fbpx

Den unga hästens utbildningsstege

Här presenteras ett system för unghästutbildning från 2,5 år fram t.o.m. 6 år. Arbetet med att ta fram generella riktlinjer för Unghästutbildning var ett arbete som genomfördes gemensamt av SWB och Flyinge med finansiering av Hästnäringens Nationella stiftelse. I arbetsgruppen för att ta fram dessa riktlinjer fanns framstående tränare och ryttare i Sverige som representerade både hoppning, dressyr och fälttävlan. Gruppens deltagare var genomgående slående överens om nivån på kraven på hästarna i de olika åldersgrupperna samt de otroligt viktiga och återkommande perioderna av vila för hästen.

 

Sandra Karlsson & Vitra (SWB) (f. 2010 e. Careful u. Tarusa – Corland, uppf. Tina Petersson-Lind), 5 år på bilden. Foto: Laila Berglund

Materialet är tänkt som är en utgångspunkt i utbildningen av unga hästar men mycket kan ske under en hästs uppväxt och beroende på bland annat arvsanlag och miljö kan det vara svårt att följa utbildningsgången. Det är viktigt att alltid ha individen i centrum när du jobbar med hästar. Insikten om vikten av att regelbundet vila hästen under och mellan utbildningsperioderna är ofta det som gör att hästen orkar att fysiskt och psykiskt ta in våra krav. Etik, kunskap och ansvar är nyckelord för unghästutbildare och något att dagligen återknyta till i verksamheten. Mycket kan hända under hästens utbildning så det är viktigt att kunna göra avsteg från mallen och komma ihåg att ta hjälp av erfarna personer när man behöver stöttning med utbildningen av sin unga häst.

Utbildningsstege

Övergripande mål för 2,5-åringen
När 2,5-åringen kommer in från betet på hösten är det tid att börja tänka på inridning. Om hästen är välutvecklad och i god kondition kan det vara bra att rida in den redan under hösten. Då hinner den ha en längre sammanhängande viloperiod och sedan repetera och komma till 3-årstest i t ex maj stark och befäst i sin utbildning. Kraven för 3-årstest är lagom för 3-åringen oavsett om du väljer att visa den eller inte. Hästen bör sedan få en lång ostörd betessäsong.

Du behöver ha en genomtänkt metod/plan för att få hästen att släppa sin kontroll på omgivningen och fokusera på dig. Tänk på att den råa unghästen är flockberoende och har hög benägenhet för flykt, vikten av att få hästen avslappnad är stor för att inlärning skall ske.

Att leda och longera på ett korrekt sätt är en viktig faktor för ledarskapet, och att låta hästen röra sig under kontrollerade former under själva sadeltämjningen/inridningen är en stor del i en lyckad inridning. Hästen skall även bli trygg i att löshoppa för att utveckla god teknik och förmåga till hoppning, skynda långsamt.

2,5 -åringen på hösten
Inlärningsfas

Utbildningsperiod
• 7-8 v utbildning, arbete 3-4 dagar/v, övrig tid hagvistelse i grupp

Allmänt
• Grundläggande hantering för förtroende (uppbindning, hovlyft, rykt mm)
• Leda hästen korrekt, inlärning av kommandon för framåtdrivande, förhållande rösthjälp och vändande hjälper
• Longering, vikt lagt på framåtbjudning, balans och takt • Successivt vänjas med träns och sadel (sadeltämjning)
• Vänjas vid bettets verkan, förhållande, eftergivande, ledande tygeltag

Grundutbildning
• Inridning under trygga former
• Inlärning för hjälperna till skritt, trav, galopp
• Ridning i lätt sits och ridbanans enkla vägar
• Ridas ut med trygg täthäst om hästen är mogen
• Löshoppningens rutiner (enkla löshoppningsövningar)

Vila
Fullständig VILA efter utbildningsperioden (2 -3 månader)

Övergripande mål för 3-åringen
Tag upp träningen efter betet med repetition av inridningens moment. Lägg stor vikt vid att rida ut och att ge omväxling i arbetet och ta gärna sällskap av annan häst som ger trygghet och stimulerar viljan att gå framåt.

Innan du påbörjar inhoppning måste hästen acceptera och förstå dina hjälper så att du kan få den dit du vill i olika situationer. Den måste gå fram för skänkeln och även ha hittat sin balans och framåtbjudning. Du ska kunna rida den i alla gångarter på fyrkantsspår och 20-m-volt i bibehållet tempo och balans. Hästen ska kunna göra övergångar från skritt till trav och från trav till galopp och omvänt, på ett okomplicerat sätt. Det är mycket viktigt med ryttarens timing i kommunikationen med hästen för att signalerna ska tolkas rätt.

3-åringen på våren
Inlärningsfas + påbörja invänjningsfas = takt + lösgjordhet + stöd

Utbildningsperiod
• 7 -8 v utbildningsperiod, arbete 3-4 dagar/v, övrig tid hagvistelse i grupp

Allmänt
• Miljöträning

Grundutbildning
• Balansera sig på stora spår vid longering lätt inspänd efter förmåga/behov
• Med framåtbjudning ta och följa hjälperna för skritt, trav och galopp
• Arbete med att etablera mjuk/jämn kontakt på bettet i trav och galopp
• Regelbundet ridas ut i sällskap med täthäst
• Löshoppa tryggt, höjden relaterad till individens egen förmåga.
• Avspänt/lydigt visa upp sig för hand

Test/Tävling
Unghästtest för 3-åringar

Vila
• BETE (ca 4 månader, vid start i 3-årschampionat – bete ca 2 månader)

3-åringen på hösten
Fortsatt invänjningsfas = takt + stöd + lösgjordhet

Utbildningsperiod
• 3 mån utbildningsperiod, arbete 4 dagar/v, övrig tid hagvistelse
• 1-2 återhämtningsperioder under löpande utbildning med 7-10 dagars vila

Allmänt
• Longering som komplement till ridningen, med korrekt inspänning för avspändhet och balans.

Grundutbildning
• Ridning i lätt sits i trav och galopp (enkla ridvägar)
• Stora böjda spår i trav och galopp i, för individen, lämplig form
• Övergångar mellan närliggande gångarter
• Minska och öka steglängd kortare sträckor
• Ridning utomhus i grupp för att främja framåtbjudning
• Fortsatt utveckling av löshoppning vid enstaka tillfälle
• Enkla travövningar uppsuttet över bommar

Hoppning
• Introduktion av uppsutten hoppning
• Travhoppning enkelhinder med och utan travbom
• Hoppning i galopp endast om hästen har tillräcklig balans och styrka
• Enklare gymnastikhoppning ur trav

Test/Tävling
• Klara målen i löshoppning/gångarter för 3-årschampionat

Vila
• VILA (vila 2-3 månader)

Övergripande mål för 4-åringen
Målet för året som 4-åring är att kunna delta i årgångschampionat eller unghästtest för 4-åringar. Oavsett vad du ska tävla så måste du lägga grunderna i dressyrarbetet för att hästen ska kunna utvecklas vidare. Detta bygger upp hästen både mentalt och fysiskt och stärker den inför kommande uppgifter. Fortsätt att longera och tömköra hästen – det är ett bra alternativ till ridningen och ett sätt att få se hur hästen röra sig utan ryttare i egen balans. Variera arbetet med den unga hästen och fortsätt träningen med uppbyggnad av kondition och styrka.

För 4-åringen handlar huvuddelen av träningen fortfarande om att samla erfarenheter, lära sig gå mellan skänkel och hand och fortsätta vänja sig vid olika hindertyper, serier och miljöer. Det finns mycket som kan påverka hästens utveckling så håll ögonen öppna för positiva och negativa förändringar.

4-åringen på våren

Invänjningsfas + påbörja arbete med rakriktning

Utbildningsperiod
• 3-4 mån utbildningsperiod med, arbete 4 dagar/v, vila i hage
• 1-2 kortare återhämtningsperioder

Allmänt
• Longering och/eller tömkörning som komplement till ridning
• Varierad ridning utomhus på olika underlag för kondition och styrka

Grundutbildning
• I markarbetet fokus på hästens egen balans och ökad ridbarhet
• Fortsatt arbete med övergångar mellan närliggande gångarter
• Minska och öka steglängd trav och galopp i balans på korrekta ridvägar
• Rida med häst som spårar från punkt till punkt
• Börja forma hästen runt innerskänkel
• Påbörja sidvärts övningar i skritt och trav
• Trava över bommar på raka och böjda spår

Hoppning
• Enkel gymnastikhoppning ur trav
• Lära känna och bli trygg med olika hindertyper
• Underlättande distanser på t ex 5-7 galoppsprång
• Miljöträning med olika sorters hinder
• Gradvis mera hoppning i galopp
• Hoppning av enkla banor 0.70-1.00 m
• Inhoppning på enkla terränghinder

Test/Tävling
• Kval till Breeders Trophy för 4-åringar om hästen är väl framme i sin utveckling
Unghästtest för 4-åriga hästar

Vila
• VILA (bete 1,5-3 mån)

4-åringen på hösten
Fortsatt arbete med invänjningsfas + rakriktning

Utbildningsperiod
• 4-5 mån utbildningsperiod med arbete ca 4-5 dagar/v, vila hage
• 1-2 återhämtningsperioder

Allmänt
• Longering och/eller tömkörning som komplement till ridning
• Konditions- och styrketräning utomhus

Grundutbildning
• Skritt med bibehållen takt och framåtbjudning med lätt kontakt
• Träna halter från skritt
• Fortsatt arbete sidvärtsrörelser i skritt och trav
• Arbete i trav på böjda spår för förbättrad liksidighet
• Fortsatt lösgörande/rakriktande arbete med hjälp av ridbanans korrekta vägar
• Ryggning från marken
• Variation av steglängd för utveckling av elasticitet i trav
• Ökad reglerbarhet i galopp med bibehållen rytm
• Galoppombyte vid varvbyte

Hoppning
• Hoppa okomplicerat på alla normalt förekommande hindertyper
• Hoppning av alla typer av banhoppningshinder max 1.00 m
• Rida bana i galopp med bibehållen rytm och balans på enkelhinder motsvarande kraven i 4-årschampionat
• Fortsatt hoppning terränghinder av inbjudande sort
• Repetition av löshoppning vid behov eller som variation

Test/Tävling
• Kval till Breeders Trophy i hoppning, dressyr eller fälttävlan

Vila
• VILA (4-8 v)

Övergripande mål för 5-åringen
Målet med året som 5-åring kan vara att delta i unghästklasserna för 5-åringar. Viktigt är att fortsätta grundarbetet för att få hästen att gå med självbärighet. För att 5-åringen dels ska fungera bra som hopp/dressyrhäst och dels vara stark nog för de ökade kraven kan man inte nog poängtera vikten av korrekt markarbete. Hästen ska kännas lösgjord, välbalanserad och uppmärksam på ryttarens hjälper.

Känslan ska vara att hästen tar de ökade kraven på ett avspänt sätt och tycker det är roligt. Tömkörnings arbete kan hjälpa till med viss samling då hästen kan stärka sig utan att bära ryttare.

Det är viktigt att lära in byten korrekt för hjälpen, tag hjälp av rutinerad tränare för att slippa lära om senare.För dressyrhästen, när det är dags att lära in galoppombyten i språnget är det viktigt att den byter korrekt för hjälpen.

Konditionsträning genom t ex galoppträning bör också läggas in i hästens veckoschema.

5-åringen på våren
Påskjutsfas = lösgjordhet + rakriktning + schwung

Utbildningsperiod
• 6-7 mån utbildningsperiod, arbete 5-6 dagar/v, vila 1-2 i hage (alt 1 dag skrittmaskin)
• 1-2 återhämtningsperioder under utbildningens gång på 7-10 dagar

Allmänt
• Longering/tömkörning som variation och komplement
• Ridning utomhus för kondition och styrka

Dressyr
• Skrittarbete med framåtbjudning, med och utan kontakt
• Skritt med vändning på bakdelen
• Introduktion ryggning – FILM
• Fortsatt lösgörande arbete m h a sidvärtsrörelser i trav
• Fortsatt övergångar och variation av steglängd för elasticitet i trav och galopp
• Travarbete med bibehållen takt/tempo/bärighet på böjda spår minimum 10 m
• Ökat krav på självbärighet i galopp, reglera på raka och böjda spår
• Enkla byten påbörjas – FILM
• Förvänd galopp på enkla ridvägar – FILM

Hoppning
• Utveckla styrka och kondition genom markarbete och omväxlande ridning, för att fysiskt klara de ökade kraven i hoppning
• Korrekta balanserade språng på låga hinder innan hinderhöjden ökas
• Utöka rutin med träning och tävling på banor upp till 1.10 under inomhussäsongen
• Hoppning terränghinder motsvarande debutantklass

Test/Tävling
• Om hästen är väl framme i sin utbildning och utveckling, tävla från LB-LA och unghästklasser i dressyr
• Om hästen är väl framme i sin utbildning och utveckling, 1.20-hoppning när utomhussäsongen startat
• Alltid vara säker på en lägre höjd innan man går upp i klass, t ex ett antal felfria 1.10 innan debut i 1.20.
• Kval hoppning och dressyr och ev. deltagande i Scandinavian Open (Falsterbo) om hästen är väl framme i sin utveckling och rids av rutinerad ryttare

Vila
• BETE (1-2 mån)

5-åringen på hösten
Påskjutsfas = lösgjordhet + schwung + rakriktning

Utbildningsperiod
• 5-6 mån utbildningsperiod, 5-6 dagar/v, vila i hage/skrittmaskin

Allmänt
• Longering och/eller tömkörning som variation/komplement
• Ridning regelbundet utomhus för kondition och styrka

Dressyr
• Skrittarbete med eftergift och bjudning, korta och länga steglängd
• Halt och ryggning
• Vändning på bakdelen
• Fortsatt travarbete med självbärighet på böjda/raka spår med bibehållen takt och tempo, minimum 10 meters volter.
• Utveckling av påskjut/elasticitet m h a tempoväxlingar i trav och galopp
• Påbörja arbete med skolorna i trav, m h a bogen in, tagen bakdel
• Galopparbete för ökad självbärighet på raka och böjda spår, minimum 15 m
• Förvänd galopp på stora bågar
• Enkla byten
• Påbörja arbete med korrekta galoppombyten för hjälpen

Hoppning
• Fortsatt gradvis ökning av kraven i markarbetet, till stor del motsvarande dressyrhästen i samma ålder
• Introducera vattengrav 1-2 m

Tävling
• Befäst förvänd galopp och enkla byten L:A-program och FEI unghästklasser
• Befäst i 1.20-hoppning, ev starta 1.25 om hästen är klar för detta, även inomhuskval och ev deltagande i Svenskt Avel- och Sportchampionat
Breeders Trophy i hoppning, dressyr eller fälttävlan

Vila
• VILA (3-6v)

Övergripande mål för 6-åringen
6-åringen har ofta ett tufft schema då den förväntas gå från ett enklare markarbete med mestadels lösgörande arbete, till att börja komma till en viss grad samling, bl a i skolor. Den förväntas byta galopp på hjälpen i dressyrprogrammen och visa ökade gångarter. Skynda långsamt och läs av hästen, att fresta på hästen i för snabb takt kan ge bakslag som visar sig i ohälsa och frustration.

Att jobba med samling innebär att hästen skall bära sig själv i balans i alla gångarter och i olika övningar. Tappa inte det lösgörande arbetet, det är grunden till allt, gå tillbaka om hästen inte utvecklas, jobba med alla delar på utbildnings skalan.

För hopphästen är det liknande förväntningar, det blir mer tekniskt krävande banor och höjden höjs upp vilket kräver mer styrka, smidighet och kondition än för 5- åringen. Ta hjälp av en kompetent tränare om du känner dig osäker, ju säkrare ryttare som rider hästen desto effektivare är både inlärning och tränings resultat.

6-åringen på våren
Påbörja bärkraftsfas = schwung + rakriktning + samling

Utbildningsperiod
• Arbete 5-6 dagar/v, vila hage alt skritt eller longering

Allmänt
• Longering och/eller tömkörning som variation/komplement
• Ridning regelbundet utomhus för kondition och styrka

Dressyr
• Fortsatt korta/länga steg i skritt
• Samling mot skrittpiruett – FILM
• Fortsatt arbete med självbärighet raka/böjda spår i trav och galopp
• Voltarbete med häst som spårar i trav och galopp, minimum 10 m
• Påbörja krav på mer elasticitet i temposkillnaderna mellan/ökad gångart
• Arbete med takt och bärighet i skolor
• Påbörjad samling i trav- och galopparbetet
• Fortsatt arbete med korrekta galoppombyten på hjälpen

Hoppning
• Fortsatt gradvis ökning av kraven i markarbete, till stor del motsvarande dressyrhästen i samma ålder
• Utveckla styrka och kondition genom markarbete och galoppträning
• Öka svårigheterna i tekniska övningar för att utveckla teknik, styrka och spänst, allt efter hästens förmåga
• Fortsatt träning och tävling på 1.20 -1.25-nivå under inomhussäsongen, 1.30-hoppning utomhus
• Introducera vattengrav 3 m

– FILM 

Tävling
• Tävling i L:A och Msv: C. Om hästen är väl framme med skolor och galoppombyten tävla Msv: B och FEI unghäst program
• Kval och ev deltagande i Scandinavian Open (Falsterbo) om hästen är väl framme i sin utveckling och rids av rutinerad ryttare

Vila
• VILA (bete/dagbete)

6-åringen på hösten
Bärkraftsfas = schwung + rakriktning + samling

Utbildningsperiod
• Arbete 5-6 dagar/v, vila hage alt skritt eller longering

Allmänt
• Longering och/eller tömkörning som variation/komplement
• Ridning regelbundet utomhus för kondition och styrka

Dressyr
• Korta sekvenser av samling i skritt
• Skrittpiruett
• Ökat krav på voltarbete med häst som spårar, minimum 8 m
• Skolor i trav med god takt och bärighet på olika ridvägar
• Ökat krav på temposkillnaderna mellan och ökad gångart
• Korta sekvenser för ökad samling i galopp
• Påbörja skolor i galopp m h a bogen in, tagen bakdel
• Befästa galoppombyten
• Longering och/eller tömkörning som komplement
• Ridning utomhus för kondition och styrka

Hoppning
• Fortsatt gradvis ökning av kraven i markarbetet, till stor del motsvarande dressyrhästen i samma ålder
• Fortsätta utveckla styrka och kondition genom ffa markarbete och galoppträning
• Öka svårigheterna i tekniska övningar för att utveckla teknik, styrka och spänst, allt efter hästens förmåga
• Befäst i 1.30-hoppning

Tävling
• Tävling i MsvB och FEI unghästklasser
• Starta 1.35 om hästen är klar för detta, även inomhuskval och ev deltagande i Breeders Trophy
• Eventuell start i avd A (rida mot klockan)

Vila
• VILA (3-6 v)

SWB i samarbete med

Agria-logo-high-res