Välj en sida

Fölbedömning

Fölbedömningar arrangeras mellan den 1 juli – 13 september av SWBs regionala avelsföreningar runt om i landet. Målsättningen med fölbedömningarna är i första hand en stimulans för uppfödarna att tidigt ägna sig åt fölet. Det kan också vara ett tillfälle för visning av föl till salu. Alla föl som ska registreras hos SWB får delta i fölbedömning, även föl med gråa papper.
På en bedömning ska man alltid komma ihåg att det är unga hästar som visas upp, de kan förändras mycket från dag till dag. Domaren bedömer hästen som den visar sig just denna dag. Man ska komma ihåg att en bedömning inte är slutmålet för hästen utan ett delmål i utbildningen innan fortsatt karriär inom sport och avel.
Hopp- och gångartshärstammade föl deltar i olika klasser. I samband med fölbedömningarna ordnas även exteriörbedömning för ston som ska kvalitetsgraderas.
För att kunna delta i SWBs unghästbedömningar måste ägaren före anmälan ha löst PLUSmedlems- eller AKTIVT medlemsskap i SWB och en valfri regional avelsförening. Fullständiga krav för registrering finns i SWBs Sto & Unghästreglemente.

I bedömningsreglementet för fölbedömning finns fullständig information om hur bedömningen går till.

Resultatet redovisas i procent (%) i resultatlistorna. Inom dressyrvärlden har poängen länge redovisats i procent vilket väldigt tydligt visar vilken nivå det har varit på ritten. På unghästbedömningarna blir det så att t.ex. 24 poäng vid en fölbedömning istället redovisas som 80 % vilket tydliggör den nivå fölet har uppnått. På hästägarens protokoll kommer resultatet i poängform också att finnas kvar.

Samtliga resultat publiceras på respektive förenings hemsida.
Fölresultat 2019

Allt deltagande i SWB sanktionerad bedömning sker på egen risk. Alla deltagare rekommenderas teckna egen olycksfallsförsäkring.

SWBs rekommendationer med anledning av corona

Datum fölbedömningar 2020

Fölbedömningarna arrangeras mellan 13 juni – 13 september av SWBs regionala avelsföreningar. Datum och propositioner publiceras löpande nedan. Platserna är preliminära.

Fölbedömning Regional avelsförening
4 juli, Gårdsbesiktningar Halländska Hästavelsföreningen
1-2 augusti & 22-23 augusti SWB Mälardalen
8-9 augusti, Halland Halländska Hästavelsföreningen
9 augusti Tidaholm Ädla Hästen Skaraborg
15 augusti, Söderhamn Gävleborgs Hästavelsförening
15-16 augusti,Blädde Gård, Hässleberga Stuteri & Västra Hoby Stuteri SWB Malmöhus
15-16 augusti, Gråmanstorp,  gårdsbesiktningar Nordvästra Skånes Hästvänner
16 augusti, Gårdsbesiktningar SWB Norra Kalmar Län
16 augusti, Bollerup Österlens Hästvänner
16 augusti, Askersund, Örebro SWB Örebro
17 augusti, Sjonhem SWB Gotland
21-22 augusti, Flemminge Gård & Mantorp SWB Östergötland
22 augusti, Lyckås Gård Ljungskile SWB Väst
22 augusti, Stjärnbro Gård, Prästhälla Gård, Nådhammars Gård Södermanlands Hästavelsförening
22 augusti, Tranemo Södra Älvsborgs Läns Hästavelsförening
22-23 augusti, Stall Goda’ Hästveda, Björkängsgård Kristianstad, Stall Lugnadahl Tollarp m. fl. SWB Norra Skåne
INSTÄLLD 23/8 Norra Älvsborgs Hästavelsförening
23 augusti, Lillerudsgymnasiet Wermlands Hästavelsföreining
29 augusti, Huskvarna SWB Jönköpings län
29 augusti, Luleå Ridklubb Norrbottens Hästavelsförening
29-30 augusti, gårdsbesiktningar Mellersta Norrlands Hästavelsförening
6 september, Falun SWB Dalarna
13 september, Tingsryd Kronobergs Varmblodsförening
13 september, Ridklubben Udden Södra Kalmar Läns Varmblodsklubb

 

Regionala fölchampionat
SWBs regionala avelsföreningar kan, i samverkan med andra föreningar eller självständigt, arrangera egna fölchampionat. Utställningarna arrangeras utifrån varje förenings egna önskemål och regler. Fölchampionaten är en utställning och oftast är det helhetsintrycket för dagen som bedöms och avgör vilka föl som går vidare till slutring/final. Särskilda propositioner, anvisningar och inbjudningar gäller för dessa. För information, vänd dig till din regionala avelsförening!
Regionala fölchampionat 2020

12 september 2020 arrangeras Fölchampionat på Strömsholm.
Arrangerande föreningar är: Gävleborgs Hästavelsförening, SWB Dalarna, SWB Mälardalen samt Wermalands Hästavelsförening.

Inbjudan