fbpx
Välj en sida

Bruksprov

Bruksprovet 2019 är över och 18 hingstar passarade nålsögat och är nu godkända för avel inom SWB. Bruksprovsvinnare i hoppning blev den spänstige Stakkato-sonen Balstakko och på dressyrsidan segrade Kane efter att ha visat prov på både fina gångarter och hög ridbarhet. 

Bruksprov för hingstar är en avelsvärdering som genomförs varje år i februari/mars. I bruksprovet deltar hingstar i åldern 3-5 år och även äldre hingstar som uppnått bedömningsbar prestation på tävling eller vid utländskt bruksprov. När prövningen av hingsten är gjord tilldelas den vid godkännande en avelsvärdebokstav och blir då godkänd för avel i SWB. Detta kan du läsa mer om i Hingstreglementet

Förfrågningar till ann-charlotte.cadier@swb.org eller 046 – 646 49

Bruksprovsvinnaren i hoppning Balstakko. Foto: Lotta Brundin Gyllensten

Generell information

Poäng och omdömen för samtliga godkända hingstar 2019
Nygodkända hingstars stamboksnummer

Stamboksnummer 2019

 

 

Namn Stbnr
   
4-åriga hingstar  
Balstakko 1368
Chageorge 1390
Dantes Specter 1391
Kane 1392
Kintaro VDL 1393
Liberace for U (SWB) 1394
Main Cornet (SWB) 1395
Quebec VDL 1396
Ramsbergs Vincent L (SWB) 1397
Vivaldon 1372
   
Direktkvalificerade hingstar  
Bon Coeur 1389
Casall Sem 1398
Hampshire VDL 1387
L’Esprit 1399
Party Dance 1400
Viking Hästak (SWB) 1401
 Coup de Coeur  1403
Fullblodshingst  
Center Divider xx 1402
Dagsprogram & startlistor

Startlistor finns på EQUIPE ONLINE

Fas I
Tisdag 26/2

08.00 – ca 17.30
Veterinärbesiktning 3-, 4- och 5-åriga hingstar samt prestationshingstar
Exteriörbedömning 3-, 4- och 5-åriga hingstar samt prestationshingstar

Onsdag 27/2
08.00 – ca 11.30
Uppsutten hoppning 4- och 5-åriga hingstar samt prestationshingstar (hoppning)
Prel 13.30 – ca 17.30
Löshoppning 3-, 4- och 5-åriga dressyrhingstar
Löshoppning I 3-åringa hopphingstar

Torsdag 28/3
08.00 – ca 16.30
Gångarter 4- och 5-åriga hingstar samt prestationshingstar (dressyr)
ca 16.30 – ca 19
Gångarter I 3-åriga hingstar (samtliga)

Fredag 1/3
Förmiddag
”Kvartsamtal”
14.00
Veterinärbesiktning och exteriörbedömning direktkvalificerade hingstar samt fullblodshingst
ca 15.45 
Visning av fullblodshingst
17.00
Swede Horse Hingstklasser i hoppning, därefter dressyr

Fas II
Lördag 2/3

Prel. 08.30
Löshoppning II 3-åringar hopphingstar
Gångarter II 3-åriga dressyrhingstar
Prel. 13.00
Testryttare hoppning, 4- och 5-åriga hingstar samt prestationshingstar
Testryttare dressyr, 4- och 5-åriga 
19.30
Bruksprovsmingel i Chefsbostaden

Söndag 3/3
Prel 09.00
Gångarter 4- och 5-åriga dressyrhingstar 
Uppsutten hoppning 4- och 5-åriga hingstar samt prestationshingstar 

Ca 17.00
Presskonferens där det presenteras vilka hingstar som godkänts och vilka 4-åriga hingstar som blivit Bruksprovsvinnare i hoppning respektive dressyr. Lista över samtliga nygodkända hingstar kommer även att publiceras på swb.org och Equipe Online.

Så går bedömningen till

Treåriga hingstar går ett prov i en fas över fem dagar, varav en vilodag, där veterinärbesiktning, exteriörbedömning, löshoppning och gångarter under egen ryttare ingår. Dressyrhingstarna visas två gånger i gångarter, hopphingstarna bara en. Hopphingstarna visas i stället två gånger i löshoppning, där dressyrhingstarna endast visas en gång.

Fyra- och femåriga hingstar inleder med fas I. Där ingår veterinärbesiktning, exteriörbedömning, löshoppning eller uppsutten hoppning samt gångarter under egen ryttare. De hingstar som ska gå hoppinriktning i fas II måste gå uppsutten hoppning i fas I. I fas II väljer hingstägaren inriktning, dressyr eller hoppning, och hingsten visas därefter enbart i vald disciplin. Dressyrhingstarna visas i gångarter i avdelning (egen ryttare) samt rids av testryttare. Hopphingstarna visas i fas II i hoppning under egen ryttare samt hoppas av testryttare. För 4-5-åriga dressyrhingstar som erhållit G2 som 3-åringar gäller att hoppmomentet är valfritt.

Prestationshingstar (6P) som uppfyller kraven för bedömningsbarhet enligt hingstreglementet, men som meritmässigt inte uppfyller kraven för att vara direkt berättigade till betäckningslicens visas exteriört och veterinärt och genomför i övrigt de moment som AVN beslutat att de vill se hingsten i. Prestationshingstar visas endast i sin specialdisciplin. Därefter räknas ett index fram för varje hingst (dressyr – eller hoppindex). Treåriga hingstar måste uppnå ett index på minst 10 för ett godkännande och får då avelsvärdebokstaven G2 och får betäckningstillstånd under två år. Fyra- och femåriga hingstar måste uppnå ett index på minst 18 för ett godkännande får då avelsvärdebokstaven G och tilldelas livslångt betäckningstillstånd.

Direktkvalificerade hingstar (6DK) Utländska hingstar som skall vara stationerade i Sverige och som uppfyller kraven för godkännande antingen genom egna prestationer eller genom avkommornas prestationer för att vara direkt berättigade till betäckningslicens. Obligatoriska moment för dessa hingstar är veterinärbesiktning och exteriörbedömning. För hingstar som godkänns på sina meriter i internationell svår klass och/eller genom sina avkommemeriter är deltagandet i Swede Horse hingstklasser frivilligt, för övriga hingstar obligatoriskt. För att bli godkända krävs att de passerar veterinärbesiktningen, uppnår de exteriöra grundkraven samt genomför hingstklass om de tillhör den kategorin för vilka det är obligatoriskt. 

Godkända bett
Vid all motionering, framridning och bedömning under Bruksprovet ska hingsten bära träns bestående av huvudlag och nosgrimma samt bett. Bettet ska vara av metall, ledat på ett eller två ställen med rörliga eller fasta bettringar. Minsta diametern på bettet ska vara 14 mm.

Tillåtna bett:

1.  Tränsbett, enledat med rörliga ringar:

2. Tränsbett tvåledat med rörliga ringar. Mittdel rörlig med rundad utformning, även tillåtet med fasta ringar:

3. Tränsbett med fasta ringar:

 

Webb-TV

Hingstklasserna i dressyr och hoppning fredagen den 1 mars samt bruksprovets fas II visas LIVE via Equisport.TV och ClipMyHorse.TV.

Hälsokrav inför bruksprovet 2019 - röntgen
SWB:s hingströntgen omfattar sex bilder:
– Knäleder, båda bak, totalt två bilder – en sidoproj (LM-proj), båda trokleor och minst 2/3 delar av patella visualiserbar
– Hasleder, båda bak, totalt fyra bilder – en snett bakifrån/utifrån (PlLDMO-proj, ca 30 grader från LM – projektion) och en DPl (dorsoplantar) med tibias mediala malleol tydligt visualiserba

– Röntgenbilderna får vara tagna tidigast den 1/7 det år hästen fyller 2 år.
– Hingsten skall id-kontrolleras och vara chipmärkt vid röntgentillfället.
– Samtliga röntgenbilder ska företrädesvis vara märkta med hingstens chipnummer, alt. registreringsnummer.

Skickas för vidarebefordran till AVNs veterinära ledamot till:
ASVH Service AB
Box 2
247 29 Flyinge

alternativt info@swb.org

Deadline för röntgenbilder till bruksprovet 2019 är 1/2-19.

Hälsokrav inför bruksprovet 2019 - endoskopering

– För hingstar som ska delta i SWB:s bruksprov ska endoskoperingsvideo/intyg om andningsvägar tillställas SWB/AVN:s veterinär/-er i god tid inför bruksprovet.
– För 3-5-åriga hingstar samt hingstar som går prov som prestationshingstar (se hingstreglementet, kap 5.6) ska videon vara gjord högst 10 månader innan bruksprovet.
– För hingstar med meriter från andra förbund som visas exteriört och veterinärt vid bruksprov, så kallade direktkvalificerade hingstar, ska officiellt veterinärintyg på hingstens andningsvägar skickas in i god tid inför bruksprovet. Mall för intyg att hitta här.
– För en hingst som är 7 år eller yngre vid deltagande i bruksprovet ska undersökningen som intyget avser vara gjord högst 10 månader innan bruksprovet.
– Är hingsten 8 år eller äldre vid deltagande i bruksprov ska undersökningen som intyget avser vara gjord tidigast då hingsten var 6,5 år gammal.
– De hingstar som återkommer till bruksprovet efter 2019 behöver inte göra om videon/skaffa nytt intyg, men vid kliniska symtom (under provet) krävs förnyad undersökning.

Instruktioner videoendoskopisk undersökning Instruktionerna avser videoendoskopisk undersökning av larynx med avseende på struppipning.
–  Det ska klart framgå vilken hingst undersökningen avser: fullständigt namn samt chip alt. registreringsnummer ska vara synligt på videon.
– Hingsten ska vi undersökningen vara helt osederad och om nödvändigt försedd med s.k. nosbrems.
– Endoskopet ska föras in i hästens högra näsborre och vara positionerat så att hela larynx är fullt synligt och korrekt orienterat i horisontalplan.
– Videon ska vara minst en minut lång och innehålla minst tre sväljreflexer samt ett moment med tillfälligt occluderade yttre näsborrar samt även några sekunder efter att occlusionen avbrutits.

Endoskoperingsvideo skickas helst via länk till info@swb.org för vidarebefordran till AVNs veterinära ledamot. Är det inte möjligt att skicka länk skickas filmen via annat sändbart medium.

Mottagna bilder och filmer registreras och diarieförs av SWB.

Deadline för endoskopifilmer till bruksprovet 2019 är 1/2-19.

Hälsokrav inför bruksprovet 2019 - WFFS
Hingsten ska vara testad med avseende på WFFS.

Hingstar som är bärare av anlag för WFFS (se Hingstreglementet, bilaga 2.) ges tills vidare dispens för att verka i SWB-avel i avvaktan på resultat av studie avseende frekvensen anlagsbärare i SWB-populationen. Beslutet om dispens kan komma att revideras så snart studien är klar.

faperplace.com