Kvalitetsklasser för ston – SWB | Swedish Warmblood Association

Kvalitetsklasser, selektionssto & stimulanspaket

Ett sto kan tilldelas olika kvalitetsklasser, beroende på egna meriter och/eller avkommornas meriter. Stoets kvalitetsklass synliggörs på stoets sida på www.blup.se.

2013 togs stambokföringen av ston bort och ersattes av Prestationsklasser. Prestationsklass *, ** och *** tilldelas ston baserat på dess egna meriter vid unghästtest och tävling, men även avelsindex är meriterande. Samtliga tävlingsresultat ska ha uppnåtts vid officiell tävling på lägst lokal nivå.

Avelsvärdeklass A och ELIT tilldelas ston baserat på dess avkommors meriter.
Ston som har tilldelats kvalitetsklasser kan vara berättigade till diverse förmåner och rabatter, bland annat SWBs Selektionspaket.

Selektionspaketet handlar om att SWB lyfter fram och uppmuntrar att de bästa stona inom varje disciplin betäcks. Målet är att öka framstegstakten i SWB-populationen, framförallt genom ett bättre urval av ston som används i avel.

Selektionspaketet handlar inte i första hand om subventioner utan om att uppmärksamma hästägare på att de har ett bra sto och kanske borde använda henne i avel. Dock finns rabatter kopplade till selektionspaketet. Alla ston som ingår i selektionspaketet är markerade på Blup.se.

För att kunna utnyttja förmånerna måste du vara medlem i SWB.

Har du frågor, kontakta registrator Anette Sånesson på anette.sanesson@swb.org eller 046-64654.

Prestationsklasser

Grundkriterier för att kunna erhålla Prestationsklass

1. Stoet ska vara SWB-registrerat.

2. Stoet ska vara bedömt (vid 3-årstest, kvalitetsbedömning, 3-årspremiering (t.o.m. 1998) eller exteriörbedömt i samband med någon av SWBs unghästbedömningar – öppen klass) och ingen exteriörpoäng på typ, huvud-hals-bål och extremiteter får vara under 7p. Ston placerade i svår klass (dressyr/hoppning/fälttävlan) är undantagna från kravet på exteriörbedömning.

3. Att stoet är ridbart ska verifieras antingen genom att stoet genomfört godkänt ridprov vid unghästtest som 3-åring, genomfört unghästtest som 4-åring eller genom resultat från tävling.

4. Stoägaren ska kunna uppvisa officiell dokumentation på stoets meriter, såvida de inte är tillgängliga via blup.se eller TDB.

Tilläggskriterier för Prestationsklass *

För att kunna tilldelas prestationsklass * ska stoet utöver grundkriterierna uppfylla något av nedanstående kriterier:

a) Klass 1-bedömd vid unghästtest som 3- eller 4-åring

b) Egna tävlingsmeriter, något av följande alternativ: – placerad i 1.20 hoppning – placerad i LB dressyr – placerad 1.00 m fälttävlan

c) Avelsindex minst 115 dressyr eller 120 hoppning samt visad vid unghästtest

Tilläggskriterier för Prestationsklass **

För att kunna tilldelas prestationsklass ** ska stoet utöver grundkriterierna uppfylla något av nedanstående kriterier:

a) Diplom som hopptalang/dressyrtalang vid unghästtest som 3- eller 4-åring

b) Egna tävlingsmeriter, något av följande alternativ: – minst 3 felfria rundor 1.30 hoppning – genomfört Msv B dressyr med minst 60% – genomfört 2-stjärnig fälttävlan

c) Deltagit i årgångsfinal (omgång 1) som 3-, 4-, 5- eller 6-åring

d) Avelsindex minst 125 dressyr eller 130 hoppning samt visad vid unghästtest

Tilläggskriterier för Prestationsklass ***

För att kunna tilldelas prestationsklass *** ska stoet utöver grundkriterierna uppfylla något av nedanstående kriterier:

a) Egna tävlingsmeriter, något av följande alternativ: – minst 3 felfria rundor i 1.40 hoppning – genomfört St Georg dressyr med minst 60 % – placerad 2-stjärnig fälttävlan eller genomfört 3-stjärnig fälttävlan

b) Avelsindex minst 135 i dressyr eller 140 hoppning samt visad vid unghästtest

Avelsvärdeklasser

Grundkriterie för Avelsvärdeklasser
Stoet ska vara SWB-registrerat. Efter avkommeprövning med kvalitetsgradering kan stoet tilldelas avelsvärdeklass A eller ELIT.
Tilläggskriterier för avelsvärdeklass A

För att uppnå avelsvärdeklass A ska stoet skall uppfylla något av följande villkor:

a) Stoet ska ha lämnat minst fyra registrerade avkommor. Dessa skall ha härstamning som berättigar till införande i Grundstambok avd. I-III (gröna, gula eller vita papper). Avkommornas sammanlagda förärvningspoäng skall vara lägst 16 (se tabell med förärvningspoäng). Minst två avkommor skall ha lägst 3 förärvningspoäng vardera och ytterligare minst en avkomma skall ha lägst 4 förärvningspoäng.

b) Stoet skall ha lämnat minst två registrerade avkommor. Dessa skall ha härstamning som berättigar till införande i Grundstambok avd. I-III (gröna, gula eller vita papper). Stoet skall ha ett avelsindex på lägst 115 i dressyr eller 120 i hoppning samt minst en avkomma som har lägst 3 och ytterligare en avkomma som har lägst 4 förärvningspoäng vardera (se tabell med förärvningspoäng).

Tilläggskriterier för avelsvärdeklass ELIT

För att uppnå avelsvärdeklass ELIT ska stoet skall uppfylla något av följande villkor:

a) Stoet skall ha minst fem registrerade avkommor med härstamning som berättigar till införande i Grundstambok avd. I-III (gröna, gula eller vita papper). Avkommornas sammanlagda förärvningspoäng skall vara lägst 21 (se tabell med förärvningspoäng). Minst två avkommor skall ha lägst 4 förärvningspoäng vardera och ytterligare minst en avkomma skall ha lägst 5 förärvningspoäng.

b) Stoet skall ha minst tre registrerade avkommor med härstamning som berättigar till införande i Grundstambok avd. I-III. Stoet skall ha ett BLUP-index på lägst 115 i dressyr eller 120 i hoppning samt minst tre avkommor som har lägst 4 förärvningspoäng vardera (se tabell med förärvningspoäng).

Utländska meriter
Är stoets eller avkommornas meriter från utlandet behöver vi få in dokumentation som styrker dessa meriter. Gäller ansökan Avelsvärdeklass behöver du bifoga en lista med avkommorna, deras meriter och vilken förärvningspoäng varje avkomma bidrar med. Listan över vilka förärvningspoäng olika meriter bidrar med finns länkad här intill.

Selektionsston

Kriterier för selektionsston
Alla ston som är berättigade till Prestationsklass *, ** eller *** genom individuella prestationer, eller som genom sina avkommemeriter uppnått avelsvärdeklass A eller ELIT, är berättigade att bli selektionsston.
Förmåner för selektionston
– Rabatt på registreringsavgift för föl efter selektionsston:

100 kr + moms rabatt – Prestationsklass *
200 kr + moms rabatt – Prestationsklass **
300 kr + moms rabatt – Prestationsklass ***
200 kr + moms rabatt – Avelsvärdeklass A
300 kr + moms rabatt – Avelsvärdeklass ELIT

Förmånerna ovan gäller för dig som är medlem i SWB. Inte medlem ännu? Lös ditt enkelt medlemskap HÄR.

Ansökan & avgifter

Ansökan
I ansökan anger du: – Ditt medlemsnummer – Vilket sto det gäller (registreringsnummer och namn) – Vilken Prestationsklass/Avelsvärdeklass Du ansöker om – Vilka meriter som berättigar stoet till den Prestationsklass/Avelsvärdeklass du ansöker om Ansökan görs via e-mail till registrator Anette Sånesson: anette.sanesson@swb.org. Det är viktigt att du i mailet anger vilket sto det gäller, hennes meriter samt om du är plusmedlem, ditt medlemsnummer.
Avgifter
Priserna anges inklusive moms Plusmedlem Övriga
Ansökan om prestationsklass *, **, *** GRATIS 400 kr
Uppgradering av prestationsklass till ** eller *** GRATIS 400 kr
Ansökan om avelsvärdeklass A eller ELIT 250 kr 250 kr
Höjning av avelsvärdeklass 250 kr 250 kr

Stimulanspaketet

Stimulanspaketet
Högt bedömda ston som sätts i avel tidigt, ger snabbare avelsframsteg.
För SWB är det viktigt att ge stimulans till stoägarna med syftet att fler av de bästa stona betäcks före en eventuell tävlingskarriär. Sedan 2009 ges stimulans till diplomston från både 3-årstest och kvalitetsbedömning. Stimulanspaketet startade 1999 för 3-åriga diplomston och utvärderingen som gjordes av de tre första fölkullarna visar på utmärkta resultat. ”Stimulansavkommorna” gör vid 3-årstest ungefär dubbelt så bra resultat som övriga 3-åringar.
Stimulansberättigade ston

Ston som vid sitt unghästtest som 3-, 4- eller 5-årigt fölsto fått diplom och som betäcks samma år eller året efter bedömningen och året därefter registrerar avkomman i SWB har rätt till stimulanspaket.

Hingsten som stoet betäcks med måste ha löst ordinarie hingstlicens eller ett-sto-licens för det aktuella betäckningsåret i SWB.

Spara stimulanspaketet
De 3- och 4-åriga ston som är stimulansberättigade har en valmöjlighet. De kan antingen betäckas under bedömningsåret eller spara sin stimulans till säsongen efter erhållet diplom. Ston som får diplom både som 3-åring och 5-åring har rätt till stimulans för båda prestationerna.
Stimulanspaketets innehåll
•    SWB sponsrar med fölregistreringsavgiften vid registrering samma år fölet föds
•    SWB sponsrar med avgiften för kvalitetsgraderingen vid positivt dräktighetsresultat
•    Swede Horse sponsrar stoet med kostnaden för deltagarbeviset i Breeders Trophy, gäller fölston 5-7 år

Ovan förmåner gäller för dig som är medlem i SWB. Inte medlem ännu? Lös ditt enkelt medlemskap HÄR.

faperplace.com