fbpx
Välj en sida

Styrelse

Styrelsens övergripande uppgifter och ansvar Styrelsen svarar för organisationen och förvaltningen av SWB och anknutna verksamheter som ASVH Service AB i enlighet med stadgarna och tillämplig lagstiftning. Styrelsen skall fortlöpande bedöma SWBs och anknutna verksamheters ekonomiska situation och att verksamheten är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och den sammantagna verksamhetens ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt samt att gällande föreskrifter och instruktioner efterlevs. Styrelsen skall fastställa målsättningar för föreningen samt fortlöpande övervaka såväl efterlevnaden av dessa som att de blir föremål för uppdatering och översyn. Styrelseuppdraget skall utövas i enlighet med stadgarna, gällande lagar och förordningar, beslut av årsmöte samt denna arbetsordning. Styrelseuppdraget skall utövas med utgångspunkt i vad som är bäst för SWBs samlade verksamhet. Styrelsen skall tillse att den har erforderlig kännedom om SWBs angelägenheter, ställning och rörelsens gång samt övriga förhållanden av betydelse för SWBs verksamhet.

För att ta del av årsmötesprotokoll, förvaltningsberättelser och information från styrelsen, klicka här.

SWB i samarbete med

Agria-logo-high-res

Styrelsemedlemmar

Olle Kindberg

Ordförande

Egen företagare i fastighetsbranschen, mångårig uppfödare främst av hopphästar, tidigare styrelseledamot i Jönköpings Läns Varmblodsförening.

olle@kindbergs.se
Nissamålen
561 93 Huskvarna
0709 – 53 36 30

Camilla Ericson

Ledamot

Aktiv uppfödare av hopp- och fälttävlanshästar. Camilla har själv tävlat som amatör i dressyr, hoppning och fälttävlan och har även varit B-domare i hoppning. Driver ett familjejordbruk tillsammans med sin man där barnen är tionde generation på gården.

Camilla@stackeryd.se
Camilla Ericson
Stora Stackeryd 2
544 94 Hjo
0708 – 62 04 55

Monica Björkdahl

Ledamot

Auktoriserad Ridlärare och har sedan 1991 på Kopparkulla Gård, Tibro bedrivit kurs- och träningsverksamhet tillsammans med ett ökat avlande av dressyrhästar,1-5 st föl /år. Försäkringsombud på Agria i över 20 år.

monica.bjorkdahl@kopparkulla.se
Kopparkulla Gård
543 94 Tibro
0705 – 57 89 84

Aja Blomberg-Andersson

Ledamot

Driver Ågårds Hingststation utanför Falkenberg, aktiv föreningsmänniska bl.a. ordförande i Hästföretagarna, försäkringsombud för AGRIA.

hingststation@telia.com
Ålyckan, Bengtsgård 162
311 94 Falkenberg
Tel: 034 – 68 35 51 , 0703 – 32 69 60

Per Jansson

Ledamot

Mångårig uppfödare av dressyrhästar, driver lösdriftsanläggning för unghingstar, butikschef på ICA, ordförande i SWB Norra Skåne.

info@stallgoddag.se
Gerastorp 2055
280 23 Hästveda
Tel: 0451 – 309 05, 0733 – 53 09 05

Henrietta Hansson

Ledamot

Är VD på Sparbanken Syd och har tidigare bland annat varit  VD för Agria djurförsäkring. Har varit med i styrelsen för Swede Horse, Flyinge och Strömsholm tidigare. Har sex egna hästar både hopp och dressyr. Där ingår även ett avelssto som fått fyra föl.

hansson.henrietta@gmail.com
Per Mattissons väg 2
291 91 Kristianstad

Nina Känsälä

Ledamot

Hippolog och diplomerad ridlärare med gedigen erfarenhet som beridare och stallchef både i Tyskland och senare hos Tullstorp och Hannell Dressage Stable. Arbetar på Lövsta Stuteri med seminering av ston och tappning av hingstar.

nina@lovstastuteri.com
Stjärnborgsvägen 1
194 92 Upplands Väsby
0703 – 00 37 50

Charlotte Liliemark

Vice Ordförande

Jurist, erfaren uppfödare med dressyrinriktning, bl.a. uppfödare till godkände hingsten Luxus CML (SWB) 1246.

lottaliliemark@yahoo.se
Värnamo Gård,
572 96 Fårbo
0491  -302 78, 0709 – 52 49 49

Gustaf Johansson

Ledamot

Driver företaget GJ Dressage & Breeding AB och föder upp SWB-hästar, främst med inriktning på dressyr. Gustaf har bland annat fött upp tre godkända hingstar och har även egna tävlingsmeriter i internationell Grand Prix dressyr. Utöver detta är han även tränare, dressyrdomare och sitter som ledamot i en rad bolagsstyrelser.

chapman757@hotmail.se
Tollsbogård
314 33 Hyltebruk
0705 – 11 08 50

Pär Eriksson

Ledamot

Pär har under många år arbetat som management konsult och haft ledande befattningar på företaget Centigo. Hans exportområde är strategi och verksamhetsutveckling, han har även arbetat med försäljningsutveckling. Pär började rida som vuxen, han har en egen häst och är delägare i en unghäst som matchas för unghästtävlingar på sikt.

par.eriksson@centigo.se
Husby-Sjutolfts-Myrby 9
749 50 Ekolsund
0706 – 05 07 02

 

Anna-Lena Johansson

Ung SWB-representant

Anna-Lena arbetar som riskkonsult på ett försäkringsförmedlingsföretag där en stor del av hennes arbete består av att resa världen över. Hon har suttit som ordförande i ungdomssektionen sedan 2021.

anna-lenajohansson@hotmail.com
Skarpskyttevägen 12E
226 42 Lund

Kristina Anderson

Auktoriserad revisor, Baker Tilly Malmö

Kenneth Olsson

Lekmannarevisor

Katarina Remnemark

Lekmannarevisor