Bruksprov

Bruksprov för hingstar är en avelsvärdering som genomförs varje år i februari/mars. I bruksprovet deltar hingstar i åldern 3-5 år samt även äldre hingstar som uppnått bedömningsbar prestation på officiell tävling eller vid utländskt bruksprov. När prövningen av hingsten är gjord tilldelas den vid godkännande en avelsvärdebokstav och blir godkänd för avel i SWB. Detta finns utförligare beskrivet i Hingstregelverket.

Bruksprovet 2018 kommer att arrangeras på Flyinge Kungsgård under vecka 9, 27/2 – 4/3.

Förfrågningar till ann-charlotte.cadier@swb.org eller 046 – 646 49

Generell information

Omdömen och poäng för nygodkända hingstar

Omdömen och poäng för samtliga godkända hingstar vid årets bruksprov finns att läsa här.

 

Nygodkända hingstarnas stamboksnummer

Följande stamboksnummer har tilldelats hingstar godkända vid bruksprovet 2017. Stamboksnumret blir synligt på respektive hingsts blup-sida tisdagen den 7 mars. Hingstägare/hingsthållare kan då lösa betäckningslicens direkt via språngrulla.

G1 – ej avslutad individprövning. Godkännandet gäller i 1 år

G2 – ej avslutad individprövning. Godkännandet gäller i 2 år

G – avslutad individprövning. Godkännandet gäller tills vidare

Baloé Hp (SWB) 1342 G2
Calido´s Son 1343 G1
Demand (SWB) 1344 G2
Formalin (SWB) 1345 G2
Aideean (SWB) 1346 G
Conde Nord 1347 G
Ike 1348 G
I’m Very Special F (SWB) 1349 G
Ipanema CC 1350 G
Ironman H 1351 G
Mr Vain GJ (SWB) 1324 G
Cayenne de Clarence 1352 G
Conthallon Rouge 1353 G
Dragon Welt 1303 G
Harlem D 1354 G
Quintet 1355 G
Agathon S (SWB) 1356 G
Crusader Ice (SWB) 1357 G
Vinnio II W Z 1358 G
Casanova Hästak 1359 G
Cooper vd Heffinck 1360 G
For Laubry (ex Laertes vd Donkhoeve) 1361 G
Görklintgårds Quinto 1362 G
Hervé d’Ive 1340 G
Incanto VDL (ex Ikarov) 1363 G
Orlando 1364 G
Romeo 1365 G
Zafferano (SWB) 1325 G
Information om hingströntgen

För att bli godkänd avelshingst inom svensk varmblodsavel skall hingsten vara röntgad utan anmärkning avseende osteochondros i has-och knäleder (bak).

– Hingströntgen kan äga rum tidigast 1/7 det år hingsten fyller 2 år.

– Deadline för röntgenbilder till bruksprovet 2017 är 30/1.

– Hingst ska vara chipmärkt innan eller i samband med röntgen. Chipnummer alternativt registreringsnummer måste vara inpräntat på röntgenbilderna för att bli avlästa av SWBs veterinär.

– Hingströntgen består av fyra bilder:
Knäleder, båda bak – rak, lateral bild
Hasleder, båda bak – palmo bild snett bakifrån/utifrån, ca 30 grader från rak PA-projektion. (PI30L-DMO)

Dessa skall skickas till:
SWB
Box 2
247 29 Flyinge
Alternativt mailas till ann-charlotte.cadier@swb.org

Efter avläsning skickas ett utlåtande från SWB till hingstägare. Observera att en kostnad på 400 kr inkl moms faktureras i samband med utlåtandet.

Vill du ha din hingsts röntgenbilder i retur, bifoga då ett frankerat svarskuvert. I annat fall skickas bilderna inte tillbaka och lagras inte heller hos SWB.