fbpx

Fölbedömning

Fölbedömningar arrangeras mellan den 1 juli – 8 september av SWBs regionala avelsföreningar runt om i landet. Målsättningen med fölbedömningarna är i första hand en stimulans för uppfödarna att tidigt ägna sig åt fölet. Det kan också vara ett tillfälle för visning av föl till salu. Alla föl som ska grundregistreras hos SWB får delta i fölbedömning, även föl med gråa papper.
På en bedömning ska man alltid komma ihåg att det är unga hästar som visas upp, de kan förändras mycket från dag till dag. Domaren bedömer hästen som den visar sig just denna dag. Man ska komma ihåg att en bedömning inte är slutmålet för hästen utan ett delmål i utbildningen innan fortsatt karriär inom sport och avel.
Hopp- och gångartshärstammade föl deltar i olika klasser. I samband med fölbedömningarna ordnas även exteriörbedömning för ston som ska kvalitetsgraderas.

För att kunna delta i SWBs unghästbedömningar måste ägaren före anmälan vara PLUS-medlem eller AKTIV medlem i SWB och en valfri regional avelsförening.

I bedömningsreglementet för fölbedömning finns fullständig information om hur bedömningen går till.

Resultatet redovisas i procent (%) i resultatlistorna. Inom dressyrvärlden har poängen länge redovisats i procent vilket väldigt tydligt visar vilken nivå det har varit på ritten. På hästägarens protokoll kommer resultatet i poängform också att finnas kvar.
Samtliga resultat publiceras på respektive förenings hemsida.

Allt deltagande i SWB sanktionerad bedömning sker på egen risk. Alla deltagare rekommenderas teckna egen olycksfallsförsäkring.

Fölbedömningar 2024

Fölbedömningarna arrangeras mellan 1 juli – 8 september av SWBs regionala avelsföreningar. Datum och propositioner publiceras löpande nedan. Platserna är preliminära.

Datum och plats (Proposition) Regional avelsförening Länk till anmälan
16-17 augusti SWB Östergötland Länk
16-18 augusti SWB Jönköpings Län Länk
17 augusti SWB Örebro Länk
17-18 augusti SWB Väst Länk
17-18 augusti SWB Norra Skåne Länk
17-18 augusti Nordvästra Skånes Hästvänner Länk
18 augusti Södra Kalmar Läns Varmblodsklubb Länk
18 augusti Ädla Hästen Skaraborg Länk
24 augusti SWB Norra Kalmar Länk
24 augusti Gävleborgs Hästavelsförening Länk
24 augusti Österlens Hästvänner Länk
24 augusti SWB Gotland Länk
24-25 augusti SWB Malmöhus Länk
26-27 augusti Södermanlands Hästavelsförening Länk
30-31 augusti SWB Kronoberg Länk
31 augusti Norrbottens Hästavelsförening Länk
30 augusti – 1 september Mellersta Norrlands Hästavelsförening Länk
1 september SWB Dalarna Länk
Premieföl

Under 2024 kommer premieföl att införas, ett begrepp som redan finns i många andra europeiska länder. Premieföl innebär att de högst bedömda fölen klassindelas som premieföl, att likna med diplom på unghästtest. Poänggränserna kommer att vara 25 poäng för dressyrföl och 24 för hoppföl, vilket motsvarar 83,3 respektive 80 %.

Våra SWB-föl står sig väldigt bra i konkurrensen och efterfrågan på SWB-föl har de senaste åren varit stor. Då vi endast haft poäng och inte klassindelat fölen förut har det varit svårare för utländska köpare/uppfödare att veta värdet av våra poäng. Premiefölen är årets högst bedömda föl och kan förhoppningsvis hjälpa till i marknadsföringen av fölen. Bedömningen sker precis som tidigare och fölen bedöms enligt de fölprotokoll som finns. SWB har tagit fram en blå-gul rosett som ska delas ut till dessa föl.

Regionala fölchampionat

SWBs regionala avelsföreningar kan, i samverkan med andra föreningar eller självständigt, arrangera egna fölchampionat. Utställningarna arrangeras utifrån varje förenings egna önskemål och regler. Fölchampionaten är en utställning och oftast är det helhetsintrycket för dagen som bedöms och avgör vilka föl som går vidare till slutring/final. Särskilda propositioner, anvisningar och inbjudningar gäller för dessa. För information, vänd dig till din regionala avelsförening!

Resultat tidigare fölbedömningar