fbpx

Utskott, sektioner & representation

De olika utskotten utses av SWBs styrelse och kan bestå av bland annat representanter från styrelse, SWB centralt, avelsvärderingsnämnd samt nominerade representanter från de regionala föreningarna. Ung SWB finns representerade i samtliga utskott och i vissa fall finns även adjungerad expertis från annat håll med. Utskotten är arbetsgrupper som hanterar olika frågor och som förbereder förslag som sedan styrelsen beslutar om. VD Helén Uddefors och ordförande Olle Kindberg deltar i samtliga utskott i mån av tid.

Nedanstående utskott är efter beslut i ASVH Service AB fastställda:

Avelsutskottet
 • Nina Känsälä ordförande, styrelseledamot
 • Monica Björkdal, styrelseledamot
 • Gustaf Johansson, styrelseledamot
 • Christina Olsson, ordförande AVN
 • Enar Tollig, veterinär representant
 • Wilma Martinsson, ungdomsrepresentant
 • Anna Holmgren, nominerad regional representant
 • Tobias Hansson, nominerad regional representant
Domarutskottet
 • Per Jansson, ordförande
 • Charlotta Liliemark, styrelseledamot
 • Gustaf Johansson, styrelseledamot
 • Eva Gudmundsson, nominerad regional representant
 • Christina Olsson, ordförande AVN
 • Elin Hildingsson, ungdomsrepresentant
 • Josefine Tinglöf, adjungerad SWB centralt
Sto- Unghästutskottet
 • Aja Blomberg-Andersson, ordförande och sammankallande
 • Anna Holmgren, styrelseledamot
 • Charlotta Liliemark, styrelseledamot
 • Gunn-Britt Petersson, nominerad regional representant
 • Jenny Nelson, nominerad regional representant
 • Michaela Godenhjiem, ungdomsrepresentant
 • Michaela Swärd, adjungerad från SWB centralt
 • Anette Sånesson, adjungerad från SWB centralt
Affärsutskottet

Pär Eriksson, ordförande och sammankallande
Per Jansson, styrelseordförande
Henrietta Hansson, styrelseledamot
Olle Kindberg, styrelseledamot
Helén Uddefors, VD, adjungerad SWB centralt

Ungdomssektionen
 • Thea Karlsson, ordförande
 • Elin Hildingsson, vice ordförande
 • Gillis Santesson, ledamot
 • Fatima Palmcrantz, ledamot
 • Clara Norling, ledamot
 • Olivia Dahlroth, ledamot
 • Michaela Godenhielm, ledamot
 • Jack Skedebäck, ledamot
 • Alba Bengtsson, ledamot
 • Wilma Martinsson, ledamot
 • Signe Hoas, ledamot
 • Michaela Swärd, adjungerad SWB centralt

Mer information hittar du HÄR

SWB finns även representerade i en rad olika styrelser och andra grupper:

Representant i Dr Arvid Aaby-Ericssons stiftelse
 • Per Jansson, ordförande
 • Charlotte Lilliemark, suppleant
Representant i Flyingestiftelsen och Föreningen Ridskolan Strömsholms styrelse

Olle Kindberg
Helén Uddefors, suppleant

Representant i World Breedeing Federation of Sporthorses (WBFSH)

Nina Känsälä
Gustaf Johansson 

Representanter i Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)s avelskommitté

Helén Uddefors
Suppleant utses efter mötets ämnesområde. 

Representanter i Hästnäringens Representationsråd (HRR)

Olle Kindberg
Helén Uddefors
Aja Blomberg Andersson, suppleant

Representant i Ackordshäststiftelsens styrelse

Olle Kindberg
Niklas Samuelsson, suppleant

Representant i Skatteverkets samverkansgrupp Häst

Josefine Tinglöf
Helén Uddefors, suppleant

Representant i Hästnäringens nationella stiftelse (HNS)s ungdomssatsning, HUS

Michaela Swärd

Uttagningskommitté Unghäst-VM i dressyr och hoppning

Helena Torstensson, hoppning
Jan-Ove Olsson, dressyr

Flyinge AB YH-utbildningens ledningsgrupp

Henrietta Hansson, ordinarie
Helén Uddefors, suppleant

LRF Häst: Hästdelegationen

Per Jansson