fbpx
line

Äldre häst

För hästar vars registreringshandlingar inkommit senare än den 31 december födelseåret kommer ett duplikatpass att utfärdas enligt hästpassförordningen och hästen kommer att tas ur livsmedelskedjan.
Tänk på att vi har en handläggningstid på ca 4 veckor, då dessa hästar även skall DNA-testas tillkommer ytterligare tid för analys. Om du har för avsikt att anmäla till 3-årstest eller dyl. skall handlingarna vara SWB tillhanda senast 10 veckor innan er anmälans utgång för att säkerställa att ni skall hinna få ert pass i tid. När passet nått Dig bör du omgående kontrollera att uppgifterna i passet är korrekta. Du har 30 dagar på sig att reklamera eventuella fel i passet. Alla avgifter faktureras.

För registrering av äldre häst efter SWB-godkänd hingst behövs följande:

Ifylld registreringsansökan
För att kunna registrera din häst behöver du fylla i en registreringsansökan. Denna kommer att finnas tillgänglig på ditt konto på www.sprangrulla.se. Det är hingsthållaren som gör din registreringsansökan tillgänglig. Vid problem med tillgänglighet/utskrift kontakta din hingsthållare.

Konturdiagram
Kontakta en ID-kontrollant/chipmärkare eller veterinär i din närhet. Lista på godkända ID-kontrollanter finns på www.svehast.se.

Chipmärkning
Chipmärkning obligatorisk på alla nyregistreringar, utförs av ID-kontrollant/veterinär. OBS att fr.o.m 7/7-2021 måste chipnumret börja med landskod 752.

Tagelprov 2+1
2 st tagelprov skall tas från hästen, ett för DNA-analys och ett i samband med chipmärkning. Dessutom skall 1 st tagelprov tas från modern, då  DNA-analys krävs även för moder, om hon inte sedan tidigare är DNA-testad. Tagelproven skall monteras i påsar enl. anvisningar från SLU (se information ID-kontrollant). Avgiften för DNA-analysen faktureras hästägaren eller den som beställt passet. I de fall B-prov behövs kommer ägaren att underrättas. Hästägaren står för denna kostnad.

Rätt ägaruppgifter
Kontrollera att du är registrerad som stoägare hos SWB (stoägare vid fölningstillfället blir automatiskt ägare/uppfödare till avkomma). Om du inte är registrerad stoägare eller om du har lånat stoet skicka med köpekontrakt, fodervärdsavtal, överlåtelse eller dylikt. Det räcker alltså inte att bara skriva nya ägarens namn på t.ex. chiprapport.

Fullständig härstamning
Om stoet inte är registrerat hos SWB, måste kopia på pass (härstamningen) bifogas. I annat fall kan inte ditt föl få fullständig härstamning i sitt pass och detta kan även påverka färgen på passet.

Om du är osäker på vilka uppgifter som finns på stoet gällande härstamning och ägare, kontrollera gärna på www.blup.se.

Kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda. Skicka sedan samtliga handlingar till ASVH/SWB, Box 2, 24729 Flyinge.

OBS! Icke kompletta handlingar debiteras med 125 kr per kompletteringsbegäran.