fbpx
Välj en sida

Fölbedömning

Fölbedömningar arrangeras mellan den 1 juli – 4 september av SWBs regionala avelsföreningar runt om i landet. Målsättningen med fölbedömningarna är i första hand en stimulans för uppfödarna att tidigt ägna sig åt fölet. Det kan också vara ett tillfälle för visning av föl till salu. Alla föl som ska grundregistreras hos SWB får delta i fölbedömning, även föl med gråa papper.
På en bedömning ska man alltid komma ihåg att det är unga hästar som visas upp, de kan förändras mycket från dag till dag. Domaren bedömer hästen som den visar sig just denna dag. Man ska komma ihåg att en bedömning inte är slutmålet för hästen utan ett delmål i utbildningen innan fortsatt karriär inom sport och avel.
Hopp- och gångartshärstammade föl deltar i olika klasser. I samband med fölbedömningarna ordnas även exteriörbedömning för ston som ska kvalitetsgraderas.
För att kunna delta i SWBs unghästbedömningar måste ägaren före anmälan vara PLUS-medlem eller AKTIV medlem i SWB och en valfri regional avelsförening.

I bedömningsreglementet för fölbedömning finns fullständig information om hur bedömningen går till.

Resultatet redovisas i procent (%) i resultatlistorna. Inom dressyrvärlden har poängen länge redovisats i procent vilket väldigt tydligt visar vilken nivå det har varit på ritten. På unghästbedömningarna blir det så att t.ex. 24 poäng vid en fölbedömning istället redovisas som 80 % vilket tydliggör den nivå fölet har uppnått. På hästägarens protokoll kommer resultatet i poängform också att finnas kvar.

Samtliga resultat publiceras på respektive förenings hemsida.

Allt deltagande i SWB sanktionerad bedömning sker på egen risk. Alla deltagare rekommenderas teckna egen olycksfallsförsäkring.

Fölbedömningar 2023

Fölbedömningarna arrangeras mellan 1 juli – 4 september av SWBs regionala avelsföreningar. Datum och propositioner publiceras löpande nedan. Platserna är preliminära.

Datum och plats (Proposition) Regional avelsförening Länk till anmälan
11-12 augusti SWB Kronoberg  
12 augusti Wermlands Hästavelsförening  
12-13 augusti SWB Mälardalen  
18-19 augusti SWB Östergötland  
19 augusti Gävleborgs Hästavelsförening  
19 augusti, Svenljunga Södra Älvsborgs Läns Hästavelsförening  
19-20 augusti SWB Örebro  
20 augusti SWB Norra Kalmar  
20 augusti Ädla Hästen Skaraborg  
26 augusti SWB Dalarna  
(25) 26-27 augusti SWB Malmöhus  
26-27 augusti Södermanlands Hästavelsförening  
26-27 augusti SWB Mälardalen  
26-27 augusti SWB Norra Skåne  
26-27 augusti Norrbottens Hästavelsförening  
3 september Södra Kalmar Läns Varmblodsklubb  
Regionala fölchampionat

SWBs regionala avelsföreningar kan, i samverkan med andra föreningar eller självständigt, arrangera egna fölchampionat. Utställningarna arrangeras utifrån varje förenings egna önskemål och regler. Fölchampionaten är en utställning och oftast är det helhetsintrycket för dagen som bedöms och avgör vilka föl som går vidare till slutring/final. Särskilda propositioner, anvisningar och inbjudningar gäller för dessa. För information, vänd dig till din regionala avelsförening!

Resultat tidigare fölbedömningar