fbpx

Ärftliga
fel och rapportering av defekter

Prestationsavel i all ära, men hur begåvad en häst än är kan den inte prestera om den inte är frisk och mår bra. Därför är det viktigt för SWB att arbeta med hälsa på ett förebyggande sätt. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter är det inte tillåtet att avla på djur som nedärver anlag som orsakar lidande för avkomman. Sidan HästSverige som utgår från tillgänglig forskning om allt som har med hästar att göra.

Styrkan hos ett avelsförbund i dessa sammanhang är att vi är många som tillsammans kan samla in uppgifter om t.ex. föl som föds med defekter, missbildningar eller andra fel. Utifrån de uppgifterna är det möjligt att snabbt identifiera om några nya problem uppstått, eller om något avelsdjur nedärver fel/defekter. Detta förutsätter förstås att alla som får ett föl med problem rapporterar in det till oss, så vi kan sammanställa statistik. Har du fått ett föl eller har en häst som du misstänker har ett ärftligt fel vill vi därför gärna att du rapporterar det till oss. Det ger oss en mycket större möjlighet att genom forskning förebygga att hästar i framtiden inte drabbas.

Rapporterar gör du enklast genom att fylla i denna rapport och maila den till info@swb.org
Vi behöver bland annat veta:
– Vilken typ av fel/defekt det handlar om
– Fölets ålder och kön
– Fölets fader och moder
Vi offentliggör inte de uppgifter du skickar in utan använder dem enbart i syfte att kartlägga de eventuellt ärftliga felen.

Här listar vi information om ärftliga sjukdomar/fel som kan förekomma hos varmblodiga ridhästar.

Defekt/anlag som gäller SWB-hästar

Defekt /anlag från Jordbruksverkets föreskrifter

 • Allvarliga bettfel (över- eller underbett)
 • Krumma föl
 • Hyperkalaemic Periodic Paralysis (HYYP)
 • Polygen Saccharide Storage Myopathy (PSSM)
 • Glycogen Branching Enzyme Deficiency (GBED)
 • Patellaluxation Patellaupphakning, vuxen häst
 • Strålbenshälta Hovbroskförbening, grav/tidig
 • Osteochondros, röntgenfynd/hälta
 • Spatt, grav/tidig
 • Cervical vertebral malformation/Equine Comple Vertebral Malformation (CVM/ECVM)
 • Slinger (Cerebellär abiotrofi)
 • Overo Lethal White Foal Syndrome (OLWS)
 • Hereditary Equine Regional Dermal Asthenia (HERDA)
 • Junctionalis Eqidermolysis Bullosa (JEB)
 • Man- och svansskorv med kroniskt förlopp
 • Allergiska eksem/sommareksem
 • Pungbråck
 • Struppipning (Hemiplegia laryngis)
 • Kvickdrag (Eng: Recurrent Airway Obstruction, RAO)
 • Severe Combined Immunodeficiency Disease (SCID)
 • Navelbråck

Listan är inte komplett och fylls på efter hand.

Läs mer:
Husdjursgenetiska laboratoriet, SLU
Online Mendelian Inheritance in Animals – OMIA