Utskott

De olika utskotten utses av SWBs styrelse och kan bestå av bland annat representanter från styrelse, kontor, avelsvärderingsnämnd samt nominerade representanter från de regionala föreningarna. Ung SWB finns representerade i samtliga utskott och i vissa fall finns även adjungerad expertis från annat håll med. Utskotten är arbetsgrupper som hanterar olika frågor och som förbereder förslag som sedan styrelsen beslutar om.

Nedanstående utskott är efter beslut i ASVH Service AB fastställda:

Avelsutskottet

Monica Björkdahl, ordförande, styrelseledamot
Olle Kinberg, styrelseledamot
Emma Thorén-Hellsten, avelsledare
Christina Olsson, ordförande AVN
Helén Uddefors, VD
Gabriella Lynghed, Ung SWB
Görel Nyman, nominerad representant

Sto- Unghästutskottet

Charlotte Liliemark, ordförande, styrelseledamot
Emma Thorén-Hellsten,avelsledare
Ann-Kristin Karlsson, styrelseledamot
Henrik Ankarcrona, styrelseledamot
Per Jansson, styrelseledamot
Anna Cederström, SWBs kansli
Gun-Britt Petersson, nominerad representant
Anette Sånesson, SWBs kansli, adjungerad
My Håkansson, Ung SWB

Domarutskottet

Olle Kindberg, ordförande
Aja Blomberg-Andersson, styrelseledamot
Christina Olsson, ordförande AVN
Anna Cederström, SWBs kansli
Eva Gudmundsson, nominerad representant, hoppdomare
Agnes Persson, ungdomsutskott
Elisabeth Ohlsson, SWBs kansli, adjungerad
Per Jansson, Swede Horse, adjungerad

Ungdomsutskottet

Gabriella Lynghed, ordförande, adjungerad till SWBs styrelse samt representant i avelsutskottet
My Håkansson, representant i sto- & unghästutskottet samt ersättare till avelsutskottet
Malin Larsson,
Agnes Persson, representant i domarutskottet
Emmy Leander, ersättare till domarutskottet och marknadsutskottet
Jelena Femic, ersättare till sto- & unghästutskottet
Ann-Charlotte Cadier, SWB representant