Bruksprov – SWB | Swedish Warmblood Association

Bruksprov

Bruksprovet 2019 arrangeras under vecka vecka 9.

Bruksprov för hingstar är en avelsvärdering som genomförs varje år i februari/mars. I bruksprovet deltar hingstar i åldern 3-5 år och även äldre hingstar som uppnått bedömningsbar prestation på tävling eller vid utländskt bruksprov. När prövningen av hingsten är gjord tilldelas den vid godkännande en avelsvärdebokstav och blir då godkänd för avel i SWB. Detta kan du läsa mer om i Hingstreglementet

Under bruksprovet 2018 fick vi 24 nya hingstar till SWB-aveln. Här finns verkligen en stor palett av spännande blodslinjer, både på hopp- och gångartssidan, för stoägarna att välja mellan. Bruksprovsvinnare, som båda två glädjande nog är svenskfödda, blev i hoppning Point Break (SWB) och i dressyr Demand (SWB).

Förfrågningar till ann-charlotte.cadier@swb.org eller 046 – 646 49

Bruksprovsvinnaren i hoppning Point Break (SWB) 1374. Foto: Laila Berglund

Generell information

Information om hälsokrav inför bruksprovet 2019

Utökade hälsokrav fr.o.m. 2019
Med bakgrund av att flera ledande europeiska avelsförbund har utökat sina röntgenundersökningar för hingstämnen och att WBFSH:s arbetsgrupp för harmonisering av hingströntgen under vintern 2017 kom med en rekommendation på minimiantal bilder och projektioner för hingströntgen, har SWB beslutat att utöka antalet projektioner som ska ingå i hingströntgen fr.o.m. 2019. Röntgenkraven är utökade med ytterligare projektioner på haslederna, till 2 projektioner/led. Det innebär en utökning till totalt 6 bilder.

Nedan beskrivna projektioner ska skickas till SWB och vara märkta med hingstens chipnummer eller alternativt registreringsnummer och vara tagna tidigast den 1/7 det år hingsten fyller 2 år:

Knäleder, båda bak – en sidoproj (LM-proj), båda trokleor och minst 2/3 delar av patella visualiserbar.
Hasleder, båda bak – en snett bakifrån/utifrån (PlLDMO-proj, ca 30 grader från LM – projektion) och en DPl (dorsoplantar) med tibias mediala malleol tydligt visualiserbar.

I de flesta av Europas ledande avelsförbund har man sedan lång tid tillbaka kontrollerat hingstarnas andningsvägar genom endoskopering. Detta görs för att utesluta att hingsten är struppipare eller har andra potentiellt ärftliga problem med luftvägarna. För att harmonisera SWB:s veterinära krav med övriga Europas avelsförbund inför SWB fr.o.m. 2019 även kontroll av hingstarnas andningsvägargenom endoskopering som en del av avelsvärderingen. För de hingstar som ska delta i bruksprov 2019 ska endoskoperingsvideo tillställas SWB/AVN:s veterinär/-er i god tid inför bruksprovet. Filmen ska vara gjord högst 1 år innan bruksprovet.

Såväl röntgenbilder som endoskoperingsvideos (fr.o.m. 2019) kommer hädanefter att granskas av enav SWB utsedd grupp veterinärer.

Efter avläsning av röntgenbilder och granskning av endoskopivideo skickas ett utlåtande från SWB till hingstägare. Observera att en kostnad på 400 kr inkl moms faktureras i samband med utlåtandet. Den hingstägare/representant som vill ha röntgenbilder och endoskoperingsvideos granskade inför bruksprov, men efter detta datum kommer att kunna få det till självkostnadspris.

Röntgenbilder och endoskopivideo skall skickas till:
SWB
Box 2
247 29 Flyinge

Alternativt mailas till ann-charlotte.cadier@swb.org

Deadline för bilder och video inför bruksprovet 2019 är 1/2.

Vill du ha din hingsts röntgenbilder eller endoskopivideo i retur, bifoga då ett frankerat svarskuvert. I annat fall skickas bilderna inte tillbaka och lagras inte heller hos SWB.

 

Poäng, omdömen och stamboksnummer för hingstar godkända vid bruksprovet 2018

Omdömen och poäng för hingstar godkända vid 2018 års bruksprov.

För ej godkända hingstar publiceras varken poäng eller omdömen. Dessa skickas per post till hingsthållaren/hingstägaren.

Hingstarna har tilldelats följande stamboksnummer:

3-åringar Stamboksnummer Meritklass
Balstakko 1368 G2
CCStuds Kuba Libre (SWB) 1369 G2
C-Future 1370 G2
Go First 1371 G2
Vivaldon 1372 G2
4-åringar
Baloé Hp (SWB) 1342 G
Calido’s Son 1343 G
Demand (SWB) 1344 G
Dortheasmindes Rockey 1373 G
Point Break (SWB) 1374 G
5-åringar
Americano GJ (SWB) 1375 G
Bergsjöholms Valbonne (SWB) 1376 G
Copycat 1322 G
Kannatol 1323 G
Knockout RMH (SWB) 1377 G
Shizeido GJ (SWB) 1378 G
Direktkvalificerade
Cascari 1379 G
Crown Z 1380 G
Fidelio Ask 1381 G1
For Ever Jump 1382 G
Jack 1383 G
Kannando Hästak DWB 1384 G
Singular LS La Silla 1385 G
Utrillo Hästak (SWB) 1386 G1
Information om uppstallningen

Uppstallningen under Bruksprovet 2018 är i Stostallet samt Fullblodsstallet och Lilla Hingststallet

Hingstar som ska gå långt prov är välkomna från och med måndag 26/2 kl.14.00. Direktkvalificerade hingstar (klass 6B) är välkomna från och med torsdag 1/3 kl 14.00.

 • Vid ankomst kör till Stostallet för inskrivning.
 • Före installning ska boxen inspekteras och godkännas av person ansvarig för hingsten.
 • Anhörighetslista ska fyllas i och lämnas till personalen.
 • Vaccinationsintyg skall kontrolleras av stallpersonal innan urlastning.
 • Det är absolut inte tillåtet att ställa in sin hingst i annan box än den som är tilldelad.
 • Hingstar som inte avser att delta fas II måste lämna boxen senast kl 16.00 fredagen den 2/3.
 • Om er hingst avbryter provet måste den lämna boxen senast dagen efter.
 • De hästar som går fas II måste lämna boxarna senast kl 18.00 söndagen den 4/3.
 • Hingstarna ska alltid bära nummerlapp utanför stallområdet.

För fullständiga regler för uppstallningen, klicka här

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av stallar beroende på efteranmälningar och strykningar.

Vi gör vårt yttersta för att tillgodose alla uppstallnings önskemål så långt det är praktiskt möjligt men hoppas att ni har förståelse för att det inte alltid är möjligt att uppfylla alla önskemål med tanke på bemanning etc.

För frågor innan provets början kontakta hingstansvarig/bedömningsledare
Ann-Charlotte Cadier på email ann-charlotte.cadier@swb.org eller telefon 073-7714109.

För frågor under provet (26/2-4/3) kontakta stallchef Ellinor Nyqvist 070-9130118, ellinor.nyqvist89@hotmail.com

Fotografering

Vi erbjuder möjligheten att att skicka in en egen bild på deltagande hingstar. Här hittar du vilka kriterier bilden ska uppfylla.

 • Hingsten ska vara flätad och vidgjord
 • Bilden ska vara tagen rakt från sidan
 • Hingsten ska titta rakt framåt
 • Hingsten ska vara korrekt uppställd så att alla ben är synliga
 • Bakgrunden ska vara så enhetlig som möjligt
 • Bilden får inte vara äldre än 1/1-2018
 • Bildens storlek ska vara minst 1535 x 1024 pixlar
 • Bildens upplösning ska vara minst 260 dpi
 • Bilden ska vara i färg
 • Fotografens namn ska anges
 • SWB har rätt att neka bilder som håller för dålig kvalité
 • Bilden ska skickas till ann-charlotte.cadier@swb.org senast 2018-02-20

Bilderna kommer, liksom tidigare, att publiceras på start- och resultatlistor på Equipe Online. För er som skickar in bilderna i förväg så kommer dessa att publiceras på listorna så fort dessa blir officiella. Bilderna kommer även att publiceras på SWBs hemsida, Facebook och Tidningen Ridsport, vilket innebär att det är mycket viktigt att du som hingstägare har gjort upp detta med fotografen innan så att bilderna är friköpta även för dessa ändamål.

Samtliga hingstar ska ha en officiell bruksprovsbild. För de som inte har skickat in någon bild innan bruksprovet ska hingsten fotograferas i samband med bruksprovets första dag. Fotoform Laila Berglund kommer att ha en enklare fotostudio uppsatt för detta och den officiella bilden väljs ut i samråd med hingstägaren. Följande alternativ finns då:

Exteriörfotografering under Bruksprovet                                                  500 kr + moms
Officiell bruksprovsbild till SWB och Tidningen Ridsport. Inkluderat i priset är även bruksprovsbilden  för webpublicering för hingstägaren.

Längre fotosession under Bruksprovet inkl. exteriörbild                           850 kr + moms
Officiell bruksprovsbild till SWB och Tidningen Ridsport. Inkluderat i priset är bruksprovsbilden + 1 st porträtt för webpublicering för hingstägare,  därefter kan fler bilder köpas enligt prislista. Målet är att ta ca 3 bra porträtt på hingsten.

För dig som väljer att fotografera innan bruksprovet är det förstås fritt att använda vem ni vill som fotograf, men Fotoform Laila Berglund erbjuder följande:

Fotosession innan Bruksprovet                                   1495 kr + resa (25 kr/mil) + moms
En exteriörbild + 2 porträtt för webbpublicering ingår för hingstägare, därefter kan man köpa till efter prislista. Målet är att ta ca 8 bra porträtt på hingsten.

För eventuell bokning av fotografering innan bruksprovet, kontakta Laila Berglund på 0709 – 77 01 10 eller info@lailaberglund.se

 

 

 

Godkända bett

Vid all motionering, framridning och bedömning under Bruksprovet ska hingsten bära träns bestående av huvudlag och nosgrimma samt bett. Bettet ska vara av metall, ledat på ett eller två ställen med rörliga eller fasta bettringar. Minsta diametern på bettet ska vara 14 mm.

Tillåtna bett:

1.  Tränsbett, enledat med rörliga ringar:

2. Tränsbett tvåledat med rörliga ringar. Mittdel rörlig med rundad utformning, även tillåtet med fasta ringar:

3. Tränsbett med fasta ringar:

 

 

Så går bedömningen till

Treåriga hingstar går ett prov i en fas över fem dagar, varav en vilodag, där veterinärbesiktning, exteriörbedömning, löshoppning och gångarter under egen ryttare ingår. Dressyrhingstarna visas två gånger i gångarter, hopphingstarna bara en. Hopphingstarna visas i stället två gånger i löshoppning, där dressyrhingstarna endast visas en gång.

Fyra- och femåriga hingstar inleder med fas I. Där ingår veterinärbesiktning, exteriörbedömning, löshoppning eller uppsutten hoppning samt gångarter under egen ryttare. De hingstar som ska gå hoppinriktning i fas II måste gå uppsutten hoppning i fas I. I fas II väljer hingstägaren inriktning, dressyr eller hoppning, och hingsten visas därefter enbart i vald disciplin. Dressyrhingstarna visas i gångarter i avdelning (egen ryttare) samt rids av testryttare. Hopphingstarna visas i fas II i hoppning under egen ryttare samt hoppas av testryttare. För 4-5-åriga dressyrhingstar som erhållit G2 som 3-åringar gäller att hoppmomentet är valfritt.

Prestationshingstar (6P) som uppfyller kraven för bedömningsbarhet enligt hingstreglementet, men som meritmässigt inte uppfyller kraven för att vara direkt berättigade till betäckningslicens visas exteriört och veterinärt och genomför i övrigt de moment som AVN beslutat att de vill se hingsten i. Prestationshingstar visas endast i sin specialdisciplin.

Därefter räknas ett index fram för varje hingst (dressyr – eller hoppindex). Treåriga hingstar måste uppnå ett index på minst 10 för ett godkännande och får då avelsvärdebokstaven G2 och får betäckningstillstånd under två år. Fyra- och femåriga hingstar måste uppnå ett index på minst 18 för ett godkännande får då avelsvärdebokstaven G och tilldelas livslångt betäckningstillstånd.

Direktkvalificerade hingstar (6DK) Utländska hingstar som skall vara stationerade i Sverige och som uppfyller kraven för godkännande antingen genom egna prestationer eller genom avkommornas prestationer för att vara direkt berättigade till betäckningslicens. Obligatoriska moment för dessa hingstar är veterinärbesiktning och exteriörbedömning. För hingstar som godkänns på sina meriter i internationell svår klass och/eller genom sina avkommemeriter är deltagandet i Swede Horse hingstklasser frivilligt, för övriga hingstar obligatoriskt. För att bli godkända krävs att de passerar veterinärbesiktningen, uppnår de exteriöra grundkraven samt genomför hingstklass om de tillhör den kategorin för vilka det är obligatoriskt.

För detaljerad information, se SWBs Hingstregelverk 2017

faperplace.com