fbpx
Välj en sida

Styrelse

Styrelsens övergripande uppgifter och ansvar Styrelsen svarar för organisationen och förvaltningen av SWB och anknutna verksamheter som ASVH Service AB i enlighet med stadgarna och tillämplig lagstiftning. Styrelsen skall fortlöpande bedöma SWBs och anknutna verksamheters ekonomiska situation och att verksamheten är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och den sammantagna verksamhetens ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt samt att gällande föreskrifter och instruktioner efterlevs. Styrelsen skall fastställa målsättningar för föreningen samt fortlöpande övervaka såväl efterlevnaden av dessa som att de blir föremål för uppdatering och översyn. Styrelseuppdraget skall utövas i enlighet med stadgarna, gällande lagar och förordningar, beslut av årsmöte samt denna arbetsordning. Styrelseuppdraget skall utövas med utgångspunkt i vad som är bäst för SWBs samlade verksamhet. Styrelsen skall tillse att den har erforderlig kännedom om SWBs angelägenheter, ställning och rörelsens gång samt övriga förhållanden av betydelse för SWBs verksamhet.

För att ta del av information från styrelsen, klicka här.

Styrelsemedlemmar

Olle Kindberg

Ordförande
Ordförande i Domarutskottet

Egen företagare i fastighetsbranschen, mångårig uppfödare främst av hopphästar, tidigare styrelseledamot i Jönköpings Läns Varmblodsförening.

olle@kindbergs.se
Nissamålen
561 93 Huskvarna
0709 – 53 36 30

Camilla Ericson

Ledamot
Representant i Sto- och unghästutskottet

Aktiv uppfödare av hopp- och fälttävlanshästar. Camilla har själv tävlat som amatör i dressyr, hoppning och fälttävlan och har även varit B-domare i hoppning. Driver ett familjejordbruk tillsammans med sin man där barnen är tionde generation på gården.

storastackeryd@msn.com
Camilla Ericson
Stora Stackeryd 2
544 94 Hjo 
0708 – 62 04 55

Monica Björkdahl

Ledamot
Representant i Avelsstutskottet

Auktoriserad Ridlärare och har sedan 1991 på Kopparkulla Gård, Tibro bedrivit kurs- och träningsverksamhet tillsammans med ett ökat avlande av dressyrhästar,1-5 st föl /år. Försäkringsombud på Agria i över 20 år.

monica.bjorkdahl@kopparkulla.se
Kopparkulla Gård
543 94 Tibro
0705 – 57 89 84

Aja Blomberg-Andersson

Ledamot
Representant i Sto- och Unghästutskottet

Driver Ågårds Hingststation utanför Falkenberg, aktiv föreningsmänniska bl.a. ordförande i Hästföretagarna, försäkringsombud för AGRIA.

hingststation@telia.com
Ålyckan, Bengtsgård 162
311 94 Falkenberg
Tel: 034 – 68 35 51 , 0703 – 32 69 60

Per Jansson

Ledamot
Representant i Domarutskottet

Mångårig uppfödare av dressyrhästar, driver lösdriftsanläggning för unghingstar, butikschef på ICA, ordförande i SWB Norra Skåne.

info@stallgoddag.se
Gerastorp 2055
280 23 Hästveda
Tel: 0451 – 309 05, 0733 – 53 09 05

Ann-Kristin Karlsson

Ledamot
Ordförande i Sto & Unghästutskottet

Erfaren uppfödare, mångårigt aktiv och styrelseledamot i Östergötlands Varmblodsförening, rutinerad arrangör av unghästbedömningar, gångart- och dressyrdomare, ekonom på Swebank.

anki.karlsson@live.com
Linds Västergård
590 47 Vikingstad
0706 – 03 40 68

Nina Känsälä

Ledamot
Representant i Avlesutskottet

Hippolog och diplomerad ridlärare med gedigen erfarenhet som beridare och stallchef både i Tyskland och senare hos Tullstorp och Hannell Dressage Stable. Arbetar på Lövsta Stuteri med seminering av ston och tappning av hingstar.

nina@lovstastuteri.com
Stjärnborgsvägen 1
194 92 Upplands Väsby
0703 – 00 37 50

Charlotte Liliemark

Vice Ordförande
Representant i Avelsutskottet

Jurist, erfaren uppfödare med dressyrinriktning, bl.a. uppfödare till godkände hingsten Luxus CML (SWB) 1246.

lottaliliemark@yahoo.se
Värnamo Gård,
572 96 Fårbo
0491  -302 78, 0709 – 52 49 49

Gustaf Johansson

Ledamot
Representant i domarutskottet

Driver företaget GJ Dressage & Breeding AB och föder upp SWB-hästar, medst med inriktning på dressyr. Gustaf har bland annat fött på tre godkända hingstar och har även egna tävlingsmeriter i internationell Grand Prix dressyr. Utöver detta är han även tränare, dressyrdomare och sitter som ledamot i en rad bloagsstyrelser.

chapman757@hotmail.se
Tollsbogård
314 33 Hyltebruk
0705 – 11 08 50

Pär Eriksson

Ledamot

Pär har under många år arbetat som management konsult och haft ledande befattningar på företaget Centigo. Hans exportområde är strategi och verksamhetsutveckling, han har även arbetat med försäljningsutveckling. Pär började rida som vuxen, han har en egen häst och är delägare i en unghäst som matchas för unghästtävlingar på sikt.

par.eriksson@centigo.se
Carl Westmans väg 6
133 35 Saltsjöbaden
0706 – 05 07 02

 

Katarina Karlsson

Ung SWB-representant

Katarina studerar till Husdjursagronom på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala och drömmer om att jobba som rådgivare inom foder eller avel efter examen. Förutom att studera även djurskötare vid Veterinärmedicinskt- och Husdjursvetenskapligt Centrum, annonsansvarig vid Ultuna studentkår och driver en av SLU’s studentbloggar.

kattizx@hotmail.com
Kronåsvägen 25K
756 51 Uppsala
0707 – 85 86 06

Kristina Anderson

Auktoriserad revisor, Baker Tilly Malmö

Kenneth Olsson

Lekmannarevisor

Katarina Remnemark

Lekmannarevisor

Denna bild är tagen av #