fbpx

Legal struktur

Stiftelser
En stiftelse har varken medlemmar eller ägare, den äger i princip sig själv. Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet, som en eller flera fysiska eller juridiska personer (stiftare) har avsatt för
ett särskilt ändamål. SWB är stiftare av tre stiftelser:

Stiftelsen Sveriges Avels och Hästsportcentrum Flyinge
Stiftelsen ändamål är ”att fortsätta driften av verksamheten vid statens hingstdepå och stuteri i Flyinge, tillhandahålla landets uppfödare av i första hand varmblodshästar ett fullgotthingstmaterial samt bedriva utbildning och andra aktiviteter rörande hästuppfödning, hästsport och därtill hörande frågor”. Stiftelsen bedriver verksamhet i Flyinge AB som till 100% ägs av stiftelsen. Stiftare är förutom SWB, Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG), Svenska Ridsportförbundet, Svenska Fullblodsavelsföreningen samt Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT). Hästnäringens nationella stiftelse (HNS) representerar ATG, ASVT och Svenska Fullblodsavelsföreningen i stiftelsens styrelse.

Doktor Aaby Ericssons stiftelse
1964 grundade ASVH, numera SWB, Doktor Aaby Ericssons stiftelse genom att sätta in 300 000 kr i syfte att främja svensk halvblodsavel. Stiftelsens medel förvaltas i en aktiefond och avkastningen
har under de senaste åren investerats i utveckling av IT-system som hästdatabasen och språngrulla.

Ackordshäststiftelsen
I samband med att armén avhästades skapades Stiftelsen för Ackordhästorganisationens Bevarande och stiftare var Avelsföreningen Svenska Ardennerhästen, Avelsföreningen Svenska
Varmblodiga Hästen (ASVH) och Ridfrämjandet. Stiftelsens syfte är att bevara ackordhästorganisationen och att stödja den svenska uppfödningen av hästar.

Representation
SWB är representerat i en rad olika forum för att bevaka uppfödarnas
intressen:

– Föreningen Ridskolan Strömsholm
Hästnäringens Nationella Stiftelse(HNS) olika kommittéer och arbetsgrupper
Yrkeshögskolan
Lantbruksdepartementets samrådsgrupp i hästfrågor
– Samverkansgrupp Häst Skatteverket
– Uttagningskommittéer för Unghäst VM
Swedish Warmblood Association North America (SWANA)
World Breeding Federation of Sporthorses (WBFS)
Agrias särskilda valberedning och Agrias skadeprövningsnämnd

Representanterna utses årligen av SWBs styrelse på det konstituerande
styrelsemötet.