fbpx

Uppdraget från Jordbruksverket

ASVH Service AB är ett servicebolag, helägt av SWB (Swedish Warmblood), tidigare Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen. Nationellt och internationellt utgör ASVH Service AB moderstamboksorganisation för den Svenska Varmblodiga Ridhästen (SWB). SWB ansvarar för och äger sedan dess bildande 1928 ”Rasstambok för Ädla Hästar i Sverige”, sedermera ”Riksstambok för Svenska Varmblodiga Hästen”.

ASVH Service AB har huvudansvaret för att verksamheten sker i enlighet med Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd, som i sin tur inkluderar EU:s bestämmelser på områdena avel och identifikation av hästdjur. Det innebär bl.a. att ASVH Service AB utfärdar hästpass till alla SWB-hästar. Dessutom innebär det att vi tilläggsregistrerar hästar som har känd härstamning och tillhör en stambok för varmblodiga ridhästar med typ och prestation som samstämmer med avelsmålen för SWB.