fbpx
Välj en sida

Utskott, sektioner & representation

De olika utskotten utses av SWBs styrelse och kan bestå av bland annat representanter från styrelse, SWB centralt, avelsvärderingsnämnd samt nominerade representanter från de regionala föreningarna. Ung SWB finns representerade i samtliga utskott och i vissa fall finns även adjungerad expertis från annat håll med. Utskotten är arbetsgrupper som hanterar olika frågor och som förbereder förslag som sedan styrelsen beslutar om. VD Helén Uddefors och ordförande Olle Kindberg deltar i samtliga utskott i mån av tid.

Nedanstående utskott är efter beslut i ASVH Service AB fastställda:

Avelsutskottet
 • Nina Känsälä ordförande, styrelseledamot
 • Monica Björkdahl, styrelseledamot
 • Christina Olsson, ordförande AVN
 • Enar Tollig, veterinär representant
 • Emma Thorén-Hellsten, avelsledare SWB
 • Embla Lindquist, ungdomsrepresentant
 • Elin Johnsson Sivertsson, nominerad regional representant
Domarutskottet
 • Per Jansson, ordförande
 • Charlotta Liliemark, styrelseledamot
 • Gustaf Johansson, styrelseledamot
 • Eva Gudmundsson, nominerad regional representant
 • Christina Olsson, ordförande AVN
 • Anna-Lena Johansson, ungdomsrepresentant
 • Olle Kindberg, styrelseordförande
 • Josefine Tinglöf, adjungerad SWB centralt
Sto- Unghästutskottet
 • Aja Blomberg-Andersson, ordförande och sammankallande
 • Camilla Ericson, styrelseledamot
 • Magdalena Hermelin, styrelseledamot
 • Gunn-Britt Petersson, nominerad regional representant
 • Gillis Santesson, ungdomsrepresentant
 • Emma Thorén Hellsten, avelsledare
 • Michaela Swärd, adjungerad från SWB centralt
Affärsutskottet

Pär Eriksson, ordförande och sammankallande
Per Jansson, styrelseledamot
Olle Kindberg, styrelseordförande
Helén Uddefors, VD, adjungerad SWB centralt

Ungdomssektionen
 • Katarina Karlsson, ordförande och sammankallande
 • Cecilia Nilsson, ledamot
 • Thea Karlsson, ledamot
 • Rebecka Lindqvist, ledamot
 • Rebecca Rostedt, ledamot
 • Johan Ellenrieder, ledamot
 • Ella Fasting, ledamot
 • Claudia Jacobs, ledamot
 • Anna-Lena Johansson, ledamot
 • Gillis Santesson, ledamot
 • Elsa Svedenskiöld, ledamot
 • Embla Lindquist
 • Michaela Swärd, adjungerad SWB centralt

Mer information hittar du HÄR

SWB finns även representerade i en rad olika styrelser och andra grupper:

Representant i Swedish Warmblood of North America (SWANA)s styrelse
 • Gustaf Johansson
Representant i Arvid Aaby Ericssons stiftelse
 • Olle Kindberg
 • Charlotte Lilliemark, suppleant
Representant i Flyingestiftelsen och Föreningen Ridskolan Strömsholms styrelse

Olle Kindberg
Helén Uddefors, suppleant

Representant i World Breedeing Federation of Sporthorses (WBFSH)

Emma Thorén Hellsten

Representanter i Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)s avelskommitté

Elisabet Ernblad
Emma Thorén Hellsten, suppleant

Representanter i Hästnäringens Representationsråd (HRR)

Olle Kindberg
Helén Uddefors
Aja Blomberg Andersson, suppleant

Representanter i Näringsdepartementets samrådsgrupp i hästfrågor

Helén Uddefors
Nina Känsälä, suppleant

Representant i Ackordshäststiftelsens styrelse

Olle Kindberg
Niklas Samuelsson, suppleant

Representant i Skatteverkets samverkansgrupp Häst

Helén Uddefors
Göran Smedberg, suppleant

Representant i Hästnäringens nationella stiftelse (HNS)s ungdomssatsning, HUS

Michaela Swärd

Uttagningskommitté Unghäst-VM i dressyr och hoppning

Lars Berglund, hoppning
Jan-Ove Olsson, dressyr

Flyinge AB YH-utbildningens ledningsgrupp

Monica Björkdahl, ordinarie
Helén Uddefors, suppleant