fbpx
Välj en sida

Fölbedömning

Fölbedömningar arrangeras mellan den 11 juni – 4 september av SWBs regionala avelsföreningar runt om i landet. Målsättningen med fölbedömningarna är i första hand en stimulans för uppfödarna att tidigt ägna sig åt fölet. Det kan också vara ett tillfälle för visning av föl till salu. Alla föl som ska registreras hos SWB får delta i fölbedömning, även föl med gråa papper.
På en bedömning ska man alltid komma ihåg att det är unga hästar som visas upp, de kan förändras mycket från dag till dag. Domaren bedömer hästen som den visar sig just denna dag. Man ska komma ihåg att en bedömning inte är slutmålet för hästen utan ett delmål i utbildningen innan fortsatt karriär inom sport och avel.
Hopp- och gångartshärstammade föl deltar i olika klasser. I samband med fölbedömningarna ordnas även exteriörbedömning för ston som ska kvalitetsgraderas.
För att kunna delta i SWBs unghästbedömningar måste ägaren före anmälan ha vara PLUS-medlem eller AKTIV medlem i SWB och en valfri regional avelsförening. Fullständiga krav för registrering finns i SWBs Sto & Unghästreglemente.

I bedömningsreglementet för fölbedömning finns fullständig information om hur bedömningen går till.

Resultatet redovisas i procent (%) i resultatlistorna. Inom dressyrvärlden har poängen länge redovisats i procent vilket väldigt tydligt visar vilken nivå det har varit på ritten. På unghästbedömningarna blir det så att t.ex. 24 poäng vid en fölbedömning istället redovisas som 80 % vilket tydliggör den nivå fölet har uppnått. På hästägarens protokoll kommer resultatet i poängform också att finnas kvar.

Samtliga resultat publiceras på respektive förenings hemsida.

Allt deltagande i SWB sanktionerad bedömning sker på egen risk. Alla deltagare rekommenderas teckna egen olycksfallsförsäkring.

Fölbedömningar 2022

Fölbedömningarna arrangeras mellan 11 juni – 4 september av SWBs regionala avelsföreningar. Datum och propositioner publiceras löpande nedan. Platserna är preliminära.

Fölbedömning Regional avelsförening
13 augusti SWB Kronoberg
13 augusti Ädla Hästen Skaraborg
13-14 augusti SWB Örebro
14 augusti SWB Södermanland
15-16 augusti SWB Gotland
19-20 augusti SWB Östergötland
20 augusti, Svenljunga Ridklubb Södra Älvsborgs läns Hästavelsförening
20 augusti Gävleborgs Hästavelsförening
20-21 augusti SWB Mälardalen
19-21 augusti SWB Malmöhus
20 augusti Österlens Hästvänner
20-21 augusti SWB Jönköpings Län
27 augusti SWB Väst
27-28 augusti SWB Mälardalen
27-28 augusti Södermanlands Hästavelsförening
27-28 augusti SWB Norra Skåne
27-28 augusti SWB Norra Kalmar
3-4 september Mellersta Norrlands Hästavelsförening
4 september Södra Kalmar Läns Varmblodsklubb
Början av september SWB Dalarna

 

Regionala fölchampionat
SWBs regionala avelsföreningar kan, i samverkan med andra föreningar eller självständigt, arrangera egna fölchampionat. Utställningarna arrangeras utifrån varje förenings egna önskemål och regler. Fölchampionaten är en utställning och oftast är det helhetsintrycket för dagen som bedöms och avgör vilka föl som går vidare till slutring/final. Särskilda propositioner, anvisningar och inbjudningar gäller för dessa. För information, vänd dig till din regionala avelsförening!
Resultat tidigare fölbedömningar