fbpx
Välj en sida

Utskott, sektioner & representation

De olika utskotten utses av SWBs styrelse och kan bestå av bland annat representanter från styrelse, SWB centralt, avelsvärderingsnämnd samt nominerade representanter från de regionala föreningarna. Ung SWB finns representerade i samtliga utskott och i vissa fall finns även adjungerad expertis från annat håll med. Utskotten är arbetsgrupper som hanterar olika frågor och som förbereder förslag som sedan styrelsen beslutar om. VD Helén Uddefors och ordförande Olle Kindberg deltar i samtliga utskott i mån av tid.

Nedanstående utskott är efter beslut i ASVH Service AB fastställda:

Avelsutskottet
Nina Känsälä ordförande, styrelseledamot
Monica Björkdahl, styrelseledamot
Christina Olsson, ordförande AVN
Axel Wallman, veterinär ledamot
Emma Thorén-Hellsten, avelsledare SWB
Rebecka Lindqvist, ungdomsrepresentant
Jessica Larsson, nominerad regional representant
Sto- Unghästutskottet
Ann-Kristin Karlsson, ordförande, styrelseledamot
Aja Blomberg-Andersson, styrelseledamot
Eva Salomon, styrelseledamot
Emma Thorén-Hellsten,avelsledare
Gun-Britt Petersson, nominerad regional representant
Cecilia Nilsson, ungdomsrepresentant
Ulrica Holst, SWB centralt
Anette Sånesson, SWB centralt, adjungerad
Per Jansson, Swede Horse representant, adjungerad
Domarutskottet
Olle Kindberg, ordförande, styrelseledamot
Per Jansson, styrelseledamot
Charlotte Lilliemark, styrelseledamot
Christina Olsson, ordförande AVN
Eva Gudmundsson, nominerad regional representant
Rebecca Rostedt, ungdomsrepresentant
Ulrica Holst, SWB centralt
Elisabeth Ohlsson, SWB centralt, adjungerad
Ungdomssektionen
Katarina Karlsson, ordförande och även representant i SWBs styrelse samt avelsutskottet
Rebecca Rostedt, även representant i domarutskottet
Rebecka Lindqvist, även representant i avelsutskottet
Cecilia Nilsson, även representant i sto- och unghästutskottet
Ella Fasting
Amanda Ahvenlampi
Johan Ellenrieder
Agnes Mårs, adjungerad
Josefine Tinglöf, adjungerad, SWB centralt

Mer information hittar du HÄR

 

SWB finns även representerade i en rad olika styrelser och andra grupper:

Representant i Swedish Warmblood of North America (SWANA)s styrelse
Eva Salomon
Lars Berglund, suppleant
Representant i Arvid Aaby Ericssons stiftelse
Olle Kindberg
Charlotte Lilliemark
Representant i Flyingestiftelsen och Föreningen Ridskolan Strömsholms styrelse
Olle Kindberg
Helén Uddefors, suppleant
Representant i World Breedeing Federation of Sporthorses (WBFSH)
Emma Thorén Hellsten
Representanter i Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)s avelskommitté
Elisabeth Olsson
Emma Thorén Hellsten
Representanter i Hästnäringens Representationsråd (HRR)
Olle Kindberg
Helén Uddefors
Aja Blomberg Andersson
Representanter i Näringsdepartementets samrådsgrupp i hästfrågor
Helén Uddefors
Elisabeth Olsson, suppleant
Representant i Ackordshäststiftelsens styrelse
Olle Kindberg
Lars Berglund, suppleant
Representant i Skatteverkets samverkansgrupp Häst
Helén Uddefors
Olle Kindberg, suppleant
Representant i referensgruppen för Kvalitetssäkning av Hästverksamhet
Nina Känsälää
Aja Blomerg-Andersson, suppleant
Representant i Hästnäringens nationella stiftelse (HNS)s ungdomssatsning, HUS
Josefine Tinglöf
Uttagningskommitté Unghäst-VM i dressyr och hoppning
Lars Berglund, hoppning
Jan-Ove Olsson, dressyr
faperplace.com