fbpx
Välj en sida

Avkomma efter SWB-godkänd hingst

Efter den 1 juli 2009 gäller att alla föl skall ha sitt pass före 31 december födelseåret. För föl födda efter den 1 juli skall passet vara utfärdat inom 6 månader. Det åligger hästägaren att se till att registreringshandlingarna skickas in i så god tid att detta är möjligt.

När passet nått dig bör du omgående kontrollera att uppgifterna i passet är korrekta. Du har 30 dagar på sig att reklamera eventuella fel i passet. Alla avgifter faktureras i förskott alt. i samband med utskick av pass.

Följande behövs för att registrera avkomma efter SWB-godkänd hingst:

Ifylld registreringsansökan
För att kunna registrera ditt föl behöver du fylla i en registreringsansökan. Denna kommer att finnas tillgänglig på ditt konto på www.sprangrulla.se. Det är hingsthållaren som gör din registreringsansökan tillgänglig. Vid problem med tillgänglighet/utskrift kontakta din hingsthållare.

2 tagelprov
2 st tagelprov skall tas, ett för DNA-analys och ett i samband med chipmärkning. Tagelproven skall monteras i påsar enl. anvisningar från SLU (se information ID-kontrollant). Om handlingarna skickas in efter den 31/12 födelseåret krävs DNA-analys även för moder. Är modern inte tidigare DNA-testad måste även DNA-prov för henne bifogas. Avgiften för DNA-analysen faktureras hästägaren eller den som beställt passet. I de fall B-prov behövs kommer ägaren att underrättas. Hästägaren står för denna kostnad.

Konturdiagram?
Kontakta en ID-kontrollant/chipmärkare eller veterinär i din närhet. Lista på godkända ID-kontrollanter finns på www.svehast.se.

Chipmärkning
Chipmärkning obligatorisk på alla nyregistreringar. Utförs av ID-kontrollant/veterinär.

Rätt ägaruppgifter
Kontrollera att du är registrerad som stoägare hos SWB (stoägare vid fölningstillfället blir automatiskt ägare/uppfödare till avkomma). Om du inte är registrerad stoägare eller om du har lånat stoet skicka med köpekontrakt, fodervärdsavtal, överlåtelse eller dylikt. Det räcker alltså inte att bara skriva nya ägarens namn på t.ex. chiprapport.

Fullständig härstamning
Om stoet inte är registrerat hos SWB, måste kopia på pass (härstamningen) bifogas. I annat fall kan inte ditt föl få fullständig härstamning i sitt pass och detta kan även påverka färgen på passet.

Om du är osäker på vilka uppgifter som finns på stoet gällande härstamning och ägare, kontrollera gärna på www.blup.se.

Kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda. Skicka sedan samtliga handlingar till SWB, Box 2, 24729 Flyinge.
OBS! Icke kompletta handlingar debiteras med 125 kr per kompletteringsbegäran.

WFFS
Du kan välja att WFFS testa ditt föl i samband med registreringen. Önskas detta fyll i blankett och bifoga denna samtidigt med övriga handlingar inför registreringen. Testresultat som skickas till SWB publiceras på blup.se. OBS om skriftliga analyssvar önskas måste dessa beställas via SLU, vi har tyvärr ej har tillgång till dessa då de medför en extrakostnad.