Hingstlicenser

Från och med avelssäsongen 2010 löses betäckningslicens för hingst på Språngrulla. Det kan finnas mer än en hingsthållare per hingst. Hingstar som verkar via semin måste provtas för sjukdomarna Contagious Equine Metritis (CEM), Ekvin Virusarterit (EVA) och Ekvin infektiös anemi (EIA) i ett inledande skede av sam­lingsperioden. Efter godkända provsvar och betalning godkänns sedan licensen av SWB i systemet och hingsten blir valbar för stoägarna. Hingstarnas faktablad är även de inbakade i Språngrulla och fylls som tidigare i av hingsthållaren. Detta gäller även för hingstar som ej är avelsvärderade inom SWB i enlighet med gällande hingstreglemente.

.”

Alla hingstar som du hittar på Språngrulla har giltig betäckningslicens för 2017. För varje hingst anges den/de typer av betäckning som hingsten står till tjänst på:

AI: Färsk sperma
TAI: Färsk, transporterad sperma
FAI: Fryst sperma
N: Naturlig betäckning

Hingstar som betäcker naturligt behöver INTE provtas med avseende på CEM och EVA.

Frågor angående licenser ställs till: ann-charlotte.cadier@swb.org eller 046 – 646 49.

Ordinarie betäckningslicenser i SWB

Avgifter
Hingst Avgift för avelsvärdering Avgift för ordinarie betäckningslicens Avgift för besiktning

3-åriga hingstar som går svenskt bruksprov

16000 kr

6250 kr (obegränsat antal ston)alt 3125 kr (max 5 ston)* Ingår i anmälningsavgift till bruksprovet

4- och 5-åriga hingstar som går svenskt bruksprov (fas I + II)

16000 kr + 13000 kr

6250 kr (obegränsat antal ston)alt 3125 kr (max 5 ston)*

Ingår i anmälningsavgift till bruksprovet

Prestationshingstar som uppfyller kraven förbedömningsbarhet enligt hingstreglementet kap. 5.6,men som meritmässigt ej uppfyller kraven för att vara direkt berättigade till ordinarie betäckningslicens. Går svenskt bruksprov (fas I + II).

13000 kr + 13000 kr

6250 kr (obegränsat antal ston)alt 3125 kr (max 5 ston)*

Ingår i anmälningsavgift till bruksprovet

Utländska hingstar som skall vara stationerade i Sverige och som meritmässigt uppfyller kraven för att vara direkt berättigade till ordinarie betäckningslicens. Visas veterinärt och exteriört på svenskt bruksprov. Ridprov frivilligt.

 6000 kr 6250 kr (obegränsat antal ston)alt 3125 kr (max 5 ston)* Ingår i anmälningsavgift till bruksprovet

Avkommeprövade spermaimporthingstar som uppfyller kraven för direkt godkännande ”pappersvägen” enligt hingstreglementet.

3000 kr  6250 kr (obegränsat antal ston)alt 3125 kr (max 5 ston)*  Besiktning behövs ej om hingsten är avkommeprövad och uppfyller de krav för godkännande som anges i hingstreglementet.

Spermaimporter, återansökningar

 0 kr  6250 kr (obegränsat antal ston)alt 3125 kr (max 5 ston)* Besiktning behövs ej om hingsten är avkommeprövad och uppfyller de krav för godkännande som anges i hingstreglementet.

Spermaimporthingstar som ej uppfyller kraven för direkt godkännande ”pappersvägen” enligt hingstreglementet som kräver en besiktning

3000 kr  6250 kr (obegränsat antal ston)alt 3125 kr (max 5 ston)* Administrativa kostnader kring besiktningen 1500 kr, samt arvode och omkostnader för AVN i samband med besiktningen.

Intermistisk besiktning. Hingstar och som meritmässigt uppfyller kraven för att vara direkt berättigade till ordinarie betäckningslicens som importeras efter, eller i alltför nära anslutning till, att årets officiella visning av hingstar för avelsvärdering i Svenskt Varmblod.

 3000 kr  6250 kr (obegränsat antal ston)alt 3125 kr (max 5 ston)*  Administrativa kostnader kring besiktningen 1500 kr, samt arvode och omkostnader för AVN i samband med besiktningen.

Övriga hingstar som är godkänd i annan stambok för varmblodiga ridhästar med typ och prestation som samstämmer med avelsmålen för SWB

0 kr  1250 kr (om licensen löses i samband med betäckningen,  kan endast lösa ett-sto-licens) Besiktning behövs ej

Övriga hingstar som är godkänd i annan stambok för varmblodiga ridhästar med typ och prestation som samstämmer med avelsmålen för SWB

0 kr  2500 kr (om licensen löses retroaktivt, kan endast lösa ett-sto-licens)  Besiktning behövs ej

Icke godkänd hingst, vars avkommor registreras på gråa papper (grundstambok avd. IV)

 0 kr  6250 kr Besiktigas ej. Dock ska hingsten vara frisk och fri från kända genetiska defekter.

 Avgifterna är inklusive moms.

Obligatoriska provtagningar för hingstar

Du måste ta prov på hingstar verksamma inom semin i Sveriga för sjukdomarna Contagious Equine Metritis (CEM), Ekvin Virusarterit (EVA) och Ekvin infektiös anemi (EIA) i ett inledande skede av sam­lingsperioden. Det är förbjudet att frysa in EVA positiv sperma för användning i seminverksamhet. Hingstar som endast verkar via naturlig betäckning behöver ej provtas.

Det åligger hingstägare/hingsthållare att följa ”Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:1) om seminverksamhet med hästdjur”.
SWB tar årligen att ta stickprov för att kontrollera att provtagningarna tas på ett korrekt sätt. Om det skulle upptäckas att en hingst verkat via semin trots att hans provsvar ej varit klara kommer hingstlicensen omedelbart att dras in och en anmälan till Jordbruksverket kommer att göras.

  • Prover för CEM ska tas från hingstens penisskaft, urinrörets mynning och fossa uretralis. Om hingsten ska användas som spermagivare för färsk eller kyld sperma ska den provtas en gång med negativt resultat. Om sperma från hingsten ska frysas ska hingsten provtas två gånger med minst sju dagars intervall mellan provtagningarna. Proverna ska visa negativt resultat.
  • När det gäller EVA ska det utföras en serologisk undersökning på hingsten. Om hingsten visar positiv antikroppstiter ska den provtas för förekomst av EVA-virus i sperman. Sperma med förekomst av EVA-virus får användas i seminverksamhet under förutsättning att anordnaren senast i samband med beställning upplyser mottagaren och stoägaren om att det förekommer EVA-virus i sperman. EVA-positiv sperma får inte frysas för användning i seminverksamhet.
  • Testning för EIA ska göras med ett agar-gel-immunodiffusionstest (Coggins test) eller ett ELISA-test. Provet ska visa negativt resultat för att sperma från hingsten ska få användas i seminverksamhet.
  • Vid övergång från naturlig betäckning till seminverksamhet under pågående sä- song ska det förflyta minst 30 dagar från det att hingsten senast betäckte naturligt till dess att den utnyttjas för seminverksamhet. Prover ska tas tidigast 14 dagar efter sista den naturliga betäckningen. Under samma period ska det också tas ett allmänbakteriologiskt prov på hingstens sperma. Seminering av ett sto med sperma från en hingst som används för naturlig betäckning får endast ske på medicinska grunder, vilka ska bedömas av den ansvariga veterinären.

Utförlig information information finns att läsa i SJVs Seminförfattning.

 

 

Import av sperma

Till dig som är intresserade av en speciell utländsk hingst och vill bli spermaimportörer, det vill säga vill lösa ordinarie licens för den aktuella hingsten, erbjuder SWB möjligheten att få en den avelsvärderad ”pappersvägen”. För att en hingst ska kunna bli godkänd för avel inom SWB måste den vara godkänd i ett annat förbund som ställer samma krav på typ och prestation som SWB och dessutom uppfylla de krav som finns angivna i Hingstreglementet.

SWB behandlar de spermaimporthingstarna vid fyra olika möten, 15 februari, 15 mars, 15 april och 15 maj. Sista anmälningsdag inför respektive möte är 30 januari, 28 februari, 30 mars och 30 april.

Som alternativ till ordinarie hingstlicens kan man lösa en så kallad ett-sto-licens. Syftet är att minska kostnaden för de språngägare som väljer en i SWB-godkänd hingst som ingen löst en ordinarie hingstlicens för men som man ändå vill använda till sitt sto, samt även ge en större valfrihet i vilka hingstar som kan väljas.

Nygodkända spermaimporter 2018

Följande hingstar har hittills godkänts för spermaimport 2018 och är berättigade att lösa ordinarie betäckningslicens inom SWB:

Emerald van’t Ruytershof 95458
Painted Black 95459
Cantona TN 95460
Chacfly PS 95461
Zenon 95462

Hingstar godkända via interimistisk besiktning 2018

Följande hingstar har hittills godkänts via interimistisk besiktning och är berättigade att lösa ordinarie betäckningslicens inom SWB:

Hampshire VDL 1387

Hingstar med interimistiskt godkännande måste visas veterinärt och exteriört vid SWB Bruksprov 2019.

Ett-sto-licens

Som alternativ till ordinarie hingstlicens kan man lösa en så kallad ett-sto-licens. Syftet är att minska kostnaden för de språngägare som väljer en i SWB-godkänd hingst som ingen löst en ordinarie hingstlicens för men som man ändå vill använda till sitt sto, samt även ge en större valfrihet i vilka hingstar som kan väljas.

FAQ Ett-sto-licenser

För vilka hingstar kan en ett-sto-licens lösas?

Ett-sto-licens kan lösas för:
1. alla hingstar som redan är godkända för svensk varmblodsavel
2. alla hingstar godkända i annan stambok för varmblodiga ridhästar med typ och prestation som samstämmer med avelsmålen för SWB.
3. de hingstar som finns med på WBFSH:s top 15 ranking för avelshingstar.
4. de hingstar som finns med på WBFSH:s top 15 ranking för tävlingshästar.

Vem kan lösa en ett-sto-licens?
Vem som helst kan lösa en ett-sto-licens. Observera dock att ett-sto-licensen är kopplad till den som löser licensen och det är denne som kan utnyttja den en gång och också den som måste göra anmälan på stoet.
Hur vet jag om en utländsk hingst varit godkänd i SWB tidigare?
Du kan söka via www.blup.se. Utländska hingstar som någon gång varit godkända i SWB har ett 5-siffrigt stamboksnummer som börjar med 95. Hingstar som initialt godkänts för Ett-sto-licens har ett 4-siffrigt stamboksnummer som börjar med 9.
Jag har hittat en tidigare icke godkänd hingst som uppfyller kraven för ett-sto-licens. Vad måste jag göra för att få lov att använda den?
Det som krävs är att hingsten måste uppfylla SWBs hälsokrav, d v s vara fri från osteochondros (OCD) i has- och knäled bak och detta ska styrkas genom antingen intyg från avelsorganisationen eller röntgenbilder. Detta tillsammans med testikelintyg som visar att hingsten har normala testiklar skickas till SWBs kansli. Kontroll av dessa intyg/röntgenbilder är kostnadsfri. På engelska heter detta ”{C}Attestation that the stallion have no signs of osteochondrosis (ocd) in its stifles and hocks and has normal reproductive organs.”Mall på engelska hittar du här.
Vad händer när jag skickat in dessa intyg?
Om allt är ok så lägger in uppgifter om hingsten i vår hästdatabas och ger den ett stamboksnummer. Dagen efter att det är gjort så kan du söka upp hingsten och lösa en ett-sto-licens direkt via www.sprangrulla.se.
Hur löser jag en ett-sto-licens?

Det gör du via www.sprangrulla.se. Du anger vilken hingst och vilket sto det gäller och betalar direkt i systemet. Bildbeskrivning hittar du här. Observera att hingsten i fråga måste finnas med i våra system (på BLUP.se) och ha ett stamboksnummer för att du ska kunna välja den i språngrulla. Finns den inte med, kontakta SWBs kansli.

Vad kostar en ett-sto-licens?
Typ Avgift Löses via

Ett-sto-licens som löses i samand med betäckning

1000 kr + moms

www.sprangrulla.se

Retroaktiv ett-sto-licens som löses efter att stoet konstaterats dräktig, alternativt efter att fölet är fött

2000 kr + moms

Faktureras språngägaren

Retroaktiv ett-sto-licens för betäckning som skett i utlandet

1500 kr + moms

Faktureras språngägaren

 

Jag har anmält mitt sto innan jag löste ett-sto-licensen, hur gör jag för att välja hingsten till stoet i efterhand?
När ett-sto-licensen är betald och aktiverad av SWB så kan du gå in på din anmälan på stoet och välja ”Komplettera anmälan” (via den lilla pilen brevid stoets namn).
Löser man ett-sto-licens före eller efter betäckningen?
Ett-sto-licensen ska vara löst innan första betäckningen.
Får jag tillgång till licensen direkt?
Nej. SWB måste först kontrollera så att den aktuella hingsten uppfyller kraven. Denna kontroll tar i regel max ett par dagar, oftast går det snabbare.
Vem kan lösa en ett-sto-licens?
Vem som helst kan lösa en ett-sto-licens. Observera dock att ett-sto-licensen är kopplad till den som löser licensen och det är denne som kan utnyttja den en gång och också den som måste göra anmälan på stoet.
Blir jag hingsthållare för den hingsten om jag löser en ett-sto-licens?
Nej, det blir du inte. Hingsthållare blir man endast om man löser en ordinarie licens.
Om det inte finns någon hingsthållare, hur får jag då tillgång till registreringshandlingar?
Så fort ett fölresultat rapporterats för ett sto som betäckts med en hingst med ett-sto-licens så får du tillgång till dina handlingar.
Hur många ett-sto-licenser kan lösas för en hingst?
Det är obegränsat.
Kan en hingst först ha ett-sto-licens och sedan ordinarie hingstlicens?
Ja, man kan lösa en ordinarie hingstlicens även om det lösts ett-sto-licenser.
Kan man lösa ett-sto-licens för en hingst som har ordinarie hingstlicens?
Ja, man kan lösa en ett-sto-licens även för en hingst som har ordinarie hingstlicens.
Kan dispens från hälsokraven ges?
Ja, undantagna från hälsokraven är hingstarna på WBFSH:s ranking av fadershingstar och tävlingshästar, samt enstaka hingstar med extraordinär prestation och förärvning. Dispensförfarandet gäller alla defekter och det är AVN i samråd med SWBs genetiska och veterinärmedicinska råd som beslutar. Dispens kan endast ges för hingst med extraordinära egna prestationer och vars avelsindex visar på dokumenterad utomordentlig prestationsförärvning. Om dokumentation av avkommemeriter inte finns för hingst med synnerligen intressant härstamning som själv visat utomordentlig prestation i internationell tävling, eller i av SWB erkänt hingstprov, ska förärvningen av aktuell defekt kunna värderas och genom dokumentation visa att förärvning av aktuell defekt inte är högre än i genomsnittspopulationen. För osteochondros ska befintliga osteochondrosindex användas, vilka idag endast finns tillgängliga för hingstar verksamma i KWPN:s avel (hingstar godkända fr.o.m. 2007 och framåt). Dispens ska åtföljas av tydlig skriftlig konsumentupplysning, dvs information om aktuell defekt ska ges till kund (stoägare m.fl.) vid presentation och marknadsföring av hingsten. Lämplig uppföljning av avkommor ska ske enligt överenskommelse med SWB.
Vad gäller för betäckningar som sker i utlandet?

Om ett SWB-registerat sto skickas utomlands för betäckning och stoägaren har för avsikt att grundregistera fölet i SWB ska hingsten uppfylla kraven för ett-sto-licens och licensen ska lösas före första betäckningen. För en högre kostnad kan du även lösa en retroaktiv ett-sto-licens. Avgifter:

Typ Avgift Löses via
Ett-sto-licens som löses i samand med betäckning 1000 kr + moms www.sprangrulla.se
Retroaktiv ett-sto-licens som löses efter att stoet konstaterats dräktig, alternativt efter att fölet är fött 2000 kr + moms Faktureras språngägaren
Retroaktiv ett-sto-licens för betäckning som skett i utlandet 1500 kr + moms Faktureras språngägaren
Hingsten jag använt var inte godkänd det året stoet betäcktes, men är nu godkänd. Kan jag lösa ett-sto-licens för denna hingst i efterhand?
Ja, det kan du. Det blir i ett sådant fall en retroaktiv ett-sto-licens.
Kommer hingstar som det lösts ett-sto-licens för att synas på hingstlistan på språngrulla?
Nej, där kommer endast hingstar med ordinarie hingstlicens att listas och vara valbara för språngägarna. Däremot kommer man att kunna se vilka hingstar någon löst ett-sto-licens för.
Får jag tillbaka licensavgiften om mitt sto inte blir dräktigt?
Nej, det får du inte.