fbpx
Välj en sida

Utskott, sektioner & representation

De olika utskotten utses av SWBs styrelse och kan bestå av bland annat representanter från styrelse, SWB centralt, avelsvärderingsnämnd samt nominerade representanter från de regionala föreningarna. Ung SWB finns representerade i samtliga utskott och i vissa fall finns även adjungerad expertis från annat håll med. Utskotten är arbetsgrupper som hanterar olika frågor och som förbereder förslag som sedan styrelsen beslutar om. VD Helén Uddefors och ordförande Olle Kindberg deltar i samtliga utskott i mån av tid.

Nedanstående utskott är efter beslut i ASVH Service AB fastställda:

Avelsutskottet

Nina Känsälä ordförande, styrelseledamot
Monica Björkdahl, styrelseledamot
Christina Olsson, ordförande AVN
Axel Wallman, veterinär ledamot
Emma Thorén-Hellsten, avelsledare SWB
Rebecka Lindqvist, ungdomsrepresentant
Jessica Larsson, nominerad regional representant

Sto- Unghästutskottet

Ann-Kristin Karlsson, ordförande, styrelseledamot
Aja Blomberg-Andersson, styrelseledamot
Eva Salomon, styrelseledamot
Emma Thorén-Hellsten,avelsledare
Gun-Britt Petersson, nominerad regional representant
Cecilia Nilsson, ungdomsrepresentant
Ulrica Holst, SWB centralt
Anette Sånesson, SWB centralt, adjungerad
Per Jansson, Swede Horse representant, adjungerad

Domarutskottet

Olle Kindberg, ordförande, styrelseledamot
Per Jansson, styrelseledamot
Charlotte Lilliemark, styrelseledamot
Christina Olsson, ordförande AVN
Eva Gudmundsson, nominerad regional representant
Rebecca Rostedt, ungdomsrepresentant
Ulrica Holst, SWB centralt
Elisabeth Ohlsson, SWB centralt, adjungerad

Ungdomssektionen

Katarina Karlsson, ordförande och även representant i SWBs styrelse samt avelsutskottet
Rebecca Rostedt, även representant i domarutskottet
Rebecka Lindqvist, även representant i avelsutskottet
Cecilia Nilsson, även representant i sto- och unghästutskottet
Ella Fasting
Amanda Ahvenlampi
Johan Ellenrieder
Agnes Mårs, adjungerad
Josefine Tinglöf, adjungerad, SWB centralt

Mer information hittar du HÄR

 

SWB finns även representerade i en rad olika styrelser och andra grupper:

Representanter i E. Swede Horse ABs styrelse

Per Jansson
Henrik Ankarcrona
Nina Känsälää

Representant i Swedish Warmblood of North America (SWANA)s styrelse

Eva Salomon
Lars Berglund, suppleant

Representant i Arvid Aaby Ericssons stiftelse

Olle Kindberg
Charlotte Lilliemark

Representant i Flyingestiftelsen och Föreningen Ridskolan Strömsholms styrelse

Olle Kindberg
Helén Uddefors, suppleant

Representant i World Breedeing Federation of Sporthorses (WBFSH)

Emma Thorén Hellsten

Representanter i Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)s avelskommitté

Elisabeth Olsson
Emma Thorén Hellsten

Representanter i Hästnäringens Representationsråd (HRR)

Olle Kindberg
Helén Uddefors
Aja Blomberg Andersson

Representanter i Näringsdepartementets samrådsgrupp i hästfrågor

Helén Uddefors
Elisabeth Olsson, suppleant

Representant i Ackordshäststiftelsens styrelse

Olle Kindberg
Lars Berglund, suppleant

Representant i Skatteverkets samverkansgrupp Häst

Helén Uddefors
Olle Kindberg, suppleant

Representant i referensgruppen för Kvalitetssäkning av Hästverksamhet

Nina Känsälää
Aja Blomerg-Andersson, suppleant

Representant i Hästnäringens nationella stiftelse (HNS)s ungdomssatsning, HUS

Josefine Tinglöf

Uttagningskommitté Unghäst-VM i dressyr och hoppning

Lars Berglund, hoppning
Jan-Ove Olsson, dressyr

faperplace.com