fbpx
Välj en sida

Unga fälttävlanstalanger 

​Ett projekt med internationella mästerskap som mål!

Unga fälttävlanstalanger startade 2019 och är ett samarbete mellan Svenska Ridsportförbundet och SWB. Med projektet vill vi stimulera svenska uppfödare och hästägare att våga satsa långsiktigt på fälttävlan med internationella mästerskap som slutmål.
Syfte Att sprida kunskap om vilka kvalitéer man vill se i en fälttävlanshäst, stimulera uppfödare och att komma i kontakt med fler lovande unghästar. Att skapa kontakter med nuvarande och nya hästägare i sporten och att Sverige som land har hästar i världsklass på unghäst-VM och stora internationella mästerskap.
Mål Att minst en häst per år från projektet deltar i unghäst-VM i fälttävlan.

Projektets upplägg
Ansökan via videofilm – första selektering Ansökan är öppen för 4- och 5-åriga hästar årligen under januari-maj. Hästägaren mejlar in en film på sin häst och projektets domare försöker skapa sig en uppfattning om hästen är en talang för fälttävlan. Hästägaren får därefter besked om hästen är uttagen till projektets första träning/mönstring (i augusti-september) som fungerar som en ytterligare selekteringen. Domarna består av förbundskapten Fredrik Bergendorff, Göran ”Yogi” Breisner tidigare mångårig förbundskapten för det engelska fälttävlanslandslaget och Anne Persson tidigare mångårig ledare för juniorer och unga ryttare samt välmeriterad domare i fälttävlan och dressyr.

Grupper
Efter den första träningen/mönstringen tas hästarna ut enligt nedan:

Elitgruppen
Till gruppen tas de hästar ut som visar mycket stor talang för fälttävlan och med rätt matchning kan vara aktuella för unghäst-VM som första internationella mål i en längre satsning mot mästerskap.

Utbildningsgruppen
Till gruppen tas de hästar ut som visar mycket stor talang för fälttävlan, men där ryttaren ännu inte hunnit få den rutin som krävs för att matcha en ung häst hela vägen till internationell nivå.

Ej vidare inom projektet
Hästar som i dagsläget inte lever upp till projektets målbild.

Träningar och råd
Uttagna hästar bjuds in till gemensamma träningar på Riksanläggningarna, Flyinge och Strömsholm. Två tillfällen per år: augusti-september och februari-mars. I samband med träningen får ryttaren råd om den fortsatta utbildningen av hästen, vid behov hjälp med hemmatränare eller andra saker som kan ha betydelse för att hästen ska få en gedigen grundutbildning och kunna nå projektets utbildningsnivå. Hästägaren kan även få rekommendationer för samarbeten med ryttare.

Utbildningsnivå 4-åringar
Grundutbildade enligt utbildningsskalan, och vara i nivå motsvarande tävlingsresultat, alternativt ha startat i tävling, enligt nedan. H90-klass med 65–70 % i dressyren, felfri banhoppning och genomförd terräng. Alternativt genomfört TH90 eller felfria rundor upp till 1 m hoppning. Gärna visad på SWBs unghästtest i gångarter och uppsutten hoppning.

5-åringar
H100-klass med 70 % i dressyren, felfri banhoppning och utan hinderfel i terrängen.

6-åringar
2-stjärning klass med 70 % i dressyren, felfri banhoppning och felfri terräng (inklusive tid).
Tävlingsresultat Hästarnas tävlingsresultat följs upp och vägs in i arbetet mot målet.
Breeders Trophy – för svenskfödda hästar Breeders Trophy (BT) är ett delmål som hästarna ska matchas mot. Breeders Trophy arrangeras för 4- till 6-åriga svenskfödda hästar (SWB).

Unghäst-VM
Projektets mål är att kunna skicka väl förberedda, konkurrenskraftiga hästar till unghäst-VM i fälttävlan. Unghäst-VM går under oktober månad och är öppet för 6- och 7-åriga hästar.

Internationella mästerskap
När hästarna är 7-år gamla lämnar de projektet väl förberedda för större uppgifter inom fälttävlan.

Selektering under projektets gång
Hästarna kommer att selekteras under projektets gång. Vi har höga mål för projektets hästar och efter träningar eller tävlingssäsongens slut kan selekteringar ske. Vi informerar och motiverar detta till berörda hästägare.

Hästar till salu
Hästar i projektet som är till salu kan vi rekommendera till välmeriterade ryttare.

Avsutten träff
En avsutten träff med föreläsningar och andra kunskapsrelaterade aktiviteter som kan vara viktiga i utbildningen av den unga fälttävlanshästen ordnas. Träffen arrangeras en gång per år i samband med annat evenemang med fälttävlansinriktning.

Aktivt hästägarskap
Hästägare och/eller ryttare är aktiva i projektet och gärna kontaktar ansvariga med frågor rörande hästens utbildning och tävling.

Kontaktpersoner
Lottis Levin, SWB, administrativt ansvarig lottis.levin@swb.org
Fredrik Bergendorff, förbundskapten fälttävlan fredrik.bergendorff@ridsport.se
Gunilla Fredriksson, ansvarig, SvRFs fälttävlanskommitté gunilla@gullbringa.com
Anne Persson, domare SvRF anne-hermanstorp@telia.com