Välj en sida

Utskott, sektioner & representation

De olika utskotten utses av SWBs styrelse och kan bestå av bland annat representanter från styrelse, SWB centralt, avelsvärderingsnämnd samt nominerade representanter från de regionala föreningarna. Ung SWB finns representerade i samtliga utskott och i vissa fall finns även adjungerad expertis från annat håll med. Utskotten är arbetsgrupper som hanterar olika frågor och som förbereder förslag som sedan styrelsen beslutar om. VD Helén Uddefors och ordförande Olle Kindberg deltar i samtliga utskott i mån av tid.

Nedanstående utskott är efter beslut i ASVH Service AB fastställda:

Avelsutskottet
 • Nina Känsälä ordförande, styrelseledamot
 • Monica Björkdahl, styrelseledamot
 • Christina Olsson, ordförande AVN
 • Emma Thorén-Hellsten, avelsledare SWB 
 • Thea Karlsson, ungdomsrepresentant
 • Jessica Larsson, nominerad regional representant
Sto- Unghästutskottet
 • Ann-Kristin Karlsson, ordförande
 • Aja Blomberg-Andersson, styrelseledamot
 • Camilla Ericson, styrelseledamot
 • Gunn-Britt Petersson, nominerad regional representant
 • Claudia Jacobs, ungdomsrepresentant
 • Emma Thorén Hellsten, avelsledare
 • Ulrica Holst, adjungerad från SWBs kansli
Domarutskottet
 • Per Jansson, ordförande
 • Charlotta Liliemark, styrelseledamot
 • Gustaf Johansson, styrelseledamot
 • Eva Gudmundsson, nominerad regional representant
 • Christina Olsson, ordförande AVN
 • Rebecca Rostedt, ungdomsrepresentant
 • Olle Kindberg, styrelseordförande
Ungdomssektionen
 • Katarina Karlsson, ordförande och sammankallande
 • Cecilia Nilsson, ledamot
 • Thea Karlsson, ledamot
 • Rebecka Lindqvist, ledamot
 • Rebecca Rostedt, ledamot
 • Johan Ellenrieder, ledamot
 • Ella Fasting, ledamot
 • Claudia Jacobs, ledamot
 • Robin Johansson, ledamot
 • Amanda Hellström, ledamot
 • Elsa Svedenskiöld, ledamot
 • Ellinor Nyqvist, adjungerad SWB centralt
 • Josefine Tinglöf, adjungerad SWB centralt

Mer information hittar du HÄR  

SWB finns även representerade i en rad olika styrelser och andra grupper:

Representant i Swedish Warmblood of North America (SWANA)s styrelse
 • Gustaf Johansson
 • Lars Berglund, suppleant
Representant i Arvid Aaby Ericssons stiftelse
 • Olle Kindberg
 • Charlotte Lilliemark, suppleant
Representant i Flyingestiftelsen och Föreningen Ridskolan Strömsholms styrelse

Olle Kindberg
Helén Uddefors, suppleant

Representant i World Breedeing Federation of Sporthorses (WBFSH)

Emma Thorén Hellsten

Representanter i Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)s avelskommitté

Elisabet Ernblad
Emma Thorén Hellsten, suppleant

Representanter i Hästnäringens Representationsråd (HRR)

Olle Kindberg
Helén Uddefors
Aja Blomberg Andersson, suppleant

Representanter i Näringsdepartementets samrådsgrupp i hästfrågor

Helén Uddefors
Nina Känsälä, suppleant

Representant i Ackordshäststiftelsens styrelse

Olle Kindberg
Niklas Samuelsson, suppleant

Representant i Skatteverkets samverkansgrupp Häst

Helén Uddefors
Göran Smedberg, suppleant

Representant i referensgruppen för Kvalitetssäkning av Hästverksamhet

Nina Känsälä
Aja Blomerg-Andersson, suppleant

Representant i Hästnäringens nationella stiftelse (HNS)s ungdomssatsning, HUS

Josefine Tinglöf

Uttagningskommitté Unghäst-VM i dressyr och hoppning

Lars Berglund, hoppning
Jan-Ove Olsson, dressyr