello I, Baloé HP (SWB) och C-Future, går in med över 100 i index för både dressyr och hoppning. Med ett dressyrindex på 115 kan Cascadello I sannolikt passa för de som vill avla lite mer mångsidiga hästar.

Tabell 1. Hopphingstar med första avelsindex 2023, rankade efter hoppindex

Hingst

Ant avk*

Ben

Typ

Gal

Gta

Htf

Hta

Mkh

H

Clarimo

11

103

114

112

98

148

147

1.6

152

Cascadello I

10

107

118

129

122

145

145

2.1

151

Kintaro VDL

19

97

100

100

92

135

137

2.8

140

Million Dollar

11

98

102

110

104

133

133

0.1

138

I’m Very Special F

12

105

91

98

95

134

136

-0.4

137

Zambesi

10

105

101

103

98

136

134

-0.2

133

Chess Cor

18

104

104

108

98

131

131

-4.7

132

Baloé Hp (SWB)

15

100

114

110

107

131

128

0

130

C-Future

11

100

99

111

106

127

126

0.7

129

Fidelio Ask

20

105

112

109

103

127

129

6.7

128

Hemerald

13

96

92

89

84

120

122

5.5

122

*Avkommor i unghästbedömningar

Det var endast sex nya dressyrhingstar som får index för första gången och det inte var inte inte någon som placerade sig topp-20 bland dressyhingstarna. Bästa nykomling i dressyr är Vivaldon som går in på en 28:e plats på topplistan bland dressyrhingstar. Vivaldon övertygade avelsvärderingsnämnden redan som treåring då han godkändes för avel och hans talang verkar ha gått i arv! Flera av de nya hingstarna är inte inte längre så tillgängliga för svenska uppfödare. Både Janeiro Platinum och Kane är kastrerade (finns dock fryst sperma), och Vivaldon och Ferdades är inte kvar i Sverige.

Tabell 2. Dressyrhingstar med första avelsindex 2023, rankade efter dressyrindex

Hingst

Ant avk*

Ben

Typ

Skr

Trav

Gal

Temp G

Mkh

D

Vivaldon

31

108

138

134

136

136

140

0.2

142

Janeiro Platinum

15

114

137

128

132

136

137

5.1

138

Ferdades

13

111

137

134

127

131

135

1.3

137

Americano GJ (SWB)

17

103

126

114

131

122

127

2.6

135

Glamourdale

10

104

124

121

122

125

124

3

129

Kane

17

95

119

115

113

109

113

2.4

117

*Avkommor i unghästbedömningar

Framtidens topphingstar?

När man använder avelsindexen som ett verktyg vid urval av hingstar och ston till avel finns några saker att vara extra uppmärksam på. Det handlar om ålder, inflytande av tävlande avkommor och betydelsen av tävlande släktingar i Sverige.

Flera av de hingstar som ligger högst i index är gamla, döda eller har lämnat landet. Hingstar med äldre avkommor som hunnit en bit upp i klasserna på tävling och som också har tävlande släktingar i Svenska Ridsportförbundets resultatdatabas gynnas i indexen, vilket är helt korrekt, då framgång i tävling är avelsmålet. För uppfödaren är det dock viktigt att också få en uppfattning om vilka hingstar som är framtidens topphingstar. Även de yngre hingstarna som ännu har få eller inga avkommor på tävlingsbanan får avelsindex för dressyr och hoppning. Det beror på att det finns ett starkt genetiskt samband mellan de egenskaper som bedöms vid SWBs unghästbedömningar och prestation på tävling. Alltså kan man i viss utsträckning förutspå hur avkommorna kommer att lyckas på tävling, redan genom indexen hingstarna får baserade på avkommornas unghästbedömningsresultat. För att ge en bättre uppfattning om de yngre hingstarnas förärvning har vi återigen valt att publicera listor med de ca 20 högst rankade hingstarna för hoppning och dressyr som har max 10 år gamla avkommor i SWBs databas (födda från 2013 och framåt, tabell 3 och 4). Bland dessa finns flera fortfarande tillgängliga för avel. Några av hingstarna är extra lättillgängliga för svenska uppfödare då de är stationerade i Sverige. Det är roligt att se att topplistorna på de unga hingstarna innehåller SWB i hingstar högt upp i båda diciplinerna. Vi kan alltså producera egna i aveln konkurrenskraftiga hingstar!

Tabell 3. De 19 högst rankade hingstarna med avk. födda 2013 och senare, sorterade efter hoppindex 

Hingst

Ant avk*

H-index

Teknik H

Temp H

Gal

Typ

Ben

Mkh

Cascadello I

10

151

145

145

129

118

107

2.10

Canvas Plus (SWB)

17

143

133

135

100

97

119

0.07

Coventry

16

141

137

134

108

109

117

-0.20

Kintaro VDL

19

140

135

137

100

100

97

2.82

Singular LS La Silla

22

140

136

136

87

95

99

0.15

Bellheim

11

140

139

135

98

87

97

3.64

Calido’s Son

19

140

140

139

109

92

99

-1.82

Diamantino VDL

20

139

130

130

126

132

84

0.33

Magic Park (SWB)

26

139

139

137

99

99

123

-0.85

Chacfly PS

20

139

137

134

109

105

104

0.50

Million Dollar

11

138

133

133

110

102

98

0.11

Crusader Ice (SWB)

66

138

129

125

103

106

109

1.95

I’m Very Special F

12

137

134

136

98

91

105

-0.42

Action Blue

13

137

140

138

110

116

106

1.94

Ike

60

135

136

132

122

109

114

0.55

Kannando Hästak DWB

39

135

133

129

107

103

98

2.53

Mr Vain GJ (SWB)

94

134

131

133

109

100

90

-2.64

Casallco

28

133

128

130

103

98

104

3.00

Karmel van de Watering

22

133

125

129

93

81

98

3.09

*Avkommor i unghästbedömningar

Tabell 4. De 21 högst rankade hingstarna med avk. födda 2013 och senare, sorterade efter dressyrindex

Hingst

Ant avk*

D-index

Skr

Trav

Gal

Temp G

Typ

Ben

Mkh

Springbank II VH (SWB)

33

160

149

152

148

154

131

97

0.03

Secret

15

154

141

150

147

152

147

106

1.14

Revolution

21

151

142

152

145

151

127

93

5.25

Hesselhöj Donkey Boy

18

146

156

137

130

140

123

90

4.49

Touchdown (SWB)

21

144

131

140

131

140

120

104

2.30

Bon Coeur

69

143

133

136

128

132

121

97

1.48

Vivaldon

31

142

134

136

136

140

138

108

0.16

Quaterhit

39

142

131

138

136

136

113

106

0.98

Van Vivaldi

135

141

115

134

120

129

126

105

-2.37

Suarez

81

141

131

138

133

138

118

107

1.32

Sankt Erik II (SWB)

39

140

96

138

109

121

125

102

4.32

Franklin (Fierce-S)

27

140

121

142

140

139

130

96

2.63

Eclectisch

14

140

112

131

129

131

122

95

2.37

Total Hope

142

140

154

144

137

143

99

95

-1.97

Grand Galaxy Win

21

139

121

134

129

132

130

129

4.06

Janeiro Platinum

15

138

128

132

136

137

137

114

5.05

Ferdades

13

137

134

127

131

135

137

111

1.27

Sibelius (SWB)

41

137

130

133

121

133

120

98

-0.87

Heston for U (SWB)

24

136

102

125

116

120

116

112

2.71

Vilancio

16

136

132

131

134

136

132

99

1.00

Dragon Welt

35

136

123

126

110

123

120

93

1.79

*Avkommor i unghästbedömningar

Få svenskfödda avkommor gör avelsindexen osäkra

SWB publicerar numera index för alla hingstar som har tillräckligt många bedömda avkommor, oavsett om de är godkända för SWB-avel eller ej. Det innebär att t.ex. hingstar vars index baseras enbart på resultat för importerade avkommor kan komma att publiceras. För att få ett officiellt avelsindex i SWB krävs för hingstar att de har minst 10 avkommor bedömda vid SWBs unghästtest. En del hingstar har så många importerade avkommor, att de kommer upp i tillräckligt antal testade och tävlade avkommor för att få officiella index fastän de har få eller inga svenskfödda avkommor. I de fallen måste man tänka på att indexet i stor utsträckning bara beskriver hingstens förärvning på några få avkommor, som blivit utvalda och sålda till Sverige – förmodligen för att de ansetts bra. Indexet beskriver alltså inte hingstens genomsnittliga förärvning, bara den genomsnittliga kvalitén på deras importerade avkommor i Sverige. För att få en bättre uppfattning om sådana hingstars förärvning kan man titta på deras avelsindex i det land där de använts mest i avel. Man kan visserligen inte jämföra index rakt av mellan länder, men indexet i ett annat land ger en uppfattning om hur hingstens förärvning där förhåller sig till genomsnittet (index 100) i det landet och hans ranking i det landet hur han förhåller sig till andra hingstar i avel där.

FAQ Värderande Avelsindex

Var söker jag upp min hästs index?
All information om din häst hittar du på BLUP.se.

Här finns även t ex härstamning, bedömningsresultat, tävlingsresultat och eventuella avkommor.

Varför har äldre hästar ofta låga index?
Detta är naturligt eftersom aveln leder till att hästarna blir bättre för varje generation. Hade förra generationens hästar varit likvärdiga med dagens generation vore avelsarbetet misslyckat. Att varje generation hästar i genomsnitt blir bättre än den förra gör att det så att säga går inflation i de äldre hästarnas index. Hästarna kan däremot jämföras inom sin årgång för att man ska få en uppfattning om hur bra hästen är i förhållande till hästar i samma ålder. Varje årgångs genomsnittliga index syns i figuren nedan där den genetiska trenden presenteras. Ett äldre sto som lämnat bra avkommor kanske var helt överlägsen andra ston i hennes åldersgrupp och var väldigt värdefull i avel trots att detta inte syns i hennes nuvarande index!

avelsindex

Hur påverkas index av olika släktingars resultat?
Det beror på hur mycket resultat hästens olika släktingar har. När det gäller hingstar så påverkas deras index till stor del avkommorna. Ju fler avkommor hingsten har desto mindre betydelse får hingstens egna resultat. Finns det 150 bedömda avkommor så kommer deras resultat påverka hingstens index mer än om det bara finns en bedömd avkomma.
Hur påverkas index av de olika informationskällorna Unghästtest, Ridhästtest och tävling?

Det är omöjligt att svara på för en enskild häst, det beror helt enkelt på vilken information som finns tillgänglig för just den hästen. Är det t.ex. 150 halvsyskon som har resultat i Unghästtest (tidigare 3-årstest) och ett halvsyskon som har tävlingsresultat? Klart är dock att för en häst med egna resultat i hopptävling och Ridhästtest (tidigare kvalitetsbedömning) så kommer det egna tävlingsresultatet väga tyngre än det egna resultatet i Ridhästtestet för huvudindexet hoppning. För delindexen hoppteknik samt temperament och allmänt intryck för hoppning kommer det egna resultatet från Ridhästtestet att väga tyngre än det egna tävlingsresultatet.

Hur ska man tolka index från andra länder?
Index är inte jämförbara mellan olika länder. Det beror på tre huvudorsaker. 1. indexen baseras på olika information. De kan baseras på olika typer av unghästtest (olika egenskaper som bedöms, olika åldrar etc) och tävlingsegenskaper kan hanteras på olika sätt (intjänade prispengar, uppklassningspoäng, högsta uppnådda klass etc). 2. olika varmblodspopulationer är olika raser, vilket betyder att om hingst A är bättre än hingst B i en varmblodspopulation så kan hingst B vara bättre än hingst A om de verkar i en annan varmblodpopulation. 3. medelvärdet 100 betyder inte samma sak i olika populationer, i SWB är det medelvärdet av testade hästar mellan 4 och 18 år medan det i andra länder kan vara en annan åldersindelning.
Varför finns inga index för fälttävlan?

Nej, det gör det inte. Det beror på att det är förhållandevis mycket få hästar som startar fälttävlan. Av de hästar som har tävlingsresultat har endast 4% resultat i fälttävlan jämfört med 75% i hoppning och strax under 40 % i dressyr. På grund av det låga antalet starter i fälttävlan är det svårt att skatta tillförlitliga index för det. 85% av fälttävlanshästarna har dock resultat i någon av grenarna hoppning eller dressyr eller i båda och denna information finns med i underlaget för index.

Om det står +1.6 på mankhöjd, vad betyder det?

mot Index för mankhöjd anges som avvikelse i cm från respektive köns medelmankhöjd. Medelvärdet för testade hästar i åldern 4 till 18 år är satt till 0 och alla hästar jämförs mot den mankhöjden. Eftersom denna grupp av hästar ändras varje år (”nya” fyraåringar ersätter de som blir 19 år) så kan också medelvärdet ändras något från år till år. För 2021 års indexberäkning var medelvärdet 165 cm för ston och 167 cm för hingstar/valacker.  Det betyder att om en häst med index +1,6 cm paras med en häst med index -1 cm kan man förvänta sig att ett stoföl kommer att bli 165,3 cm (medelvärdet av +1,6 och -1 är +0,3).

Ingår tävlingsresultat från tävlingar utomlands?
Ja, för de hästar som rids av en ryttare med Svensk tävlingslicens, men inte för hästar som tävlas av ryttare som inte har svensk tävlingslicens. Detta är Svenska Ridsportförbundets bestämmelser.
Finns det några samband mellan resultat från Unghästbedömningar och tävlingsresultat?

Ja, genetiska analyser visar på mycket starka genetiska samband mellan resultat från Unghästebedömningar och tävling. 

Är avelsindexet samma hela tiden eller förändras det?
Vid den årliga indexberäkningen skattas nya index för alla hästar. Avelsindexet kan förändras då mer information kan ha tillkommit, t ex mer släktingar med resultat, egna resultat etc. Dessutom ändras medelvärdet 100 något eftersom detta är satt till medelvärdet av testade hästar mellan 4 och 18 års ålder och denna grupp ändras varje år (”nya” fyraåringar ersätter de som blir 19 år).
Resultaten för min häst stämmer inte! Vad kan jag göra åt det?
Hör av dig via mail till info@swb.org märk mailet med rubriken BLUP och beskriv felet. Ju fler som hör av sig desto fler fel kan rättas till! Uppdatering av hemsidan och avelsindex dröjer dock till den årliga indexberäkningen (runt årsskiftet).
Mitt sto har inte några egna resultat på www.blup.se och inga bedömda avkommor men ändå har hon fått ett index, vad beror det på?

Ett sto som startat i tävling men som inte blivit placerad får ett officiellt index eftersom hon har tävlat, trots att det inte alltid syns på www.blup.se, där tidigare bara antal placeringar och championatspoäng redovisades. För hästar som startat sedan 2010 bör resultaten finnas med längst ner på sidan, där hästens resultat i TDB speglas.

Varför har mitt ELIT-sto så lågt index?
Ett sto som uppfyller kraven för ELIT har ofta uppnått en hög ålder och på grund av avelsframsteget så har stoet därmed ofta ett lägre index än unga ston (se svar ovan). Dessutom tar avelsindexet hänsyn till hingstens kvalitet. Kvalitén på stoets avkommor beror till hälften på hennes egna gener, den andra hälften beror på hingstens gener. Duktiga uppfödare har förmodligen gjort mycket bra hingstval och använt enbart de bästa hingstarna. Det är bra ur avelssynpunkt men förändrar dock inte stoets eget avelsindex.

FAQ Beskrivande avelsindex

Hur hittar jag de beskrivande avelsindexen?

För de  hingstar som har fått beskrivande avelsindex återfinns de på sidan ”Avelsindex”, längst ner på sidan blup.se, under rubriken ”Beskrivande avelsindex”. Eftersom det finns index för så många egenskaper är de uppdelade med underrubriker.

En första grov indelning är i Exteriör, Gångarter och Hoppning. Nästa nivå följer sedan bedömningsgrupperna vid Unghästtest; Under Exteriör finns de egenskaper som har med Typ, Huvud-hals-bål och Extremiteter (ben) att göra. Under Gångarter finns de olika egenskaperna som beskriver de tre gångarterna och under Hoppning finns egenskaper associerade till Hoppteknik och förmåga samt Temperament och Allmänt intryck i hoppning.

I dagsläget kan man inte söka upp eller sortera hingstar baserat på derasbeskrivande avelsindex. Kanske blir det möjligt framöver.

Hur tolkar man de beskrivande avelsindexen?

Precis som för de värderande avelsindexen motsvarar talet 100 genomsnittshästen för de beskrivande indexen. Siffran anger dock inte vad som är bra eller dåligt. Egenskaper där den aktuella hingstens förärvning inte skiljer sig så mycket från genomsnittshästen kommer att ligga runt 100 (mitten) på båda sidor. För de egenskaper där en hingsts förärvning sticker ut från genomsnittshästen syns genom att siffervärdet ligger på mindre än 96 eller över 104 beroende på egenskap. Det visas på blup.se med stödlinjer för att göra det enkelt att utläsa. Går värdet så lågt som 92 eller lägre respektive så högt som 108 och över innebär det att hingstens förärvning för egenskapen verkligen sticker ut.

Vad som är optimalt för respektive egenskap återstår att slå fast, när ett tillräckligt stort antal av de nu linjärt beskrivna unghästarna hunnit toppa sin tävlingskarriär. Dock kan man konstatera att en bra hoppförärvare bör ligga under 100 för de flesta hopprelaterade egenskaper liksom en bra dressyrförärvare gärna ska ligga under 100 för de flesta gångartsegenskaper. Observera alltså att ett linjärt avelsindex inte är ”bättre” ju högre det är! Däremot är det inte säkert att det är bra att ligga alltför långt mot extremvärdena. Till exempel är det bra att förärva försiktighet på hinder för en hopphingst, men man vill samtidigt inte att avkommorna blir överförsiktiga, och därmed kanske tveksamma på hinder.

För de exteriöra egenskaper som har med hästens ben att göra kan vi också konstatera att det är bra att ligga runt 100, och inte för långt vare sig över eller under. För övriga exteriöra egenskaper handlar det både om smak och funktion vad var och en anser vara optimalt, men även här kan extremvärden långt ifrån 100 påverka hållbarhet och funktion på ett negativt sätt.

Vill du läsa mer om linjär beskrivning finns mer utförlig info om alla egenskaper som beskrivs här.

Hur använder jag de beskrivande indexen?

Linjär beskrivning värderar inte vad som är bra eller dåligt, det dokumenterar hur en individ ser ut och agerar. Poängen med de beskrivande avelsindexen är följaktligen inte att avgöra om en hingst är bra eller dålig, den stora vinsten är att öka säkerheten i ditt eget avelsbeslut baserat på fakta. Använd de beskrivande avelsindexen för att ta reda på hur hingsten kan förstärka stoets egenskaper eller komplettera desamma. Har du fått ditt sto linjärt beskrivet vid unghäst- eller stobedömning kan du plocka fram protokollet från visningen och jämföra med hingstens beskrivande index. Har du ett sto som är lite väl kort i ryggen, undviker du kanske hingstar som visat sig förärva korta ryggar osv. Här hittar du det linjära protokollet som används vid unghästtest.

Vad är linjär beskrivning?
Den linjära beskrivningen är som ordet anger en beskrivning av hästen och inte en bedömning relativt avelsmålet. Beskrivningen för varje egenskap görs på en niogradig skala från A till I där A och I är de båda ytterligheterna på en biologisk skala för respektive egenskap. Den linjära beskrivningen har inget direkt samband med poängen hästen får vid samma bedömning, dvs det finns inte en given profil för en viss poäng. Syftet med den linjära beskrivningen är att både hästägare och SWB ska kunna få mer detaljerad information om hästens egenskaper på ett standardiserat sätt där alla hästar får samma typ av beskrivning. Det är lättare att följa egenskapernas utveckling inom rasen och identifiera SWB:s styrkor och svagheter på ett tydligare och enklare sätt än med enbart poängbedömning. Genom den linjära profilen som skapas för varje bedömd häst blir det också lättare för stoägare att hitta hingstar som kompletterar stoet optimalt.
Jag vill få min häst linjärt beskriven - hur gör jag?
Har du ännu inte fått din häst linjärt beskriven kan du anmäla den till unghästbedömning eller unghästbedömningarnas öppna klass för äldre hästar. Läs mer om SWBs tester här.