fbpx
Välj en sida

Utskott, sektioner & representation

De olika utskotten utses av SWBs styrelse och kan bestå av bland annat representanter från styrelse, SWB centralt, avelsvärderingsnämnd samt nominerade representanter från de regionala föreningarna. Ung SWB finns representerade i samtliga utskott och i vissa fall finns även adjungerad expertis från annat håll med. Utskotten är arbetsgrupper som hanterar olika frågor och som förbereder förslag som sedan styrelsen beslutar om. VD Helén Uddefors och ordförande Olle Kindberg deltar i samtliga utskott i mån av tid.

Nedanstående utskott är efter beslut i ASVH Service AB fastställda:

Avelsutskottet
 • Nina Känsälä ordförande, styrelseledamot
 • Monica Björkdahl, styrelseledamot
 • Gustaf Johansson, styrelseledamot
 • Christina Olsson, ordförande AVN
 • Enar Tollig, veterinär representant
 • Alba Bengtsson, ungdomsrepresentant
 • Anna Holmgren, nominerad regional representant
 • Tobias Hansson, nominerad regional representant
Domarutskottet
 • Per Jansson, ordförande
 • Charlotta Liliemark, styrelseledamot
 • Gustaf Johansson, styrelseledamot
 • Eva Gudmundsson, nominerad regional representant
 • Christina Olsson, ordförande AVN
 • Thea Karlsson, ungdomsrepresentant
 • Josefine Tinglöf, adjungerad SWB centralt
Sto- Unghästutskottet
 • Aja Blomberg-Andersson, ordförande och sammankallande
 • Camilla Ericson, styrelseledamot
 • Charlotta Liliemark, styrelseledamot
 • Gunn-Britt Petersson, nominerad regional representant
 • Jenny Nelson, nominerad regional representant
 • Olivia Dahlroth, ungdomsrepresentant
 • Michaela Swärd, adjungerad från SWB centralt
 • Anette Sånesson, adjungerad från SWB centralt
Affärsutskottet

Pär Eriksson, ordförande och sammankallande
Per Jansson, styrelseledamot
Henrietta Hansson, styrelseledamot
Olle Kindberg, styrelseordförande
Helén Uddefors, VD, adjungerad SWB centralt

Ungdomssektionen
 • Anna-Lena Johansson, ordförande
 • Thea Karlsson, vice ordförande
 • Gillis Santesson, ledamot
 • Clara Norling, ledamot
 • Tuva Hekkanen, ledamot
 • Elin Hildingsson, ledamot
 • Alba Bengtsson, ledamot
 • Olivia Dahlroth, ledamot
 • Fatima Palmcrantz, ledamot
 • Jack Skedebäck, ledamot
 • Embla Lindquist, adjungerad
 • Claudia Jacobs, adjungerad
 • Michaela Swärd, adjungerad SWB centralt

Mer information hittar du HÄR

SWB finns även representerade i en rad olika styrelser och andra grupper:

Representant i Swedish Warmblood of North America (SWANA)s styrelse

Camilla Ericson

Representant i Arvid Aaby Ericssons stiftelse
 • Olle Kindberg
 • Charlotte Lilliemark, suppleant
Representant i Flyingestiftelsen och Föreningen Ridskolan Strömsholms styrelse

Olle Kindberg
Helén Uddefors, suppleant

Representant i World Breedeing Federation of Sporthorses (WBFSH)

Nina Känsälä
Gustaf Johansson 

Representanter i Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)s avelskommitté

Helén Uddefors
Suppleant utses efter mötets ämnesområde. 

Representanter i Hästnäringens Representationsråd (HRR)

Olle Kindberg
Helén Uddefors
Aja Blomberg Andersson, suppleant

Representanter i Näringsdepartementets samrådsgrupp i hästfrågor

Helén Uddefors

Representant i Ackordshäststiftelsens styrelse

Olle Kindberg
Niklas Samuelsson, suppleant

Representant i Skatteverkets samverkansgrupp Häst

Helén Uddefors
Göran Smedberg, suppleant

Representant i Hästnäringens nationella stiftelse (HNS)s ungdomssatsning, HUS

Michaela Swärd

Uttagningskommitté Unghäst-VM i dressyr och hoppning

Helena Torstensson, hoppning
Jan-Ove Olsson, dressyr

Flyinge AB YH-utbildningens ledningsgrupp

Monica Björkdahl, ordinarie
Helén Uddefors, suppleant