Välj en sida

Bruksprov

Bruksprovet 2019 arrangeras under vecka vecka 9, tisdagen den 26 februari – söndagen 3 mars. Sede Horse populära hingstklasser avgörs under fredagen den 1 mars och hingstarna testrids lördagen den 2 mars.

Bruksprov för hingstar är en avelsvärdering som genomförs varje år i februari/mars. I bruksprovet deltar hingstar i åldern 3-5 år och även äldre hingstar som uppnått bedömningsbar prestation på tävling eller vid utländskt bruksprov. När prövningen av hingsten är gjord tilldelas den vid godkännande en avelsvärdebokstav och blir då godkänd för avel i SWB. Detta kan du läsa mer om i Hingstreglementet

Förfrågningar till ann-charlotte.cadier@swb.org eller 046 – 646 49

Generell information

Preliminärt dagsupplägg

Preliminärt dagsprogram. Kan komma att ändras beroende på hur många hingstar som deltar i provet. Dock kommer momenten inte att byta dagar.

Fas I
Tisdag 26/2

Hela dagen
Veterinärbesiktning 3-, 4- och 5-åriga hingstar samt prestationshingstar
Exteriörbedömning 3-, 4- och 5-åriga hingstar samt prestationshingstar

Onsdag 27/2
Förmiddag
Uppsutten hoppning 4- och 5-åriga hingstar samt prestationshingstar (hoppning)
Eftermiddag
Löshoppning 4- och 5-åriga dressyrhingstar
Löshoppning I 3-åringar (samtliga)

Torsdag 28/3
Förmiddag
Gångarter 4- och 5-åriga hingstar samt prestationshingstar (dressyr)
Eftermiddag
Gångarter I 3-åriga hingstar (samtliga)

Fredag 1/3
Förmiddag
”Kvartsamtal”
Eftermiddag
Veterinärbesiktning och exteriörbedömning direktkvalificerade hingstar
Swede Horse Hingstklasser i hoppning och dressyr

Fas II
Lördag 2/3

Förmiddag
Löshoppning II 3-åringar hopphingstar
Gångarter II 3-åriga dressyrhingstar
Eftermiddag
Testryttare hoppning, 4- och 5-åriga hingstar samt prestationshingstar
Testryttare dressyr, 4- och 5-åriga hingstar samt prestationshingstar
Kväll
Bruksprovsmingel i Chefsbostaden

Söndag 4/3
Förmiddag
Gångarter 4- och 5-åriga dressyrhingstar samt prestationshingstar.
Uppsutten hoppning 4- och 5-åriga hingstar samt prestationshingstar (hoppning)

Hälsokrav inför bruksprovet 2019 - röntgen

SWB:s hingströntgen omfattar sex bilder:
– Knäleder, båda bak, totalt två bilder – en sidoproj (LM-proj), båda trokleor och minst 2/3 delar av patella visualiserbar
– Hasleder, båda bak, totalt fyra bilder – en snett bakifrån/utifrån (PlLDMO-proj, ca 30 grader från LM – projektion) och en DPl (dorsoplantar) med tibias mediala malleol tydligt visualiserba

– Röntgenbilderna får vara tagna tidigast den 1/7 det år hästen fyller 2 år.
– Hingsten skall id-kontrolleras och vara chipmärkt vid röntgentillfället.
– Samtliga röntgenbilder ska företrädesvis vara märkta med hingstens chipnummer, alt. registreringsnummer.

Skickas för vidarebefordran till AVNs veterinära ledamot till:
ASVH Service AB
Box 2
247 29 Flyinge

alternativt info@swb.org

Deadline för röntgenbilder till bruksprovet 2019 är 1/2-19.

Hälsokrav inför bruksprovet 2019 - endoskopering

– För hingstar som ska delta i SWB:s bruksprov ska endoskoperingsvideo/intyg om andningsvägar tillställas SWB/AVN:s veterinär/-er i god tid inför bruksprovet.
– För 3-5-åriga hingstar samt hingstar som går prov som prestationshingstar (se hingstreglementet, kap 5.6) ska videon vara gjord högst 10 månader innan bruksprovet.
– För hingstar med meriter från andra förbund som visas exteriört och veterinärt vid bruksprov, så kallade direktkvalificerade hingstar, ska officiellt veterinärintyg på hingstens andningsvägar skickas in i god tid inför bruksprovet. Mall för intyg finns på www.swb.org/hingstregelverk.
– För en hingst som är 7 år eller yngre vid deltagande i bruksprovet ska undersökningen som intyget avser vara gjord högst 10 månader innan bruksprovet.
– Är hingsten 8 år eller äldre vid deltagande i bruksprov ska undersökningen som intyget avser vara gjord tidigast då hingsten var 6,5 år gammal.
– De hingstar som återkommer till bruksprovet efter 2019 behöver inte göra om videon/skaffa nytt intyg, men vid kliniska symtom (under provet) krävs förnyad undersökning.

Instruktioner videoendoskopisk undersökning Instruktionerna avser videoendoskopisk undersökning av larynx med avseende på struppipning.
–  Det ska klart framgå vilken hingst undersökningen avser: fullständigt namn samt chip alt. registreringsnummer ska vara synligt på videon.
– Hingsten ska vi undersökningen vara helt osederad och om nödvändigt försedd med s.k. nosbrems.
– Endoskopet ska föras in i hästens högra näsborre och vara positionerat så att hela larynx är fullt synligt och korrekt orienterat i horisontalplan.
– Videon ska vara minst en minut lång och innehålla minst tre sväljreflexer samt ett moment med tillfälligt occluderade yttre näsborrar samt även några sekunder efter att occlusionen avbrutits.

Endoskoperingsvideo skickas helst via länk till info@swb.org för vidarebefordran till AVNs veterinära ledamot. Är det inte möjligt att skicka länk skickas filmen via annat sändbart medium.

Mottagna bilder och filmer registreras och diarieförs av SWB.

Deadline för endoskopifilmer till bruksprovet 2019 är 1/2-19.

Hälsokrav inför bruksprovet 2019 - WFFS

Hingsten ska vara testad med avseende på WFFS.

Hingstar som är bärare av anlag för WFFS (se Hingstreglementet, bilaga 2.) ges tills vidare dispens för att verka i SWB-avel i avvaktan på resultat av studie avseende frekvensen anlagsbärare i SWB-populationen. Beslutet om dispens kan komma att revideras så snart studien är klar.

Fotografering

Vi erbjuder möjligheten att att skicka in en egen bild på deltagande hingstar. Här hittar du vilka kriterier bilden ska uppfylla.

 • Hingsten ska vara flätad och vidgjord
 • Bilden ska vara tagen rakt från sidan
 • Hingsten ska titta rakt framåt
 • Hingsten ska vara korrekt uppställd så att alla ben är synliga
 • Bakgrunden ska vara så enhetlig som möjligt
 • Bilden får inte vara äldre än 1/1-2019
 • Bildens storlek ska vara minst 1535 x 1024 pixlar
 • Bildens upplösning ska vara minst 260 dpi
 • Bilden ska vara i färg
 • Fotografens namn ska anges
 • SWB har rätt att neka bilder som håller för dålig kvalité
 • Bilden ska skickas till ann-charlotte.cadier@swb.org senast 2019-02-20

Bilderna kommer att publiceras på start- och resultatlistor på Equipe Online. Bilderna kommer även att publiceras på SWBs hemsida, sociala medier och Tidningen Ridsport, vilket innebär att det är mycket viktigt att du som hingstägare har gjort upp detta med fotografen innan så att bilderna är friköpta även för dessa ändamål. Samtliga hingstar ska ha en officiell bruksprovsbild. För de som inte har skickat in någon bild innan bruksprovet ska hingsten fotograferas av fotograf Lotta Brundin Gyllensten i samband med bruksprovets första dag. Kostnad för fotografering faktureras då representanten för hingsten. Fotograferingen sker utomhus om vädret tillåter, i annat fall i Crafoordhallen där en enklare fotostudio satts upp. Den officiella bilden väljs ut i samråd med representanten för hingsten.

Priser:

Mindre exteriörfotografering i samband med bruksprovet, officiell bruksprovsbild till SWB och Tidningen Ridsport –  550 kr exkl moms

Större exteriörfotografering i samband med bruksprovet, 1 exteriörbild samt 1 huvudbild, inkluderar som ovan officiell bruksprovsbild, möjlighet att komplettera med fler bilder ur galleri – 850 kr exkl moms.

Fotografering före bruksprovet, 2 exteriörbilder samt 2 huvudbilder (webb) med möjlighet att komplettera med fler bilder ur galleri – 2000 kr exkl moms samt körersättning (30 kr/mil)

För kontakt och bokning av fotografering innan bruksprovet:

Lotta Brundin Gyllensten
Tel 0705 – 772165
lotta@lottapictures.com

    

Godkända bett

Vid all motionering, framridning och bedömning under Bruksprovet ska hingsten bära träns bestående av huvudlag och nosgrimma samt bett. Bettet ska vara av metall, ledat på ett eller två ställen med rörliga eller fasta bettringar. Minsta diametern på bettet ska vara 14 mm.

Tillåtna bett:

1.  Tränsbett, enledat med rörliga ringar:

2. Tränsbett tvåledat med rörliga ringar. Mittdel rörlig med rundad utformning, även tillåtet med fasta ringar:

3. Tränsbett med fasta ringar:

 

Så går bedömningen till

Treåriga hingstar går ett prov i en fas över fem dagar, varav en vilodag, där veterinärbesiktning, exteriörbedömning, löshoppning och gångarter under egen ryttare ingår. Dressyrhingstarna visas två gånger i gångarter, hopphingstarna bara en. Hopphingstarna visas i stället två gånger i löshoppning, där dressyrhingstarna endast visas en gång.

Fyra- och femåriga hingstar inleder med fas I. Där ingår veterinärbesiktning, exteriörbedömning, löshoppning eller uppsutten hoppning samt gångarter under egen ryttare. De hingstar som ska gå hoppinriktning i fas II måste gå uppsutten hoppning i fas I. I fas II väljer hingstägaren inriktning, dressyr eller hoppning, och hingsten visas därefter enbart i vald disciplin. Dressyrhingstarna visas i gångarter i avdelning (egen ryttare) samt rids av testryttare. Hopphingstarna visas i fas II i hoppning under egen ryttare samt hoppas av testryttare. För 4-5-åriga dressyrhingstar som erhållit G2 som 3-åringar gäller att hoppmomentet är valfritt.

Prestationshingstar (6P) som uppfyller kraven för bedömningsbarhet enligt hingstreglementet, men som meritmässigt inte uppfyller kraven för att vara direkt berättigade till betäckningslicens visas exteriört och veterinärt och genomför i övrigt de moment som AVN beslutat att de vill se hingsten i. Prestationshingstar visas endast i sin specialdisciplin. Därefter räknas ett index fram för varje hingst (dressyr – eller hoppindex). Treåriga hingstar måste uppnå ett index på minst 10 för ett godkännande och får då avelsvärdebokstaven G2 och får betäckningstillstånd under två år. Fyra- och femåriga hingstar måste uppnå ett index på minst 18 för ett godkännande får då avelsvärdebokstaven G och tilldelas livslångt betäckningstillstånd.

Direktkvalificerade hingstar (6DK) Utländska hingstar som skall vara stationerade i Sverige och som uppfyller kraven för godkännande antingen genom egna prestationer eller genom avkommornas prestationer för att vara direkt berättigade till betäckningslicens. Obligatoriska moment för dessa hingstar är veterinärbesiktning och exteriörbedömning. För hingstar som godkänns på sina meriter i internationell svår klass och/eller genom sina avkommemeriter är deltagandet i Swede Horse hingstklasser frivilligt, för övriga hingstar obligatoriskt. För att bli godkända krävs att de passerar veterinärbesiktningen, uppnår de exteriöra grundkraven samt genomför hingstklass om de tillhör den kategorin för vilka det är obligatoriskt. 

Annonsering i Bruksprovskatalogen

Prislista, annonsering 2019

Annonsansvarig är Lottis Levin
lottis.levin@swb.org
046 – 646 58 

 

Pressackreditering

För ackreditering av press och fotografer, skicka ett mail till Josefine Tinglöf josefine.tinglof@swb.org

Tillkännagivande av vilka 3-åriga och direktkvalificerade hingstar som godkänns sker lördag kväll 2/3 i samband med Bruksprovsminglet samt på swb.org och Equipe Online.

Tillkännagivande av vilka 4- och 5-åriga hingstar och äldre prestationshingstar som godkänns och vilka hingstar som blivit bruksprovsvinnare i hoppning och dressyr sker söndag eftermiddag i samband med en presskonferens på Flyinge samt på swb.org och Equipe Online.

Poäng, omdömen och stamboksnummer för hingstar godkända vid bruksprovet 2018

Omdömen och poäng för hingstar godkända vid 2018 års bruksprov.

För ej godkända hingstar publiceras varken poäng eller omdömen. Dessa skickas per post till hingsthållaren/hingstägaren.

Hingstarna har tilldelats följande stamboksnummer:

3-åringar Stamboksnummer Meritklass
Balstakko 1368 G2
CCStuds Kuba Libre (SWB) 1369 G2
C-Future 1370 G2
Go First 1371 G2
Vivaldon 1372 G2
4-åringar
Baloé Hp (SWB) 1342 G
Calido’s Son 1343 G
Demand (SWB) 1344 G
Dortheasmindes Rockey 1373 G
Point Break (SWB) 1374 G
5-åringar
Americano GJ (SWB) 1375 G
Bergsjöholms Valbonne (SWB) 1376 G
Copycat 1322 G
Kannatol 1323 G
Knockout RMH (SWB) 1377 G
Shizeido GJ (SWB) 1378 G
Direktkvalificerade
Cascari 1379 G
Crown Z 1380 G
Fidelio Ask 1381 G1
For Ever Jump 1382 G
Jack 1383 G
Kannando Hästak DWB 1384 G
Singular LS La Silla 1385 G
Utrillo Hästak (SWB) 1386 G1

Bruksprovsvinnaren i hoppning Point Break (SWB) 1374. Foto: Laila Berglund

faperplace.com