Utskott

De olika utskotten utses av SWBs styrelse och kan bestå av bland annat representanter från styrelse, kontor, avelsvärderingsnämnd samt nominerade representanter från de regionala föreningarna. Ung SWB finns representerade i samtliga utskott och i vissa fall finns även adjungerad expertis från annat håll med. Utskotten är arbetsgrupper som hanterar olika frågor och som förbereder förslag som sedan styrelsen beslutar om.

Nedanstående utskott är efter beslut i ASVH Service AB fastställda:

Avelsutskottet

Nina Känsälä ordförande, styrelseledamot
Monica Björkdahl, styrelseledamot
Christina Olsson, ordförande AVN
Axel Wallman, veterinär ledamot
Emma Thorén-Hellsten, avelsledare
Gabriella Lynghed, ungdomsrepresentant
Jessica Larsson, nominerad regional representant

Sto- Unghästutskottet

Ann-Kristin Karlsson, ordförande, styrelseledamot
Aja Blomberg-Andersson, styrelseledamot
Eva Salomon, styrelseledamot
Emma Thorén-Hellsten,avelsledare
Gun-Britt Petersson, nominerad regional representant
Per Jansson, Swede Horse representant, djungerad
Josefine Tinglöf, SWB centralt
Anette Sånesson, SWBs centralt, adjungerad

Domarutskottet

Olle Kindberg, ordförande, styrelseledamot
Per Jansson, styrelseledamot
Charlotte Lilliemark, styrelseledamot
Christina Olsson, ordförande AVN
Eva Gudmundsson, nominerad regional representant
Josefine Tinglöf, SWB centralt
Elisabeth Ohlsson, SWB centralt, adjungerad

Ungdomsutskottet

Gabriella Lynghed, ordförande, adjungerad till SWBs styrelse samt representant i avelsutskottet
My Håkansson, representant i sto- & unghästutskottet samt ersättare till avelsutskottet
Malin Larsson,
Agnes Persson, representant i domarutskottet
Emmy Leander, ersättare till domarutskottet och marknadsutskottet
Jelena Femic, ersättare till sto- & unghästutskottet
Ann-Charlotte Cadier, SWB representant