fbpx

Avkomma efter SWB-godkänd hingst

Efter den 1 juli 2009 gäller att alla föl skall ha sitt pass före 31 december födelseåret. För föl födda efter den 1 juli skall passet vara utfärdat inom 6 månader. Det åligger hästägaren att se till att registreringshandlingarna skickas in i så god tid att detta är möjligt. För handlingar inkomna efter den 31 december födelseåret gäller följande (läs här).

När passet nått dig bör du omgående kontrollera att uppgifterna i passet är korrekta. Du har 30 dagar på sig att reklamera eventuella fel i passet. Alla avgifter faktureras i förskott alt. i samband med utskick av pass.

Följande behövs för att registrera avkomma efter SWB-godkänd hingst:

Ifylld registreringsansökan
För att kunna registrera ditt föl behöver du fylla i en registreringsansökan. Denna kommer att finnas tillgänglig på ditt konto på www.sprangrulla.se. Det är hingsthållaren som gör din registreringsansökan tillgänglig. Vid problem med tillgänglighet/utskrift kontakta din hingsthållare. OBS att fölets namn skall få plats i angivna rutor, max 20 tecken total inkl mellanslag och övriga tecken.

2 tagelprov
2 st tagelprov skall tas, ett för DNA-analys och ett i samband med chipmärkning. Tagelprov för DNA -analys måste monteras i påse enl. anvisningar från SLU (se information ID-kontrollant), det andra provet kan läggas i igenklistrat märkt kuvert. Om handlingarna skickas in efter den 31/12 födelseåret krävs DNA-analys även för moder. Är modern inte tidigare DNA-testad måste även DNA-prov för henne bifogas. Avgiften för DNA-analysen faktureras hästägaren eller den som beställt passet (OBS förskottbetala EJ till SLU, om ni skickar in tagelprov till SWB). I de fall B-prov behövs kommer ägaren att underrättas. Hästägaren står för denna kostnad.

Konturdiagram
Kontakta en ID-kontrollant/chipmärkare eller veterinär i din närhet. Lista på godkända ID-kontrollanter finns på www.svehast.se.

Chipmärkning
Chipmärkning är obligatorisk på alla nyregistreringar,  utförs av ID-kontrollant/veterinär. OBS att fr.o.m 7/7-2021 måste chipnumret börja med landskod 752.

Rätt ägaruppgifter
Kontrollera att du är registrerad som stoägare hos SWB (stoägare vid fölningstillfället blir automatiskt ägare/uppfödare till avkomma). Om du inte är registrerad stoägare eller om du har lånat stoet skicka med köpekontrakt, fodervärdsavtal, överlåtelse eller dylikt. Det räcker alltså inte att bara skriva nya ägarens namn på t.ex. chiprapport.

Fullständig härstamning
Om stoet inte är registrerat hos SWB, måste kopia på pass (härstamningen) bifogas. I annat fall kan inte ditt föl få fullständig härstamning i sitt pass och detta kan även påverka färgen på passet.

Om du är osäker på vilka uppgifter som finns på stoet gällande härstamning och ägare, kontrollera gärna på www.blup.se.

(W)FFS
Du kan välja att (W)FFS testa ditt föl i samband med registreringen. Önskas detta fyll i blankett och bifoga denna samtidigt med övriga handlingar inför registreringen. Testresultat som skickas till SWB publiceras på blup.se. OBS om skriftliga analyssvar önskas måste dessa beställas via SLU, vi har tyvärr ej har tillgång till dessa då de medför en extrakostnad.

Avkomma tillverkad via embryotransfer
Embryotransfer är ett utmärkt sätt att ta tillvara de bästa stona och kombinera avels- och tävlingsverksamhet. I samband med betäckning registreras givarstoet på www.sprangrulla.se och där under ”Kompletteringsuppgifter” anges att betäckningen sker via embryotransfer. Det är en anmälan och en stoavgift per embryo. Registreringsförfarandet går sedan till precis som för ”vanliga föl” med undantaget att vi också behöver ett tagelprov från den biologiska modern om hon inte är DNA-testad sedan tidigare. Var vänlig ange på registreringsansökan att avkomman är tillverkad via embryotransfer. 

Skicka in
Kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda. Skicka sedan samtliga handlingar till SWB, Box 2, 24729 Flyinge.
OBS! Icke kompletta handlingar debiteras med 125 kr per kompletteringsbegäran.