fbpx

Seminavtal

För att listas som godkänd betäckningsstation hos SWB krävs att seminavtalet godkänns varje år, vilket görs i Språngrullesystemet. Om du redan är registrerad som seminstation på www.sprangrulla.se godkänner du ett nytt seminavtal direkt i systemet första gången du loggar in i systemet det nya året.

Villkor

§ 1 Som företrädare för en seminstation förbinder jag mig att agera rättvist, respektfullt och i övrigt i enlighet med SWBs uppförandekod (Microsoft Word – SWB Uppförandekod.docx).

§ 2 Som företrädare för seminstationen förbinder jag mig att till hingsthållaren/avsändande station omgående efter första semineringen, att via www.sprangrulla.se rapportera om nytt sto seminerats eller om byte av hingst har skett.

§ 3 Hingstar ska ha löst betäckningslicens, ett-sto-licens eller betalt en rapporteringsavgift hos SWB för att betäckningar ska kunna rapporteras via www.sprangrulla.se

§ 4 Som företrädare för seminstationen förbinder jag mig att via www.sprangrulla.se kontinuerligt och utan dröjsmål rapportera betäckta ston på stationen. Det är mottagarstationens skyldighet att rapportera dräktighetsresultat om stoet i fråga är dräktighetsundersökt på stationen, annars övergår ansvaret på stoägaren/språngägaren.

§ 5 Som företrädare för seminstationen förbinder jag mig att omgående efter varje semineringstillfälle återrapportera angående spermakvalitet, etc. till avsändande station.

§ 6 Som företrädare för seminstationen följer jag ”Statens jordbruksverks föreskrifter om (sharepoint.com)” (SJVFS 2015:1), och övriga lagar och regler som gäller för hästhållning, djurskydd och avel/seminverksamhet.

§ 7 Som företrädare för seminstationen förbinder jag mig att löpande under säsongen låta stationens ansvarige veterinär, om denne så önskar, få information om aktiviteter och övrigt på stationen. Rapportering sker i första hand genom pdf:er som skapas via ”Min betäckningsstation” och knappvalet ”Pdf för utskrift”.

§ 8 SWB kan vid bristande rapportering eller vid annat brott mot dessa regler ta ut en straffavgift på 5000 kr inklusive moms. Vid brister i rapportering eller övriga rutiner i seminhanteringen kan stationen bli anmäld till Statens Jordbruksverk.