fbpx
Välj en sida

Unghästbedömningar

Varje vår arrangerar SWB tillsammans med regionala avelsföreningar unghästbedömningar runtom i Sverige. Unghästbedömning är ett utmärkt utbildningsmål för den unga hästen och är även en möjlighet att kvala till Breeders Trophy Årgångsfinaler. SWB, i samarbete med de regionala avelsföreningarna, arrangerar två olika typer av Unghästbedömningar: Unghästtest för 3-4-åriga hästar samt Ridhästtest för 4-åriga hästar och 5-åriga ston som haft föl som 4-åring. Ridhästtestet är även öppet för äldre hästar som då går i en egen klass, så kallad ”Öppen klass”. Vid Unghästtestet visas hästen för hand, lös, i löshoppning samt genomför ett ett ridprov (frivilligt). Vid Ridhästtestet visas hästarna i huvudsak ridna men möjlighet finns att välja antingen löshoppning eller uppsutten hoppning. Vid Ridhästtestet finns det också möjlighet att visa hästen i enbart gångarter + exteriör eller enbart hoppning + exteriör om den tidigare visats vid Unghästtest.

Varför Unghästbedömning?

  •  ett utbildningsmål för inridningen/kontrollpunkt av unghästen
  •  ett viktigt selektionsurval för ston till avel
  •  en talangjakt för hästar till sporten
  •  en mötesplats för köpare och säljare
  •  en kvalväg till Rikssto, 3-årschampionat & Breeders Trophy
  •  en kvalväg till kvalitetsklasser och selektionspaket
  •  ett tillfälle för råd om fortsatt utbildning och träning av kunniga domare

På en bedömning ska man alltid komma ihåg att det är unga hästar som visas upp, de kan förändras mycket från dag till dag. Domaren bedömer hästen som den visar sig just denna dag. Unghästbedöningen är inte slutmålet för hästen utan ett delmål i utbildningen innan fortsatt karriär inom sport och avel.

Samlade resultat 3-åringar & 4-åringar (3-årstest) 2018
Samlade resultat 4-åringar 2018

Datum för unghästtest & ridhästtest 2019

Unghästtesterna arrangeras mellan 31 mars – 1 juli av SWBs regionala avelsföreningar.   Datum och propositioner för unghästtest publiceras här löpande.

Datum & plats

Unghästtest/Ridhästtest

Regional avelsförening

3-4 maj, Flyinge Kungsgård Unghästtest SWB Malmöhus
10-11 maj, Smedstad Unghästtest SWB Östergötland
11-12 maj, Strömsholm Unghästtest SWB Mälardalen
12 maj, Åstorp Unghästtest Nordvästra Skånes Hästvänner
18 maj, Askersund Unghästtest  SWB Örebro
19 maj, Frödinge Unghästtest + Ridhästtest SWB Norra Kalmar Län
19 maj, Målsryd Unghästtest Södra Älvsborgs Läns Hästavelsför.
19-20 maj, Fjellaregården Unghästtest + Ridhästtest Halländska Hästavelsföreningen
19-20 maj, Bollerup Unghästtest + Ridhästtest Österlens Hästvänner
25 maj, Tingsryd Unghästtest Kronobergs Varmblodsförening
25 maj, Bergeforsen Unghästtest + Ridhästtest Mellersta Norrlands Hästavelsförening
25-26 maj, Strömsholm Unghästtest + Ridhästtest SWB Mälardalen
25-26 maj, Osby Unghästtest SWB Norra Skåne
26-27 maj, Grevagården Unghästtest + Ridhästtest Ädla Hästen Skaraborg
30 maj, Nybro Unghästtest Södra Kalmar Läns Varmblodsklubb
30 maj, Värnamo Unghästtest Jönköpings Läns Varmblodsförening
31 maj – 1 juni, Vänersborg Unghästtest SWB Väst
1 juni, Karlstad Unghästtest + Ridhästtest Wermlands Hästavelsförening 
1-2 juni, Söderhamn Unghästtest + Ridhästtest Gävleborgs Hästavelsförening
2 juni, Rockelsta Unghästtest SWB Södermanland
5 juni, Flyinge Kungsgård Unghästtest SWB Malmöhus
8 juni, Sjonhem  Unghästtest + Ridhästtest SWB Gotland
9 juni, Avesta Unghästtest + Ridhästtest SWB Dalarna
15 juni, Smedstad Unghästtest + Ridhästtest SWB Östergötland
15 juni, Boden Unghästtest + Ridhästtest Norrbottens Hästavelsförening
16 juni, Vännäs Unghästtest + Ridhästtest Västerbottens Hästavelsförening
29-30 juni, Strömsholm Unghästtest + Ridhästtest SWB Mälardalen
29-30 juni, Osby
Unghästtest + Ridhästtest SWB Norra Skåne
Unghästtest

Öppet för 3-åriga hästar samt 4-åriga hästar som ej visats tidigare.
Unghästtest är ett test där man kan få hästens exteriör, gångarter och hoppförmåga bedömd och beskriven. Vid det exteriöra momentet visas hästen vid hand och vid gångartsmomentet både i frihet och vid hand. Alla deltagande hästar visas i samma moment och på samma sätt.

Ingående delmoment: 

– Mankhöjdsmätning

– Exteriörbedömning

– Bedömning av gångarter i frihet och vid hand

– Bedömning av löshoppning

– Ridprov (frivilligt)

Ridprovet är frivilligt. För att en häst ska kunna få den högsta klassen, diplom (se kap. 3.5. i bedömningsreglementet), krävs dock att den genomfört ett godkänt ridprov.

Ett godkänt ridprov behöver också genomföras av ston som ska kvalitetsgraderas. För att kunna bli s.k ”Selektionssto” redan som 3- eller 4-åring är ridprov ett krav.

Bedömningsreglementet

Ridhästtest

Öppet för alla 4-åriga hästar samt 5-åriga ston som haft föl som 4-åring. I anslutning till Ridhästtestet finns också ”Öppen klass”, där äldre hästar får delta i valfritt visningsalternativ. Ridhästtest är ett test där man kan få hästens exteriör, gångarter och hoppförmåga bedömd och beskriven. Om hästen visats vid Unghästtest (3-årstest t.o.m 2018) som 3- eller 4-åring kan man välja vilket av de tre olika visningsalternativen man vill visa sin häst i. Vid det exteriöra momentet visas hästen vid hand och vid gångartsmomentet under ryttare. När det gäller hoppmomentet kan ägaren (vid anmälan) välja om hästen skall visas i löshoppning eller under ryttare. För att kunna kvala till årgångsfinal i hoppning ska hästen dock visas under ryttare. För de äldre hästarna som går ”Öppen klass” gäller inte kravet på att ha visats vid Unghästtest/3-årstest för att få välja visningsalternativ. De tre visningsalternativen vid Ridhästtest: 1. Allsidigt; Öppet för alla hästar  –  Mankhöjdsmätning och ID-kontroll – Exteriörbedömning – Gångarter under ryttare – Löshoppning/Hoppning under ryttare (valfritt vilket) 2 A. Hoppning; Endast för hästar som genomfört SWBs Unghästtest och äldre hästar i ”Öppen klass”  – Mankhöjdsmätning och ID-kontroll – Exteriörbedömning – Hoppning under ryttare 2 B. Gångarter; Endast för hästar som genomfört SWBs Unghästtest och äldre hästar i ”Öppen klass”    – Mankhöjdsmätning och ID-kontroll – Exteriörbedömning – Gångarter under ryttare Observera: Om häst deltar i alternativ 2A eller 2B utan att ha genomfört SWBs unghästtest senast under samma bedömningssäsong kommer resultatet från Ridhästtestet att ogiltigförklaras. Bedömningsreglementet.

Öppen klass för äldre hästar

I ”Öppen klass” får alla hästar som är registrerade i SWB delta. Även hästar som redan genomfört unghästtest som 3- eller 4-åring får starta igen. Bedömningen genomförs som ett Ridhästtest och svårighetsgraden är samma som för 4-åringarna. Se de tre olika visningsalternativen under ”Ridhästtest”. Deltagare i den Öppna klassen kan välja vilket visningsalternativ de vill delta i, detta ska anges vid anmälan. Man kan inte välja att enbart visa hästen exteriört vid Ridhästtest. Bedömningsresultatet kan användas för avelsvärdering av ston men inte för uträkning av avelsindex eller som kval till championat eller finaler. Deltagarna kan få diplom. Resultaten kan ge förärvningspoäng för hästens moder. Exteriörbedömningen från Ridhästtestet kan användas vid kvalitetsgradering av ston för prestationsklass. Är du intresserad av att delta med din häst? Kontakta en förening som arrangerar unghästtest och förhör dig om möjligheten. Den öppna klassen är frivillig för avelsföreningarna att arrangera. Utförlig information om testets genomförande m.m. kan du läsa i Bedömningsreglementet.

Utbildningsfilmer - Unghästtest för 3-åriga hästar

SWB har tagit fram en rad utbildningsfilmer med matnyttig information, tips och råd inför testet från bland annat domare, visare och uppfödare.

Ta del av filmerna HÄR.

3-årschampionat - final för 3-åringar

Vid SWBs Unghästtester för 3-åriga hästar kan man kvala till 3-årschampionatet i hoppning och dressyr. Det arrangeras i samband med Breeders Trophy av Swede Horse. Kvalregler kan du läsa om här.

Breeders Trophy - final för 4-åriga hästar & 5-åriga fölston

Vid SWBs Ridhästtester kan 4-åriga hästar och 5-åriga ston som haft föl som 4-åring kvala till Breeders Trophy i hoppning och dressyr. Det arrangeras i samband med Breeders Trophy av Swede Horse. Kvalregler kan du läsa om här.

Arrangörer av Unghästbedömning

För dig som är arrangör av Unghästtest hittar du matnyttig information, mallar för proposition och allt du behöver veta på vår Arrangörssida.

Inofficiella temperamentsbeskrivningar i samband med ridprovet 2019

Information till hästägare

Intresset för att kunna beskriva hästens temperament är stort i avelsvärlden. Arbetet med att hitta rätt modell för detta pågår i flera avelsförbund, så även inom SWB. Ett led i SWBs arbete är att låta våra ridprovsdomare testa att göra linjära temperamentsbeskrivningar av 3-åringarna vid unghästtesterna 2019. Protokollet har tagits fram efter genomgång av hur andra avelsförbund arbetar och i samråd med SWBs ridprovsdomare.

Beskrivningen kommer att genomföras under ridprovsdelen av unghästtestet och kommer inte att påverka det ordinarie ridprovets resultat (godkänd/icke godkänd).

Resultaten av temperamentsbeskrivningarna behandlas konfidentiellt och kommuniceras inte.

Om du inte önskar att delta med din häst, vänligen kontakta Lina.Bengtsson@swb.org, tele: 070-220 01 47

Tack för ditt deltagande!

SWB är helt beroende av alla frivilliga och ideellt arbetande entusiaster i de regionala arrangörsföreningarna. Ett STORT TACK till er alla! Utan era insatser skulle bedömningarna av flera tusen hästar årligen aldrig kunna genomföras. Denna gemensamma handbok för arrangörer av Unghästbedömningar, Fölbedömningar och Exteriörbedömning av ston är till för att ge stöd och handledning i planering och genomförande.